Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bidangpembelajaran3 1tingkatan4-120716212628-phpapp02

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bidangpembelajaran3 1tingkatan4-120716212628-phpapp02

 1. 1. 3.0RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI
 2. 2. 3.1 KONSEP ASASRANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI
 3. 3. LAN MAN Pelayan-Pelanggan Bas WAN Rakan Ke Rakan Bintang Gelang 192.168.0.1 Internet TCP/IP Intranet ExtranetSistem Pengoperasian NIC / ROUTER/Rangkaian / HUB / MODEMPerisian pelanggan Pasangan Terpiuh Tak Bertebat , ACCESS POINT Pasangan Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan Gentian Optik
 4. 4. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputerSistem yang menyambungkanpc dengan peranti luaran.Peranti penyambungankomunikasi boleh berinteraksiantara satu sama lain denganmenggunakan perkakasan danperisian yang telah ditetapkan cara dan peraturannya.Boleh beroperasi samada secara wayar atau tanpawayar
 5. 5. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasiAdalah berkenaan menghantar maklumat atau datadaripada penghantar kepada penerima.Ia menggunakan elektrik, gelombang radio atau cahaya.Maklumat atau data boleh berupa teks, video, grafik, imejatau kombinasi kesemuanya.Penghantaran data menggunakan 2 jenis signal iaituanalog dan digital.
 6. 6. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer 3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi Perkongsian
 7. 7. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan LuasDalam lingkungan Koleksi kepada Merupakan koleksikawasan yang beberapa LAN kepada LAN dan MANkecil seperti tetapi dalam atau kedua-duanyadalam makmal kawasan gegorafi tetapi dalam geografikomputer yang besar seperi yang sangat besar iaitu bandar. satu dunia
 8. 8. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan Luas
 9. 9. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian computer Terhad Pasangan Terpiuh Rendah (sebuah Sedikit Sangat Cepat Bertebat bangunan) Tinggi Sebuah Banyak Perlahan Pasangan Terpiuh bandar Bertebat, Fiber optik Sangat Sangat besar Sangat Berkait Fiber Optik, Tinggi (satu banyak dengan Gelombang, dunia) jarak Satelit
 10. 10. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan Pelanggan (client) – PC yang meminta perkhidmatan daripada server Pelayan (server) - PC yang memberikan maklumat dan data kepada rangkaian pc yang dikawalnya. sesuai untuk 10 atau lebih pc. Menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat (twisted pair) atau coaxial cable, jika besar ia menggunakan kabel fiber optik. Ada kawalan berpusat bagi maklumat , data dan program
 11. 11. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan- Juga dikenali sebagai rangkaian p2p. Kesemua pc boleh bertindak sebagai client and server. Data dan maklumat berterabur.- Biasanya menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat(twisted pair) atau kabel sepaksi (coaxial) kerana ia mudah dan murah.- Sesuai untuk rangkaian pc yang kurang daripada 10.
 12. 12. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian: Bas , Gelang, Bintang
 13. 13. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian PERNYATAAN KEBERGANTUNGAN Dalam LAN. kadangkala satu pc gagal , ada lebih server dan tidak mengganggu tiada langsung rangkaian Dalam lan. Server boleh ada Satu pc gagal, tetapi tidak semua berhubung mengganggu dengannya seluruh rangkaian dalam rangkaian Satu pc gagal, rangkaian Dalam lan. Mesti ada host masih ok, tetapi jika host yang boleh menjadi server(pelayan) menggunakan gagal, maka seluruh hub atau router rangkaian akan gagal
 14. 14. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian KELEBIHAN KEKURANGAN Mudah diurus. Kegagalan Jika kabel rosak, rangkaian satu pc tidak mengganggu tergganggu, kelajuan rangkaian, tiada gangguan berkurang jika pc bertambah. jika membuat hubungan atau Sukar buat pembaikan jika mengganti peranti satu pc bermasalah Mudah untuk membetulkan Sukar diurus.kelajuan rangkaian. Pembetulan dan berkurang jika pc bertambah mengganti peranti, Sukar buat pembaikan dan rangkaian masih berjalan gantian. Satu pc rosak mengganggu rangkaian. Mudah diurus. Kegagalan satu Host rosak ganggu rangkaian. pc tidak mengganggu Kelajuan berkurang jika pc rangkaian. Membetul dan bertambah. Host mesti mengganti host semudah ganti dipasang dalam rangkaian atau betulkan sahaja.
 15. 15. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputerBiasanya hanya disebut sebagai IP (Protokol Internet)Tujuannya adalah untuk membolehkan komputer untukberkomunikasi melalui rangkaian jarak jauh.Fungsi Lapisan Pertama Protokol KawalanPenghantaran(TCP) adalah menguruskan penghantarandata di mana data ditukar kepada paket melalui internetdan apabila tiba destinasi di tukar semula ke bentuk asal.Fungsi Lapisan Kedua Protokol Internet, mengendalikanbahagian setiap alamat paket supaya ia sampai kedestinasi yang betul. Setiap node/pc mempunyai alamatprotokol yang tersendiri.
 16. 16. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer
 17. 17. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet Adalah rangkaian beberapa komputer yang berlainan yang disambungkan melalui rantaian menggunakan wayar tembaga, gentian optik Intranet dan sambungan tanpa wayar terkini. Rangkaian komputer yang saling berkait di Ekstranet seluruh dunia, yang boleh diakses oleh orang awam. Bekerja berdasarkan penghantaran data melalui satu jenis pensuisan paket yang dikenali sebagai IP atau protokol internet.
 18. 18. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet Adalah istilah untuk koleksi rangkaian komputer Internet dalam sesebuah organisasi.Intranet menggunakan teknologi rangkaian sebagai alat untuk memudahkan komunikasi di antara kumpulan kerja untuk meningkatkan keupayaan perkongsian data. Ekstranet Menggunakan perkakasan rangkaian standard dan teknologi perisian seperti Ethernet, WiFi, TCP / IP, pelayar web dan pelayan web. Intranet sesebuah organisasi biasanya termasuk akses internet tetapi perlu melalui tembok api (firewall) yang tidak boleh dicapai terus dari luar dan dalam.
 19. 19. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet Internet Adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi Internet dan sistem telekomunikasi awam untuk berkongsi sebahagian daripada Intranet maklumat atau operasi perniagaan dengan pembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan, atau perniagaan lain. Ekstranet itu boleh dilihat sebagai sebahagian daripada intranet syarikat yang diberikan kepada pengguna di luar syarikat.

×