Successfully reported this slideshow.

162930857 latihan-matematik

11,991 views

Published on

162930857 latihan-matematik

 1. 1. JabatanPelajaranKelantan JalanDoktor,15000KotaBharu, Kelantan. MATHEMATICS UPSR ModulPecutanAkademik http://gudangsoalan.blogspot.com
 2. 2. KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Yang maha Esa atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga Modul Pecutan Akademik, Jabatan Pelajaran Kelantan dapat dihasilkan pada tahun ini. Modul Pecutan Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bimbingan kepada para guru dan para pelajar dalam membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan Modul Pecutan Akademik ini. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan seterusnya menjayakan visi Jabatan Pelajaran Kelantan, “Cakna Pendidikan Kelantan Terbilang 2013”. HJ MOHD ADNAN BIN MOHD NOOR Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Kelantan http://gudangsoalan.blogspot.com
 3. 3. JAWATANKUASA PERANCANGAN PELAKSANAAN KURIKULUM MATEMATIK RENDAH PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN AKADEMIK MATEMATIK UPSR 2011 PENYELARAS En. Saharuddin Bin Abdullah Penolong Pengarah (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan PENOLONG PENYELARAS Tn. Hj. Daud Bin Hj. Yusoff Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Tn. Hj. Mohd Husaini Bin Husain Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah) Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan PANEL PENGGUBAL Tuan Aneeda Zariani Bt. Tuan Sulaiman SK Bukit Marak, Bachok. Zulkifle Bin Razali SK Kampong Sireh, Kota Bharu. Abllah Zawawi Bin Mamat SK Bendang Nyior, Tanah Merah. Yusni Bin Hj. Ahmad SK Islah, Kota Bharu. Wan Azhar Bin Wan Ibrahim SK Telaga Ara, Bachok. Shaidan Bin Che Man, SK Tanjong Mas, Kota Bharu. Norhisham Bin Taib, SK Gual Periok, Rantau Panjang. Abdul Manan Bin Mohd Ali, SK Kampong Sireh, Kota Bharu. Che Minah Bt. Mamat, SK Pulai Chondong, Machang. Anua Bin Muhamad, SK Pangkal Kalong, Kota Bharu. Razlan Bin Ibrahim, SK Sri Kiambang, Pasir Mas. http://gudangsoalan.blogspot.com
 4. 4. NAMA :………………….................................. TAHUN :………………… 015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam MATEMATIK Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN http://gudangsoalan.blogspot.com
 5. 5. 2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 1 Rajah 1 menunjukkan menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menurun.Nombor pada kad M tidak ditunjukkan. Rajah 1 Nombor yang manakah diwakili oleh M ? A 61 834 B 74 899 C 146 747 D 246 647 2 Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor. Rajah 2 Cari nilai Y A 3 2 B 12 11 C 3 1 D 12 1 23 079 208 58184 913 M 4 1 3 1 6 5Y http://gudangsoalan.blogspot.com
 6. 6. 3 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 3 Nombor perpuluhan yang manakah apabila dibundarkan kepada perseratus yang terdekat menjadi 57 ? A 55.025 C 56.729 B 56.998 D 57.247 4. Rajah 3 menunjukkan masa pada suatu pagi. Rajah 3 Muka jam manakah menunjukkan waktu suku jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3 ? http://gudangsoalan.blogspot.com
 7. 7. 4 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 5 Penukaran manakah yang betul ? A 303 ml = 0.303 l B 303 ml = 3.03 l C 3030 ml = 3.3 l D 3030 ml = 30.3 l 6 Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid. Rajah 4 Apakah cirri-ciri yang betul bagi piramid itu ? Bilangan satah Segi empat sama Bilangan satah segitiga Bilangan tepi Bilangan bucu A 4 3 7 4 B 1 4 8 5 C 5 2 8 5 D 1 4 7 4 http://gudangsoalan.blogspot.com
 8. 8. 5 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 7 3 2 2 ÷ 12 9 = A 12 7 1 B 12 5 3 C 9 8 2 D 9 5 3 8 3 2 1 + 6 1 3 + 12 1 1 = A 12 11 4 B 12 5 4 C 12 11 5 D 6 http://gudangsoalan.blogspot.com
 9. 9. 6 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 9 20.81 + 25 + 7.6 = A 21.06 B 28.66 C 45.81 D 53.41 10 ÷ ( 79 - 15 ) = 705 Apakah nombor yang ditulis di dalam itu ? A 45 120 B 44 020 C 45 825 D 44 415 11 55.9 ÷ 26 = A 2.10 B 2.151 C 2.15 D 2.115 12 ( RM203 × 3 ) – ( 95 sen × 9 ) = A RM605.40 B RM600.45 C RM1 369.00 D RM533.00 http://gudangsoalan.blogspot.com
 10. 10. 7 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 13 0.6 juta - 6 ribu - 8 ratus = A 650 200 B 605 200 C 593 200 D 598 200 14 2.05 × 3 = A 100 15 6 B 100 75 6 C 1000 15 6 D 1000 75 6 15 Nilai yang manakah paling besar ? A 80 % × 100 B 70 % × 150 C 45 % × 120 D 15 % × 180 16 RM60 - RM27.35 - 505 sen = A RM27.65 B RM27.20 C RM27.60 D RM27.15 http://gudangsoalan.blogspot.com
 11. 11. 8 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 17 2 3 jam + 3 jam 59 minit = 4 A 6 jam 4 minit B 6 jam 34 minit C 6 jam 43 minit D 6 jam 44 minit 18 1.55 km + 80 m + 5 km 80 m = A 6 710 m B 7 430 m C 6 035 m D 5 835 m 19 17.08 l - 9.86 l = A 7 l 22 ml B 7 l 220 ml C 8 l 120 ml D 8 l 202 m 20 Jadual 1 menunjukkan isi padu air dalam bekas Q, R, S dan T. Jadual 1 Bekas Isipadu Q 800 ml R 2.05 l S 0.3 l T 2750 ml http://gudangsoalan.blogspot.com
 12. 12. 9 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 Hitung purata isi padu air, dalam ml, dalam sebuah bekas. A 1 500 B 1 445 C 1 475 D 1 520 21. Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian . Markah mariam dan Muthu tidak ditunjukkan. Murid Markah Aminah 50 Rahim 82 Mariam Ah Lim 38 Muthu Jadual 2 Jumlah markah Aminah, Rahim, dan Ah Lim adalah sama dengan jumlah markah Mariam dan Muthu. Markah Mariam dan Muthu adalah sama. Berapakah markah Muthu? A 38 B 45 C 80 D 85 http://gudangsoalan.blogspot.com
 13. 13. 10 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 22. Siew Ling membeli sebiji kek. Dia memberi daripada kek itu kepada Ahmad dan daripada baki kek itu kepada Lina. Berapakah pecahan kek itu yang masih tinggal?. A B C D 23. Rajah 5 terdiri daripda beberapa segi empat sama yang sama saiz . Rajah 5 Hitungkan peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah A 38 B 40 C 80 D 85 2 1 10 5 http://gudangsoalan.blogspot.com
 14. 14. 11 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 24. Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang. Bola Baju Hujan Topi Keledar RM 24.00 daripada harga sebiji bola 2 kali harga sebiji bola Rajah 6 Ali membeli 2 helai baju hujan dan sebuah topi keledar. Berapakah jumlah harga yang perlu Ali bayar ? A RM 60.00 B RM 65.00 C RM 78.00 D RM 75.00 http://gudangsoalan.blogspot.com
 15. 15. 12 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 25. Rajah 7 menunjukkan waktu Amran memulakan perjalanan dari Kelantan ke Kuala Lumpur, pada suatu pagi. Rajah 7 Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 6 jam 10 minit .Walaubagaimanapun , Amran telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu. Pada pukul berapakah Amran tiba di Kuala Lumpur? A 2.40 a.m B 2.40 p.m C 2.25a.m D 2.25 p.m http://gudangsoalan.blogspot.com
 16. 16. 13 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 26. Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Johan , sekolahnya dan sebuah kedai buku. Rajah 8 Jarak dari rumah Johan ke sekolahnya ialah 680 m. Jarak dari sekolah k ekedai buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Johan berbasikal dari rumahnya ke kedai buku . Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya. Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal A 1.363 B 2.040 C 2.72 D 4.760 680 m Rumah Johan Sekolah Kedai buku http://gudangsoalan.blogspot.com
 17. 17. 14 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 27. Rajah 9 menunjukkan harga empat barang. Rajah 9 Encik Roslan mempunyai RM4 213 dan isterinya mempunyai RM1 200. Barang manakah yang boleh dibeli oleh mereka? A B C D RM 2120.00 RM 4250.00 RM 1862.00 RM 1431.00 http://gudangsoalan.blogspot.com
 18. 18. 15 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 28. Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan. Rajah 10. Hitungkan jumlah jisim 6 ikat rambutan dan 3 ikat langsat. A 5kg 450 g B 5kg 870 g C 7 kg 500 g D 9kg kg 1.5 kg 1 ikat langsat 1 ikat rambutan http://gudangsoalan.blogspot.com
 19. 19. 16 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 29. Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan air. Rajah 11 Basri menuangkan 3.9 l air kedalam bekas itu. Kemudian Susan menuangkan 1160 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh? A 1020 B 1140 C 2100 D 3624 http://gudangsoalan.blogspot.com
 20. 20. 17 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 30. Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 4 cm. Rajah 12 Berapakah bilangan kubus R yang perlu untuk membentuk sebuah kubaoid yang mempunyai panjang 32 cm , lebar 10 cm dan tinggi 6 cm A 5 B 20 C 48 D 120 http://gudangsoalan.blogspot.com
 21. 21. 18 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 31. Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU. VUT ialah garis lurus dan VU=2 UT. Rajah 13. Perimeter seluruh rajah itu ialah 147 m. Cari panjang, dalam m , RV. A 10 B 13 C 27 D 30 30 m 36 m http://gudangsoalan.blogspot.com
 22. 22. 19 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 32. Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid . Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi , dalam m , seorang murid A 1.42 B 1.51 C 1.60 D 1.62 Guru : Berapakah tinggi kamu Ahmad? Ahmad :Tinggi saya ialah 1.52 m Guru : Tinggi kamu , Bob? Bob : Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Ahmad. Guru : Berapakah tinggi kamu Lee? Lee : Tinggi saya adalah sama dengan Bob. http://gudangsoalan.blogspot.com
 23. 23. 20 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 33. Jadual 3 menunjukkan bilangan belon – belon berlainan warna. Warna Bilangan Belon Hijau 90 Kuning 120 Merah 60 Unggu 30 Jadual 3 Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan belon berlainan warna A B C D Hijau 10 % Merah 20 % Kuning 40 % Unggu 30 % Unggu 10 % Merah 20 % Kuning 40 % Hijau 30 % Unggu 10 % Merah 20 % Hijau 40 % Kuning 30 % Unggu 10 % Hijau 20 % Merah 40 % Kuning 30 % http://gudangsoalan.blogspot.com
 24. 24. 21 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 34. Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan aiskrim bagi tiga hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan. Isnin Selasa Rabu Khamis Mewakili 50 aiskrim Rajah 14. Bilangan aiskrim yang dijual pada hari rabu ialah 20% daripada jumlah jualan tiga hari itu. Cari beza antara bilangan aiskrim yang dijual pada hari Isnin dan hari Rabu A 200 B 350 C 400 D 450 http://gudangsoalan.blogspot.com
 25. 25. 22 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 35. Rajah 15 menunjukan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga. Rajah 15 Antara segi empat tepat berikut , yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan Rajah 15 ? A B C D 12 cm 16 cm 8 cm 5 cm 2cm 21 cm 2cm 12cm 10 cm 5cm 5cm 15 cm http://gudangsoalan.blogspot.com
 26. 26. 23 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 36. Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus. Rajah 16 Hitung luas , dalam cm², seluruh rajah itu . A 51 B 98 C 137 D 142 R S T U 10 cm 4 cm 6 cm 3 cm http://gudangsoalan.blogspot.com
 27. 27. 24 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 37. Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz. Rajah 17. Hitung jumlah luas , dalam cm², satah yang berlorek . A 72 B 80 C 95 D 102 3cm6 cm 8 cm 3 cm http://gudangsoalan.blogspot.com
 28. 28. 25 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 38. Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat barang yang dibeli oleh Siti. Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah Harga 2 Tuala RM 12.50 RM 25.00 3 Kemeja RM 23.00 RM 69.00 5 Seluar RM8.00 RM 40.00 Jumlah RM 158.00 Harga sebuah topi ialah daripada harga sehelai kemeja. Berapakah helai kemeja yang Siti beli. A 3 B 4 C 5 D 6 http://gudangsoalan.blogspot.com
 29. 29. 26 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 39. Rajah 19 menunjukkan harga sebuah radio dan sebuah televisyen . Harga kipas tidak ditunjukkan. Rajah 19. Raju ada RM1200. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 20%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu. Berapakah harga kipas itu? A RM 180 B RM 185 C RM 210 D RM 232 RM 200 RM 960 http://gudangsoalan.blogspot.com
 30. 30. 27 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT SULIT 015/1 40. Rajah 20 menunjukkan dua bekas , M dan N , yang berisi air. Rajah 20. Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 10 biji botol. Berapakah isi padu dalam m , air setiap botol? A 400 B 550 C 800 D 880 KERTAS SOALAN TAMAT. 5.2 m http://gudangsoalan.blogspot.com
 31. 31. SULIT 015/1 NAMA :…………………............................................. TAHUN: …………………………… 015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam MATEMATIK Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN http://gudangsoalan.blogspot.com
 32. 32. 2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 1. Rajah 1 menunjukkan 4 keping kad nombor P, Q, R dan S P Q R S Rajah 1 Antara kad-kad di atas pasangan kad yang manakah sama nilai ? A. P = Q B. Q = S C. R = S D. P = R 2. Rajah 2 menunujukkan satu garis nombor 0.6 1.4 P Q 4.6 Rajah 2 Berapakah jumlah nilai P dan nilai Q ? A. 2.2 B. 3.8 C. 5.8 D. 6.0 3. Hitungkan 48.606 ÷ 6. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. A. 8.10 B. 8.11 C. 8.12 D. 8.13 juta 1.06 juta juta 1.75 juta http://gudangsoalan.blogspot.com
 33. 33. 3 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 4. Rajah 3 menunjukkan waktu Suzi selesai mengulangkaji pelajaran pada waktu malam. Rajah 3 Suzi mula mengulangkaji pelajarannya 3½ jam sebelum waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Pukul berapakah Suzi mula mengulangkaji pelajarannya? A. Jam 19 00 B. Jam 19 30 C Jam 20 00 D Jam 20 30 5. Penukaran manakah yang tidak betul ? A. 2008 mℓ = 2.008 ℓ B. 1140 mℓ = 1¼ ℓ C 1040 mℓ = 1 ℓ 40 mℓ D 480 mℓ = 0.48 ℓ 6. Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri beberapa bentuk tiga matra Rajah 4 Ciri-ciri bentuk tiga matra manakah yang tidak betul ? A. Kuboid B. Kiub C. Piramid D. Silider Bentuk tiga matra Bilangan tepi Bilangan bucu Kuboid Kiub Piramid Silinder 12 12 8 2 8 6 5 0 http://gudangsoalan.blogspot.com
 34. 34. 4 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 7. A. B. C. D. 8. 10 - + = A. B. C. D. 9. 18 – 0.42 + 3.543 A. 14.037 B. 17.058 C. 21.123 D. 12.324 http://gudangsoalan.blogspot.com
 35. 35. 5 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 10. jam + + 3 jam = Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam itu ? A. 40 minit B. 45 minit C. 50 minit D. 55 minit 11. 76 425 ÷ 24 A. 318 baki 5 B. 318 baki 10 C. 3184 baki 9 D. 3184 baki 19 12. ( 247 x 30 ) – ( 1045 ÷ 5 ) = A. 582 B. 7201 C. 7381 D. 7619 13. 60 000 + 0.4 juta = ________ juta A. 0.46 B. 1.00 C. 4.60 D. 10.00 http://gudangsoalan.blogspot.com
 36. 36. 6 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 14. x 525 A. 2 625 B. 2 850 C. 3 150 D 4 280 15. Nilai manakah yang paling besar ? A. 420 mℓ x 2 B. x 2700 mℓ C. 2 ℓ + 600 mℓ D. 8000 ℓ ÷ 1000 16. RM 250 – RM 149.05 + 15 sen = A. RM 85.95 B. RM 100.80 C. RM 101.01 D. RM 101.10 17. tahun - 3 tahun 5 bulan = A. 1 tahun 8 bulan B. 1 tahun 9 bulan C. 1 tahun 10 bulan D. 1 tahun 11 bulan http://gudangsoalan.blogspot.com
 37. 37. 7 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 18. 8 km 50 m – 750 m A. 55 km B. 550 km C. 7.3 km D. 73 km 19. 2 ℓ + 200 mℓ + ℓ = A. 1225 mℓ B. 1450 mℓ C. 2225 mℓ D. 2450 mℓ 20. Jadual 5 menunukkan bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh Mimi dan Nani. Bilangan yang dapat dikumpul oleh Bibi dan Lili tidak ditunjukkan. Jadual 5 Purata bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh keempat-empat orang budak perempuan di atas ialah 132 biji. Bilangan guli Bibi adalah 12 biji kurang daripada bilangan guli Lili. Berapakah bilangan guli yang dikumpul oleh Bibi ? A. 112 B. 118 C. 124 D. 236 Nama Bilangan guli yang dapat dikumpul Bibi Mimi Lili Nani 112 156 http://gudangsoalan.blogspot.com
 38. 38. 8 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 21 . Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam satu ujian. Markah Aisyah dan Arshad tidak ditunjukkan . Murid Markah Salmah 70 Rohani 69 Aisyah Johan 53 Arshad Jumlah markah Salmah, Rohani dan Johan adalah sama dengan jumlah markah Aisyah dan Arshad. Markah Aisyah dan Arshad adalah sama . Berapakah markah Aisyah? A 48 B 64 C 96 D 192 22 . Fatehah membeli sebiji kek. Dia memberi 3 1 daripada kek itu kepada Hilmi dan 4 1 daripada baki kek itu kepada Lina. Berapakah pecahan kek yang tinggal? A 12 5 B 2 1 C 12 7 D 3 2 Jadual 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 39. 39. 9 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 23 . Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz. Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu . A 8 B 35 C 40 D 65 24 . Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang . Kipas meja Cerek elektrik Radio RM 128.00 2 1 daripada harga sebuah kipas meja 3 kali harga sebuah kipas meja Mazli membeli sebuah cerek elektrik dan sebuah radio . Berapakah jumlah harga yang perlu Mazli bayar ? A RM 64.00 B RM 192.00 C RM 384.00 D RM 448.00 Rajah 5 Rajah 6 http://gudangsoalan.blogspot.com
 40. 40. 10 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 25 . Rajah 7 menunjukkan waktu Shukri memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Bharu pada suatu pagi. Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 8 jam 45 minit.Walau bagaimanapun , Shukri telah berhenti rehat selama 25 minit semasa dalam perjalanan itu. Pada pukul berapakah dia tiba di Kota Bharu? A 7.40 a.m. B 9.15 a.m. C 7.40 a.m. D 7.40 p.m. 26 . Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Aliff, sekolahnya dan sebuah kedai buku . Jarak dari rumah Aliff ke sekolahnya ialah 1.4 km. Jarak dari sekolahnya ke kedai buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Aliff berbasikal dari rumahnya ke kedai buku.Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya. Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal. A 9.8 C 5.6 B 8.4 D 4.2 Rajah 8 1.4 km Sekolah Rumah Aliff Kedai buku Rajah 7 http://gudangsoalan.blogspot.com
 41. 41. 11 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 27 . Rajah 9 menunjukkan harga empat barang. Encik Ruzaidi mempunyai RM 2 410 dan isterinya mempunyai RM 1 385. Barang manakah yang boleh dibeli noleh mereka ? A B C D Rajah 9 C RM 2 300 RM 3 450 RM 1 700 RM 1 400 http://gudangsoalan.blogspot.com
 42. 42. 12 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 28 Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan . Hitung jumlah jisim 3 ikat rambutan dan 6 ikat langsat . A 1 kg 500 g B 2 kg 400 g C 6 kg 600 g D 9 kg 29 . Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan 6 5 3 l air. Bahar menuang 2.95 l air ke dalam bekas itu. Kemudian Suzi menuang 970 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh ? A 2 430 B 2 680 C 3 650 D 10 520 Rajah 11 5 4 kg 1.1 kg http://gudangsoalan.blogspot.com
 43. 43. 13 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 30 . Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 3 cm. Berapakah bilangan kubus R yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang mempunyai panjang 18 cm, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm? A 27 B 62 C 72 D 216 31 . Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU. VUT ialah garis lurus dan VU = 2UT . T 18 cm U 22 cm R 3 cm Rajah 12 Rajah 13 S v http://gudangsoalan.blogspot.com
 44. 44. 14 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT Perimeter seluruh rajah itu ialah 95 m. Cari panjang, dalam m, RV. A 8 B 11 C 22 D 75 32 . Berikut adalah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid . Berdasarkan perbualan itu , hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid. A 0.12 B 1.35 C 1.37 D 1.38 Guru : Berapakah tinggi kamu Zamri? Zamri : Tinggi saya ialah 1.31 m. Guru : Tinggi kamu Ah Beng? Ah Beng : Tinggi saya ialah 6 cm lebih daripada Zamri. Guru : Berapa tinggi kamu, Chan? Chan : Tinggi saya adalah sama dengan Ah Beng . http://gudangsoalan.blogspot.com
 45. 45. 15 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 33 . Jadual 3 menunjukkan bilangan bendera-bendera kecil berlainan warna. Warna Bilangan bendera kecil Hijau 120 Kuning 100 Merah 140 Ungu 40 Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan bendera –bendera kecil berlainan warna . A B C D Kuning 35% Biru 10% Hijau 30% Merah 25% Merah 30% Hijau 35% Biru 10% Kuning 25% Biru 30% Hijau 35% Merah 10% Biru 25% Hijau 30% Merah 35% Ungu 10% Kuning 25% http://gudangsoalan.blogspot.com
 46. 46. 16 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 34 . Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan kek bagi tiga hari.Jualan pada hari Khamis tidak ditunjukkan. Bilangan kek yang dijual pada hari Khamis ialah 25% daripada jumlah jualan bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan kek yang dijual pada hari Isnin dengan hari Khamis. A 80 B 100 C 400 D 500 Mewakili 20 keping kek Isnin Selasa Rabu Khamis Rajah 14 http://gudangsoalan.blogspot.com
 47. 47. 17 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 35 . Rajah 15 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga . Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan rajah 15? 6 cm 12 cm 16 cm 8 cm 20 cm 3 cm 15 cm 9 cm 12 cm 7 cm 8 cm Rajah 15 14 cm C A B D http://gudangsoalan.blogspot.com
 48. 48. 18 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 36 . Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus. Hitung luas, dalam cm² , seluruh rajah itu . A 185 B 201 C 217 D 233 37 . Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz. 5 cm 12 cm 4 cm 8 cm Rajah 16 10 cm 8 cm 4 cm Rajah 17 http://gudangsoalan.blogspot.com
 49. 49. 19 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT Hitung jumlah luas , dalam cm², satah yang berlorek. A 120 B 160 C 168 D 320 38. Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat yang dibeli oleh En. Mazlan. Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah harga 3 Baju T RM 15.40 RM 46.20 Kemeja 3 Seluar RM 35.00 RM105.00 5 Tali leher RM 20.50 RM 102.50 Jumlah RM 376.70 Harga sehelai tali leher ialah 2 1 daripada harga sehelai kemeja. Berapakah helai kemeja yang Encik Mazlan beli? A 2 B 3 C 4 D 5 Rajah 18 http://gudangsoalan.blogspot.com
 50. 50. 20 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 39 . Rajah 19 menunjukkan harga sebuah kipas siling dan sebuah televisyen. Harga jam tangan tidak ditunjukkan . Dali ada RM 1050. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 30%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu. Berapakah harga jam tangan itu? A RM 700 B RM 350 C RM 300 D RM 105 RM 245 RM 1 000 Rajah 19 http://gudangsoalan.blogspot.com
 51. 51. 21 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR [ Lihat halaman sebelah 05/1 SULIT 015/1SULIT 40 . Rajah 20 menunjukkan dua bekas, M dan N, yang berisi air. Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 6 biji botol. Berapakah isipadu, dalam ml, air dalam setiap botol? A 825 B 855 C 950 D 955 KERTAS SOALAN TAMAT 3.45 l Rajah 20 M http://gudangsoalan.blogspot.com
 52. 52. NAMA MURID : .......................................... TAHUN : .......................... 015/1 Matematik TAHUN 6 Kertas 1 1 Jam MATEMATIK Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR JABATAN PELAJARAN KELANTAN http://gudangsoalan.blogspot.com
 53. 53. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 Jawab semua soalan. 1. Nyatakan ‘lima juta enam puluh tiga’ dalam bentuk angka. A 5 000 603 C 500 603 B 5 000 063 D 500 063 2. Nilai bagi digit 8 dalam nombor 6 857 329 ialah A 800 C 80 000 B 8 000 D 800 000 3. 724 697 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah A 724 600 C 725 600 B 725 000 D 726 000 4. Cerakinkan 690 203 mengikut nilai digitnya. A 690 000 + 20 + 3 B 690 000 + 200 + 3 C 600 000 + 9 000 + 200 + 3 D 600 000 + 90 000 + 200 + 3 5. Nombor lima digit terkecil yang dapat dibentuk dengan menggunakan digit- digit 0, 2, 9, 1, dan 5 ialah A 95 210 C 10 295 B 15 920 D 10 259 6. (47 × 13) – (637 ÷ 13) = A 26 C 562 B 47 D 611 7. Buku latihan Harga Matematik RM17 Sains RM13 JADUAL 1 Jadual 1 menunjukkan harga sebuah buku latihan Matematik dan Sains. Puan Jamilah membeli 7 buah buku latihan Matematik dan 4 buah buku latihan Sains. Berapakah yang harus dibayar oleh Puan Jamilah? A RM120 C RM171 B RM150 D RM210 8. Terdapat 47 orang murid dalam kelas 6 Merah. Pada hari Isnin yang lalu, 28 orang daripadanya membawa 7 buah buku teks manakala bakinya membawa 8 buah buku teks. Berapakah jumlah buku teks yang dibawa oleh murid- murid kelas 6 Merah pada hari Isnin itu? A 196 buah C 348 buah B 329 buah D 376 buah 9. 9 5 1 + 3 1 = A 8 1 9 C 9 8 2 B 9 1 8 D 10. 2 1 3 + 4 1 + 8 7 4 = A 14 9 7 C 8 3 8 B 8 1 8 D 11. 4 1 2 × 12 = A 6 C 4 1 24 B 4 1 14 D 27 12. 8 3 × = 480 Apakah nombor yang sesuai ditulis dalam petak kosong di atas? A 60 C 1 280 B 160 D 2 400 9 8 1 8 5 8 http://gudangsoalan.blogspot.com
 54. 54. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 13. 100 7 5 – = A 3.37 C 4.063 B 4.000 D 4.693 14. 8 + 0.003 – 2.749 = A 5.254 C 9.275 B 5.268 D 10.745 15. 32 × 5.24 = A 16.768 C 176.68 B 167.68 D 177.68 16. RM 8 574.65 + RM 762 354.20 – RM 196 873.20 = A RM570 455 B RM574 045.55 C RM574 055.65 D RM670 456.55 Jenis wang kertas RM50 RM10 RM2 50 sen 5 sen Bilangan (keping) 3 7 9 6 3 JADUAL 1 17. Jumlah wang yang ditunjukkan dalam Jadual 1 ialah A RM 231.15 C RM 241.45 B RM 241.15 D RM 271.15 18. 20 7 dinyatakan dalam bentuk peratus ialah A 7% B 14% C 21% D 35% 19. Tukarkan 15% kepada pecahan dalam bentuk termudah. A 4 3 C B 5 1 D 25 3 20. Nyatakan waktu 2 jam 25 minit selepas jam 1130. A 1.15 p.m. C 2.15 p.m. B 1.55 p.m. D 2.55 p.m. 2l Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah Radzi dan Nawawi tidak ditunjukkan. Murid Markah Ruzuki 44 Faridah 52 Radzi Azuan 48 Nawawi Jadual 2 Jumlah markah Ruzuki, Faridah dan Azuan adalah sama dengan jumlah markah Radzi dan Nawawi. Markah Radzi dan Nawawi adalah sama. Berapakah markah Radzi? A 73 B 72 C 67 D 74 1 000 7 1 20 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 55. 55. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 22. Dawiah membeli sebiji kek. Dia memberi 6 2 daripada kek itu kepada Rashdy dan 4 1 daripada baki kek itu kepada Azuha Berapakah pecahan kek itu yang tinggal? A 1 24 B 1 3 C 2 15 D 3 4 23 Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz. Rajah 5 Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu. A 76 B 12 C 28 D 24 24 Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang Bola Kasut Baju 1 daripada harga bola 2 kali harga RM24.00 3 sebiji bola Rajah 6 Mohd Nasir membeli 2 helai baju dan sepasang kasut. Berapakah jumlah harga yang perlu Mohd Nasir bayar? A RM80.00 B RM84.00 C RM64.00 D RM78.00 25 Rajah 7 menunjukkan waktu Hafiz memulakan perjalanan dari Kota Bharu ke Kuala Perlis, pada suatu pagi. Rajah 7 Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 4 jam 20 minit.Walau bagaimanapun, Hafiz telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu. Pada pukul berapakah Hafiz tiba di Kuala Perlis? http://gudangsoalan.blogspot.com
 56. 56. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 A 2.00 a.m. B 2.45 p.m. C 1.30 a.m. D 1.45 p.m. 26 Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Che Rohani, sekolahnya dan sebuah masjid Sekolah 890 m masjid Rumah Che Rohani Rajah 8 Jarak dari sekolahnya ke masjid ialah 890 m. Jarak dari rumahnya ke sekolah ialah 2 kali jarak dari sekolahnya ke masjid. Che Rohani berbasikal dari rumahnya ke sekolah kemudian dia berbasikal pula dari sekolahnya ke masjid.Hitung jumlah jarak dalam km, Che Rohani berbasikal. A 2.60 km B 3.67 km C 3.067 km D 2.67 km 27 Rajah 9 menunjukkan harga empat barang. RM1 820 RM2 270 RM1 650 RM2 750 Rajah 9 Raidah mempunyai RM 2 690 dan suaminya mempunyai RM 2 845. Barang manakah yang paling mahal boleh dibeli oleh mereka? A. B. C. D. 28 Rajah l0 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan. Rajah 10 1 biji durian 1 biji tembikai 2 kg 1.6 kghttp://gudangsoalan.blogspot.com
 57. 57. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 Hitung jumlah jisim 3 biji durian dan 2 biji tembikai A 5 kg 700 g B 4 kg 700 g C 7 kg 950 g D 9 kg 200 g 29 Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan 4 Liter air. Rajah 11 Hadin menuang 1.5 L air ke dalam bekas itu. Kemudian Zarifah menuang 680 ml air ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml., air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh? A 2670 ml B 1820 ml C 1670 ml D 3300 ml 30 Rajah 12 menunjukkan kubus Z dengan tepi berukuran 4 cm. 4 cm Rajah 12 Berapakah bilangan kubus Z yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang mempunyai panjang 16 cm,lebar 12 cm dan tinggi 8 cm? A 24 B 30 C 48 D 44 31 Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat QRST dan segi tiga PQR. PQ ialah garis lurus dan PQ = 2 QT P 15 cm Q R 6 cm T S Rajah 13 Perimeter seluruh rajah itu ialah 53 cm Cari panjang, dalam cm, TS A 10 B 14 C 16 D 18 32 Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid. Hisham: Berapakah tinggi kamu Yahya Yahya : Tinggi saya ialah 1.30 m. Hisham: Tinggi kamu, Syed? Syed : Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Yahya . Hisham: Berapakah tinggi kamu, M.Nor? M.Nor : Tinggi saya adalah sama dengan Syed. http://gudangsoalan.blogspot.com
 58. 58. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid. A 1.05 m B 1.20 m C 1.40 m D 1.56 m 33 Jadual 3 menunjukkan bilangan guli-guli berlainan warna, Warna Bilangan guli Jingga 70 Biru 60 Putih 40 Merah 30 Jadual 3 Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan guli berlainan warna? A. B. C. D. 34 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan bola bagi tiga hari. Jualan pada hari Khamis tidak ditunjukkan. Isnin Selasa Rabu Khamis mewakili 20 biji bola Rajah 14 Bilangan bola yang dijual pada hari Rabu ialah 40% daripada jumlah jualan bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan bola yang dijual pada hari Isnin dengan hari Rabu. A 50 B 20 C 40 D 55 35 Raiah 15 menunjukkan gabungan bentuk 2 buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga. 2 cm 6 cm 10 cm 2 cm 4 cm Raiah 15 http://gudangsoalan.blogspot.com
 59. 59. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama dengan Rajah 15? A 3 cm 6 cm B 4 cm 9 cm C 5 cm 7 cm D 3 cm 8 cm 36 Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga. JKLM ialah garis lurus. 4 cm 5 cm 3 cm 5 cm J 6 cm K L M Rajah 16 Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu. A 79 B 121 C 98 D 85 37 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz. 3 cm 6cm 3cm 7cm Rajah 17 Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang berlorek. A. 75 B. 80 C. 72 D. 74 38 Rajah 18 ialah bil yang tidak tengkap yang menunjukkan maklumat barang yang dibeli oleh Engku Nasir. Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah harga 4 Stokin RM16.00 RM64.00 Seluar 1 Kemeja RM 40.00 RM40.00 3 Tuala RM 12.00 RM36.00 JUMLAH RM 164.00 Rajah 18 Harga sehelai tuala ialah ½ daripada harga sehelai seluar. Berapakah helai seluar yang Engku Nasir beli? http://gudangsoalan.blogspot.com
 60. 60. MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 39 Rajah 19 menunjukkan harga sebuah mesin basuh dan sebuah televisyen. Harga peti sejuk tidak ditunjukkan. RM 600 RM 800 Rajah 19 Sabariah ada RM 2700. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak20%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli mesin basuh dan peti sejuk itu. Berapakah harga peti sejuk itu? A RM195O B RM140O C RM142O D RM1520 40 Rajah 20 menunjukkan dua bekas, X dan Y yang berisi air. 4.2 Liter X Y Rajah 20 Jumlah isi padu air dalam bekas X dan bekas Y dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol.Berapakah isi padu dalam ml air dalam setiap botol? A 750 B 800 C 850 D 650 KERTAS SOALAN TAMAT 2.2 Liter http://gudangsoalan.blogspot.com
 61. 61. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 2 NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 62. 62. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 3 Untuk Kegunaan Pemeriksa [40 markah] Jawab semua soalan 1 1 Nyatakan nilai tempat digit 7 dalam nombor 274.45 [1 markah] 1 2 Rajah 1 terdiri daripada beberapa buah segiempat tepat yang sama besar. [1 markah] Nyatakan pecahan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah. 1 3 Bundarkan 406.237 kepada perseratus terdekat. [1 markah] 1 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bikar berisi air. [1 markah] Apakah isipadu, dalam ml , air itu? 2 .03 l Rajah 1 Rajah 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 63. 63. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 4 Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 Namakan bilangan bucu sebuah piramid bertapak segiempat sama. [1 markah] 1 6 15 678 - 14 puluh = [2 markah] 2 7 8 3 ÷ 8 1 = [2 markah] 2 8 45 + 21.94 = [2 markah] 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 64. 64. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 5 Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 9 30% daripada 500 = [2 markah] 2 10 425 sen × 3 = [2 markah] Beri jawapan, dalam RM. 11 1005 – 25 × 10 = [2 markah] 2 12 12 jam 10 minit – 9 jam 25 minit = [2 markah] http://gudangsoalan.blogspot.com
 65. 65. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 6 Untuk Kegunaan Pemeriksa 13 Ali, Lim dan Muthu dapat mengumpul 240 markah dalam satu ujian matematik. Ali mendapat 90 markah manakala Lim dan Muthu mendapat markah yang sama banyak. Berapakah markah yang diperolehi oleh Lim? [3 markah] 3 14 Rajah 3 menunjukkan waktu Alif menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. [2 markah] Alif bertolak dari rumah pada pukul 3.55 p.m. Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah? 2 15 Jadual 1 menunjukkan berat dua jenis barang yang dibeli oleh emak. [2 markah] Barang berat (kg) J 4.5 K 2 Hitung jumlah berat, dalam gram, kedua-dua barang tersebut. 2 2 16 Rajah 4 menunjukkan sebiji botol yang berisi 1∙25 l madu. [2 markah] Salmah telah menggunakan 105 ml madu itu. Berapakah isipadu madu yang tinggal? Rajah 3 MADU 1∙25l Rajah 4 Jadual 1 http://gudangsoalan.blogspot.com
 66. 66. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 7 Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 17 Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah segiempat sama JKLM. [3 markah] Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. 3 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid. [3 markah] 2 cm 3 cm 4 cm Berapakah isipadu kuboid di atas? 5 cmP Q RS 8 cm 12 cm ccmcc m cm M J K L Rajah 5 Rajah 6 http://gudangsoalan.blogspot.com
 67. 67. SULIT 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR SULIT 015/2 8 3 19 Jadual 2 menunjukkan peratusan kaum penduduk di sebuah taman perumahan. Kaum India tidak ditunjukkan. [3 markah] Kaum Peratusan (%) Melayu 45 China 20 India Iban 10 Jadual 2 Jumlah penduduk di taman itu ialah 2 400 orang. Hitung (a) Peratusan kaum India. (b) Bilangan kaum Melayu. 3 20 Rajah 7 menunjukkan harga sebiji kek. [3 markah] Nabila ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk membeli sebiji kek itu dan bakinya RM 5.80. Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli kek itu? KERTAS SOALAN TAMAT Kek Koko Rajah 7 Harga: RM 14.20 http://gudangsoalan.blogspot.com
 68. 68. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 69. 69. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193. [ 1 markah ] 2 12 452 – 7 855 = [ 1 markah ] 3 Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air. [ 1 markah ] Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ? 4 1 3 1 2 1 1 1 1 l http://gudangsoalan.blogspot.com
 70. 70. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra. Number of vertex Bilangan bucu 0 Number of equal edge Bilangan tepi 2 Number of flat face Bilangan satah rata 2 Number of curved face Bilangan satah melengkung 1 Jadual 1 Namakan bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 4 3 ÷ 9 = [ 2 markah ] 7 45 – 19.77 = [ 2 markah ] 8 27% daripada 600 = [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 2 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 71. 71. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 9 385 sen X 8 = Berikan jawapan, dalam RM. [2 markah ] 10 922 – 765 ÷ 17 = [ 2 markah ] 11 31 minit 27 saat – 17 minit 39 saat = [ 2 markah ] 12 140 + 35 x 7 = [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 72. 72. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 13 [ 2 markah ] 14 9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam = [ 2 markah ] 15 Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 2 Luas KLMN ialah 64 cm². Hitung isipadu, dalam cm³, kuboid itu. 15 15 Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD. Hitungkan perimeter kawasan berlorek. Rajah 1 7 cm 6 cm 12 cm P S R Q B CD A 12 cm K M L N 13 2 14 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 73. 73. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh David ? [ 3 markah ] 17 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna. String Tali Length Panjang K 2.4 m L 0.6 m kurang daripada K Jadual 2 Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 3 markah ] 18 Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain. Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama? [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 3 18 3 17 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 74. 74. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 19 Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat. [3 markah ] Rajah 3 Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 . 20 Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500 orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan. Rajah 4 Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah] 19 3 12 cm 5 cm K MN L KERTAS SOALAN TAMAT 20% Bidayuh 40% Kadazan 30% Dusun Murut 20 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 75. 75. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 76. 76. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057. [ 1 markah ] 2 Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu. [ 1 markah ] 3 Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air. 3 000 ml 2 000 ml 1 000 ml Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. [ 1 markah ] 3 1 2 1 1 1 4 1 http://gudangsoalan.blogspot.com
 77. 77. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu 0 Bilangan tepi 0 Bilangan satah rata 0 Bilangan satah melengkung 1 Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 6 714 - 3 608 = [ 2 markah ] 7 4 3 ÷ 12 [ 2 markah ] 8 45 - 3.96 = [ 2 markah ] 9 5 % daripada 1 500 = [2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 5 1 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 78. 78. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 10 495 sen X 8 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ] 11 841 - 725 ÷ 29 = [ 2 markah ] 12 15 jam 13 minit - 7 jam 45 minit = [ 2 markah ] 13 Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara. Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan setem yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan? [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 13 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 79. 79. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 14 Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap pagi. Watie siap membersihkan dapur rumahnya pada pukul 10.15 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan dapur rumahnya ? [ 2 markah ] 15 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya. Riben Panjang P 3.6 m Q 0.9m kurang daripada P Jadual 2 Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 2 markah ] 14 2 RAJAH 3 4314 15 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 80. 80. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol. Rajah 4 Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang sama jisimnya. Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket. [ 3 markah 17 Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama WXYZ. 29 cm P Q Q 15 cm S R R Rajah 5 Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 9 cm Hitungkan isi padu dalam cm ³, kubus itu. [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 3 18 3 4.8 kg W 6 cm X Z Y Rajah 6 17 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 81. 81. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 19 Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak ditunjukkan. Rajah 7 Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah? [3 markah] 20 Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu. Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu dibayar oleh setiap orang? (3 markah) 19 3 KERTAS SOALAN TAMAT 20 3 Berjalan kaki 55 % Berbasikal 20 % Menaiki bas DAGING AYAM RM16.80 RM11.70 Rajah 8 http://gudangsoalan.blogspot.com
 82. 82. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 83. 83. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 . [1 markah ] 2 Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu. [ 1 markah ] 3 Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air. 1 000 ml 500 ml Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. [ 1 markah ] 3 1 2 1 1 1 4 1 http://gudangsoalan.blogspot.com
 84. 84. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu 5 Bilangan tepi 8 Bilangan satah rata 5 Bilangan satah melengkung 0 Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 7 816 – 2 509 = [ 2 markah ] 7 5 3 ÷ 20 [ 2 markah ] 8 43 – 3.64 = [ 2 markah ] 9 6% daripada 500 = [2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 5 1 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 85. 85. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 10 395 sen X 4 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ] 11 803 – 252 ÷ 21 = [ 2 markah ] 12 21 minit 18 saat – 12 minit 25 saat = [ 2 markah ] 13 Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh Kim? [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 13 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 86. 86. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 14 Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi. Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis? [ 2 markah ] 15 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim. Tali Panjang K 2.3 m L 1.7 kurang daripada K Jadual 2 Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 3 4314 15 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 87. 87. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin. Rajah 4 Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim. Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket. [ 3 markah 17 Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ.. 20 cm U V Z 11 cm 13 cm 8 cm W Y 7 cm X Rajah 5 YXW dan WZU adalah garis lurus. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 5 cm Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm ³, kubus itu. [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 18 3 Biskut 4.2 kg http://gudangsoalan.blogspot.com
 88. 88. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT RM 14.90RM 18.70 19 Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan. Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. 45% 30% Berapakah bilangan murid India di sekolah itu? Melayu Cina ( 3 markah ) India Rajah 7 20 Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian. Rajah 8 Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid. Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid. (3 markah) 19 3 KERTAS SOALAN TAMAT http://gudangsoalan.blogspot.com
 89. 89. KUMPULAN LULUS http://gudangsoalan.blogspot.com
 90. 90. http://gudangsoalan.blogspot.com
 91. 91. http://gudangsoalan.blogspot.com
 92. 92. http://gudangsoalan.blogspot.com
 93. 93. http://gudangsoalan.blogspot.com
 94. 94. http://gudangsoalan.blogspot.com
 95. 95. http://gudangsoalan.blogspot.com
 96. 96. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 97. 97. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193. [ 1 markah ] 2 12 452 – 7 855 = [ 1 markah ] 3 Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air. [ 1 markah ] Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ? 4 1 3 1 2 1 1 1 1 l http://gudangsoalan.blogspot.com
 98. 98. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra. Number of vertex Bilangan bucu 0 Number of equal edge Bilangan tepi 2 Number of flat face Bilangan satah rata 2 Number of curved face Bilangan satah melengkung 1 Jadual 1 Namakan bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 4 3 ÷ 9 = [ 2 markah ] 7 45 – 19.77 = [ 2 markah ] 8 27% daripada 600 = [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 2 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 99. 99. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 9 385 sen X 8 = Berikan jawapan, dalam RM. [2 markah ] 10 922 – 765 ÷ 17 = [ 2 markah ] 11 31 minit 27 saat – 17 minit 39 saat = [ 2 markah ] 12 140 + 35 x 7 = [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 100. 100. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 13 [ 2 markah ] 14 9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam = [ 2 markah ] 15 Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 2 Luas KLMN ialah 64 cm². Hitung isipadu, dalam cm³, kuboid itu. 15 15 Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD. Hitungkan perimeter kawasan berlorek. Rajah 1 7 cm 6 cm 12 cm P S R Q B CD A 12 cm K M L N 13 2 14 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 101. 101. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh David ? [ 3 markah ] 17 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna. String Tali Length Panjang K 2.4 m L 0.6 m kurang daripada K Jadual 2 Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 3 markah ] 18 Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain. Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama? [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 3 18 3 17 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 102. 102. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 19 Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat. [3 markah ] Rajah 3 Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 . 20 Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500 orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan. Rajah 4 Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah] 19 3 12 cm 5 cm K MN L KERTAS SOALAN TAMAT 20% Bidayuh 40% Kadazan 30% Dusun Murut 20 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 103. 103. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 104. 104. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057. [ 1 markah ] 2 Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu. [ 1 markah ] 3 Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air. 3 000 ml 2 000 ml 1 000 ml Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. [ 1 markah ] 3 1 2 1 1 1 4 1 http://gudangsoalan.blogspot.com
 105. 105. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu 0 Bilangan tepi 0 Bilangan satah rata 0 Bilangan satah melengkung 1 Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 6 714 - 3 608 = [ 2 markah ] 7 4 3 ÷ 12 [ 2 markah ] 8 45 - 3.96 = [ 2 markah ] 9 5 % daripada 1 500 = [2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 5 1 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 106. 106. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 10 495 sen X 8 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ] 11 841 - 725 ÷ 29 = [ 2 markah ] 12 15 jam 13 minit - 7 jam 45 minit = [ 2 markah ] 13 Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara. Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan setem yang sama banyak seperti Chong. Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan? [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 13 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 107. 107. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 14 Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap pagi. Watie siap membersihkan dapur rumahnya pada pukul 10.15 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan dapur rumahnya ? [ 2 markah ] 15 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya. Riben Panjang P 3.6 m Q 0.9m kurang daripada P Jadual 2 Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 2 markah ] 14 2 RAJAH 3 4314 15 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 108. 108. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol. Rajah 4 Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang sama jisimnya. Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket. [ 3 markah 17 Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama WXYZ. 29 cm P Q Q 15 cm S R R Rajah 5 Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 9 cm Hitungkan isi padu dalam cm ³, kubus itu. [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 3 18 3 4.8 kg W 6 cm X Z Y Rajah 6 17 3 http://gudangsoalan.blogspot.com
 109. 109. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 19 Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak ditunjukkan. Rajah 7 Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah? [3 markah] 20 Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu. Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu dibayar oleh setiap orang? (3 markah) 19 3 KERTAS SOALAN TAMAT 20 3 Berjalan kaki 55 % Berbasikal 20 % Menaiki bas DAGING AYAM RM16.80 RM11.70 Rajah 8 http://gudangsoalan.blogspot.com
 110. 110. SULIT 2 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT NAMA :…………………........................... ………… TAHUN :……………………… 015/2 Matematik TAHUN 6 Kertas 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. 4. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah. 5. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah 40 http://gudangsoalan.blogspot.com
 111. 111. SULIT 3 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT Untuk [ 40 markah ] Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 . [1 markah ] 2 Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu. [ 1 markah ] 3 Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat. [ 1 markah ] 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air. 1 000 ml 500 ml Rajah 2 Apakah isipadu dalam ml, air itu?. [ 1 markah ] 3 1 2 1 1 1 4 1 http://gudangsoalan.blogspot.com
 112. 112. SULIT 4 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 5 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra. Bilangan bucu 5 Bilangan tepi 8 Bilangan satah rata 5 Bilangan satah melengkung 0 Jadual 1 Apakah bentuk tiga matra itu. [ 1 markah ] 6 7 816 – 2 509 = [ 2 markah ] 7 5 3 ÷ 20 [ 2 markah ] 8 43 – 3.64 = [ 2 markah ] 9 6% daripada 500 = [2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 9 2 5 1 6 2 7 2 8 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 113. 113. SULIT 5 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 10 395 sen X 4 = Berikan jawapan dalam RM. [ 2 markah ] 11 803 – 252 ÷ 21 = [ 2 markah ] 12 21 minit 18 saat – 12 minit 25 saat = [ 2 markah ] 13 Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh Kim? [ 2 markah ] 10 2 12 2 11 2 13 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa http://gudangsoalan.blogspot.com
 114. 114. SULIT 6 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 14 Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi. Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis? [ 2 markah ] 15 Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim. Tali Panjang K 2.3 m L 1.7 kurang daripada K Jadual 2 Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu. [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 3 4314 15 2 http://gudangsoalan.blogspot.com
 115. 115. SULIT 7 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT 16 Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin. Rajah 4 Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim. Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket. [ 3 markah 17 Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ.. 20 cm U V Z 11 cm 13 cm 8 cm W Y 7 cm X Rajah 5 YXW dan WZU adalah garis lurus. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek. [ 3 markah ] 18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus. 5 cm Rajah 6 Hitungkan isi padu dalam cm ³, kubus itu. [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 18 3 Biskut 4.2 kg http://gudangsoalan.blogspot.com
 116. 116. SULIT 8 015/2 MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 015/2 SULIT RM 14.90RM 18.70 19 Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan. Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang. 45% 30% Berapakah bilangan murid India di sekolah itu? Melayu Cina ( 3 markah ) India Rajah 7 20 Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian. Rajah 8 Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid. Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid. (3 markah) 19 3 KERTAS SOALAN TAMAT http://gudangsoalan.blogspot.com

×