Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Fons Marí

2,813 views

Published on

  • Be the first to comment

El Fons Marí

  1. 1. El fons marí Noelia i Wafae
  2. 2. Tipus de peixos <ul><li>Existeixen més de 25,000 tipus diferents de peixos en el món. Els peixos poden classificar-se en tres grups: peixos sense mandíbules, peixos cartilaginosos, i peixos ossis. </li></ul><ul><li>Tant els peixos cartilaginosos com els peixos ossis tenen mandíbules. </li></ul>
  3. 3. Peixos de colors diferents
  4. 4. les plantes marines
  5. 5. Estrelles marines
  6. 6. Vaixell enfonsat <ul><li>Hi ha molts vaixells enfonsats però aquest és un d’ells. </li></ul><ul><li>Per aquestes coses per les llaunes, els papers, etc per aquestes coses esta contaminat el mar i el fons té molta placa. </li></ul>
  7. 7. Cos de un peix <ul><li>A qui tenim un cos d’un peix. </li></ul><ul><li>Com veieu un peix és vertebrat, hi ha molts peixos que son vertebrats per exemple: les sardines... </li></ul>
  8. 8. El fons marí <ul><li>A qui tenim el fons marí. Com veieu el fons del mar te plantes, roques, etc... </li></ul>
  9. 9. Conclusió de la Noelia i wafae <ul><li>El fons marí es un mar que té peixos diferents, peixos de colors, plantes marines, estrelles marines, vaixells enfonsats, cossos de peix que els taurons que se’ls mengen i el fons marí com ja veieu el mar té moltes coses. </li></ul>

×