Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Syror och baser ht 14
Next

2

Share

Salter

Jonföreningar, salter

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Salter

 1. 1. SALTER
 2. 2.  Vissa atomer kan ta upp eller lämna ifrån sig en eller flera elektroner  Då bildas joner  Tas elektroner upp bildas en negativ jon  Lämnas elektroner bildas en positiv jon SALTER ÄR JONFÖRENINGAR 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 2
 3. 3.  Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna i atomen är ordnade  Ämnen som har en elektron längst ut (grupp 1 i det periodiska systemet) kan lätt lämna ifrån sig en elektron  Exempel HUR JONER BILDAS Ämne Atom Jon Väte H H+ Litium Li Li+ Natrium Na Na+ 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 3
 4. 4.  Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna i atomen är ordnade  Ämnen som har sju elektroner längst ut (grupp 17 i det periodiska systemet) kan lätt ta upp en elektron  Exempel HUR JONER BILDAS Ämne Atom Jon Fluor F F- Klor Cl Cl- Brom Br Br- 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 4
 5. 5. Positiva joner Negativa joner Laddning 1+ Laddning 2+ Laddning 3+ Laddning 1- Laddning 2- Vätejon H+ Litiumjon Li+ Natriumjon Na+ Kaliumjon K+ Kopparjon Cu+ Silverjon Ag+ Magnesiumjon Mg2+ Kalciumjon Ca2+ Järnjon Fe2+ Kopparjon Cu2+ Zinkjon Zn2+ Blyjon Pb2+ Aluminiumjon Al3+ Järnjon Fe3+ Fluoridjon F- Kloridjon Cl- Bromidjon Br- Jodidjon I- Oxidjon O2- Sulfidjon S2- Sammansatta joner: Sammansatta joner: Ammoniumjon NH4 + Hydroxidjon OH- Nitratjon NO3 - Karbonatjon CO3 - Sulfatjon SO4 2- Fosfatjon PO4 3- NÅGRA VANLIGA JONER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 5
 6. 6.  Tre sätt: 1. En basisk lösning blandas med en sur lösning (neutralisation) 2. En metall får reagera med en syra 3. En metalloxid får reagera med en syra  Många vanliga salter finns färdigbildade i naturen. Exempel på det är kalksten, gips och salpeter, de finns som fasta mineral i marken. FRAMSTÄLLNING AV SALTER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 6
 7. 7.  Basiskt ämne + syra  salt + vatten  Exempel – natriumhydroxid (NaOH) och saltsyra (HCl)  Na+ + OH- + H+ + Cl-  Na+ + H2O + Cl- NEUTRALISATION H+ Cl- Na+ OH- Cl- Na+ H2O NaClNatriumklorid 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 7
 8. 8.  Metall + syra  salt + vatten  Exempel – zink (Zn) och saltsyra (HCl)  Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2Cl- METALL OCH SYRA H2 Zn2+ Cl- Cl- Zinkklorid 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 8
 9. 9.  Metalloxid + syra  salt + vatten  Exempel – kopparoxid (CuO) och svavelsyra (H2SO4)  Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2Cl- METALLOXID OCH SYRA H2O Cu2+ SO4 2- Kopparsulfat 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 9
 10. 10. Syra Negativ jon Formel Exempel på salt Vardagligt namn Saltsyra HCl Klorid Cl- Natriumklorid NaCl Koksalt Svavelsyra H2SO4 Sulfat SO4 2- Kalciumsulfat CaSO4 Gips Salpetersyra HNO3 Nitrat NO3 - Kaliumnitrat KNO3 Kalisalpeter Kolsyra H2CO3 Vätekarbonat HCO3 - Natriumvätekarbonat NaHCO3 Bikarbonat Kolsyra H2CO3 Karbonat CO3 - Kalciumkarbonat CaCO3 Krita, kalksten Fosforsyra H3PO4 Fosfat PO4 3- Natriumfosfat NaPO4 SALTERNAS NAMN 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 10
 11. 11.  Koksalt (natriumklorid, NaCl) har stor betydelse för oss, både som råvara i industrin men också som krydda och konserveringsmedel.  Natriumklorid förekommer både i fast form i berggrunden och löst i havsvattnet. NÅGRA VANLIGA SALTER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 11
 12. 12.  Bikarbonat (natriumvätekarbonat, NaHCO3) finns exempelvis i bakpulver. I ugnsvärmen frigörs koldioxid och bildar bubblor som gör kakan porös. 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 12 NÅGRA VANLIGA SALTER
 13. 13.  Konstgödsel innehåller olika salter, några exempel är:  Salpeter (Kaliumnitrat, KNO3)  Kalksalpeter (Kalciumnitrat Ca(NO3)2)  Ammoniumnitrat (NH4NO3) 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 13 NÅGRA VANLIGA SALTER
 14. 14.  Kalciumkarbonat (CaCO3) förekommer till största delen som marmor eller kalksten.  Marmor kan användas direkt till exempelvis bänkskivor.  Kalksten används som råmaterial för tillverkning av cement, glas och gödningsmedel.  Bränd kalk (CaO) framställs genom upphettning av CaCO3  Häller man vatten på bränd kalk får man släckt kalk Ca(OH)2 som är en av komponenterna i murbruk 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 14 NÅGRA VANLIGA SALTER
 15. 15.  Gips (kalciumsulfat CaSO4) är ett annat salt som förekommer som ett mineral i berggrunden.  Efter upphettning kan man använda gipset till bland annat byggnadsmaterial, skulpturer och förband 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 15 NÅGRA VANLIGA SALTER
 16. 16.  Salmiak (ammoniumklorid NH4Cl) är ett salt som bildas när ammoniak reagerar med saltsyra.  Salmiak kan användas till så olika saker som elektrolyt i batterier och som smaksättare i godis. 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 16 NÅGRA VANLIGA SALTER
 • AlirezaNiki1

  Jan. 27, 2016
 • veronicajohansson

  Apr. 29, 2015

Jonföreningar, salter

Views

Total views

4,802

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,686

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×