SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
ORGANISATIEONTWERP.NL
Wat levert architectuur op?
   2010 cc by Organisatieontwerp.nl
DE CRISIS VOORBIJ?
De wereldwijde „economic meltdown‟ heeft organisaties direct voor
de volgende uitdagingen geplaatst:
   Hoe concurrerend en winstgevend worden én blijven in de
   toekomst?
   Hoe de structurele kosten voor IT en bedrijfsondersteuning
   verlagen en de innovatieslagkracht verhogen?
   Hoe de executiekracht verhogen en uit de analyse en
   planningsparadox ontspannen?
   Hoe omgaan met de nieuwe onzekerheid die in 2010 en
   komende jaren economisch gebied overal aanwezig zal
   blijven?
   Hoe de complexiteit van de interne organisatie en IT
   systemen in de grip houden?
DE KERNVRAGEN
Centraal in deze presentatie:
   Wat is architectuur?
   Wat levert architectuur op?

                      • Turbulentie
              Uitdagingen
                2.0    • Aanpassend
                       vermogen
                  Wat is   • Definities
                 architectuur  • Vormen                      • Tastbaar en direct
               Wat levert   voordeel
              architectuur
                 op    • Indirect lange
                       termijn voordeel
UITDAGINGEN 2.0
  Veranderingen gaan (nog steeds!) sneller. Turbulentie.
  Door deregulering en schaalverkleinende effecten van nieuwe
  technologieën zijn toetredingsbarrières in veel sectoren
  verlaagd.
  Meer en meer bedrijven maken deel uit van waardenetwerken
  en ecosystemen waarop grip krijgen moeilijk is.
  Digitaliseren (van bijna alles) vormt een bedreiging en
  kansen. (Voor gevestigde bedrijven en start-ups)
  Dankzij internet verschuift de onderhandelingsmacht van
  producten naar consument
  Levenscycli van strategieën worden steeds korter.
  Door kelderende communicatiekosten en globalisering krijgt
  iedereen goedkoop toegang tot bijna alle sectoren.
VERANDERTEMPO
Noodzakelijke organisatie- en strategieveranderingen worden niet
goed en zelden tijdig ondersteund door noodzakelijke IT
voorzieningen. Outsourcing van IT is voor veel bedrijven niet dé
oplossing gebleken…
Bron: Jan Baan (Cordys ), presentatie Nationaal ICT event 2010, http://broosvanerp.files.wordpress.com/2010/04/ict-
event-jb.pdf


Werken vanuit architectuur is dé manier om integraal grip
te houden op eisen en wensen van overmorgen.
DE KERNVRAGEN
Centraal in deze presentatie:
   Wat is architectuur?
   Wat levert architectuur op?

                      • Turbulentie
              Uitdagingen
                2.0    • Aanpassend
                       vermogen
                  Wat is   • Definities
                 architectuur  • Vormen                      • Tastbaar en direct
               Wat levert   voordeel
              architectuur
                 op    • Indirect lange
                       termijn voordeel
ARCHITECTUUR DEFINITIES
Er zijn vele beelden over wat architectuur binnen een bedrijf is.
Tastbare architectuur (gebouwen, wegen en steden) is aanwijsbaar.
Architectuur binnen een bedrijf is niet direct tastbaar.

Een goede architectuur is in de digitale wereld nog urgenter dan in
de fysieke wereld. De voor- en nadelen van visies, ontwerp en
realisatie eigenaardigheden zijn pas later zichtbaar. Soms té laat…
ENKELE DEFINITIES VOOR ARCHITECTUUR
Enkele voorbeelden van gangbare definities voor architectuur:

    „The fundamental organization of a system embodied in its
    components, their relationships to each other, and to the
    environment, and the principles guiding its design and
    evolution.‟ (IEE Definitie IEEE 1471)

    Architectuur is de synthese van kunst en wetenschap bij
    het ontwerpen van complexe structuren, waardoor
    functionaliteit en complexiteit worden gecontroleerd (Prof.
    Dr. Ir. C.A. Vissers, wetenschappelijk directeur Telematica
    Instituut, Enschede)

    Een consistent geheel van principes en modellen dat
    richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen,
    organisatorische inrichting, informatievoorziening en
    technische infrastructuur van een organisatie (Definitie
    volgens DYA)
ARCHITECTUUR KENMERKEN (1)
Een goede architectuur geeft:
   Inzicht
   Overzicht
En is bruikbaar vanuit het doel waarvoor deze is opgezet.
Nadere detaillering op onderdelen is altijd mogelijk bij een goede
architectuur!
ARCHITECTUUR KENMERKEN (2)
Een onderhoudbare architectuur voorkomt:
   Toekomstige rampen en problemen
  (o.a. kosten, inflexibiliteit, lange doorlooptijd, vendor lock-in)
Een niet onderhoudbare architectuur is zinloos!
INZET GEBIEDEN ARCHITECTUUR
Architectuur kan op vele manieren worden ingezet. Hieronder enkele
voorbeelden:
   Organisatie herontwerp
   Risicoreductie
   Valideren impact van ontwerp en bouw beslissingen op lange
    termijn doelstellingen
   Afstemming bedrijfsdoelstellingen met noodzakelijke IT
    huishouding
   Vernieuwde wetgeving en impactbepaling
   Innovatie van bedrijfsprocessen
   Impactanalyses
   Begrotingen en besturen van migratieplanningen
   Oplossen integratie vraagstukken (fusies, processen, IT)
   Bepalen van sourcingsstrategieën („zelf doen‟ of uitbesteden)
BELANGRIJKSTE DOEL VAN ARCHITECTUUR
“The purpose of enterprise architecture is to optimize across the
enterprise the often fragmented legacy of processes (both manual
and automated) into an integrated environment that is responsive
to change and supportive of the delivery of the business
strategy.‟” (bron Togaf9)

Dit doel wordt vanuit een architectuurproces bereikt door:
   Samenhang en synergie tussen business en IT te creëren.
   Beheersing van programma's en projecten te verbeteren.
   Vereenvoudiging van processen en IT.
   Ondersteunen van organisatieveranderingen.
   Verbeteren van inzichten in afhankelijkheden tussen IT en
   bedrijfsprocessen.
   Executie snelheid van projecten en programma‟s te verhogen.
   Verhogen van stabiliteit en flexibiliteit van ICT-voorzieningen.
ARCHITECTUUR METHODIEKEN
Naast veel definities zijn er een beperkt aantal gangbare
architectuurmethodieken. De belangrijkste zijn:
   TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
   Zachman Framework
   DoDAF (US Department of Defense Architecture Framework)
   NAF (NATO Architecture Framework). Met een sterke link naar
    de DoDAF)
In Nederland wordt naast TOGAF gebruik gemaakt van:
   DYA (Dynamische Architectuur, ontwikkeld door Sogeti). Een
    properiety methode ontwikkeld vanuit CapGemini.
   NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
    framework)

Pas op: Theoretische kennis van meer dan honderd
jaar, sociale wetenschappen, bedrijfswetenschappen
en organisatiekunde heeft de weg nog nauwelijks
gevonden naar de gangbare IT architectuurmethodes !!
ZACHMAN FRAMEWORK
Zachman framework in simpele vorm weergegeven:
NAF (NATO ARCHITECTUUR FRAMEWORK)
DYA MODEL
Bron: Website Sogetie, http://www.dya.info/Images/dyamodel_tcm13-19115.jpg
TOGAF FRAMEWORK
Wereldwijd gebruikt meer dan 80% van de Forbes top 50 bedrijven
TOGAF!
DE KERNVRAGEN
Centraal in deze presentatie:
   Wat is architectuur?
   Wat levert architectuur op?

                      • Turbulentie
              Uitdagingen
                2.0    • Aanpassend
                       vermogen
                  Wat is   • definities
                 architectuur  • Vormen                      • Tastbaar en direct
               Wat levert   voordeel
              architectuur
                 op    • Indirect lange
                       termijn
WAT LEVERT ARCHITECTUUR OP?
Architectuur betekent:
Eerst denken, dan doen

De opbrengsten zijn dan bijvoorbeeld:
   Minder mislukte projecten
   Projecten uitgevoerd volgens vooraf opgestelde begroting en
   planning
   Eenvoudiger wijzingen aanbrengen in de toekomst
   Kostenreductie (minder dubbelwerk, beter inzicht en
   overzicht)
   Verhoging concurrerend vermogen
   Vermindering bedrijfsrisico‟s
   Verhoging adaptief vermogen van IT voorzieningen in relatie
   tot gevraagde flexibiliteit vanuit de business


Werken vanuit architectuur levert altijd winst op:
Op lange én korte termijn!
SUCCES MET ARCHITECTUUR?
Succes boeken met een architectuuraanpak is helaas niet triviaal. Vanuit
de literatuur en de dagelijkse praktijk komen blijkt dat van belang is:
    Een business driven aanpak. Architectuur moet geld
    opleveren. Dit betekent een significante ROI geven, vanuit een
    duidelijke business case. Nodig is om de focus continue te houden
    op het toevoegen van waarde vanuit de architectuuractiviteiten.
    Organisatie accepteert dat veranderingen nodig zijn in:
      Informatievoorziening (IT)
      Bedrijfsprocessen
      Organisatie
    Een beheerste gefaseerde aanpak wordt gehanteerd.
    Gekwalificeerde mensen (bijvoorbeeld TOGAF) met daarnaast:
      Diepgaande kennis van bedrijfsprocessen
      Kennis van het analyseren, ontwerpen en veranderen van
      organisatorische aspecten
      Goed op de hoogte zijn IT ontwikkelingen (m.n. Open Source
      en Open Standaarden). Met name de mogelijkheden en
      onmogelijkheden.
MEER WETEN?
Werken vanuit architectuur is in het begin een moeilijk proces. Maar ook
het onderhouden van een bestaande bedrijfsarchitectuur kent vele
uitdagingen. Indien u af wilt van:
   Langdurige architectuurtrajecten met onduidelijke ROI
   Problemen met vinden van gecertificeerde én kundige architecten
   Architecten die de taal van de business én IT organisatie niet
    verstaan
   Ongrijpbare modellen en te dikke documenten (die niet worden
    gelezen)
   Dure IT modelleringstools voor architecten om uw doelstellingen
    te halen

Dan is een kennismaking zinvol. Wij bieden:
   Inhouse en outbound architectuur diensten.
   Tastbare begrijpbare producten en begeleiding van uw
    organisatie naar werkende oplossingen
   Operational Excellence voor uw organisatie op gebied van
    architectuurondersteuning
OVERZICHT PRODUCTEN EN DIENSTEN
Organisatieontwerp.nl levert de volgende architectuur producten en diensten:
  • Identificeren van mogelijkheden voor veranderingen/innovaties en
    verbeteringen en deze implementeren;
  • Opstellen van business cases (kosten en baten) voor verander- en
    verbetertrajecten;
  • Opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of proof of
    concept;
  • Trendwatching en beoordeling toepassing nieuwe technologie;
  • Opstellen en realiseren van:
     • Architectuurvisie
     • Bedrijfsarchitectuur
     • Informatiearchitectuur
     • Applicatiearchitectuur
     • Technische architectuur (Infrastructuur)
  • Begeleiding van de selectie van hardware en software (pakketselectie);
  • Opzetten van uitbestedingtrajecten;
  • Ondersteuning bij ontwikkeling van methoden en technieken voor
    kennismanagement;
  • Organiseren van ontwerp, ontwikkeling en invoering van standaard- en
    maatwerksoftware;
  • Kwaliteitsbeoordelingen, audits, second opinions en
   statusbepalingen;
WIE IS ORGANISATIEONTWERP.NL
      Drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM

      Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring op
      gebied van IT, management en organisatie. Sterk
      op het raakvlak tussen bedrijfsprocessen en IT.
         Msc (drs) Bedrijfswetenschappen –
         Rijksuniversiteit Groningen
         Msc (ir) Elektrotechniek – Technische
         Universiteit Delft
         Master Business Management (MBM) – TSM
         Business School

      Belangrijkste aandachtsgebieden: Architectuur, (IT)
      ontwerpen, Open Source, Open Innovatie, Nieuwe
      Management Concepten en Internet.
KANSEN!
Organisatieontwerp.nl werkt samen met gerenommeerde bureaus die
voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria op gebied van kennis en
ervaring op gebied van organisatieadvies en architectuurondersteuning.

Organisatieontwerp.nl is platinum partner van het innovatienetwerk van
de Business Management Support Stichting.
 Meer informatie over dit innovatienetwerk is te vinden op: www.bm-support.org
CONTACT?
Bel  : 06 22869536 of
Mail  : info@organisatieontwerp.nl
        ‘Alleen is niemand wijs genoeg’
                      Plautus

More Related Content

What's hot

A Comprehensive Approach to Application Portfolio Rationalization
A Comprehensive Approach to Application Portfolio RationalizationA Comprehensive Approach to Application Portfolio Rationalization
A Comprehensive Approach to Application Portfolio RationalizationCognizant
 
Business Driven Architecture for Strategic Transformation
Business Driven Architecture for Strategic TransformationBusiness Driven Architecture for Strategic Transformation
Business Driven Architecture for Strategic TransformationDavid Baker
 
Target Operating Model Definition
Target Operating Model DefinitionTarget Operating Model Definition
Target Operating Model Definitionstuart1403
 
Enabling the Utility Business of the Future
Enabling the Utility Business of the FutureEnabling the Utility Business of the Future
Enabling the Utility Business of the Futureaccenture
 
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)Mohamed Zakarya Abdelgawad
 
Target operating model definition
Target operating model definitionTarget operating model definition
Target operating model definitionStuart Robb
 
From Business model to Capability Map
From Business model to Capability Map From Business model to Capability Map
From Business model to Capability Map COMPETENSIS
 
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMA
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMAPresentatie enterprise-architectuur en GEMMA
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMADanny Greefhorst
 
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinsey
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinseyDigital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinsey
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinseyAurelien Domont, MBA
 
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuurDe relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuurDanny Greefhorst
 
From Visibility to Value
From Visibility to ValueFrom Visibility to Value
From Visibility to Valueaccenture
 
Operating Model Powerpoint Presentation Slides
Operating Model Powerpoint Presentation SlidesOperating Model Powerpoint Presentation Slides
Operating Model Powerpoint Presentation SlidesSlideTeam
 
Operating Model
Operating ModelOperating Model
Operating Modelrmuse70
 
Executing the Digital Strategy
Executing the Digital StrategyExecuting the Digital Strategy
Executing the Digital StrategyBen Turner
 
Roadmap de transformation d'un business classique
Roadmap de transformation d'un business classiqueRoadmap de transformation d'un business classique
Roadmap de transformation d'un business classiqueSENATLANTIC GROUP
 
High Tech Digital Transformation
High Tech Digital TransformationHigh Tech Digital Transformation
High Tech Digital Transformationaccenture
 
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of work
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of workEY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of work
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of workEY
 
BIM and AI for the AEC industry
BIM and AI for the AEC industryBIM and AI for the AEC industry
BIM and AI for the AEC industryAlex Ferguson
 

What's hot (20)

A Comprehensive Approach to Application Portfolio Rationalization
A Comprehensive Approach to Application Portfolio RationalizationA Comprehensive Approach to Application Portfolio Rationalization
A Comprehensive Approach to Application Portfolio Rationalization
 
Business Driven Architecture for Strategic Transformation
Business Driven Architecture for Strategic TransformationBusiness Driven Architecture for Strategic Transformation
Business Driven Architecture for Strategic Transformation
 
Target Operating Model Definition
Target Operating Model DefinitionTarget Operating Model Definition
Target Operating Model Definition
 
Enabling the Utility Business of the Future
Enabling the Utility Business of the FutureEnabling the Utility Business of the Future
Enabling the Utility Business of the Future
 
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)
EA foundations (Views, Repository, Artifacts and Metamodel)
 
Target operating model definition
Target operating model definitionTarget operating model definition
Target operating model definition
 
From Business model to Capability Map
From Business model to Capability Map From Business model to Capability Map
From Business model to Capability Map
 
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMA
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMAPresentatie enterprise-architectuur en GEMMA
Presentatie enterprise-architectuur en GEMMA
 
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinsey
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinseyDigital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinsey
Digital Transformation Strategy & Framework | By ex-McKinsey
 
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuurDe relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur
De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur
 
From Visibility to Value
From Visibility to ValueFrom Visibility to Value
From Visibility to Value
 
Operating Model Powerpoint Presentation Slides
Operating Model Powerpoint Presentation SlidesOperating Model Powerpoint Presentation Slides
Operating Model Powerpoint Presentation Slides
 
TOGAF 9.2 - the update
TOGAF 9.2 - the updateTOGAF 9.2 - the update
TOGAF 9.2 - the update
 
Operating Model
Operating ModelOperating Model
Operating Model
 
Executing the Digital Strategy
Executing the Digital StrategyExecuting the Digital Strategy
Executing the Digital Strategy
 
One Cloud Pitch Deck
One Cloud Pitch DeckOne Cloud Pitch Deck
One Cloud Pitch Deck
 
Roadmap de transformation d'un business classique
Roadmap de transformation d'un business classiqueRoadmap de transformation d'un business classique
Roadmap de transformation d'un business classique
 
High Tech Digital Transformation
High Tech Digital TransformationHigh Tech Digital Transformation
High Tech Digital Transformation
 
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of work
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of workEY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of work
EY Megatrends: Resourceful planet, Digital future, Future of work
 
BIM and AI for the AEC industry
BIM and AI for the AEC industryBIM and AI for the AEC industry
BIM and AI for the AEC industry
 

Viewers also liked

Noodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuurNoodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuurMaikel Mardjan
 
Open Source Business Models
Open Source Business ModelsOpen Source Business Models
Open Source Business ModelsMaikel Mardjan
 
Disadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud ComputingDisadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud ComputingMaikel Mardjan
 
Een praktische invulling van TOGAF
Een praktische invulling van TOGAFEen praktische invulling van TOGAF
Een praktische invulling van TOGAFDanny Greefhorst
 

Viewers also liked (7)

Noodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuurNoodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuur
 
Systeemdynamica
SysteemdynamicaSysteemdynamica
Systeemdynamica
 
Drupal 7 Architectuur
Drupal 7 ArchitectuurDrupal 7 Architectuur
Drupal 7 Architectuur
 
Organisatieontwerp
OrganisatieontwerpOrganisatieontwerp
Organisatieontwerp
 
Open Source Business Models
Open Source Business ModelsOpen Source Business Models
Open Source Business Models
 
Disadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud ComputingDisadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud Computing
 
Een praktische invulling van TOGAF
Een praktische invulling van TOGAFEen praktische invulling van TOGAF
Een praktische invulling van TOGAF
 

Similar to Wat levert architectuur op?

Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 A
Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 ASchiphol Lac 2011 Principes V0.5 A
Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 Acharlesmh
 
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdeling
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdelingCloud computing en de toekomst van de IT-afdeling
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdelingPascal van Eck
 
The impact of cloud computing on enterprise architecture
The impact of cloud computing on enterprise architectureThe impact of cloud computing on enterprise architecture
The impact of cloud computing on enterprise architectureRemco Boksebeld
 
Architecture as a Service
Architecture as a ServiceArchitecture as a Service
Architecture as a ServiceRemco de Boer
 
Highlights voor organisaties & architecten in 2017
Highlights voor organisaties & architecten in 2017Highlights voor organisaties & architecten in 2017
Highlights voor organisaties & architecten in 2017Jan de Harder
 
De waarde van visuele enterprise architectuur
De waarde van visuele enterprise architectuurDe waarde van visuele enterprise architectuur
De waarde van visuele enterprise architectuurTino Lew
 
1 introductie architectuur
1 introductie architectuur1 introductie architectuur
1 introductie architectuurDan Kamminga
 
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"nielssmit
 
Bedrijfsarchitectuur programma DDV
Bedrijfsarchitectuur programma DDVBedrijfsarchitectuur programma DDV
Bedrijfsarchitectuur programma DDVTheo Zijderveld
 
NFR & Architectuur: Twee handen op één buik
NFR & Architectuur: Twee handen op één buikNFR & Architectuur: Twee handen op één buik
NFR & Architectuur: Twee handen op één buikRemco de Boer
 
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerd
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerdArtikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerd
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerdStrategic Consulting Alliance
 
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgevingFourPoints Business Intelligence
 
Open Bim tijdens Betondag 2010
Open Bim tijdens Betondag 2010Open Bim tijdens Betondag 2010
Open Bim tijdens Betondag 2010Rob Roef
 
EnterpriseArchitecture.pptx
EnterpriseArchitecture.pptxEnterpriseArchitecture.pptx
EnterpriseArchitecture.pptxJoopdeVries5
 

Similar to Wat levert architectuur op? (20)

Architectuur als taal v1 1.1
Architectuur als taal v1 1.1Architectuur als taal v1 1.1
Architectuur als taal v1 1.1
 
Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 A
Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 ASchiphol Lac 2011 Principes V0.5 A
Schiphol Lac 2011 Principes V0.5 A
 
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdeling
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdelingCloud computing en de toekomst van de IT-afdeling
Cloud computing en de toekomst van de IT-afdeling
 
The impact of cloud computing on enterprise architecture
The impact of cloud computing on enterprise architectureThe impact of cloud computing on enterprise architecture
The impact of cloud computing on enterprise architecture
 
Architecture as a Service
Architecture as a ServiceArchitecture as a Service
Architecture as a Service
 
Highlights voor organisaties & architecten in 2017
Highlights voor organisaties & architecten in 2017Highlights voor organisaties & architecten in 2017
Highlights voor organisaties & architecten in 2017
 
Presentatie Architect Als Haarlemmer Olie
Presentatie Architect Als Haarlemmer OliePresentatie Architect Als Haarlemmer Olie
Presentatie Architect Als Haarlemmer Olie
 
Innovatie architectuur
Innovatie architectuur Innovatie architectuur
Innovatie architectuur
 
De waarde van visuele enterprise architectuur
De waarde van visuele enterprise architectuurDe waarde van visuele enterprise architectuur
De waarde van visuele enterprise architectuur
 
1 introductie architectuur
1 introductie architectuur1 introductie architectuur
1 introductie architectuur
 
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"
Masterclass Kwaliteitsnetwerk Bouw: "BIM in relatie tot kwaliteitsmanagement"
 
111450
111450111450
111450
 
Architectuur e-overheid
Architectuur e-overheidArchitectuur e-overheid
Architectuur e-overheid
 
Bedrijfsarchitectuur programma DDV
Bedrijfsarchitectuur programma DDVBedrijfsarchitectuur programma DDV
Bedrijfsarchitectuur programma DDV
 
BI-Architectuur
BI-ArchitectuurBI-Architectuur
BI-Architectuur
 
NFR & Architectuur: Twee handen op één buik
NFR & Architectuur: Twee handen op één buikNFR & Architectuur: Twee handen op één buik
NFR & Architectuur: Twee handen op één buik
 
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerd
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerdArtikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerd
Artikel itbm 2009 nr 8. beheerarchitectuur gepositioneerd
 
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving
4. BI-Architecture geeft een helder beeld van de gewenste BI-omgeving
 
Open Bim tijdens Betondag 2010
Open Bim tijdens Betondag 2010Open Bim tijdens Betondag 2010
Open Bim tijdens Betondag 2010
 
EnterpriseArchitecture.pptx
EnterpriseArchitecture.pptxEnterpriseArchitecture.pptx
EnterpriseArchitecture.pptx
 

More from Maikel Mardjan

Problem Solving Methods
Problem Solving MethodsProblem Solving Methods
Problem Solving MethodsMaikel Mardjan
 
Free and Open Machine Learning
Free and Open Machine LearningFree and Open Machine Learning
Free and Open Machine LearningMaikel Mardjan
 
Radical Open Innovation
Radical Open InnovationRadical Open Innovation
Radical Open InnovationMaikel Mardjan
 
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017Maikel Mardjan
 
Open Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open ArchitecturesOpen Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open ArchitecturesMaikel Mardjan
 
System Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSSSystem Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSSMaikel Mardjan
 
Scenariodenken - korte introductie
Scenariodenken - korte introductieScenariodenken - korte introductie
Scenariodenken - korte introductieMaikel Mardjan
 

More from Maikel Mardjan (7)

Problem Solving Methods
Problem Solving MethodsProblem Solving Methods
Problem Solving Methods
 
Free and Open Machine Learning
Free and Open Machine LearningFree and Open Machine Learning
Free and Open Machine Learning
 
Radical Open Innovation
Radical Open InnovationRadical Open Innovation
Radical Open Innovation
 
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
 
Open Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open ArchitecturesOpen Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open Architectures
 
System Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSSSystem Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSS
 
Scenariodenken - korte introductie
Scenariodenken - korte introductieScenariodenken - korte introductie
Scenariodenken - korte introductie
 

Wat levert architectuur op?

 • 1. ORGANISATIEONTWERP.NL Wat levert architectuur op? 2010 cc by Organisatieontwerp.nl
 • 2. DE CRISIS VOORBIJ? De wereldwijde „economic meltdown‟ heeft organisaties direct voor de volgende uitdagingen geplaatst:  Hoe concurrerend en winstgevend worden én blijven in de toekomst?  Hoe de structurele kosten voor IT en bedrijfsondersteuning verlagen en de innovatieslagkracht verhogen?  Hoe de executiekracht verhogen en uit de analyse en planningsparadox ontspannen?  Hoe omgaan met de nieuwe onzekerheid die in 2010 en komende jaren economisch gebied overal aanwezig zal blijven?  Hoe de complexiteit van de interne organisatie en IT systemen in de grip houden?
 • 3. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • Definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn voordeel
 • 4. UITDAGINGEN 2.0  Veranderingen gaan (nog steeds!) sneller. Turbulentie.  Door deregulering en schaalverkleinende effecten van nieuwe technologieën zijn toetredingsbarrières in veel sectoren verlaagd.  Meer en meer bedrijven maken deel uit van waardenetwerken en ecosystemen waarop grip krijgen moeilijk is.  Digitaliseren (van bijna alles) vormt een bedreiging en kansen. (Voor gevestigde bedrijven en start-ups)  Dankzij internet verschuift de onderhandelingsmacht van producten naar consument  Levenscycli van strategieën worden steeds korter.  Door kelderende communicatiekosten en globalisering krijgt iedereen goedkoop toegang tot bijna alle sectoren.
 • 5. VERANDERTEMPO Noodzakelijke organisatie- en strategieveranderingen worden niet goed en zelden tijdig ondersteund door noodzakelijke IT voorzieningen. Outsourcing van IT is voor veel bedrijven niet dé oplossing gebleken… Bron: Jan Baan (Cordys ), presentatie Nationaal ICT event 2010, http://broosvanerp.files.wordpress.com/2010/04/ict- event-jb.pdf Werken vanuit architectuur is dé manier om integraal grip te houden op eisen en wensen van overmorgen.
 • 6. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • Definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn voordeel
 • 7. ARCHITECTUUR DEFINITIES Er zijn vele beelden over wat architectuur binnen een bedrijf is. Tastbare architectuur (gebouwen, wegen en steden) is aanwijsbaar. Architectuur binnen een bedrijf is niet direct tastbaar. Een goede architectuur is in de digitale wereld nog urgenter dan in de fysieke wereld. De voor- en nadelen van visies, ontwerp en realisatie eigenaardigheden zijn pas later zichtbaar. Soms té laat…
 • 8. ENKELE DEFINITIES VOOR ARCHITECTUUR Enkele voorbeelden van gangbare definities voor architectuur:  „The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution.‟ (IEE Definitie IEEE 1471)  Architectuur is de synthese van kunst en wetenschap bij het ontwerpen van complexe structuren, waardoor functionaliteit en complexiteit worden gecontroleerd (Prof. Dr. Ir. C.A. Vissers, wetenschappelijk directeur Telematica Instituut, Enschede)  Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie (Definitie volgens DYA)
 • 9. ARCHITECTUUR KENMERKEN (1) Een goede architectuur geeft:  Inzicht  Overzicht En is bruikbaar vanuit het doel waarvoor deze is opgezet. Nadere detaillering op onderdelen is altijd mogelijk bij een goede architectuur!
 • 10. ARCHITECTUUR KENMERKEN (2) Een onderhoudbare architectuur voorkomt:  Toekomstige rampen en problemen (o.a. kosten, inflexibiliteit, lange doorlooptijd, vendor lock-in) Een niet onderhoudbare architectuur is zinloos!
 • 11. INZET GEBIEDEN ARCHITECTUUR Architectuur kan op vele manieren worden ingezet. Hieronder enkele voorbeelden:  Organisatie herontwerp  Risicoreductie  Valideren impact van ontwerp en bouw beslissingen op lange termijn doelstellingen  Afstemming bedrijfsdoelstellingen met noodzakelijke IT huishouding  Vernieuwde wetgeving en impactbepaling  Innovatie van bedrijfsprocessen  Impactanalyses  Begrotingen en besturen van migratieplanningen  Oplossen integratie vraagstukken (fusies, processen, IT)  Bepalen van sourcingsstrategieën („zelf doen‟ of uitbesteden)
 • 12. BELANGRIJKSTE DOEL VAN ARCHITECTUUR “The purpose of enterprise architecture is to optimize across the enterprise the often fragmented legacy of processes (both manual and automated) into an integrated environment that is responsive to change and supportive of the delivery of the business strategy.‟” (bron Togaf9) Dit doel wordt vanuit een architectuurproces bereikt door:  Samenhang en synergie tussen business en IT te creëren.  Beheersing van programma's en projecten te verbeteren.  Vereenvoudiging van processen en IT.  Ondersteunen van organisatieveranderingen.  Verbeteren van inzichten in afhankelijkheden tussen IT en bedrijfsprocessen.  Executie snelheid van projecten en programma‟s te verhogen.  Verhogen van stabiliteit en flexibiliteit van ICT-voorzieningen.
 • 13. ARCHITECTUUR METHODIEKEN Naast veel definities zijn er een beperkt aantal gangbare architectuurmethodieken. De belangrijkste zijn:  TOGAF (The Open Group Architecture Framework)  Zachman Framework  DoDAF (US Department of Defense Architecture Framework)  NAF (NATO Architecture Framework). Met een sterke link naar de DoDAF) In Nederland wordt naast TOGAF gebruik gemaakt van:  DYA (Dynamische Architectuur, ontwikkeld door Sogeti). Een properiety methode ontwikkeld vanuit CapGemini.  NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur framework) Pas op: Theoretische kennis van meer dan honderd jaar, sociale wetenschappen, bedrijfswetenschappen en organisatiekunde heeft de weg nog nauwelijks gevonden naar de gangbare IT architectuurmethodes !!
 • 14. ZACHMAN FRAMEWORK Zachman framework in simpele vorm weergegeven:
 • 16. DYA MODEL Bron: Website Sogetie, http://www.dya.info/Images/dyamodel_tcm13-19115.jpg
 • 17. TOGAF FRAMEWORK Wereldwijd gebruikt meer dan 80% van de Forbes top 50 bedrijven TOGAF!
 • 18. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn
 • 19. WAT LEVERT ARCHITECTUUR OP? Architectuur betekent: Eerst denken, dan doen De opbrengsten zijn dan bijvoorbeeld:  Minder mislukte projecten  Projecten uitgevoerd volgens vooraf opgestelde begroting en planning  Eenvoudiger wijzingen aanbrengen in de toekomst  Kostenreductie (minder dubbelwerk, beter inzicht en overzicht)  Verhoging concurrerend vermogen  Vermindering bedrijfsrisico‟s  Verhoging adaptief vermogen van IT voorzieningen in relatie tot gevraagde flexibiliteit vanuit de business Werken vanuit architectuur levert altijd winst op: Op lange én korte termijn!
 • 20. SUCCES MET ARCHITECTUUR? Succes boeken met een architectuuraanpak is helaas niet triviaal. Vanuit de literatuur en de dagelijkse praktijk komen blijkt dat van belang is:  Een business driven aanpak. Architectuur moet geld opleveren. Dit betekent een significante ROI geven, vanuit een duidelijke business case. Nodig is om de focus continue te houden op het toevoegen van waarde vanuit de architectuuractiviteiten.  Organisatie accepteert dat veranderingen nodig zijn in:  Informatievoorziening (IT)  Bedrijfsprocessen  Organisatie  Een beheerste gefaseerde aanpak wordt gehanteerd.  Gekwalificeerde mensen (bijvoorbeeld TOGAF) met daarnaast:  Diepgaande kennis van bedrijfsprocessen  Kennis van het analyseren, ontwerpen en veranderen van organisatorische aspecten  Goed op de hoogte zijn IT ontwikkelingen (m.n. Open Source en Open Standaarden). Met name de mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • 21. MEER WETEN? Werken vanuit architectuur is in het begin een moeilijk proces. Maar ook het onderhouden van een bestaande bedrijfsarchitectuur kent vele uitdagingen. Indien u af wilt van:  Langdurige architectuurtrajecten met onduidelijke ROI  Problemen met vinden van gecertificeerde én kundige architecten  Architecten die de taal van de business én IT organisatie niet verstaan  Ongrijpbare modellen en te dikke documenten (die niet worden gelezen)  Dure IT modelleringstools voor architecten om uw doelstellingen te halen Dan is een kennismaking zinvol. Wij bieden:  Inhouse en outbound architectuur diensten.  Tastbare begrijpbare producten en begeleiding van uw organisatie naar werkende oplossingen  Operational Excellence voor uw organisatie op gebied van architectuurondersteuning
 • 22. OVERZICHT PRODUCTEN EN DIENSTEN Organisatieontwerp.nl levert de volgende architectuur producten en diensten: • Identificeren van mogelijkheden voor veranderingen/innovaties en verbeteringen en deze implementeren; • Opstellen van business cases (kosten en baten) voor verander- en verbetertrajecten; • Opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of proof of concept; • Trendwatching en beoordeling toepassing nieuwe technologie; • Opstellen en realiseren van: • Architectuurvisie • Bedrijfsarchitectuur • Informatiearchitectuur • Applicatiearchitectuur • Technische architectuur (Infrastructuur) • Begeleiding van de selectie van hardware en software (pakketselectie); • Opzetten van uitbestedingtrajecten; • Ondersteuning bij ontwikkeling van methoden en technieken voor kennismanagement; • Organiseren van ontwerp, ontwikkeling en invoering van standaard- en maatwerksoftware; • Kwaliteitsbeoordelingen, audits, second opinions en statusbepalingen;
 • 23. WIE IS ORGANISATIEONTWERP.NL Drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring op gebied van IT, management en organisatie. Sterk op het raakvlak tussen bedrijfsprocessen en IT.  Msc (drs) Bedrijfswetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen  Msc (ir) Elektrotechniek – Technische Universiteit Delft  Master Business Management (MBM) – TSM Business School Belangrijkste aandachtsgebieden: Architectuur, (IT) ontwerpen, Open Source, Open Innovatie, Nieuwe Management Concepten en Internet.
 • 24. KANSEN! Organisatieontwerp.nl werkt samen met gerenommeerde bureaus die voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria op gebied van kennis en ervaring op gebied van organisatieadvies en architectuurondersteuning. Organisatieontwerp.nl is platinum partner van het innovatienetwerk van de Business Management Support Stichting. Meer informatie over dit innovatienetwerk is te vinden op: www.bm-support.org
 • 25. CONTACT? Bel : 06 22869536 of Mail : info@organisatieontwerp.nl ‘Alleen is niemand wijs genoeg’ Plautus