Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magnetism

Magnetism - en sammanfattning

 • Login to see the comments

Magnetism

 1. 1. En sammanfattning
 2. 2. Magnetism  Människan har länge känt till att det finns material som är magnetiska.  Namnet magnetism kommer från området Magnesia där man först upptäckte fenomenet. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 2
 3. 3. Magneters egenskaper  Magneter drar till sig föremål av järn.  Ett föremål av järn blir självt magnetiskt i kontakt med en magnet.  Detta upphör dock när magneten tas bort. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 3
 4. 4. Permanentmagneter  Föremål av stål behåller dock lite av magnetismen när den varit i kontakt med en magnet.  Permanentmagneter (ständiga magneter) tillverkas därför ofta av stål. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 4
 5. 5. Magnetändar  En magnet har två olika ändar, en nordände och en sydände  Två lika ändar stöter bort (repellerar) varandra.  Två olika ändar dras till (attraherar) varandra 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 5
 6. 6. Magnetfält  Runt en magnet finns ett magnetfält.  Detta fält påverkar järnföremål och andra magneter i omgivningen.  Magnetfältet kan visas med fältlinjer. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 6
 7. 7. Magnetfält  Järnfilspån eller en magnetnål ordnar sig efter fältlinjerna.  Fältlinjerna är slutna banor och lämnar magneten vid nordänden och går tillbaka in vid sydänden. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 7
 8. 8. Kompassen  Nålen i en kompass pekar alltid åt norr.  Det beror på att jorden är som en stor magnet.  Jordens magnetiska sydände finns i närheten av den geografiska nordpolen. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 8
 9. 9. Magnetfält runt ledare  När det går en ström genom en ledare skapas ett magnetfält runt ledaren.  Om man följer strömmens riktning är magnetfältet riktat medurs. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 9
 10. 10. Spolar  Om man lindar en ledningstråd runt t.ex. en penna så få man en spole.  Om man låter ström gå genom spolen skapas ett magnetfält i och runt spolen.  Magnetfältet liknar det som finns runt en stavmagnet. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 10
 11. 11. Spolar forts.  Fältlinjerna är slutna banor och det uppstår en nordände och en sydände hos spolen.  Magnetfältet blir starkare ju större strömmen är och desto fler varv spolen har. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 11
 12. 12. Elektromagneter  Om man placerar en järnstav inuti ett spole så förstärker man magnetfältet.  En elektromagnet är alltså en spole som försetts en järnkärna.  Den blir starkare ju fler varv spolen har och ju starkare strömmen är. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 12
 13. 13. Elektromagneter  En fördel med en elektromagnet är den kan göras mycket starkare än permanentmagnet.  Den är dessutom möjlig att stänga av genom att bryta strömmen. 2015-03-05 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 13

×