Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sketchnotes Webcoast 2013

918 views

Published on

Sketchnotes / graphic recording / visual recording

mötesanteckning
liveteckning till föreläsning
bonusmaterial att ge till deltagare
summering av textavsnitt
unika teckningar att använda i presentation
...

konkret, tydligt, lättfattligt, snabb överblick, sammanfattande, fokus, minnesbilder, förklarande, underhållande, problemlösning, upplevelse, känsla...

| 072 - 576 32 92 | hej@majalarsson.se | majalarsson.se |


  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sketchnotes Webcoast 2013

  1. 1. SKETCHNOTES WEBCOAST 2013 Sketchnotes / graphic recording / visual recording mötesanteckning liveteckning till föreläsning bonusmaterial att ge till deltagare summering av textavsnitt unika teckningar att använda i presentation ... konkret, tydligt, lättfattligt, snabb överblick, sammanfattande, fokus, minnesbilder, förklarande, underhållande, problemlösning, upplevelse, känsla... | 072 - 576 32 92 | hej@majalarsson.se | majalarsson.se |tisdag 19 mars 13
  2. 2. tisdag 19 mars 13
  3. 3. tisdag 19 mars 13
  4. 4. tisdag 19 mars 13
  5. 5. tisdag 19 mars 13
  6. 6. tisdag 19 mars 13
  7. 7. tisdag 19 mars 13
  8. 8. SKETCHNOTES WEBCOAST 2013 Sketchnotes / graphic recording / visual recording mötesanteckning liveteckning till föreläsning bonusmaterial att ge till deltagare summering av textavsnitt unika teckningar att använda i presentation ... konkret, tydligt, lättfattligt, snabb överblick, sammanfattande, fokus, minnesbilder, förklarande, underhållande, problemlösning, upplevelse, känsla... | 072 - 576 32 92 | hej@majalarsson.se | majalarsson.se |tisdag 19 mars 13

×