Unit 9

5,459 views

Published on

 • Be the first to comment

Unit 9

 1. 1. UNIT 9 - RANCANGAN PERNIAGAAN
 2. 2. Pengertian Rancangan Perniagaan Satu pelan induk yang menunjukkan langkah memulakan dan memajukan perniagaan Ia mengandungi maklumat terperinci perniagaan seperti:- – Analisis – Ramalan – Strategi pelaksanaan perniagaan
 3. 3. Tujuan Rancangan Perniagaan• Sebagai garis panduan untuk mengurus perniagaan• Menilai dan mengkaji prestasi perniagaan• Memudahkan kawalan• Memberi keyakinan kepada pihak luar• Memaksimumkan sumber untuk meningkatkan produktiviti
 4. 4. TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Garis panduan • Menghuraikan langkah yang diambil usahawan serta garis panduan yang mesti diikuti oleh organisasi
 5. 5. TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Penilaian prestasi • Mengetahui kekuatan, kelemahan, dan potensi perniagaan yang diceburi berdasarkan kajian dari masa ke masa
 6. 6. TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Memudahkan kawalan • Kawalan dilakukan mengikut jadual tertentu supaya perniagaan lancar dan tersusun
 7. 7. TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Meyakinkan pihak luar • Perancangan rapi dapat meyakinkan pihak yang mempunyai kepentingan seperti bank, pemiutang dan pelabur
 8. 8. TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Memaksimumkan sumber • Sumber organisasi seperti wang, modal, mesin, dan manusia digunakan secara optimum
 9. 9. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN Latar Belakang Perniagaan • Nama Perniagaan • Lokasi Strategik • Contoh : Syarikat • Berdekatan dengan Mauntung Sdn Bhd pelanggan • Jenis Perniagaan • Produk • Runcit, borong, • Kelebihan dan keunikan perkhidmatan atau produk atau perkilangan perkhidmatan
 10. 10. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (1) • Ringkasan Eksekutif Tujuan Penubuhan Definisi Ciri-ciri Perniagaan Pandangan Keperluan Menyeluruh Kewangan
 11. 11. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan Menyatakan apa yang hendak dicapai oleh usahawan dalam jangka masa tertentu
 12. 12. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF Definisi Perniagaan • Menjelaskan perniagaan dan sasaran pasaran produk serta perbezaan antara produk usahawan dengan produk pesaing • Usahawan perlu menjelaskan kepentingan produk dalam memenuhi permintaan pasaran
 13. 13. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF Pandangan Menyeluruh • Gambaran awal yang menonjolkan segala kekuatan perniagaan untuk meyakinkan pihak luar
 14. 14. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF Keperluan Kewangan Sumber kewangan pinjaman atau modal sendiri Menyatakan ramalan kewangan 3 tahun pertama dan jenis pelaburan yang dibuat
 15. 15. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF Ciri-ciri F LY C AN NE V E RYO E • Ciri-ciri perniagaan NOW dari perspektif pelanggan • Contoh : kelebihan dan kekuatan perniagaan TAMBANG MURAH!!!
 16. 16. KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF PERTUMBUHAN • Maklumat tentang operasi syarikat yang akan dijalankan • Menerangkan langkah yang akan dijalankan bagi mencapai matlamat
 17. 17. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (2) Pemimpin Tingkat Persaingan Industri Jualan ANALISIS INDUSTRI Produk Pesaing Tandingan Harga utama
 18. 18. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI Persaingan • Menyatakan pesaing yang akan dihadapi dan kekuatannya • Maklumat seperti syer pasaran, produk, dan strategi promosi perlu dikumpul untuk memahami kekuatan pesaing
 19. 19. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI Pemimpin Industri • Pesaing yang mengawal syer pasaran yang paling besar • Contoh pemimpin industri ialah “GIANT” dalam industri peruncitan dan “IBM” dalam industri komputer
 20. 20. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI • Tingkat Jualan • Menentukan jumlah pengeluaran dan menyatakan syer perkongsian pasaran yang dijangka
 21. 21. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI Pesaing Utama • membuat analisis pesaing utama perniagaannya dengan mendapatkan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan pesaing utama itu. • Contoh Ramli Burger dengan Azmi Burger
 22. 22. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI Produk Tandingan • Memastikan keistimewaan produk yang sesuai dengan keperluan semasa dan mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan produk pesaing
 23. 23. KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI Harga • Menetapkan strategi harga dan analisis RG A harga produk pesaing HA NG TO PO
 24. 24. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (4) DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK Penjelasan tentang produk yang dipasarkan atau yang dirancang untuk dipasarkan Anggaran harga seunit produk KEK Anggaran keluaran dan jumlah jualan sebulan
 25. 25. Sambungan..... DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK Menjelaskan - kebaikan produk - kegunaan utama - spesifikasi - pembungkusan - reka bentuk - keistimewaan - faedah kepada pelanggan
 26. 26. Sambungan..... DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK Nyatakan perlindungan undang- undang setiap produk Kelulusan dari pihak tertentu yang telah diperolehi
 27. 27. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (5) RANCANGAN PENGELUARAN Konsep Pengeluaran • aktiviti untuk menghasilkan produk yang dapat memuaskan keperluan dan kehendak manusia • menghasilkan nilai faedah • meliputi proses menukar bahan mentah kepada barang siap
 28. 28. Rancangan PengeluaranProduk Modal Proses Tenaga Pengeluaran Kerja Operasi Bahan Pengeluaran Mentah Lokasi Pengeluaran
 29. 29. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN Produk • Kenalpasti jenis produk yang dikeluarkan • Tentukan jumlah keluaran mengikut tempoh seperti sehari, sebulan, setahun, 3 tahun dan 5 tahun
 30. 30. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN P r o s e s P e n g e lu a r a n C a r t a p r o s e s p e n g e lu a r a n K a e d a h p e m p ro se sa n
 31. 31. CARTA ALIRAN PROSES PERKHIDMATAN SEBUAH KEDAI RUNCIT Angkutan masuk stok Pemeriksaan barang Barang disimpan Barang dipindah ke kedai Pelanggan datang ke kedai dan buat pilihan Bersambung…
 32. 32. CARTA ALIRAN PROSES PERKHIDMATAN SEBUAH KEDAI RUNCIT Pelanggan membawa barang ke kaunter Operasi membungkus dan menerima bayaran Membawa barang keluar
 33. 33. PETUNJUK pengangkutan pemeriksaan simpanan operasi
 34. 34. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN OPERASI PENGELUARAN T e k n ik p e n g e lu a r a n K a p a s it i M e s in R a ja h k e d u d u k a n p e n g e lu a r a n p r o d u k ru a n g a n k e d a i m anual t e k n o lo g i s p e s ifik a s i pem bekal h a rg a t u ju a n
 35. 35. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN Jenis dan struktur Pelan bangunan bangunan dan pemiliknya LOKASI PENGELUARAN Maklumat asas infrastruktur
 36. 36. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN BAHAN MENTAH Bahan Mentah • Kos bahan mentah RM80,000??? • Kuantiti diperlukan • Pembekal • Jenis bahan mentah
 37. 37. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN TENAGA KERJA Bilangan Jawatan Tugas Gaji/upah Nama staf dan pekerja
 38. 38. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN MODAL Perlu untuk Contoh kos menampung kos - kos bahan mentah pengeluaran - kos bahan tak Perlu mengenalpasti langsung kos pengeluaran yang terlibat - pembungkusan - belanja overhed
 39. 39. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (6) RANCANGAN PEMASARAN Strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk TARGET KELEBIHAN STRATEGI JUALAN PRODUK HARGA AGIHAN PROMOSI
 40. 40. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Ramalan jualan Sasaran pasaran TARGET JUALAN Syer pasaran Saiz pasaran Bilangan pesaing
 41. 41. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Sasaran pasaran Kumpulan pengguna yang akan menjadi bakal pelanggan
 42. 42. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Saiz pasaran Jumlah pembeli yang berpotensi dalam satu–satu kawasan dagangan yang disasarkan oleh usahawan
 43. 43. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Bilangan pesaing Bilangan pesaing yang menjalankan perniagaan di tempat yang sama akan menjejaskan jualan. Usahawan perlu kenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pesaing
 44. 44. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Syer Pasaran Jumlah % jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing
 45. 45. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Ramalan Jualan Anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu
 46. 46. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Produk Barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli
 47. 47. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Jaminan Saiz Reka bentuk Strategi Produk Warna Perkhidmatan Penggunaan Lepas jualan bahan mentah
 48. 48. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN HARGA Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan
 49. 49. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN STRATEGI HARGA H a rg a p e s a in g H a rg a te re n d a h H a rg a p a l i n g tin g g i
 50. 50. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN Pengiklanan Publisiti PROMOS I Promosi Jualan Jualan Terus
 51. 51. ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN AGIHAN Produk mesti diagihkan kepada pelanggan mengikut saluran agihan yang paling berkesan
 52. 52. UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (7) RANCANGAN ORGANISASI
 53. 53. RANCANGAN ORGANISASI• MATLAMAT & STRATEGI ORGANISASI• STRUKTUR & PERANCANGAN ORGANISASI Akulah Boss..• CARTA ORGANISASI• PERJAWATAN DALAM ORGANISASI• PERALATAN PEJABAT
 54. 54. RANCANGAN ORGANISASI MATLAMAT CIRI-CIRI MATLAMAT YANG BAIK • SPECIFIC ( KHUSUS) • MEASURABLE (BOLEH UKUR) • ACHIEVABLE (BOLEH CAPAI) • REALISTIC (MUNASABAH) • TIME FRAME (TEMPOH MASA)
 55. 55. RANCANGAN ORGANISASI MATLAMAT CONTOH: “Syarikat dapat menambah 10 cawangan perniagaan pada tahun 2003 hingga 2010 di seluruh Malaysia”
 56. 56. RANCANGAN ORGANISASI STRATEGI Rancangan yang teratur atau kaedah yang sistematik digunakan untuk mencapai matlamat jangka panjang organisasi
 57. 57. RANCANGAN ORGANISASI STRATEGI Mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan Strategi Berasaskan Sumber “ Menggemblengkan sumber secara optimum” sumber terdiri daripada modal, sumber manusia, teknologi, maklumat, tanah, bahan mentah”
 58. 58. RANCANGAN ORGANISASI STRATEGI mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan Strategi Menembusi Pasaran “ Membuat promosi secara agresif, harga berpatutan dengan harga pesaing, menjaga kualiti produk”
 59. 59. RANCANGAN ORGANUSASI STRATEGI mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan Strategi Perkembangan “ Membaiki kualiti produk”
 60. 60. RANCANGAN ORGANUSASI STRATEGI mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan Strategi Pengekalan (Bertahan) “ Mencari pelanggan baru”
 61. 61. RANCANGAN ORGANISASI STRUKTUR DAN PERANCANGAN ORGANISASI menerangkan: • Tenaga penggerak utama organisasi • Tugas dan tanggung jawab kakitangan • Kelulusan • Pengalaman
 62. 62. RANCANGAN ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI P e n g u ru s B e sa r JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N PEM ASARAN JA B A TA N P E N T A D B IR A N PEN G ELU ARAN P E N Y E L ID IK A N KEW AN G AN D AN PEM BAN G U NAN
 63. 63. RANCANGAN ORGANISASI PERANCANGAN ORGANISASI STRATEGI PERNIAGAAN FAKTOR MATLAMAT ANALISIS ORGANISASI DALAMAN SWOT FAKTOR LUARAN
 64. 64. RANCANGAN ORGANUSASI STRUKTUR ORGANISASI P e n g u ru s B e s a r JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N PEM ASAR AN KEW AN G AN P E N T A D B IR A N PENG ELU AR AN P E N Y E L ID IK A N D AN PEM BAN G U N AN
 65. 65. RANCANGAN ORGANUSASI CARTA ORGANISASI APA ITU CARTA ORGANISASI? Struktur pengurusan yang menunjukkan hubungan autoriti mengikut fungsi, unit dan kedudukan dalam organisasi KEPENTINGAN Pembahagian kerja Hubungan antara ketua-subordinat Hierarki pengurusan Autoriti lini Komunikasi formal
 66. 66. RANCANGAN ORGANISASI CARTA ORGANISASI PENGURUS BESAR AMAT ROSLAN PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENYELIDIKAN & PEMASARAN KEWANGAN PENTADBIRAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN NAZA IDRIS JAAFAR SAARI SAMSURI BUANG ARIFFIN MAT AHMAD SHUKOR PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS PROMOSI SELEPAS JUALAN PERAKAUNAN JUALAN PERJAWATAN PRODUK KUALITI PEMBANGUNAN KAMARIAH MARY KHOO SITI SAODAH SAMY SUNDRAM RAHMAN TALIB KHALIL SAAD ZAINI ZAIN TAHIR KASA
 67. 67. RANCANGAN ORGANISASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI Kenalpastikan maklumat perjawatan : Bilangan jawatan Taraf jawatan – tetap, kontrak, sementara Anggaran gaji/elaun Kelulusan,kemahiran dan pengalaman
 68. 68. Analisis PerjawatanJawatan Bil. Kelulusan Taraf Kemahiran/ Gaji sebulan Jawatan pengalamanPengurus BesarPengurus PemasaranPengurus KewanganPengurus PengeluaranPengurus Penyelidikan & pembangunanPengurus PentadbiranPenolong PengurusKerani
 69. 69. Anggaran Perbelanjaan OrganisasiBil Belanja Pentadbiran Kos Bulanan Kos Sekali (RM)1. Sewa (RM)2. Peralatan pejabat Komputer Mesin kira Pencetak Pendingin hawa Meja Kerusi Rak3. Majlis pelancaran Bilik pameran4. Pendaftaran perniagaan Lesen perniagaan
 70. 70. Anggaran Perbelanjaan OrganisasiSambungan… Bil Belanja Pentadbiran Kos Bulanan Kos Sekali (RM) (RM) 5. OVERHED PENTADBIRAN Gaji Utiliti Telefon Pelbagai belanja 6. Insuran kenderaan Cukai jalan kenderaan 7. Deposit Bangunan Deposit Utiliti
 71. 71. RANCANGAN ORGANISASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI PENGURUS BESAR Memimpin & mengurus aktiviti perniagaan Memastikan perniagaan berada di tahap berdaya saing Membuat keputusan seperti menentukan belanjawan Menjaga kebajikan pekerja Mewujudkan persekitaran kerja yang berdisiplin
 72. 72. RANCANGAN ORGANUSASI PENGURUSDALAM ORGANISASI PERJAWATAN PENTADBIRAN Mengurus kebajikan pekerja Mengurus hal-hal pentadbiran Membuat jadual waktu bekerja Menilai prestasi pekerja
 73. 73. RANCANGAN ORGANISASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI PENGURUS PEMASARAN Memastikan kualiti perkhidmatan terjamin Melayan pelanggan Mengurus bilik pameran sentiasa menarik Membuat promosi perniagaan.
 74. 74. RANCANGAN ORGANUSASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI PENGURUS PENGELUARAN / OPERASI Memastikan kualiti pengeluaran Mengurus tugas dengan baik Merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual Memastikan bahan pengeluaran menukupi.
 75. 75. RANCANGAN ORGANUSASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI PENGURUS KEWANGAN Mengurus rekod perniagaan Membuat perancangan belanjawan Merancang perbelanjaan Mengurus akaun perniagaan
 76. 76. RANCANGAN ORGANUSASI PERJAWATAN DALAM ORGANISASI KERANI Melaksanakan urusan mengemas pejabat Menjawab panggilan telefon Mengambil pesanan Membantu mengurus perniagaan Mencatat minit mesyuarat Urusan surat menyurat Menyusun temujanji pengurus dengan pelanggan Melayan tetamu
 77. 77. RANCANGAN ORGANUSASI PERALATAN PEJABAT Senaraikan peralatan pejabat anggaran kos peralatan pejabat
 78. 78. RANCANGAN ORGANUSASI Jadual Peralatan Perkara Bil. Harga Komputer Pencetak Rak Kerusi
 79. 79. RANCANGAN ORGANUSASI Jadual Peralatan Perkara Bil. Harga Meja Ruang Pameran Kabinet Mesin fax
 80. 80. RANCANGAN ORGANUSASI PERANCANGAN KEWANGAN KOS PROJEK SUMBER PEMBIAYAAN
 81. 81. RANCANGAN ORGANUSASI KOS PROJEK KOS YANG TERLIBAT DALAM PERNIAGAAN PEMBELIAN KENDERAAN UBAH SUAI PEJABAT PERABOT PERALATAN PEJABAT GAJI DAN UPAH BIL ELEKTRIK, AIR, TELEFON LAIN-LAIN BELANJA
 82. 82. RANCANGAN ORGANISASI KOS PROJEK PERKARA RM Peralatan pejabat Sewa Overhed pentadbiran Belanja pemasaran Majlis pelancaran Bilik pameran Bayaran pendaftaran Jumlah Kos Pelaksanaan Projek
 83. 83. RANCANGAN ORGANISASI SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK PERKARA RM Modal sendiri: Tunai Modal sendiri: Bayaran Muka Sewa Beli Modal sendiri: Aset Tetap Sedia ada (Tanah & Bangunan) Modal sendiri: Aset Tetap Sedia ada ( Pelbagai) Sewa Beli Aset Tetap Pinjaman Bank Jumlah Sumber Pembiayaan Projek
 84. 84. RANCANGAN ORGANISASI PROFORMA PENYATA ALIRAN TUNAI Butir-Butir Jan Feb Mac Apr ….. … Nov Dis Baki b/b 0 Penerimaan Modal Jualan Tunai Pinjaman Bank Jumlah Pembayaran Belanja pentadbiran Gaji Jumlah Baki h/b
 85. 85. RANCANGAN ORGANISASI PROFORMA UNTUNG RUGI Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Jualan 534,000 Tolak: Kos Jualan Stok Awal - Campur: Belian 90,000 tolak: Stok Akhir - Untung kasar 444,000 Tolak: Perbelanjaan Belanja Pentadbiran 9,000 Belanja Operasi 29,340 Pendaftaran & Perlesenan 100 Insuran &Cukai Jalan Kenderaan 900 Faedah Pinjaman 311 Faedah sewa beli 300 Susut nilai Aset Tetap 7,859 ---------- Jumlah Perbelanjaan 47,810 Untung Bersih 396,190
 86. 86. RANCANGAN ORGANISASI PROFORMA KUNCI KIRA-KIRA ASET Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 ASET BUKAN SEMASA (Nilai Buku) Tanah & Bangunan 25,714 Van 5,280 Peralatan pejabat 3,652 Perabot 170 Papan tanda 2,510 Komputer & mesin kira 37,156 ASET SEMASA Stok akhir - Akaun Belum Terima - Deposit 2,700 Tunai di bank 376,084 JUMLAH ASET 378,784 415,940 EKUITI Modal berbayar 16,000 Untung Terkumpul 396,190 412,190 LIABILITI Akaun Belum Bayar 3,750 JUMLAH EKUITI & LIABILITI 415,940
 87. 87. JUMPA LAGI DI BAB 10

×