Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syror och baser vt 16

En presentation om syror och baser för årskurs 7

 • Login to see the comments

Syror och baser vt 16

 1. 1. En sammanfattning
 2. 2. Syror – Smakar surt, har ett lågt pH-värde, ger indikatorer deras sura färg (BTB blir gult), syror är frätande Exempel: citron, filmjölk, ättiksyra, saltsyra Baser – Känns hala, har ett högt pH-värde, ger indikatorer deras basiska färg (BTB blir blått), starka baser är frätande Exempel: bikarbonat, ammoniak, kalciumkarbonat, natriumhydroxid Syror och baser är motsatser till varandra Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 2
 3. 3. surt neutralt basiskt orange/gul grön blå Ämnen som har olika färg i syror och baser BTB Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 3
 4. 4. Lösningar som varken är sura eller basiska kallas neutrala lösningar. Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 4 Destillerat vatten innehåller bara vattenmolekyler, inget annat. Droppar man i BTB blir det grönt Kranvatten är svagt basiskt för att skydda ledningarna Regnvatten är ofta lite surt på grund av CO2 samt föroreningar
 5. 5. Koncentrerade syror – är inte utspädda med vatten Utspädda syror – är mindre sura än koncentrerade Starka och svaga syror – beror på egenskaper hos syramolekylen Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 5
 6. 6. Svaga syror Starka syror • finns i mat och i vår kropp • citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, kolsyra, DNA • används i den kemiska industrin (handelsgödsel, plaster, färgämnen) • svavelsyra, saltsyra, salpetersyra Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 6
 7. 7. Koncentrerade baser – är inte utspädda med vatten Utspädda baser – är mindre basiska än koncentrerade Starka och svaga baser – beror på egenskaper hos basmolekylen Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 7
 8. 8. Svaga baser Starka baser • används i kemiska industrier, färgborttagning • natriumhydroxid, kaliumhydroxid • används i rengöringsmedel • ammoniak, bikarbonat Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 8
 9. 9. I naturen är pH-värdet strax under 7, dvs lite surt. • organismerna innehåller en del svaga syror • luftens koldioxid bildar kolsyra då den löser sig i vatten Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 9 De föroreningar vi släpper ut i atmosfären löser sig i regnvattnet som då blir surt.  pH-värdet i naturen sjunker
 10. 10. Åtgärder: Kalkning av mark och vatten Minska utsläppen Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 10
 11. 11. surt neutralt basiskt pH 0 pH 4 pH 7 pH 10 pH 14 pH-skalan anger hur sur eller basisk en lösning är. Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 11

×