Week 3

305 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 3

 1. 1. BAB 3 : ASAS-ASAS TAMADUN MELAYU<br />3.2.1 AsasPembentukanTamadunMelayu.<br />3.2.2 KemunculanTamadunMelayuHasilPenguasaanLaluanPerdagangan.<br />3.2.3 PembentukanEmpayarMelayuSebelum Islam.<br />3.2.4 TamadunMelayuSelepasKedatangan Islam.<br />
 2. 2. 3.2.1 : AsasPembentukanTamadunMelayu<br /><ul><li>Pembentukanmasyarakat : susunanstruktursosial -> asaspembentukansesebuahtamadun.
 3. 3. Contoh : tamadunMelayu -> raja sebagaipemimpin etc.
 4. 4. Bermuladaripadakemunculanpusat-pusatkerajaanMelayuawalsehinggalahperkembanganmasyarakatMelayusebagaimasyarakat agrarian (pertanian) & masyarakatmaritim (perdaganganlaut).</li></li></ul><li><ul><li>Penguasaanteknologipertanian – perubahanteknologi yang berteraskantempattinggaltetapsepanjangtahundanpertaniantetapuntukmenghasilkanmakanan yang mencukupisepanjangtahun.
 5. 5. Contoh : EmpayarFunan & kerajaan Angkor (Kemboja).</li></li></ul><li>Antaraperalatan yang digunakanuntukkerja-kerjapenanamanpadi<br />
 6. 6. <ul><li>Kerajaanmaritimpadakebiasaannyamemilikisebuahataubeberapabuahpelabuhanentrepot yang menguasailaluanperdaganganlaut.
 7. 7. Pelabuhanentrepot -> pusatpersinggahanpedagang-pedagang & pusatpengumpulandanpengagihanbarangan.
 8. 8. Contoh : kerajaanSrivijaya (Sumatera).</li></li></ul><li>3.2.2 : KemunculanTamadunMelayuHasilPenguasaanLaluanPerdagangan<br /><ul><li>Kerajaan-kerajaanMelayutelahwujudsekurang- kurangnya 2500 tahundahulu.
 9. 9. Bukti : peninggalanarkeologimasyarakatMelayudiLembahBujang, Kedah danjugadi Kuala Selinsing, Selangor. </li></ul>Eg : pelabuhan. (terlibatdenganperdaganganjarakjauh). <br /><ul><li>Perdaganganjarakjauhmenunjukkanrangkaianperhubungan yang besardanmemerlukanpetempatan yang agak lama dantetapuntukmemudahkanpengekalanperhubungantersebut.</li></li></ul><li><ul><li>Perdaganganjarakjauh : dikuasaiparapemimpinkerajaan.
 10. 10. Semenanjung Malaysia : laluanperdagangandiSelat Melaka -> tempatberehatkapallayaruntukmeneruskanperjalananmengikutmusim yang sesuai.
 11. 11. Srivijaya -> kerajaanMelayumaritim yang utama. </li></li></ul><li>3.2.3 : PembentukanEmpayarMelayuSebelum Islam.<br /><ul><li>TamadunMelayutelahmelaluibeberapafasapembentukan, penerimaanpengaruhdanakhirnyamenempakejayaansebagaisebuahtamadun.
 12. 12. Antaraprosesdanpengaruh yang penting -> pengaruh</li></ul> Hindu-Buddha sebelumkedatangan Islam sehinggapenerimaan agama Islam sebagaiasastamadunMelayu.<br /><ul><li>Pengaruh Hindu-Buddha : tertumpukepadagolonganpemerintahdanbangsawan -> kesan : pengaruh Hindu dalamsistempemerintahanMelayutradisional (konsep raja dankerajaan).</li></li></ul><li><ul><li> Raja : disamakandengankonsep‘devaraja’ @ pemerintah yang samakedudukannyadengandewa-dewa.
 13. 13. Buktipengaruh Hindu-Buddha -> monumenkeagamaan.</li></ul>CandiLembahBujang, Kedah<br />
 14. 14. Candi Borobudur, Jogjakarta.<br />Angkor Wat, Kemboja.<br />
 15. 15. <ul><li>Prosespenyebarandanpenyerapan agama Hindu- Buddha -> Indianisasi : bermulasejakabadpertamaMasihidandikaitkandenganaktivitiperdagangan yang pesatdiantara India danalamMelayu.
 16. 16. Pengaruh Hindu-Buddha menyumbangkepada :
 17. 17. Perkembanganbudaya.
 18. 18. Politikpemerintahan.
 19. 19. Sosial.
 20. 20. Bahasa.
 21. 21. Sastera & kesenian.</li></li></ul><li>3.2.4 : TamadunMelayuSelepasKedatangan Islam<br /><ul><li>Pelbagaipandangandanandaiantentangmasakedatangan Islam dialamMelayu.
 22. 22. 3 teoriutamakedatangan Islam ke Tanah Melayu :
 23. 23. Tanah Arab.
 24. 24. India.
 25. 25. China. </li></ul> * Pelbagaisumber & buktidipelbagaitempat.<br />
 26. 26. :: TANAH ARAB ::<br /><ul><li>Dikemukakanoleh John Crawford, Niemann & de Hollander -> Islam dibawaterusdariSemenanjung Tanah Arab padakurun ke-7.
 27. 27. DisokongolehProfesorSyedNaguib al-Attasberdasarkankegiatanhubunganperdaganganantaraorang Arab denganalamMelayu.
 28. 28. Bukti :
 29. 29. kewujudanbeberapabuahperkampungandankoloniorang Islam berketurunan Arab dikawasanpantaiTimurdan Barat Sumatera.
 30. 30. KandunganpersuratanMelayumenggunakansistemtulisanjawi. </li></li></ul><li> :: INDIA ::<br /><ul><li>Teorikedatangan Islam dari India melaluiGujeratdikemukakanolehsarjanaBelandaPijnappel.
 31. 31. Bukti :
 32. 32. penemuanwujudnyapersamaanbatunisan Sultan Malik al-Salehbertarikhtahun 1297 yang ditemuidiPasaidenganbatunisan yang terdapatdiGujerat.
 33. 33. wujudhubunganperdagangandiantara India danalamMelayusejakzamanpra-Islam.</li></li></ul><li>:: China ::<br /><ul><li> Di China, Islam telahmulabertapaksejakzamanpemerintahanDinasti Tang, sekitartahun 650 Masihi.
 34. 34. Teorikedatangan Islam kealamMelayudari China adalahmelalui Canton & Hainan.
 35. 35. Canton -> pusattumpuanparapedagangdanpendakwah Islam.
 36. 36. Bukti :
 37. 37. Penemuanbeberapabatubersurat yang mencatatkanadanyamasyarakat Islam danmencadangkanarahkedatangan Islam kerantauinimelaluinegara China.
 38. 38. BatubersuratdiCampa (1039), Brunei (1048), LarenJawa (1082) & Terengganu (1303).
 39. 39. Dinasti Sung -> mencatatkankedatangan Islam kealamMelayumelaluisepanjangpantaiLaut China Selatan dibawaolehpedagangdari China.</li>

×