Cb

1,653 views

Published on

Competències bàsiques i educació física

Published in: Education, Travel
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cb

 1. 1. LOE I CURRICULUM
 2. 2. Estructura del currículum <ul><li>Competències bàsiques per etapa i àrea. </li></ul><ul><li>Objectius per etapa i àrea. </li></ul><ul><li>Continguts per cicle. </li></ul><ul><li>Mètodes pedagògics. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació per cicle. </li></ul>
 3. 3. L’escola ha de fer... <ul><li>Escollir o seleccionar les competències bàsiques per cicles. </li></ul><ul><li>Els objectius de cicle i per nivell o curs </li></ul>
 4. 4. Què és una competència? <ul><li>Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. </li></ul>
 5. 5. Quines són les CB? <ul><li>Competències transversals. </li></ul><ul><ul><li>Comunicatives </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Competència artística i cultural </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metodològiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Competència d´ aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Competència d´ autonomia i iniciativa personal </li></ul></ul></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món. </li></ul><ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana </li></ul></ul>
 6. 6. Per l’assoliment de les CB s’emmarca el procés E-A en 4 eixos: <ul><li>Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. </li></ul><ul><li>Aprendre a pensar i comunicar. </li></ul><ul><li>Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. </li></ul><ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món. </li></ul>
 7. 7. Àrea d’Educació física <ul><li>COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: </li></ul><ul><li>C. Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Competència en la pràctica d’hàbits saludables </li></ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul><ul><li>Competència social </li></ul>
 8. 8. Competència desenvolupament personal <ul><li>s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat </li></ul><ul><li>reflexionant sobre el sentit i els efectes de l’activitat física </li></ul><ul><li>assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu </li></ul>
 9. 9. Competència en la pràctica d’hàbits saludables <ul><li>contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’ autoestima i el desenvolupament del benestar personal </li></ul>
 10. 10. Competència comunicativa <ul><li>s’assoleix amb l’experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació; l’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos. </li></ul>
 11. 11. Competència social <ul><li>Centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana (jocs, esports, activitats en la natura entre altres). </li></ul><ul><li>Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús dels llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal. </li></ul>
 12. 12. Aportacions de l’àrea a les Competències Bàsiques
 13. 13. Mitjançant l’aprenentatge d’elements i raonaments matemàtics. Realitzant i analitzant càlculs, fent ús de números, interpretant informacions, dades, raonaments de lògica d’ordre matemàtics, quantitats,etc. Competència matemàtica Coneixement d’un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l’autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’organització individual i col·lectiva. Competència aprendre a aprendre i a l’autonomia i iniciativa personal Intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos procedents dels mitjans d’informació i comunicació. Competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital A través del reconeixement i l’apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat humana. Competència cultural i artística L’educació física ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes. Competència social i ciutadana Mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per preservar la salut. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Aportacions de l’àrea les competències bàsiques
 14. 14. BLOCS DE CONTINGUTS <ul><li>reflecteix cada un dels eixos que donen sentit a l’educació física en l’educació primària: el desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat , l’adquisició de formes socials i culturals de la motricitat, l’educació en valors i l’educació per a la salut. </li></ul>
 15. 15. Blocs de continguts <ul><li>El cos imatge i percepció </li></ul><ul><li>Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques </li></ul><ul><li>Activitat física i salut </li></ul><ul><li>Expressió corporal </li></ul><ul><li>El joc </li></ul>
 16. 16. Números de continguts per cicles: 11 8 5 El joc 5 7 7 6 Expressió corporal 4 5 4 4 Activitat física i salut 3 5 7 3 Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques 2 9 7 7 El cos, imatge i percepció 1 CS CM CI Bloc de continguts
 17. 17. Exemple de relació competència EF, objectiu àrea i objectiu cicle
 18. 18. BLOC I. EL COS : IMATGE I PERCEPCIÓ <ul><li>COMPETÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>OBJECTIUS D’ÀREA </li></ul><ul><li>1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració per l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança. </li></ul><ul><li>3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació. </li></ul><ul><li>4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre problemes motors en la pràctica d’activitats físiques. </li></ul>
 19. 19. BLOC III. ACTIVITAT FÍSICA I SALUT <ul><li>COMPETÈNCIA EN LA PRÀCTICA D’HÀBITS SALUDABLES </li></ul><ul><li>OBJECTIU D’ÀREA </li></ul><ul><li>2. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’exercici físic i de l’adquisició d’hàbits higiènics, alimentaris i posturals. </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DE CICLE EDUCACIÓ FÍSICA </li></ul><ul><li>Adquirir hàbits d’higiene i alimentaris. </li></ul><ul><li>Adquirir hàbits posturals al realitzar diverses activitats físiques. </li></ul><ul><li>Respectar les mesures de seguretat i el material. </li></ul><ul><li>Mostrar Interès i gust per la cura del cos </li></ul>
 20. 20. Quadre de relació : blocs de continguts , competències i unitats didàctiques.
 21. 21. C. d’aprendre a aprendre, c.d’autonomia i iniciativa personal i C. social i ciutadana Competència social U.D 5 Els jocs U.D 9 El món també juga BLOC V El joc C. comunicativa lingüística i audiovisual i C. d’aprendre a aprendre Competència comunicativa U.D 3 Danses U.D 8 Ens expressem BLOC IV Expressió corporal C. d’aprendre a aprendre i c.d’autonomia i iniciativa personal Competència en adquisició d’hàbits saludables U.D 10 Fem salut!! BLOC III Activitat física i salut Amb les 8 competències bàsiques Competència de desenvolupament personal U.D 4 Cada cop més àgils! U.D 6 Aprenem a rebre i llançar BLOC II Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques Amb les 8 competències bàsiques Competència de desenvolupament personal U.D 1 Investiguem i ens movem de cap a peus U.D 2 Una aventura per l’espai U.D 7 Fem figures BLOC I El cos: imatge i percepció

×