Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bidangpembelajaran3 3tingkatan4-120716213007-phpapp02

327 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bidangpembelajaran3 3tingkatan4-120716213007-phpapp02

 1. 1. 3.0RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI
 2. 2. 3.3 KEPERLUAN PERISIAN
 3. 3. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.1 Perisian Pelayan 3.3.1.1 Mendefinisikan Sistem Pengoperasian Rangkaian- Dikenali sebagai NOS (network operating system).- Ia mempunyai fungsi tambahan yang membenarkan komputer dan peranti berhubung dalam rangkaian.- Sistem pengoperasian yang secara spesifik membolehkan rangkaian berjalan dengan lancar.- Biasa terdapat dalam LAN dan WAN.
 4. 4. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.1 Perisian Pelayan 3.3.1.2 Menamakan pelbagai perisian Sistem Pengoperasian Rangkaian
 5. 5. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.2 Perisian Pelanggan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelanggan
 6. 6. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.2 Perisian Pelanggan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelanggan- Membenarkan pengguna dengan cepat dan mudah mengakses maklumat yang dibekalkan oleh banyak halaman web.- Membenarkan pengguna memapar dan berinteraksi dengan dokumen html yang datang daripada server web.- Teks dan imej dalam web boleh mengandungi hiper rangkai kepada laman web lain atau sama.
 7. 7. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.2 Perisian Pelanggan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelanggan- Aplikasi perisian yang menguruskan komunikasi dalam talian dengan membolehkan pengguna untuk menghantar, menerima, menyimpan dan mengatur e-mel.- Contohnya MS Outlook, Thunderbird dan Netscape Communicator .
 8. 8. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.2 Perisian Pelanggan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelangganTraceroute - adalah kemudahan rangkaian yang digunakanuntuk menunjukkan laluan yang diambil oleh paket data melaluirangkaian Protokol Internet (IP). Contoh – variasi IPv6 dantraceroute6 yang boleh didapati secara meluas.
 9. 9. 3.3 Keperluan Perisian 3.3.2 Perisian Pelanggan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelangganSistem yang melaksanakan perkhidmatan fail dan peranti dimana data disimpan. Mereka menyediakan akses yang lebihcepat data, pentadbiran yang lebih mudah, dan konfigurasidaripada pelayan fail yang mudah.Contoh : (Network Neighbourhood, My Network Places)

×