Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daniel 2

659 views

Published on

Daniel 2 vertelt de loop van de hele wereld geschiedenis tot de komst van Jezus Christus. Het maakt ons duidelijk dat God alles onder controle heeft. In weerwil van wat de mens denkt, komt het einde van de wereld door Gods toedoen.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daniel 2

 1. 1. Hoe de Toekomst te Kennen <ul><li>Een droom uit het verleden spreekt tot het heden </li></ul>
 2. 2. Power Point Provided By: Radio 7 Suriname http://radio7.interamerica.org Email: [email_address]
 3. 4. <ul><li>Hoofdstuk 2 </li></ul>Daniël
 4. 10. Daniël 2:3 <ul><li>“… ik heb </li></ul><ul><li>een droom gehad </li></ul><ul><li>en mijn geest </li></ul><ul><li>is verontrust, </li></ul><ul><li>zodat ik die droom </li></ul><ul><li>wil verstaan.” </li></ul>
 5. 12. Daniël 2:4 <ul><li>“ O, koning, </li></ul><ul><li>leef in eeuwigheid! </li></ul><ul><li>Zeg uw dienaren </li></ul><ul><li>de droom </li></ul><ul><li>en wij zullen </li></ul><ul><li>de uitlegging </li></ul><ul><li>geven.” </li></ul>
 6. 13. Daniël 2:5 <ul><li>“ De koning gaf </li></ul><ul><li>de Chaldee ën </li></ul><ul><li>ten antwoord : </li></ul><ul><li>het besluit staat </li></ul><ul><li>bij mij vast: </li></ul>
 7. 14. Dani ël 2 :5 <ul><li>Indien gij mij </li></ul><ul><li>de droom </li></ul><ul><li>met zijn uitlegging </li></ul><ul><li>niet bekendmaakt, </li></ul><ul><li>zult gij in stukken </li></ul><ul><li>gehakt worden, </li></ul>
 8. 15. Dani ël 2 :5 <ul><li>en uw huizen </li></ul><ul><li>zullen tot een </li></ul><ul><li>puinhoop </li></ul><ul><li>gemaakt worden.” </li></ul>
 9. 16. Dani ël 2 :6 <ul><li>maar indien gij </li></ul><ul><li>de droom met </li></ul><ul><li>zijn uitlegging </li></ul><ul><li>te kennen kunt geven, </li></ul><ul><li>zult gij geschenken, </li></ul>
 10. 17. Dani ël 2 :6 <ul><li>gaven en </li></ul><ul><li>grote eer </li></ul><ul><li>van mij </li></ul><ul><li>ontvangen.” </li></ul>
 11. 19. Dani ël 2 :10 <ul><li>“ De Chaldee ën gaven </li></ul><ul><li>de koning ten antwoord: </li></ul><ul><li>er is geen mens </li></ul><ul><li>op de aardbodem </li></ul><ul><li>die het door de koning </li></ul><ul><li>gevraagde zal kunnen </li></ul><ul><li>te kennen geven. </li></ul>
 12. 20. Dani ël 2 :10 <ul><li>Daarom heeft dan ook </li></ul><ul><li>geen koning, hoe groot en </li></ul><ul><li>machtig ook iets </li></ul><ul><li>dergelijks van enige </li></ul><ul><li>geleerde of bezweerder </li></ul><ul><li>of Chaldee ër </li></ul><ul><li>gevraagd. </li></ul>
 13. 21. Daniël 2:11 <ul><li>… er is niemand anders, </li></ul><ul><li>die het de koning zal </li></ul><ul><li>kunnen te kennen geven </li></ul><ul><li>dan de goden, </li></ul><ul><li>die echter niet </li></ul><ul><li>bij de stervelingen </li></ul><ul><li>wonen. ” </li></ul>
 14. 22. Breng hen ter dood!
 15. 23. Onder de wijzen bevonden zich ook enige prinsen. Daniel, Sadrach, Mesak en Abednego.
 16. 24. Daniel ging tot Jehova God om raad en inzicht .
 17. 26. In zijn slaap kreeg Daniel de droom van de Koning.
 18. 27. Dani ël 2:23 <ul><li>“ U, o God mijner vaderen, </li></ul><ul><li>loof en roem ik, </li></ul><ul><li>omdat gij mij wijsheid </li></ul><ul><li>en kracht verleend hebt, </li></ul>
 19. 28. Dani ël 2:23 <ul><li>en mij thans hebt </li></ul><ul><li>bekend gemaakt </li></ul><ul><li>wat wij van u </li></ul><ul><li>gesmeekt hebben, </li></ul><ul><li>daar Gij ons immers </li></ul><ul><li>de zaak des konings </li></ul><ul><li>hebt bekendgemaakt.” </li></ul>
 20. 29. Dani ël 2:24 <ul><li>“ Derhalve ging Daniël </li></ul><ul><li>naar Arjok, aan wie </li></ul><ul><li>de koning had </li></ul><ul><li>opgedragen de wijzen </li></ul><ul><li>van Babel ter dood </li></ul><ul><li>te brengen; hij ging en </li></ul><ul><li>sprak aldus tot hem: </li></ul>
 21. 30. Dani ël 2:24 <ul><li>Breng de wijzen </li></ul><ul><li>van Babel </li></ul><ul><li>niet ter dood, </li></ul><ul><li>leid mij tot de koning </li></ul><ul><li>en ik zal de koning </li></ul><ul><li>de uitlegging </li></ul><ul><li>te kennen geven.” </li></ul>
 22. 32. Dani ël 2:27 <ul><li>“ De verborgenheid </li></ul><ul><li>waarnaar de koning </li></ul><ul><li>vraagt, kunnen geen </li></ul><ul><li>wijzen, bezweerders, </li></ul><ul><li>geleerden of </li></ul><ul><li>waarzeggers de koning </li></ul><ul><li>te kennen geven. </li></ul>
 23. 33. Dani ël 2:28 <ul><li>Maar er is een God </li></ul><ul><li>in de hemel die </li></ul><ul><li>verborgenheden </li></ul><ul><li>openbaart. Hij heeft </li></ul><ul><li>de koning Nebukadnessar </li></ul><ul><li>bekendgemaakt wat er </li></ul><ul><li>in de toekomende dagen </li></ul><ul><li>geschieden zal. ” </li></ul>
 24. 35. Jesaja 46:9 <ul><li>“ Ik immers ben God </li></ul><ul><li>en er is geen ander, </li></ul><ul><li>God, en niemand </li></ul><ul><li>is mij gelijk; </li></ul>
 25. 36. Jesaja 46:10 <ul><li>Ik, die van den beginne </li></ul><ul><li>de afloop verkondig </li></ul><ul><li>en vanouds </li></ul><ul><li>wat nog niet </li></ul><ul><li>geschied is…” </li></ul>
 26. 38. Dani ël 2:29 <ul><li>“ Bij u, o koning, rezen </li></ul><ul><li>terwijl gij op u </li></ul><ul><li>legerstede laagt, </li></ul><ul><li>gedachten op over </li></ul><ul><li>wat er na dezen </li></ul><ul><li>geschieden zou, </li></ul>
 27. 39. Dani ël 2:29 <ul><li>en Hij, die </li></ul><ul><li>verborgenheden </li></ul><ul><li>openbaart </li></ul><ul><li>heeft u bekendgemaakt </li></ul><ul><li>wat er geschieden zal.” </li></ul>
 28. 40. Dani ël 2:31 <ul><li>“ Gij, o koning </li></ul><ul><li>had een gezicht, </li></ul><ul><li>en zie er was </li></ul><ul><li>een groot beeld! </li></ul>
 29. 41. Dani ël 2:31 <ul><li>dit beeld was hoog </li></ul><ul><li>en de glans ervan </li></ul><ul><li>was buitengewoon; </li></ul><ul><li>het stond voor u, </li></ul><ul><li>en de aanblik ervan </li></ul><ul><li>was schrikwekkend.” </li></ul>
 30. 43. Dani ël 2:32 <ul><li>“ Het hoofd van dat beeld </li></ul><ul><li>was van gedegen goud, </li></ul><ul><li>zijn borst en armen </li></ul><ul><li>waren van zilver, </li></ul><ul><li>zijn buik en lendenen </li></ul><ul><li>van koper, </li></ul>
 31. 44. Dani ël 2:33 <ul><li>zijn benen van ijzer, </li></ul><ul><li>zijn voeten deels </li></ul><ul><li>van ijzer deels </li></ul><ul><li>van leem.” </li></ul>
 32. 46. Dani ël 2:34 <ul><li>“ Terwijl gij </li></ul><ul><li>bleeft toezien, </li></ul><ul><li>raakte, zonder toedoen </li></ul><ul><li>van mensenhanden, </li></ul><ul><li>een steen los, </li></ul>
 33. 47. Dani ël 2:34 <ul><li>die het beeld trof </li></ul><ul><li>aan de voeten </li></ul><ul><li>van ijzer en leem </li></ul><ul><li>en deze verbrijzelde.” </li></ul>
 34. 48. Dani ël 2:35 <ul><li>“ Toen werden </li></ul><ul><li>tegelijkertijd het ijzer, </li></ul><ul><li>het leem, het koper, </li></ul><ul><li>het zilver en het goud </li></ul><ul><li>verbrijzeld, </li></ul>
 35. 49. Dani ël 2:35 <ul><li>en zij werden gelijk kaf </li></ul><ul><li>op een dorsvloer </li></ul><ul><li>in de zomer, </li></ul><ul><li>en de wind voerde </li></ul><ul><li>ze mee, zodat er, </li></ul><ul><li>geen spoor meer </li></ul><ul><li>van te vinden was.” </li></ul>
 36. 51. Dani ël 2:35 <ul><li>“ De steen die </li></ul><ul><li>het beeld getroffen had, </li></ul><ul><li>werd tot een </li></ul><ul><li>grote berg, </li></ul><ul><li>die de gehele </li></ul><ul><li>aarde vulde.” </li></ul>
 37. 55. 606 v.Ch. Eeuwigheid
 38. 56. Dani ël 2:38 <ul><li>“… gij zijt </li></ul><ul><li>dat gouden hoofd.” </li></ul>
 39. 59. Daniël en Openbaring <ul><li>“ Gelegen in de </li></ul><ul><li>oostelijke tuin; </li></ul><ul><li>gebouwd in de vorm </li></ul><ul><li>van een volmaakt </li></ul><ul><li>vierkant… omgeven </li></ul><ul><li>door slotgracht … </li></ul>Uriah Smith p. 33, 34.
 40. 60. Daniël en Openbaring <ul><li>haar poorten van brons, </li></ul><ul><li>haar hangende tuinen </li></ul><ul><li>bestaande uit verschillende </li></ul><ul><li>terrassen boven elkaar… </li></ul><ul><li>haar twee koninklijke </li></ul><ul><li>paleizen… </li></ul>Uriah Smith p. 33, 34.
 41. 61. Daniël en Openbaring <ul><li>daar, met de gehele </li></ul><ul><li>aarde gebogen voor haar </li></ul><ul><li>voeten, </li></ul><ul><li>een koningin in </li></ul><ul><li>ongeëvenaarde </li></ul><ul><li>grootheid. </li></ul>Uriah Smith p. 33, 34.
 42. 62. Daniël en Openbaring <ul><li>stond deze stad, een gepaste </li></ul><ul><li>hoofdstad voor dat </li></ul><ul><li>koninkrijk dat </li></ul><ul><li>voorgesteld werd door </li></ul><ul><li>het gouden hoofd.” </li></ul>Uriah Smith p. 33, 34.
 43. 63. Hangende Tuinen van Babylon
 44. 65. Dani ël 2:39 <ul><li>“ Na u </li></ul><ul><li>zal een ander </li></ul><ul><li>koninkrijk ontstaan, </li></ul><ul><li>geringer dan </li></ul><ul><li>het uwe…” </li></ul>
 45. 67. Kleitablet van Nebukadnezar
 46. 68. Kleitablet van Nebukadnezar <ul><li>“ De vestigingen van Esagila en </li></ul><ul><li>Babylon heb ik sterker gemaakt </li></ul><ul><li>en de naam van mijn rijk voor </li></ul><ul><li>eeuwig bevestigd.” </li></ul>
 47. 69. Dani ël 4:30 <ul><li>De koning nam </li></ul><ul><li>het woord en zeide: </li></ul><ul><li>“ Is dit niet </li></ul><ul><li>het grote Babel, </li></ul>
 48. 70. Dani ël 4:30 <ul><li>dat ik gebouwd heb </li></ul><ul><li>tot een koninklijke </li></ul><ul><li>woonstede door </li></ul><ul><li>de sterkte mijner </li></ul><ul><li>macht en tot </li></ul><ul><li>eer mijner </li></ul><ul><li>majesteit?” </li></ul>
 49. 72. 13 oktober, 539 v.C.
 50. 74. Jesaja 45:1 <ul><li>“ Zo zegt de Here </li></ul><ul><li>tot zijn gezalfde, </li></ul><ul><li>tot Kores, wiens </li></ul><ul><li>rechterhand ik gevat </li></ul><ul><li>heb om volken voor </li></ul><ul><li>hem neer te werpen: </li></ul>
 51. 75. Jesaja 45:1 <ul><li>de lendenen van </li></ul><ul><li>koningen ontgord Ik; </li></ul><ul><li>om deuren voor hem </li></ul><ul><li>te openen, geen poorten </li></ul><ul><li>blijven gesloten.” </li></ul>
 52. 76. Kores werd genoemd 150 jaar voor zijn geboorte
 53. 80. Perzi ë <ul><li>Borst en armen van zilver </li></ul><ul><li>538 – 331 V.C. </li></ul>
 54. 81. Dani ël 2:39 <ul><li>“ weer een ander, een </li></ul><ul><li>derde koninkrijk </li></ul><ul><li>van koper, dat </li></ul><ul><li>heersen zal over </li></ul><ul><li>de hele aarde.” </li></ul>
 55. 84. Geschiedkundige bibliotheek <ul><li>“ Ik ben ervan overtuigd </li></ul><ul><li>dat er geen natie was, stad, </li></ul><ul><li>of volk…waar zijn naam </li></ul><ul><li>niet gehoord werd… </li></ul>ARIAN, boek 17, hfst. 12
 56. 85. Geschiedkundige bibliotheek <ul><li>het lijkt mij </li></ul><ul><li>dat er een goddelijke hand </li></ul><ul><li>zowel zijn geboorte </li></ul><ul><li>als zijn handelingen </li></ul><ul><li>leidde.” </li></ul>ARIAN, boek 17, hfst. 12
 57. 88. Geschiedenis van Rome <ul><li>“ Op 22 juni, 168 V.C., </li></ul><ul><li>144 jaar na zijn geboorte </li></ul><ul><li>maakte de slag van Pydna </li></ul><ul><li>een einde aan het rijk </li></ul><ul><li>van Alexander de Grote.” </li></ul>Boek 3, hfst. 10
 58. 90. Rome <ul><li>Benen van ijzer </li></ul>160 V.C. – 475 N.C.
 59. 91. Dani ël 2:40 <ul><li>“ en een vierde </li></ul><ul><li>koninkrijk zal </li></ul><ul><li>hard zijn </li></ul><ul><li>als ijzer…” </li></ul>
 60. 95. Dani ël 2:41 <ul><li>“ En dat gij de voeten </li></ul><ul><li>en de tenen gezien hebt </li></ul><ul><li>deels van </li></ul><ul><li>pottenbakkersleem </li></ul><ul><li>en deels </li></ul><ul><li>van ijzer, </li></ul>
 61. 96. Dani ël 2:41 <ul><li>betekent dat dit </li></ul><ul><li>een verdeeld koninkrijk </li></ul><ul><li>zal wezen…” </li></ul>
 62. 97. Dani ël 2:43 <ul><li>Zij zullen zich </li></ul><ul><li>door huwelijks- </li></ul><ul><li>gemeenschap </li></ul><ul><li>vermengen, maar </li></ul><ul><li>met elkander geen </li></ul><ul><li>samenhangend geheel </li></ul><ul><li>vormen, </li></ul>
 63. 98. Dani ël 2:43 <ul><li>zoals ijzer zich </li></ul><ul><li>niet vermengt met </li></ul><ul><li>leem.” </li></ul>
 64. 101. Verdeeld Europa <ul><li>Voeten van ijzer en leem </li></ul>475 N.C. heden
 65. 104. Dani ël 2:43 <ul><li>“ Dat gij gezien hebt </li></ul><ul><li>ijzer gemengd met </li></ul><ul><li>kleiachtige leem, </li></ul><ul><li>betekent: zij zullen </li></ul><ul><li>zich door huwelijks- </li></ul><ul><li>gemeenschap </li></ul><ul><li>vermengen, </li></ul>
 66. 105. Dani ël 2:43 <ul><li>maar met elkander </li></ul><ul><li>geen samenhangend </li></ul><ul><li>geheel vormen, </li></ul><ul><li>zoals ijzer zich </li></ul><ul><li>niet vermengt </li></ul><ul><li>met leem.” </li></ul>
 67. 106. <ul><li>Allemannen Duitsers </li></ul>Bourgondiërs Zwitsers Franken Fransen Lombarden Italianen Anglosaksen Engelsen
 68. 107. <ul><li>Sueven Portugezen </li></ul>Westgoten Spanjaarden Herulen Bestaan niet meer Oostgoten Bestaan niet meer Vandalen Bestaan niet meer
 69. 109. Ze zullen zich door huwelijks - gemeenschap vermengen I B N GB F D P
 70. 110. maar met elkander geen samenhangend geheel vormen
 71. 114. <ul><li>Karel de Grote - Verslagen </li></ul><ul><li>Karel V - Verslagen </li></ul><ul><li>Lodewijk XIV - Verslagen </li></ul><ul><li>Napoleon - Verslagen </li></ul><ul><li>Keizer Wilhelm I - Verslagen </li></ul><ul><li>Hitler - Verslagen </li></ul>
 72. 115. Ze zullen geen samenhangend geheel vormen
 73. 118. Dani ël 2:44 <ul><li>“ Maar in de dagen van </li></ul><ul><li>die koningen </li></ul><ul><li>zal de God </li></ul><ul><li>des hemels </li></ul><ul><li>een koninkrijk </li></ul><ul><li>oprichten dat in </li></ul><ul><li>eeuwigheid niet zal </li></ul><ul><li>te gronde gaan, </li></ul>
 74. 119. Dani ël 2:44 <ul><li>en waarvan de heerschappij </li></ul><ul><li>op geen ander volk meer </li></ul><ul><li>zal overgaan. </li></ul><ul><li>Het zal al die </li></ul><ul><li>koninkrijken verbrijzelen </li></ul><ul><li>en daaraan een einde </li></ul><ul><li>maken, maar zelf zal het bestaan </li></ul><ul><li>in eeuwigheid, </li></ul>
 75. 120. Dani ël 2:45 <ul><li>juist zoals gij gezien </li></ul><ul><li>hebt, dat zonder </li></ul><ul><li>toedoen van </li></ul><ul><li>mensenhanden een </li></ul><ul><li>steen van de berg </li></ul><ul><li>losraakte </li></ul>
 76. 121. Dani ël 2:45 <ul><li>en het ijzer, </li></ul><ul><li>het koper, het leem </li></ul><ul><li>het zilver en </li></ul><ul><li>het goud </li></ul><ul><li>verbrijzelde. </li></ul>
 77. 122. Dani ël 2:45 <ul><li>De grote God </li></ul><ul><li>heeft de koning </li></ul><ul><li>bekendgemaakt </li></ul><ul><li>wat na deze zal </li></ul><ul><li>geschieden. </li></ul><ul><li>De droom </li></ul><ul><li>is waarachtig en zijn </li></ul><ul><li>uitlegging betrouwbaar.” </li></ul>
 78. 124. Openbaring 11:15 <ul><li>“… Het koningschap </li></ul><ul><li>over de wereld is </li></ul><ul><li>gekomen aan onze </li></ul><ul><li>Here…en Hij zal </li></ul><ul><li>heersen tot in </li></ul><ul><li>alle eeuwigheden!” </li></ul>
 79. 125. Laatste gebeurtenissen in DANIEL
 80. 126. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Jezus ’ tweede komst </li></ul>DANIEL
 81. 127. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Jezus’ tweede komst </li></ul><ul><li>Einde van de Europese naties </li></ul>DANIEL
 82. 128. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Jezus’ tweede komst </li></ul><ul><li>Einde van de Europese naties </li></ul><ul><li>Gods koninkrijk wordt gevestigd </li></ul>DANIEL
 83. 129. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Dit koninkrijk zal eeuwig blijven </li></ul>DANIEL
 84. 130. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Dit koninkrijk zal eeuwig blijven </li></ul><ul><li>Jezus wordt gezalfd als de Koning der koningen </li></ul>DANIEL
 85. 131. Laatste gebeurtenissen in <ul><li>Dit koninkrijk zal eeuwig blijven </li></ul><ul><li>Jezus wordt gezalfd als Koning der koningen </li></ul>Hij komt naar de aarde om te regeren DANIEL
 86. 133. Dani ël 2:47 <ul><li>“ In waarheid, </li></ul><ul><li>uw God is de God </li></ul><ul><li>der goden en </li></ul><ul><li>de Heer der koningen </li></ul><ul><li>en Hij openbaart </li></ul><ul><li>verborgenheden…” </li></ul>
 87. 134. BABYLON hoofd van goud Perzie borst en armen van zilver __________ ______ ___ _____ Rome _____ ___ _____ Verdeeld Europa voeten van ijzer en leem
 88. 136. Jezus komt spoedig terug om Zijn koninkrijk op te zetten .
 89. 137. Hij stierf voor ons aan het kruis opdat wij niet verloren gaan maar eeuwigleven kunnen krijgen. Door Hem mogen we kinderen zijn van dat eeuwige rijk welke nimmer zal vergaan.
 90. 139. Lucas 23:42 <ul><li>“ Jezus, gedenk </li></ul><ul><li>mijner wanneer </li></ul><ul><li>gij in Uw </li></ul><ul><li>koninkrijk komt.” </li></ul>
 91. 141. Matte üs 25 :34 <ul><li>“… Komt, </li></ul><ul><li>gij gezegenden </li></ul><ul><li>Mijns Vaders, </li></ul><ul><li>be ërft het Koninkrijk </li></ul><ul><li>dat u bereid is…” </li></ul>
 92. 142. Power Point Provided By: Radio 7 Suriname http://radio7.interamerica.org Email: [email_address]
 93. 143. Power Point Provided By: Radio 7 Suriname http://radio7.interamerica.org Email: [email_address]

×