ისტ

1,184 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ისტ

 1. 1. ისტ 1 კლასში
 2. 2. გაკვეთილის თემა ”საგნები-ფერთა სხვადასხვაობდეს”
 3. 3. გაკვეთილის მიზნები და შედეგები • მოსწავლეები მუშაობენ გრაფიკულ რედაქტორში და ტექსტურ რედაქტორში , იუმჯობესებენ ხელის მოტორიკას, მათემატიკურ აზროვნებას. • მოსწავლეს შეუძლია ისტ პროდუქტის შესაქმნელი საშუალებების გამოყენება. • იყენებს სახატავად პროგრამა Paint, ტექსტურ რედაქტორს მასწავლებლის მიერ ჩატარებული სასწავლო აქტივობისას; • შეუძლია კვლევის ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება. • იყენებს ციფრულ საგანმანათლებლო რესურსებს ამოცანების ამოხსნის, ცნებების, იდეებისა და ისტორიული მოვლენების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის მიზნით (მაგალითად: ვიზუალური მასალა, საგანმანათლებლო თამაშები და სხვა); • იყენებს ისტ- სწავლის გასაუმჯობესებლად და შემოქმედებითი პროცესის წასახალისებლად. • მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთს შეუსაბამოს რიცხვები, რიცხვითი სახელები და რაოდენობები . • მოსწავლე კითხულობს და წერს რიცხვებს; გამოსახავს მათ სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით; • მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრებაგამოკლების მოქმედებები • ახდენს შეკრება-გამოკლების თვალსაჩინოდ დემონსტრირებას, განსაზღვრავს განსხვავებას (მაგალითად, “რამდენით გაიზარდა/შემცირდა?") და აღწერს რიცხვებს შორის დამოკიდებულებებს;
 4. 4. • მოსწავლეებმა იციან პროგარამაPaint-ის ინსტრუმენტები,იციან ხატვა, შენახულ ფაილს ხსნიან Paint-ში, არჩევენ ფერებს, აგრეთვე პროგრამა MS Word - ში იციან პროგრამის გახსნა, ფიგურების ხატვა, გადაადგილება, ფიგურებში ფერის ჩასხმა. მათემატიკაში იციან 10-ის ფარგლებში შეკრებაგამოკლება. სახატავიდა ტექსტური რედაქტორის ინსტრუმენტების გამოყენების უნარები მოსწავლეებს უკვე ა ქვთ ნასწავლი. ამ გაკვეთილზე კი მოხდება უნარების განმტკიცება და ტექნიკის გამომუშა ვება.
 5. 5. • ”ბუკი” - ყველა მოსწავლეს აქვს საკუთარი • სამუშაო ფურცლები -მიცემული მასწავლებლის მიერ • (პროგრამები: Msword, Paint).
 6. 6. გაკვეთილის მსვლელობა • მასწავლებელი გაკვეთილის დაწყებამდე ამზადებს სავარჯიშოებს მოსწავლეებისთვის: საქაღალდეში ფაილი, რომელშიც ჩადებიულია 6 სავარჯიშო ფურცელი, რომელთა გახსნა შესაძლებელია სახატავ რედაქტორში. გაკვეთილის დასაწყისში ამ სავარჯიშოებს მოსწავლეებს ურიგებს ”ბუკებში”. მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად საკუთარ ”ბუკებზე”. • ბუკის გამოყენებით მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს დავალებას. იწყებენ ინდივიდუალურად დავალების შესრულებას: • მოსწავლემ სავრჯიშო ფურცელბი უნდა გახსნას თანმიმდევრობით. გაიაზროს დავალებები და შეასრულოს იგი. ამისთვის, მოსწავლეს სჭირდება 1 - შესაბამისი word პროგრამის ინსტრუმენტების ცოდნა; 2 - სახატავი რედაქტორის ინსტრუმენტების გამოყენება: • 1. მოსწავლე ხსნის word-ის პროგრამაში აწყობილ სავარჯიშოს , სადაც მოცემულია ორი სახის დავალება. გაიაზრებს და შეასრულებს დავალებებს. • 2. მოსწავლე ხსნის სავარჯოშო ფურცლებს სახატავ პროგრამაში Paint , სადაც ფიგურებს აფერადებს მითითებული ფერის მიხედვით. • 3. ნახატები ისეა აწყობილი, რომ მოსწავლეს გაუადვილდეს მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა. • 4. მოსწავლეები ინდივიდუალურად მუშაობენ ”ბუკებზე” პედაგოგი ეხმარება მოსწავლეებს საჭიროებისამებრ. • გაკვეთილის ბოლოს მასწავლებელი აფასებს მოსწავლეებს შეფასების ფურცლის მიხედვით. და აძლევს დავალებას, რომელისაც მოსწავლეებს უწერს ”ბუკებში”.
 7. 7. სამუშაო ფურცლები
 8. 8. დავალება 1
 9. 9. დავალება 2
 10. 10. დავალება 3
 11. 11. დავალება 4
 12. 12. დავალება 5
 13. 13. დავალება 6
 14. 14. თბილისის მე-11 საჯარო სკოლის ისტ მასაწვლებელი მ. მაისურაძე

×