Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pavenciu mokyklos pranesimas

856 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pavenciu mokyklos pranesimas

 1. 1. Ekologinė problema: šiukšlės parke, upės pakrantėje! Aplinkosauginės moralės formavimasŠiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos 4a klasės mokiniai, bendrabutyje gyvenantys mokiniai, mokytoja metodininkė Renata Glodenienė vyresnioji auklėtoja Rasa Poškienė
 2. 2. ĮvadasMokiniai dalyvauja įvairiose aplinkos švarinimo akcijose: renka šiukšlesmokyklos teritorijoje, miesto parke, prie upės Ventos… Aplinkosšvarinimo akcijos ypač reikalingos pavasarį, kai per ,,šiukšlių krūvassunku pereiti”. Gamtotyros organizavimas, išvykos į gamtą prisideda priemokinių vertybinių santykių su gamta ugdymo. Jeigu mokiniai labiaupajaustų nuolatinį, tiesioginį kontaktą su gamta, gal stipriauformuotųsi aplinkosauginė moralėvaikystėje, kuri nedingtų užaugus.Problema: šiukšlės, patekusios į aplinką,pridaro daug žalos gyvūnams, paukščiams,žuvims, neteikia estetinio vaizdomums patiems, savo gimtinei.
 3. 3. Įvadas Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokios atliekos patenka į aplinką Kuršėnų miesto parke, upės pakrantėje ir vykdant švietėjišką veiklą, mažinti aplinkos taršą. Tyrimo vykdymo vietaTyrimas vykdomas Kuršėnų miesto parke, Ventos upės pakrantėje. Tyrimo vykdymo laikas2012 m. kovo mėnuo.
 4. 4. ĮvadasŠiuo tyrimu siekta: Išsiaiškinti, kokios šiukšlės patenka į miesto parkus, mėtosi Ventos pakrantėje? Apibendrinti, kokią žalą surinktos šiukšlės daro gamtai. Stebėti, ar miesto parkuose pakankamai yra šiukšlių dėžių ir ar naudojamos pagal paskirtį? Interviu metodu apklausti Kuršėnų miesto parke sutiktus žmones. Formuoti aplinkosauginę moralę, vykdyti švietėjišką veiklą: daryti plakatus, patalpinti miesto skelbimų lentose. Apsilankytis miesto seniūnijoje, komunaliniame ūkyje, kur aptarti švietėjiškos veiklos rezultatus ir galimybes. Skelbti tyrimo rezultatus mokyklos internetiniame puslapyje, miesto laikraštyje ,,Šiaulių kraštas”. Sukurti lėlių teatro vaidinimą. Pristatyti tyrimą ir parodyti vaidinimą pradinių klasių mokiniams, Kuršėnų miesto lopšelio – darželio ugdytiniams, taip pat Kuršėnų miesto vaikų bibliotekos skaitytojams.
 5. 5. Tyrimo metodika I etapas: šiukšlių rinkimo akcija miesto parke, Ventos pakrantėje, siekiant išsiaiškinti jų įvairovę. Aptarti šiukšlių žalą aplinkai.
 6. 6. Tyrimo metodika II etapas. Interviu metodas (kokybinis tyrimas), kurio metu išsiaiškiname žmonių nuomonę apie šiukšles, šiukšlintojus, žalą gamtai, ekologinio sąmoningumo formavimą.
 7. 7. Tyrimo metodika III etapas. Švietėjiškos veiklos vykdymas: skaidrių, filmukų žiūrėjimas ir aptarimas, darbas grupėse, kuriant plakatus. Plakatų patalpinimas miesto informacinėje lentoje. Bendradarbiavimas su mieste esančiom atsakingom insitucijom.
 8. 8. Tyrimo metodika IV etapas. Švietėjiškos veiklos sklaida neformaliojo ugdymo metu: mokiniai pristatys savo tyrimą ir parodys vaidinimą pradinių klasių mokiniams, Kuršėnų miesto lopšelio – darželio ugdytiniams, taip pat Kuršėnų miesto vaikų bibliotekos skaitytojams.
 9. 9. Tyrimo rezultataiŠiukšlių rinkimo akcijos apibendrinimasEil.Nr. Šiukšlių rūšis Vieta Kiekis: 10 l maišais, vienetais 1. Plastikiniai buteliai Miesto parkas 3 maišai 2. Plastikiniai buteliai Ventos pakrantė 1 maišas 3. Popierius(lanstinukai,ledų, Miesto parkas 1 maišas saldainių popierėliai, cigarečių pakeliai, laikraščiai) 4. Popierius (lanstinukai, ledų, Ventos pakrantė 1 maišas saldainių popierėliai, cigarečių pakeliai, laikraščiai) 5. Stiklas Miesto parkas 1 maišas 6. Stiklas Ventos pakrantė 0,5 maišo 7. Polietileniniai maišeliai Miesto parkas 7 vienetai 8. Polietileniniai maišeliai Ventos pakrantė 6 vienetai
 10. 10. Tyrimo rezultatai Interviu rezultatai
 11. 11. Tyrimo rezultatai Interviu rezultatai
 12. 12. Išvados1. Atlikus aplinkos švarinimo darbus, paaiškėjo, jog miesto parke ir Ventos pakrantėje,daugiausia plastiko ir stiklo butelių.2. Atlikus pokalbio – interviu kokybinę apklausą (apklausus 16 respondentų), sužinota, kadpavasaris – pats mėgiamiausias ir gražiausias metų laikas. Atsakymai į klausimą apie“šiukšlintojus”, parodė, jog didžioji dalis – tai žmonės, mėgstantys alkoholį ir cigaretes, taippat jaunuoliai ir vaikai. Apklaustieji siūlė kovoti su šiukšlintojais paprastais būdais: nuomažens ugdyti atsakingumą ir pagarbą gamtai ir sau, šiukšlių dėžės neturėtų būti atviros ir jųreikia daugiau.
 13. 13. Išvados3. Vykdant švietėjišką veiklą, mokiniai neliko abejingi gamtos problemoms ir aktyviai įsitraukė įtyrimo vykdymą.4. Toliau tęsti bendradarbiavimą su Kuršėnų miesto komunaliniu ūkiu, seniūnija. Dalyvautimiesto švarinimo akcijose,saugoti ir mylėti savo gimtą kraštą.5. Vykdyti švietėjišką veiklą Kuršėnų miesto bendruomenei.
 14. 14. Rekomendacijos1. Filmukai apie plastiko daromą žalą gamtai:http://youtu.be/nuHpjKHEsx8http://youtu.be/Ta8HaHP_9rEhttp://youtu.be/CzkgaUjIueY2. Vaizdo klipe pamatysite kaip sunku žmogui pakelti šiukšlę:http://youtu.be/9XoNSUGrScM

×