Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grundkurs i NO - en sammanfattning

1,777 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grundkurs i NO - en sammanfattning

  1. 1. Grundkurs i NO En sammanfattning
  2. 2. Säkerhet i laborationssalen  Brännarkörkort  Säkerhetsutrustning  Farosymboler  Namn på labbmateriel  Arbetsrutiner Gasolbrännare - www.fotofinnaren.se (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan 2 2015-01-30
  3. 3. Laborationer  Naturvetenskapliga metoder  Hypotes-Prövning-Slutsats  Labbrapporter  Mikroskop  Använda labbmaterielet Beaker – Wikimedia, Hannes Grobe, CC-BY-SA-2.5 (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan 3 2015-01-30
  4. 4. Kemi 2015-01-30 (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan 4  Ämnens egenskaper  Atomer och molekyler  Grundämnen  Kemiska föreningar  Kemiska reaktioner  Kemiska tecken och molekylformler  Fast – Flytande – Gas  Värme  Blandningar  Separera ämnen Mätcylindrar – Flickr, Horia Varlan CC-BY-2.0
  5. 5. Biologi 2015-01-30 (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan 5  Celler – växter och djur  Organismer  Biologisk mångfald  Arter och släktträd Växtcell – Wikimedia, LadyofHats Public domain
  6. 6. Fysik 2015-01-30 (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan 6  Materia  Massa  Volym  Densitet Volym – Wikimedia, Iacopo Lea Public domain

×