Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak znaleźć lokal na Nadodrzu

2,703 views

Published on

Krótka instrukcja obsługi Nadodrza. Wskazówki dla przedsiębiorców, jak szukać lokalu pod działalność gospodarczą na Nadodrzu.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak znaleźć lokal na Nadodrzu

  1. 1. JAK ZNALEŹĆ LOKAL NA NADODRZU? wynajem kupno Przetargi pisemne na zasadzie konkursu ofert: ▶ stawki wywoławcze od 4zł/m2 (wyższe, jeśli dopuszczalna jest gastronomia); ▶ przeważnie lokale do generalnego remontu (na własny koszt); ▶ nie trzeba mieć zare- jestrowanej firmy żeby startować (trzeba ją mieć dopiero na etapie podpisywania umowy). www.zzk.wroc.pl (zakładka: PRZETARGI) ceny preferencyjne dla artystów i rzemieślnikówPrzetarg ustny Skontaktuj się z zaprzyjaźniony- mi z nami pośrednikami: Katarzyna Bałut 697 222 483 Jacek Jarmuż 506 119 668 Jacek Staroń 668 877 333 Znajdź lokal na aktualizowanej przez nas mapie lokali Nadodrza http://bit. ly/1DIL5k n Aplikacja giełda nieruchomości UM Wrocławia: http://bit.ly/1Dj0uG7 ceny komercyjne od gminy wrocław od gminy wrocław Śledź naszą stronę: www.lokietka5.pl i zapisz się do NEWSLETTERA, by otrzymy- wać aktualne informacje. Startujący w przetargu sam proponuje cenę najmu i stanowi ona główne kryterium przy ocenie wniosku! prywatnie Powołaj się na otrzyma- nie kontaktu z Infopunktu Nadodrze!

×