Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Публічне звітування про результати використання коштів бюджету як інструмент подолання відсторонення громадянина і влади

Презентація Богдана Малиняка на Urban Cafe Day, яка відбулась в рамках конференції на Майстерні "Партисипативні практики в урбаністиці, бюджетуванні, культурі". Організатори: Інститут міста (Львів) та Аналітичний центр CEDOS (Київ) за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Фундації Чарльза Стюарта Мотта та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.
http://www.maisterniamista.org.ua/2016/06/21/partysypatyvna-konferentsiya/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Публічне звітування про результати використання коштів бюджету як інструмент подолання відсторонення громадянина і влади

 1. 1. ПУБЛІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ГРОМАДЯНИНА І ВЛАДИ Богдан Малиняк голова ГО «ЕАГ «Акцент», к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ
 2. 2. Призначення бюджету – за рахунок сплачених економічними суб’єктами податків Людина Платежі до бюджету Суспільні послуги
 3. 3. Відчуженість громадянина та влади у сфері місцевих фінансів  Результати дослідження на тему: «Сприйняття українцями ситуації в сфері оподаткування України» (червень 2016):  українці не знають ставок податків, але при цьому вважають їх несправедливими  на запитання «Яку частину доходу оплачуєте Ви / Ваш роботодавець щорічно» (34% не змогли відповісти скільки сплачують податків ще 48% стверджували, що сплачують менше 30%, а 17% - менше 17%);  На запитання «Розмір державного податку, який Ви сплачуєте як частину Вашого річного доходу, є справедливим чи ні?» (20% - так; 66% - ні; 14% - важко відповісти).
 4. 4. Проблеми ефективності використання коштів бюджету  Позиція України в індексі глобальної конкурентоспроможності – 84 (з 148 країн)  Індикатори, пов’язані з ефективністю перебувають на значно нижчих позиціях, зокрема «Марнотратство у бюджетних видатках, неефективна структура бюджетних видатків – 143 (з 148 країн)
 5. 5. Порядок публічного звітування ГРК обласного бюджету Тернопільської області ухвалено з метою  належного інформування жителів області про використання коштів обласного бюджету  забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні  посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю області за результат використання ресурсів бюджету  підвищення ефективності використання бюджетних коштів
 6. 6. Порядок публічного звітування ГРК обласного бюджету Тернопільської області передбачає Наявність інформації про здійснені видатки і виконану роботу Оприлюднення всієї інформації на офіційних сайтах не пізніше, ніж за 5 днів до представлення звіту Можливість бути присутньому будь якій зацікавленій особі на звітування, право ставити запитання, висловлювати альтернативну точку зору
 7. 7. Ключові проблеми використання бджетних коштів Спадковість у плануванні видатків бюджету Основою для планування видатків є потреба в оплаті праці працівників та витрат на утримання установ, а не потреба в послугах, які вони надають Відсутність в місцевої влади стимулів для економного використання субвенцій, зокрема інвестиційних Планування та використання коштів на виконання регіональних програм без оцінки очікуваного ефекту Нерозвиненість контролю за ефективністю використання коштів обласного бюджету
 8. 8. Висновки аналізу використання коштів  Основна причина комплексу проблем у використанні коштів обласного бюджету вважаємо: пасивна позицію та байдужість громадян, які сплачують податки та одержують послуги й активна роль осіб, які зацікавлені в одержанні з бюджету фінансування
 9. 9. Перші здобутки публічного звітування ГРК в Тернопільській області  Започатковано публічні дискусії стосовно доцільності та ефективності бюджетних видатків та шляхів вирішення наявних проблем  Учасники публічних звітувань мають змогу одержувати альтернативну інформацію, зокрема від представників неурядових аналітичних структур  Забезпечено детальне розкриття інформації про видатки обласного бюджету та виконану роботу  Зростає кількість учасників публічних звітувань  Проведено конкурс студентських публікацій на тему використання коштів обласного бюджету
 10. 10. Невирішені проблеми  Недосконалий спосіб оприлюднення графіка публічних звітувань; порушення графіку публічного звітувань  Дуже складний пошук інформації на сайтах  Не усі головні розпорядники коштів оприлюднюють інформацію на сайтах, а та що оприлюднюється не завжди містить усі відомості передбачені Порядком  Слабка реакція влади на зауваження з боку громадянського суспільства  Неспроможність представників ЗМІ опрацьовувати представлену інформацію  Обмежена аналітична інформація від неурядових джерел
 11. 11. Обмеження участі ГО «ЕАГ «Акцент» в управлінні місцевими фінансами  Практично вся діяльність здійснюється на волонтерських засадах  Складно залучати експертів та аналітиків, які можуть досліджувати інформацію про бюджет  Удосконалення фахових навичок учасників ГО «ЕАГ «Акцент»  Вкрай обмежені можливості проведення тренінгів та воркшопів для місцевих журналістів  Обмежені можливості підготовки аналітичних матеріалів  Практично неможливо поширювати діяльність на інші види місцевих бюджетів  Відсутність власного сайту
 12. 12. Шляхи підвищення участі громадян у бюджетному процесі  Реформа моделі управління бюджету, яка передбачатиме запровадження та розвиток програмно-цільового методу бюджетування, середньострокового бюджетного планування, зміцнення контролю за ефективністю видатків  Розвиток партиципаторного бюджетування  Посилення інституційної спроможності неурядових аналітичних центрів  Розширення участі громадськості у бюджетному процесі  Зростання можливостей журналістів у роботі з інформацією про використання коштів бюджету
 13. 13. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! NGO.ACCENT EAG.ACCENT@GMAIL.COM

×