Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bidangpembelajaran2 3tingkatan4-120716120706-phpapp02

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bidangpembelajaran2 3tingkatan4-120716120706-phpapp02

 1. 1. 2.0SISTEM KOMPUTER
 2. 2. 2.3 PERISIAN
 3. 3. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza Sistem Pengoperasian menentukan bagaimana komputer kita berfungsi dan bekerja.Ia adalah perisian pertama yang kita nampak setelah komputer di ON kan dan juga perisian terakhir yang kita lihat sebelum kita menutupnya. (Shutdown). Sistem pengoperasian adalah perisian paling penting dalam menguruskan sumber kedua-dua perisian dan perkakasan. Sistem pengoperasian bertanggungjawab bagi segala-galanya daripada kawalan, peruntukan memori dan mengkoordianasi semua aktiviti sumber perkakasan komputer.
 4. 4. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza1. Satu Pengguna–Pelbagai Tugas (One User–Multi Tasking)2.Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem Pengoperasian Rangkaian3.Satu Pengguna–Satu Tugas (One User One Task)4.Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating System)
 5. 5. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza1. Satu Pengguna–Pelbagai Tugas (One User–Multi Tasking) Digunakan oleh kebanyakan pengguna seperti kita. Pelbagai tugas/program dapat dibuka serentak. Contoh: Sistem Pengoperasian Windows 7 / MacOS / Linux
 6. 6. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza2. Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem Pengoperasian Rangkaian (Membolehkan ramai pengguna menggunakan sumber komputer secara serentak. Pengguna hanya disambung menggunakan terminal monitor dan keyboard. Contoh: Sistem Pengoperasian Window NT, Linux Windows 2000 Server, Unix, Solaris
 7. 7. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza3. Satu Pengguna–Satu Tugas (One User One Task) Menguruskan agar pengguna dapat melakukan dengan efektif hanya satu tugas sahaja. Contoh : Sistem Pengoperasian Android, iOS , Windows Mobile
 8. 8. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang berbeza4. Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating System)Biasanya digunakan untuk mengawal mesin di kilang, sistem industri ataupun peralatan saintifik yang memerlukan ketepatan. Tidak digunakan untuk komputer di rumah.
 9. 9. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.2 Menyatakan fungsi-fungsi sistem pengoperasian - MEMBUKA KOMPUTER - MENYEDIAKAN ANTARAMUKA PENGGUNA - MENGURUS PROGRAM DAN DATA - MENGURUS MEMORI - MENGKONFIGURASI PERANTI
 10. 10. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasianBARIS ARAHAN ANTARAMUKA PENGGUNA(COMMAND-LINE USER INTERFACE)- Pengguna perlu menaip arahan untuk memasukkan data dan ditaip baris demi baris pada satu masa.- Sukar kerana perlu ejaan tepat, sintaks atau set arahan- Memerlukan ingatan. amat mudah berlakunya kesilapan menaip.
 11. 11. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian ANTARAMUKA BERPANDUKAN MENU (MENU DRIVEN INTERFACE)- membolehkan pengguna mengelak daripada meletakkan ingatan pada katakunci seperti menyalin dan tampal serta sintaks.- Mengandungi menu untuk meletakkan arahan yang dikehendaki.- Memaparkan semua pilihan yang ada dalam bentuk teks.- Sangat mudah dipelajari
 12. 12. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK (GRAPHICAL USER INTERFACE)- Fungsi grafik berkomputer menjadikan OS dan program lebih mudah digunakan.- Digelar “mesra pengguna”. pc zaman ini menggunakan GUI untuk paparan.- Mudah untuk membezakan antara pelbagai jenis OS melalui jenis antaramuka kerana hanya perlu melihat paparan desktop- Pengguna boleh melihat / mengguna dengan klik ikon yang ada dan pelbagai tugasan akan dapat dibuat.
 13. 13. 2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) 2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasianBARIS ARAHAN ANTARAMUKA PENGGUNAANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK(COMMAND-LINE USER INTERFACE) (GRAPHICAL USER INTERFACE)Pengguna perlu mengingat semua Pengguna tidak perlu mengingatsintaks bagi memasukkan arahan semua sintaks bagi memasukkan arahanSukar diguna Mudah digunakanTidak mesra pengguna Mesra penggunaMengambil masa lama untuk Mengambil masa singkat untukdipelajari. dipelajari.
 14. 14. 2.3 Perisian 2.3.2 Perisian Aplikasi 2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik)MS Word/ Easy Word/ MS Excell/Easy Spreadsheet/K Word/ Open Office Write K Spread/ Open Office CalcMS Power Point/ Easy Presentation/ Adobe Photoshop/K Presenter/ Open Office Impress Corel Draw/ GIMP/ PhotoScape/ Paint.net
 15. 15. 2.3 Perisian 2.3.2 Perisian Aplikasi 2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik)- Aplikasi pejabat yang membenarkan pengguna mereka, mengubah, menyemak ejaan, memformat dan mencetak dokumen.- Pengguna boleh mereka dan memanipulasi dokumen yang berbentuk teks dan kadangkala bergrafik- Membuat dokumen-dokumen yang berbentuk surat, memo, laporan, lampiran muka depan faks, label, surat khabar dan muka laman web. MS Word/ Easy Word/ K Word/ Open Office Write
 16. 16. 2.3 Perisian 2.3.2 Perisian Aplikasi 2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik)- Aplikasi yang memproses maklumat dalam bentuk “table”. Sel table ini akan memegang nilai seperti formula matematik- Membenarkan pengguna mengorganisasi dan memanipulasi data dalam bentuk baris dan lajur.- Membuat lembaran yang mengandungi pengiraan seperti baget, gred, pengiraan pelaburan, gaji pekerja, baget projek, kewangan dan sebagainya. MS Excell/Easy Spreadsheet/ K Spread/ Open Office Calc
 17. 17. 2.3 Perisian 2.3.2 Perisian Aplikasi 2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik)- Adalah perisian aplikasi yang membenarkan pengguna mereka visual untuk persembahan bagi tujuan berkomunikasi, memberi mesej dan maklumat kepada kumpulan atau audien yang ramai. MS Power Point/ Easy Presentation/ K Presenter/ Open Office Impress
 18. 18. 2.3 Perisian 2.3.2 Perisian Aplikasi 2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik) - Aplikasi yang membenarkan pengguna bekerja dan membuat penggubahan ke atas maklumat bukan teks seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan pengguna mempunyai kebolehan merekacipta, memanipulasi dan mencetak grafik. Adobe Photoshop/ Corel Draw/ GIMP/ PhotoScape/ Paint.net
 19. 19. 2.3 Perisian 2.3.3 Program Utiliti 2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis dan pemampatan fail) - Dikenali juga sebagai program perkhidmatan. - Sejenis perisian sistem yang membenarkan pengguna melakukan tugas pembaikan yang biasanya merujuk kepada pengurusan komputer, peranti atau program.
 20. 20. 2.3 Perisian 2.3.3 Program Utiliti 2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis dan pemampatan fail)Pengurusan Tugas berkaitan fail spt padam, salin, Windows Explorer Fail namakan semula & pengurusan cakera Free Commander seperti SE-Explorer Format & salin cakera Diagnosis kumpulkan maklumat teknikal Ccleaner perkakasan pc & program PC Diagnostic perisian sistem tertentu serta Advance Sys.Care menyediakan laporan hasil diagnosis spt masalah dsbnya.Pemampatan Tugasnya mengecilkan saiz fail bagi WinZip Fail mengurangkan penggunaan ruang storan WinRar yang berlebihan dan memudahkan PKZip penghantaran fdail menerusi internet
 21. 21. 2.3 Perisian 2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka 2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka -Merujuk kepada mana-mana perisian komputer yang mempunyai sekatan ke atas mana-mana kombinasi penggunaan, pengubahsuaian, menyalin atau mengedarkan versi perisian yang telah diubahsuai. Juga boleh dipanggil perisian sumber tertutup -Perisian percuma yang bebas diguna & juga boleh didapati dalam bentuk kod sumber & lain-lain hak tertentu yang biasanya dikhaskan di bawah lesen sumber terbuka yang membenarkan pengguna untuk mengkaji, mengubah, memperbaiki dan pada masa-masa tertentu juga untuk mengedarkan perisian.
 22. 22. 2.3 Perisian 2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka 2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbukaBantuan penuh drpd pengedar Tiada siapa akanjika terdapat masalah bertanggungjawabTerjamin daripada ancaman Tidak terjamin daripadapepijat dan virus ancaman pepijat dan virusMudah diinstalasi dan diguna Tiada kajian berterusan bagidan kajian berterusan memastikan ia mudahdijalankan bagi memudahkan digunakan.pengguna
 23. 23. 2.3 Perisian 2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka 2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbukaTidak disediakan dengan kod Disediakan dengan kodsumber sumberMesti membayar harga Diperoleh secara percumaperisian tanpa sebarang bayaranPerlu mempunyai lesen untuk Boleh diinstalasi pada mana-menginstalasi mana komputer tanpa sebarang masalah

×