SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Główne korzyści
z praktycznego zastosowania
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w przedsiębiorstwie
Białystok, 22 lipca 2015
Definicje wg. Greków
a) obywatel – dobrze wykształcona osoba, zainteresowana
dobrem wspólnym tzn. polityką
b) ἰδιώτης, idiōtēs – nie wyedukowana osoba, ignorant, osoba o
złym osądzie, zainteresowana jedynie swoim własnym
interesem (tzw. „pasażer na gapę”)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
„Społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. Corporate
Social Responsibility, CSR) jest przyjęcie przez firmę
perspektywy dobrego obywatela (z ang. Corporate
Citizenship), a nie pasażera na gapę. Inwestowanie przez
firmę we wspólne dobra i nie zrzucania odpowiedzialności za
ich rozwój jedynie na osoby prywatne, czy też działania
sektora publicznego. Jednocześnie angażując się w debatę
publiczną która tych dóbr dotyczy.”
- źródło Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
1. Zarządzanie reputacja
- Reputacja to krytyczny czynnik sukcesu dużej firmy (przez większość szefów uważana za najważniejszą część
niematerialnych składników majątku).1
- Reputacja jest budowana i podtrzymywana przez sukces firmy w spełnianiu oczekiwań bardzo wielu
interesariuszy (klienci, pracownicy, dostawcy, dystrybutorzy, regulatorzy rynku, udziałowcy, rady nadzorcze, media,
społeczności lokalne, itp.).2
- Wiele badań pokazało więź pomiędzy reputacją a wynikami finansowymi firm (organizacje które miały
„zbalansowane zarządzanie relacjami z interesariuszami” na przestrzeni 11 lat pokazały czterokrotny wzrost
sprzedaży i ośmiokrotny wzrost liczby pracowników w porównaniu z firmami które skupiły się wyłącznie na
udziałowcach).3
1
MacMillan, Joshi Sustainable Competitive advantage and firm performance: The role of intangible resources, Corporate Reputation Review, Lato/Jesień
1997. Vol 1, No. 1, Henry Stewart Publications.
2
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert JR., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
3
Dowling. Creating corporate reputation. Identity, image, performance. Oxford University Press, Oxford 2001.
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
2. Rekrutacja pracowników, motywacja i retencja
- Reputacja firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie wpływa na jej
atrakcyjność jako przyszłego pracodawcy
Aż 80 procent mieszkańców polskich metropolii i dużych miast deklaruje, że nie tylko
wie, jakimi wartościami kieruje się ich firma, ale przestrzega obowiązujących w pracy
norm etycznych. Przeprowadzone badanie wykazało ponadto następującą zależność:
im więcej zarabiamy, tym większe prezentujemy przywiązanie do wartości.4
4
badania przeprowadzone dla Work Service S.A. przez Instytut Badań Homo Homini na reprezentatywnej próbie N=1100 dnia 8.11.2013 r.
http://iob.org.pl/co-jest-na-prawde-wazne-w-pracy/
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
3. Relacje inwestorskie i dostęp do kapitału
- Udowodnienie połączenia pomiędzy długoterminowymi dobrymi wynikami
finansowymi a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw – spowodowało
ogromne zainteresowanie inwestorów tym obszarem zachowania biznesowego.
W Wielkiej Brytanii można było zarobić na etycznych funduszach inwestycyjnych które inwestują w ściśle
określone grupy spółek, które m.in. nie zanieczyszczają środowiska i nie wykorzystują taniej siły roboczej.
Fundusz The Co-operative Insurance Sustainable Leaders prześcignął w ciągu 2006 roku wszystkie fundusze
w Wielkiej Brytanii. Wartość udziałów w nim wzrosła o 29,3 proc. W tym samym czasie indeks FTSE wzrósł
o 13,2 proc. W ciągu trzech lat CIS zwiększył wartość swoich udziałów o 88,6 proc. Dla porównania średnia
z wszystkich brytyjskich funduszy inwestycyjnych wynosiła 57,5 proc.5
5
Fundusze etyczne najbardziej dochodowe, Gazeta Wyborcza, 2007-02-09
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
4. Innowacje i uczenie się
- Społeczna odpowiedzialność biznesu może zachęcać do kreatywności i innowacyjności, które jako ostateczny rezultat prowadzą do
znacznych korzyści. Najlepsze efekty przynoszą przy tym nie pojedyncze usprawnienia, ale wdrażanie nowych, doskonalszych
koncepcji działania.
- Koncepcja odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu może być silnym impulsem dla innowacyjności – otwiera firmę na nowy
sposób myślenia, poszerza horyzont innowacji, zwraca uwagę na dotychczas niedostrzegane możliwości i rynki.
- W dobie otwartej innowacyjności i szybkiej dywersyfikacji wiedzy przedsiębiorstwa nie mogą polegać tylko i wyłącznie na swoich
zasobach wewnętrznych; muszą znaleźć sposoby, by zasilać własną działalność pomysłami pozyskiwanymi z zewnątrz.6
- W procesie innowacji kluczowa rola przypada jednostkom – inicjatorom przemian w przedsiębiorstwie, liderom nowym rozwiązań,
kreatywnie myślącym pracownikom. Wyłanianie i wspieranie rozwoju takich osób wymaga odpowiedniego podejścia – przede
wszystkim otwartości na niestandardowe metody działania, dopuszczenie „oddolnych” inicjatyw.7
6
Badanie na przestrzeni lat obejmujące firmy biorące udział w inicjatywie Global Compact pokazuje, że firmy z górnej jednej-trzeciej pod względem
aktywności na polu CSR wypuszcza na rynek średnio 47 nowych produktów w ciągu roku. Firmy tworzące dolną jedną-trzecią wytwarzały zaledwie 12
nowych produktów.
Źródło: Xueming Luo, Shuili Du „Good” Companies Launch More New Products, Harvard Business Review kwiecień 2012
http://hbr.org/2012/04/good-companies-launch-more-new-products/ar/1
7
Thomas H. Davenport Innowatorzy zarządzania: kim są i co mogą zrobić dla twojej firmy, Harvard Business Review Polska, styczeń 2007
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
5. Efektywność operacyjna
- Zwracanie uwagi na wielu interesariuszy w codziennej praktyce zarządczej, jest podstawą myślenia procesowego,
które zaś jest punktem wyjścia do wdrażania technik kompleksowego zarządzania jakością tzw. TQM (np. Six
Sigma, Lean Management, Gemba Kaizen), związanych z doktryną jakości Edwarda Deminga.8
- Kompleksowe zarządzanie jakością to podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności
firmy jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego.
- Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie
kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści
dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.
8
Prof. Andrzej Jacek Blikle Doktryna Jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion 2014
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
6. Regulatorzy i pozwolenie na działanie
- Skutecznego metoda zarządzania zmianą gospodarczą przez przedsiębiorców.
- Inwestowanie w dobra wspólne zasobów i kompetencji firm (myślących o sobie jako o
odpowiedzialnym obywatelu - z ang. Corporate Citizen), jest odpowiedzią na podstawowe pytanie
dlaczego prywatne firmy mają mieć prawo do lobbingu, czyli wpływania na decyzje podejmowane
przez władzę.9
- Firmy z bardzo słabą reputacją w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mogą
zaobserwować, iż praktycznie cały czas muszą odpowiadać na ogromny zakres zarzutów dotyczących
ich podejścia do spraw środowiskowych i społecznych. Firmy z dobra reputacją mają dużo większe
prawdopodobieństwo na otrzymanie drugiej szansy w przypadku wystąpienia problemów.
9
Anna Lewicka-Strzałecka Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2011
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
7. Konkurencyjność i pozycjonowanie się na rynku
- Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, konsumenci coraz bardziej domagają się
angażowania się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu firm których produkty kupują.
- Z tak rozwiniętym poziomem publicznego zainteresowania, nie jest niespodzianką odkrycie że
firmy z najbardziej bezpośrednimi relacjami dotyczącymi klientów, pracują bardzo ciężko, aby
być pewnymi że ich dostawcy demonstrują wysokie standardy.
W Zjednoczonym Królestwie, 92 procent klientów uważa że Brytyjskie firmy powinny mieć
standard określający wymagania minimalne dotyczące warunków pracy dla swoich
poddostawców w krajach rozwijających się, a 41 procent uważa że Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu przez nich decyzji o zakupie.10
10
Źródło: World Business Council for Sustainable Development http://www.wbcsd.org
Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
8. Polepszanie kontekstu konkurencyjnego dla całego klastra11
- Wymaga dokonania zasadniczej zmiany w traktowaniu programów charytatywnych firmy (odpowiedzenia
sobie na pytanie na czym skoncentrować swoją działalność dobroczynną oraz jak ją realizować?)
- Cele ekonomiczne i społeczne nie muszą być odmienne i konkurencyjne wobec siebie (w długim okresie
wcale nie są wewnętrznie sprzeczne, ale integralnie ze sobą powiązane).
- Zdolność konkurowania firm, w dużym stopniu zależą od warunków panujących na obszarach w którym
działają. Przedsiębiorstwa nie funkcjonują w izolacji od otaczających je społeczności. Im bardziej poprawa
sytuacji społecznej wpłynie na warunki prowadzenia biznesu, tym większe znaczenie ekonomiczne ma ona
dla określonego przedsiębiorstwa (np. rozwój edukacji zwykle postrzegany jest jako cel społeczny, ale
poziom wykształcenia lokalnej siły roboczej ma olbrzymi wpływ na możliwości konkurencyjne
poszczególnych firm).
11
Michael E. Porter, Mark R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantrophy, Harvard Business Review 2002
Zapraszam do kontaktu:
Paweł Makowiecki,
Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
tel. 727 957 457
e-mail: pawel.makowiecki@iob.org.pl
www: www.iob.org.pl

More Related Content

What's hot (6)

Aa1000 ses pl
Aa1000 ses plAa1000 ses pl
Aa1000 ses pl
 
Organizacja XXI wieku
Organizacja XXI wiekuOrganizacja XXI wieku
Organizacja XXI wieku
 
Mity i legendy o PR
Mity i legendy o PRMity i legendy o PR
Mity i legendy o PR
 
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny MarketingJak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
 
Aa1000 accountability
Aa1000 accountabilityAa1000 accountability
Aa1000 accountability
 
Diploma in professional marketing - materiał informacyjny
Diploma in professional marketing - materiał informacyjnyDiploma in professional marketing - materiał informacyjny
Diploma in professional marketing - materiał informacyjny
 

Similar to Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie

CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)
CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)
CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)Agnieszka Ciesielska
 
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społeczniePracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznieGrupa Muszkieterów
 
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłaca
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłacaCSR - ludzki wymiar biznesu się opłaca
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłacaPiotr Biernacki
 
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"UNDP_Poland
 
Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznesOdpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznesPaweł Henicz
 
Międzyzdroje Conference
Międzyzdroje ConferenceMiędzyzdroje Conference
Międzyzdroje ConferenceMateusz Radecki
 
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&mediaCSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&mediaMałgorzata Nieciecka
 
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzy
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzyCSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzy
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzyJan Piotr Prószyński
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Deloitte Polska
 
Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?Daria Malicka
 
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - finalEurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - finalAnna Kwolek
 
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Deloitte Polska
 
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGOWartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGOMateusz Muryjas
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiHouse of Skills
 
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu""Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"dagmarak
 
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...BMM Sp. z o.o.
 

Similar to Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie (20)

CSR drogą do innowacji
CSR drogą do innowacjiCSR drogą do innowacji
CSR drogą do innowacji
 
CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)
CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)
CSR w Polsce - Norma ISO 26000 i omówienie na przykładach, (case studies)
 
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społeczniePracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
 
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłaca
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłacaCSR - ludzki wymiar biznesu się opłaca
CSR - ludzki wymiar biznesu się opłaca
 
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"
SISS Magdalena Kostulska "Współpraca z biznesem" / "Cooperation with business"
 
Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznesOdpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznes
 
Międzyzdroje Conference
Międzyzdroje ConferenceMiędzyzdroje Conference
Międzyzdroje Conference
 
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&mediaCSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
 
SROI dla firm
SROI dla firmSROI dla firm
SROI dla firm
 
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzy
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzyCSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzy
CSR czyli jak pogodzić ducha wolontariatu z zarabianiem pieniędzy
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
 
Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?
 
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - finalEurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - final
 
Ngo i biznes podstawy dobrej współpracy
Ngo i biznes  podstawy dobrej współpracyNgo i biznes  podstawy dobrej współpracy
Ngo i biznes podstawy dobrej współpracy
 
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
 
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGOWartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
 
POLAND - Employer Branding
POLAND - Employer BrandingPOLAND - Employer Branding
POLAND - Employer Branding
 
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu""Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"
"Wolontariat Kompetencji - Szansa rozwoju dla młodych liderów biznesu"
 
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...
Innowacyjność wymaga synergii - nowa perspektywa zarządzania innowacjami (Art...
 

Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie

 • 1. Główne korzyści z praktycznego zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwie Białystok, 22 lipca 2015
 • 2. Definicje wg. Greków a) obywatel – dobrze wykształcona osoba, zainteresowana dobrem wspólnym tzn. polityką b) ἰδιώτης, idiōtēs – nie wyedukowana osoba, ignorant, osoba o złym osądzie, zainteresowana jedynie swoim własnym interesem (tzw. „pasażer na gapę”)
 • 3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu „Społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) jest przyjęcie przez firmę perspektywy dobrego obywatela (z ang. Corporate Citizenship), a nie pasażera na gapę. Inwestowanie przez firmę we wspólne dobra i nie zrzucania odpowiedzialności za ich rozwój jedynie na osoby prywatne, czy też działania sektora publicznego. Jednocześnie angażując się w debatę publiczną która tych dóbr dotyczy.” - źródło Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
 • 4. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 1. Zarządzanie reputacja - Reputacja to krytyczny czynnik sukcesu dużej firmy (przez większość szefów uważana za najważniejszą część niematerialnych składników majątku).1 - Reputacja jest budowana i podtrzymywana przez sukces firmy w spełnianiu oczekiwań bardzo wielu interesariuszy (klienci, pracownicy, dostawcy, dystrybutorzy, regulatorzy rynku, udziałowcy, rady nadzorcze, media, społeczności lokalne, itp.).2 - Wiele badań pokazało więź pomiędzy reputacją a wynikami finansowymi firm (organizacje które miały „zbalansowane zarządzanie relacjami z interesariuszami” na przestrzeni 11 lat pokazały czterokrotny wzrost sprzedaży i ośmiokrotny wzrost liczby pracowników w porównaniu z firmami które skupiły się wyłącznie na udziałowcach).3 1 MacMillan, Joshi Sustainable Competitive advantage and firm performance: The role of intangible resources, Corporate Reputation Review, Lato/Jesień 1997. Vol 1, No. 1, Henry Stewart Publications. 2 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert JR., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 3 Dowling. Creating corporate reputation. Identity, image, performance. Oxford University Press, Oxford 2001.
 • 5. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2. Rekrutacja pracowników, motywacja i retencja - Reputacja firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie wpływa na jej atrakcyjność jako przyszłego pracodawcy Aż 80 procent mieszkańców polskich metropolii i dużych miast deklaruje, że nie tylko wie, jakimi wartościami kieruje się ich firma, ale przestrzega obowiązujących w pracy norm etycznych. Przeprowadzone badanie wykazało ponadto następującą zależność: im więcej zarabiamy, tym większe prezentujemy przywiązanie do wartości.4 4 badania przeprowadzone dla Work Service S.A. przez Instytut Badań Homo Homini na reprezentatywnej próbie N=1100 dnia 8.11.2013 r. http://iob.org.pl/co-jest-na-prawde-wazne-w-pracy/
 • 6. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 3. Relacje inwestorskie i dostęp do kapitału - Udowodnienie połączenia pomiędzy długoterminowymi dobrymi wynikami finansowymi a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw – spowodowało ogromne zainteresowanie inwestorów tym obszarem zachowania biznesowego. W Wielkiej Brytanii można było zarobić na etycznych funduszach inwestycyjnych które inwestują w ściśle określone grupy spółek, które m.in. nie zanieczyszczają środowiska i nie wykorzystują taniej siły roboczej. Fundusz The Co-operative Insurance Sustainable Leaders prześcignął w ciągu 2006 roku wszystkie fundusze w Wielkiej Brytanii. Wartość udziałów w nim wzrosła o 29,3 proc. W tym samym czasie indeks FTSE wzrósł o 13,2 proc. W ciągu trzech lat CIS zwiększył wartość swoich udziałów o 88,6 proc. Dla porównania średnia z wszystkich brytyjskich funduszy inwestycyjnych wynosiła 57,5 proc.5 5 Fundusze etyczne najbardziej dochodowe, Gazeta Wyborcza, 2007-02-09
 • 7. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 4. Innowacje i uczenie się - Społeczna odpowiedzialność biznesu może zachęcać do kreatywności i innowacyjności, które jako ostateczny rezultat prowadzą do znacznych korzyści. Najlepsze efekty przynoszą przy tym nie pojedyncze usprawnienia, ale wdrażanie nowych, doskonalszych koncepcji działania. - Koncepcja odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu może być silnym impulsem dla innowacyjności – otwiera firmę na nowy sposób myślenia, poszerza horyzont innowacji, zwraca uwagę na dotychczas niedostrzegane możliwości i rynki. - W dobie otwartej innowacyjności i szybkiej dywersyfikacji wiedzy przedsiębiorstwa nie mogą polegać tylko i wyłącznie na swoich zasobach wewnętrznych; muszą znaleźć sposoby, by zasilać własną działalność pomysłami pozyskiwanymi z zewnątrz.6 - W procesie innowacji kluczowa rola przypada jednostkom – inicjatorom przemian w przedsiębiorstwie, liderom nowym rozwiązań, kreatywnie myślącym pracownikom. Wyłanianie i wspieranie rozwoju takich osób wymaga odpowiedniego podejścia – przede wszystkim otwartości na niestandardowe metody działania, dopuszczenie „oddolnych” inicjatyw.7 6 Badanie na przestrzeni lat obejmujące firmy biorące udział w inicjatywie Global Compact pokazuje, że firmy z górnej jednej-trzeciej pod względem aktywności na polu CSR wypuszcza na rynek średnio 47 nowych produktów w ciągu roku. Firmy tworzące dolną jedną-trzecią wytwarzały zaledwie 12 nowych produktów. Źródło: Xueming Luo, Shuili Du „Good” Companies Launch More New Products, Harvard Business Review kwiecień 2012 http://hbr.org/2012/04/good-companies-launch-more-new-products/ar/1 7 Thomas H. Davenport Innowatorzy zarządzania: kim są i co mogą zrobić dla twojej firmy, Harvard Business Review Polska, styczeń 2007
 • 8. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 5. Efektywność operacyjna - Zwracanie uwagi na wielu interesariuszy w codziennej praktyce zarządczej, jest podstawą myślenia procesowego, które zaś jest punktem wyjścia do wdrażania technik kompleksowego zarządzania jakością tzw. TQM (np. Six Sigma, Lean Management, Gemba Kaizen), związanych z doktryną jakości Edwarda Deminga.8 - Kompleksowe zarządzanie jakością to podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności firmy jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. - Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa. 8 Prof. Andrzej Jacek Blikle Doktryna Jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion 2014
 • 9. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 6. Regulatorzy i pozwolenie na działanie - Skutecznego metoda zarządzania zmianą gospodarczą przez przedsiębiorców. - Inwestowanie w dobra wspólne zasobów i kompetencji firm (myślących o sobie jako o odpowiedzialnym obywatelu - z ang. Corporate Citizen), jest odpowiedzią na podstawowe pytanie dlaczego prywatne firmy mają mieć prawo do lobbingu, czyli wpływania na decyzje podejmowane przez władzę.9 - Firmy z bardzo słabą reputacją w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mogą zaobserwować, iż praktycznie cały czas muszą odpowiadać na ogromny zakres zarzutów dotyczących ich podejścia do spraw środowiskowych i społecznych. Firmy z dobra reputacją mają dużo większe prawdopodobieństwo na otrzymanie drugiej szansy w przypadku wystąpienia problemów. 9 Anna Lewicka-Strzałecka Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2011
 • 10. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 7. Konkurencyjność i pozycjonowanie się na rynku - Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, konsumenci coraz bardziej domagają się angażowania się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu firm których produkty kupują. - Z tak rozwiniętym poziomem publicznego zainteresowania, nie jest niespodzianką odkrycie że firmy z najbardziej bezpośrednimi relacjami dotyczącymi klientów, pracują bardzo ciężko, aby być pewnymi że ich dostawcy demonstrują wysokie standardy. W Zjednoczonym Królestwie, 92 procent klientów uważa że Brytyjskie firmy powinny mieć standard określający wymagania minimalne dotyczące warunków pracy dla swoich poddostawców w krajach rozwijających się, a 41 procent uważa że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu przez nich decyzji o zakupie.10 10 Źródło: World Business Council for Sustainable Development http://www.wbcsd.org
 • 11. Korzyści z zastosowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 8. Polepszanie kontekstu konkurencyjnego dla całego klastra11 - Wymaga dokonania zasadniczej zmiany w traktowaniu programów charytatywnych firmy (odpowiedzenia sobie na pytanie na czym skoncentrować swoją działalność dobroczynną oraz jak ją realizować?) - Cele ekonomiczne i społeczne nie muszą być odmienne i konkurencyjne wobec siebie (w długim okresie wcale nie są wewnętrznie sprzeczne, ale integralnie ze sobą powiązane). - Zdolność konkurowania firm, w dużym stopniu zależą od warunków panujących na obszarach w którym działają. Przedsiębiorstwa nie funkcjonują w izolacji od otaczających je społeczności. Im bardziej poprawa sytuacji społecznej wpłynie na warunki prowadzenia biznesu, tym większe znaczenie ekonomiczne ma ona dla określonego przedsiębiorstwa (np. rozwój edukacji zwykle postrzegany jest jako cel społeczny, ale poziom wykształcenia lokalnej siły roboczej ma olbrzymi wpływ na możliwości konkurencyjne poszczególnych firm). 11 Michael E. Porter, Mark R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantrophy, Harvard Business Review 2002
 • 12. Zapraszam do kontaktu: Paweł Makowiecki, Instytut Odpowiedzialnego Biznesu tel. 727 957 457 e-mail: pawel.makowiecki@iob.org.pl www: www.iob.org.pl