Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ders tanı..

2,357 views

Published on

 • Be the first to comment

Ders tanı..

 1. 1. PSİ 2007 Davranış Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersi kim verecek? Nerede ve ne zaman? Ders dışında iletişim? E-027 no’lu ofis Tel: (29)41875 e-mail: [email_address] B Grubu: Pzt. 08:45-10:30 ve Cuma 08:45-09:30 Dr. Leman Pınar Tosun A Grubu: Çar. 08:45-10:30 Per. 10:45-11:30
 2. 2. PSİ 2007 dersi, PSİ 1004 dersinin devamıdır. Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri için Bilimsel Araştırma Süreci (2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Ders kitabı
 3. 3. Araştırma problemi Denence Araştırma yöntemi ve düzeneği Kimler(neler) üzerinde veri toplanacağını belirleme Veri toplama yöntem, teknik ve araçlarını belirleme Verileri çözümleme Yorum ve genelleme Araştırmanın raporlaştırılması, sunulması, yayınlanması Bilimsel Araştırmaların Aşamaları PSİ 1004 te öğrendiniz PSİ 2007 ’de öğreneceksiniz Kısmen PSİ 1004 ’te öğrendiniz, kısmen PSİ 2007’ de öğreneceksiniz PSI 2007 ve MAT 2089 ’da öğreneceksiniz
 4. 4. Araştırma problemi Denence Araştırma yöntemi ve düzeneği Kimler(neler) üzerinde veri toplanacağını belirleme Veri toplama yöntem, teknik ve araçlarını belirleme Verileri çözümleme Yorum ve genelleme Araştırmanın raporlaştırılması, sunulması, yayınlanması Bilimsel Araştırmaların Aşamaları PSİ 1004 te öğrendiniz 4 . Bölüm: Örnekleme Yöntemleri 8. Bölüm: Bilimsel Çalışmaların Yazımı, Yayınlanması ve Sunulması 7. Bölüm: Verilerin Çözümlenmesi 5. Bölüm: Verilerin Toplanması 6. Bölüm: Kağıt –Kaleme Dayanan Veri Toplama Araçları
 5. 5. PSİ 2007’de ne öğreneceksiniz? Araştırmanızın amacına uygun veriyi hangi yöntem ve araç larla toplayabilirsiniz? Araştırmanızın yöntem ve araçlarının ne ölçüde güvenilir ve geçerli oldukları nasıl inceleyebilirsiniz? Araştırmanın sayısal sonuçlarını hangi istatistiksel yöntem lerle çözümleyebilirsiniz? Araştırmanızı, ne tür bilimsel etkinlik lerde sunabilirsiniz ve nasıl sunulmaya hazır hale getirebilirsiniz? Araştırmanızda dikkat etmeniz gereken etik konular nelerdir? Yapacağınız niceliksel bir araştırma için uygun örneklem i nasıl seçebilirsiniz?
 6. 6. PSİ 2007’de değerlendirme nasıl yapılacak? Arasınav 1. Ödev 2. Ödev Tarih 18 Kasım %20 Yüzde 3. Ödev Final Çoktan seçmeli sorular ve klasik anlatım sorular 25 Kasım %10 Bilimsel Araştırma Önerisi: İlgi duyduğunuz bir konuda, bir araştırma sorusu ortaya atıp bunu nasıl çalışmayı planladığınızı bir araştırma önerisinde olması gereken yapısal özelliklere, dil ve anlatım özelliklerine uygun olarak yazın. Görüşme: Seçtiğiniz bir konuda iki adet görüşme sorusu hazırlama, 2 kişi ile görüşme yapma, görüşmeleri yazıya geçirip veriye içerik analizi uygulama ve sonuçları rapor etme 23 Aralık %10 Ölçek geliştirme: Seçtiğiniz bir konuda ölçek soruları oluşturma, anketi 10 kişiye uygulama, verileri kaydedip sonuçları değerlendiren bir rapor hazırlama 9 Aralık %10 Final Dönemi %50 Çoktan seçmeli sorular ve klasik anlatım soruları
 7. 7. DİKKAY DİKKAT! Haftaya pazartesine kadar Ödevlerinizi birlikte hazırlayacağınız arkadaşınızı belirleyin ve ne konuda araştırma ödevi yapacağınızı düşünmeye başlayın.
 8. 8. HAFTALAR İÇERİK ÖDEV TESLİMLERİ 1. HAFTA: 19-23 Eylül DERSİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLARIN TEKRARI 2. HAFTA: 26-30 Eylül Temel ders kitabında SEKİZİNCİ BÖLÜM: BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAZILMASI, YAYINLANMASI, SUNULMASI Bilimsel bir makale nerelerde sunulabilir? Bilimsel bir makalenin yapısı nasıldır? 3. HAFTA: 3-7 Ekim Temel ders kitabında SEKİZİNCİ BÖLÜM: BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SUNULMASI (DEVAM) Araştırma önerisinin yapısı nasıldır? Araştırmaların yayınlanma süreci nasıldır? 4. HAFTA: 10-14 Ekim Temel ders kitabında DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ Örnekleme nedir? Neden önemlidir? Örneklem oluşturma yolları 1. Ödev için hazırlık çalışması: Ödeviniz için belirlediğiniz konuyu yazarak sınıfa getirin (14 Ekim) 5. HAFTA: 17-21 Ekim Temel ders kitabında BEŞİNCİ BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI Bazı temel kavramlar 6. HAFTA: 24-28 Ekim Temel ders kitabında BEŞİNCİ BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI (DEVAM) Gözlem 1. Ödev için ikinci hazırlık çalışması: Oluşturduğunuz denenceleri ve denencelerinizi oluşturma sürecinde yaralandığınız kaynakların referans listesini hazırlayarak sınıfa getirin. (28 Ekim) 7. HAFTA: 31 Ekim-4 Kasım Temel ders kitabında BEŞİNCİ BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI (DEVAM) Görüşme Müdahalesiz veri toplama 8. HAFTA: 14-18 Kasım ARASINAV
 9. 9. 9. HAFTA: 21-25 Kasım <ul><li>Temel ders kitabında ALTINCI BÖLÜM: </li></ul><ul><li>KAĞIT-KALEME DAYANAN VERİ TOPLAMA ARAÇLAR </li></ul><ul><li>Psikolojik ölçme araçlarının tanımı ve sınıflandırılması </li></ul><ul><li>Güvenirlik ve geçerlik </li></ul>1. Ödevin teslim zamanı 10. HAFTA: 28 Kasım-2 Aralık <ul><li>Temel ders kitabında ALTINCI BÖLÜM: </li></ul><ul><li>KAĞIT-KALEME DAYANAN VERİ TOPLAMA ARAÇLARI (DEVAM) </li></ul><ul><li>Anket oluşturma </li></ul>11. HAFTA: 5-9 Aralık <ul><li>Temel ders kitabında ALTINCI BÖLÜM: </li></ul><ul><li>KAĞIT-KALEME DAYANAN VERİ TOPLAMA ARAÇLARI (DEVAM) </li></ul><ul><li>Anket oluşturma (devam) </li></ul>2. Ödevin teslim zamanı (9 Aralık) 12. HAFTA: 12-16 Aralık Temel ders kitabında YEDİNCİ BÖLÜM: VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 13. HAFTA: 19-23 Aralık Temel ders kitabında YEDİNCİ BÖLÜM: VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ (DEVAM) 3. Ödevin teslim zamanı (23 Aralık) 14. HAFTA: 26-30 Aralık Temel ders kitabında DOKUZUNCU BÖLÜM: BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK
 10. 10. PSİ 1004’te neler öğrenmiştiniz? Bilgi Bilim Önerme Denence Varsayım Veri Bulgu Değişken Değer
 11. 11. PSİ 1004’te neler öğrenmiştiniz? Bilimin amaçları Betimleme Açıklama Öngörme Denetleme Bilimin Ölçütleri Ölçülebilirlik Güvenilebilirlik İletilebilirlik Tekrarlanabilirlik Sağdanabilirlik Deneysel İlişkisel Betimsel Bilimsel Araştırma Türleri
 12. 12. Kızların sözel becerileri, erkeklerinkinden daha yüksektir. Aynı okula devam eden 7-11 yaş arasındaki çocukların kelime dağarcığı ve dilbilgisi her yaş grubu için ( 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş ve 11 yaş) yaşlarına uygun olarak geliştirilen ölçüm araçları ile ölçüldüğünde, her yaş grubundaki kız çocukları erkek çocuklarından daha yüksek puan alacaktır. Bunların hangisi gündelik yaşamdan bir önermedir, hangisi araştırma denencesidir?
 13. 13. Bunların hangisi ya da hangileri… tek yönlü araştırma denencesidir? sıfır denencesidir? Çift yönlü araştırma denencesidir? 1: Ev kedileri, sokak kedilerinden daha saldırgandır. 2: Sokak kedileri, ev kedisinden daha saldırgandır. 3: Sokak kedileri ve ev kedileri eşit derecede saldırgandır. 4: Sokak kedilerinin mi ev kedilerinin mi daha saldırgan olduğunu bilmenin bir yolu yoktur. Ev kedisinin… Sokak kedisinin.. Saldırganlığın… İşevuruk tanımını yapın.
 14. 14. Psikoloji 1. sınıf öğrencilerinin PSİ 1004 dersi almadan önceki ve sonraki bilime yönelik tutum ve görüşleri nasıldır? Psikoloji 1. sınıf öğrencilerinin PSİ 1004 dersi almadan önceki ve sonraki bilime yönelik tutum ve görüşleri birbirinden farklı mıdır? Hangisi betimsel, hangisi ilişkisel çalışma? Betimsel araştırma sorusu İlişkisel araştırma sorusu PSİ 1004 öncesi PSİ 1004 sonrası Bilime yönelik tutum ve görüşler
 15. 15. PSİ 1004’te neler öğrenmiştiniz? Bunlar da ne? Öntest Sontest Değişimleme Ortak etki Denetimleme Temel etki
 16. 16. Bu tablo size bir şey hatırlatıyor mu? Peki ya bu tablo? Bu?? Deney grubu Denetim grubu GRUPLAR Ö 1 Ö 3 ÖNTEST X DEĞİŞİMLEME Ö 2 Ö 4 SONTEST Deney grubu Denetim grubu GRUPLAR - - ÖNTEST X DEĞİŞİMLEME Ö 1 Ö 2 SONTEST Deney grubu 1 Denetim grubu 2 GRUPLAR Deney grubu 2 Denetim grubu 1 Ö 1 Ö 3 ÖNTEST - - X DEĞİŞİMLEME X Ö 2 Ö 4 SONTEST Ö 5 Ö 6
 17. 17. Grup 1 Rıza Demir (A) Sami Çoksan (A) Burcu Yıldız (A) Yasin Demir (A) Grup 2 Şeyma Emek Burcu Boz Emir Üzümçeker Hazel Kıvrak (B) Grup 3 Aynur Yılmaz Sümeyye Yücel Ummuhan Yıldız Neslihan Ergün (B) Grup 4 Gonca Durmuş Barış Can Ergen Serap derebağ Yasemin Gerçek Elif Hatice Yaman Grup 5 Mehdi Başer Erhan Fidan Tufan Hezer İsmail Aj Grup 6 Zeynep İlhan Sinem vural Songül Kaya Uysal Yüksek (B) Grup 7 Simeyye Bilici Zahide Dügeroğlu Tuğba İmamoğlu Kübra Bozkurt Grup 8 Senem Akdağ Büşra Küçükskici Özlem Gökalp Grup 9 Ayşe Balkaya Duygu Uzun Filiz Koçoğlu Saliye Sümer Grup 10 Sümeyra Altan Gizem Hüroğlu Şebnem Uygun Grup 11 Ali Demirel (A) Çağdaş Yapıcıoğlu Ekrem (A)Erdoğan Gülşen Saraç Grup 12 Büşra Bingöl (A) Elif Aksoy (B) Aylin Gündoğar (B)
 18. 18. Grup 13 Gülhan Aksu Neziha Tuncer İlknur Merve Gün Zeynep Ülker Grup 14 Serpil Kurt HandenurÜlkü Rojda Tunç Ayşe Hilal Namlı Grup 15 Elif Çevik Nevres Başçakır Büşra Karakoyunlu (B) Tuğba Kaya (B) Grup 16 Grup 17 Gamze Şekerci Yasemin Minteş Nurdan Çebi (B) Den,z Topaloğlu (B) Grup 18 Grup 19 Grup 20 Grup 21 Grup 22 Grup 23 Grup 24

×