Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sportverenigingen: tussen tradities en ambities

723 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sportverenigingen: tussen tradities en ambities

 1. 1. Schaatsverenigingen:tussen tradities enambities KNSB Verenigingsdag Maikel Waardenburg Utrecht, 27 oktober 2012
 2. 2. Waartoe op aard? Sportverenigingen zijn een ‘bijproduct’ van de eigen wens van een groep mensen om samen te sporten – Vrijwillige participatie – Gelijkwaardigheid – Democratische besluitvormingsstructuur – Strijd – Stabiliteit / veranderingsresistent
 3. 3. Bestuurlijke uitdagingen Individualisering? Toegenomen regeldruk Bezuinigingen
 4. 4. Gemeentelijke bezuinigingenHellendoorn: € 114.500,- in 2013 AmersfoortCoevoorden: € 535.000,- vanaf 2014 Sint-MichielsgestelZaanstad: “In de sport moet er de komende jaren bezuinigd worden. Hetbetreft een structureel bedrag van € 100.000,- in 2013 tot € 600.000,- vanaf2016.”Tilburg Nieuwegein Zoetermeer
 5. 5. Bestuurlijke uitdagingen Individualisering? Toegenomen regeldruk Bezuinigingen Toenemend consumentisme? Instrumentalisering: vermaatschappelijking?
 6. 6. Consumentisme in desportverenigingOntwikkeling waarbij het (potentiële) lid van de sportvereniging zich steeds meer als consument opstelt. De binding met de club krijgt hierdoor een andere vorm en betekenis.
 7. 7. Instrumentalisering van de sport Ontwikkeling waarbij de sport steeds meer als middel wordt gezien en ingezet voor het bereiken van niet-sportspecifieke maatschappelijke doelstellingen
 8. 8. Instrumentaliseringsparadox Stimuleren van (particulier) initiatief onder publieke regie
 9. 9. Top 10 meest genoemde beleidsterreinen insportgemeente essays (in procenten, N=34) 1. Gezondheidsbevordering 59 2. Sociale cohesie 41 3. Sportparticipatie onder specifieke doelgroepen 38 4. BOS-impuls 32 5. Leefbaarheid in wijken 26 6. Sociale integratie van bevolkingsgroepen 24 7. Maatschappelijke functie (algemeen) 21 8. Maatschappelijke participatie van burgers 15 9. City Marketing 910. Kinderopvang 9
 10. 10. Oriëntaties verenigingsbestuurdersWaar zet het bestuur zich het komende jaar metname voor in? % verenigingen (n=539)Ledenbehoud 54Ledenwerving 51Behoud vrijwilligers 32Sfeer en cultuur van de vereniging 27Werving vrijwilligers 25Financiën 18Beheer en onderhoud accommodatie 18Professioneel kader (werven en behouden) 12Publiciteit en reclame 11Samenwerking met andere vereniging(en) 11Realiseren van (top)sportambities 9Ontwikkelen van nieuw sportaanbod 4 Bron: Mulier Instituut, Verenigingsmonitor ThemaOpzetten van aanvullende diensten 3 2011Anders, namelijk 4
 11. 11. Oriëntaties in sportverenigingen Verenigingsoriëntatie consumentisme instrumentalisering SV professionalisering Marktoriëntatie Beleidsoriëntatie
 12. 12. Realistische ambities1. Erkenning en acceptatie diversiteit verenigingen2. Allianties met overheid en markt welkom, mits verenigingsoriëntatie als basis3. Leden zijn geen klanten, ze worden het misschien als je ze als zodanig tegemoet treedt
 13. 13. Bedankt voor uw aandacht @waardenburg

×