Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat levert architectuur op?

4,022 views

Published on

Een bedrijfsarchitectuur of IT architectuur levert niet altijd direct voordeel. Om uit de crisis te komen of te blijven wordt een digitale architectuur belangrijker dan ooit.
Deze presentatie gaat in op wat architectuur is, hoe korte en lange termijn voordeel gehaald kan worden met architectuur en wat de valkuilen zijn in een architectuurtraject.

 • Een duidelijk verhaal en zeer overzichtelijk. Geen onzin, just to-the-point. Voor wie alles wil weten over IT, organisatie, innovatie en architectuur is dit het startpunt om op verder te bouwen. Waarom nog wachten? Go for IT!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Wat levert architectuur op?

 1. 1. ORGANISATIEONTWERP.NL Wat levert architectuur op? 2010 cc by Organisatieontwerp.nl
 2. 2. DE CRISIS VOORBIJ? De wereldwijde „economic meltdown‟ heeft organisaties direct voor de volgende uitdagingen geplaatst:  Hoe concurrerend en winstgevend worden én blijven in de toekomst?  Hoe de structurele kosten voor IT en bedrijfsondersteuning verlagen en de innovatieslagkracht verhogen?  Hoe de executiekracht verhogen en uit de analyse en planningsparadox ontspannen?  Hoe omgaan met de nieuwe onzekerheid die in 2010 en komende jaren economisch gebied overal aanwezig zal blijven?  Hoe de complexiteit van de interne organisatie en IT systemen in de grip houden?
 3. 3. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • Definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn voordeel
 4. 4. UITDAGINGEN 2.0  Veranderingen gaan (nog steeds!) sneller. Turbulentie.  Door deregulering en schaalverkleinende effecten van nieuwe technologieën zijn toetredingsbarrières in veel sectoren verlaagd.  Meer en meer bedrijven maken deel uit van waardenetwerken en ecosystemen waarop grip krijgen moeilijk is.  Digitaliseren (van bijna alles) vormt een bedreiging en kansen. (Voor gevestigde bedrijven en start-ups)  Dankzij internet verschuift de onderhandelingsmacht van producten naar consument  Levenscycli van strategieën worden steeds korter.  Door kelderende communicatiekosten en globalisering krijgt iedereen goedkoop toegang tot bijna alle sectoren.
 5. 5. VERANDERTEMPO Noodzakelijke organisatie- en strategieveranderingen worden niet goed en zelden tijdig ondersteund door noodzakelijke IT voorzieningen. Outsourcing van IT is voor veel bedrijven niet dé oplossing gebleken… Bron: Jan Baan (Cordys ), presentatie Nationaal ICT event 2010, http://broosvanerp.files.wordpress.com/2010/04/ict- event-jb.pdf Werken vanuit architectuur is dé manier om integraal grip te houden op eisen en wensen van overmorgen.
 6. 6. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • Definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn voordeel
 7. 7. ARCHITECTUUR DEFINITIES Er zijn vele beelden over wat architectuur binnen een bedrijf is. Tastbare architectuur (gebouwen, wegen en steden) is aanwijsbaar. Architectuur binnen een bedrijf is niet direct tastbaar. Een goede architectuur is in de digitale wereld nog urgenter dan in de fysieke wereld. De voor- en nadelen van visies, ontwerp en realisatie eigenaardigheden zijn pas later zichtbaar. Soms té laat…
 8. 8. ENKELE DEFINITIES VOOR ARCHITECTUUR Enkele voorbeelden van gangbare definities voor architectuur:  „The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution.‟ (IEE Definitie IEEE 1471)  Architectuur is de synthese van kunst en wetenschap bij het ontwerpen van complexe structuren, waardoor functionaliteit en complexiteit worden gecontroleerd (Prof. Dr. Ir. C.A. Vissers, wetenschappelijk directeur Telematica Instituut, Enschede)  Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie (Definitie volgens DYA)
 9. 9. ARCHITECTUUR KENMERKEN (1) Een goede architectuur geeft:  Inzicht  Overzicht En is bruikbaar vanuit het doel waarvoor deze is opgezet. Nadere detaillering op onderdelen is altijd mogelijk bij een goede architectuur!
 10. 10. ARCHITECTUUR KENMERKEN (2) Een onderhoudbare architectuur voorkomt:  Toekomstige rampen en problemen (o.a. kosten, inflexibiliteit, lange doorlooptijd, vendor lock-in) Een niet onderhoudbare architectuur is zinloos!
 11. 11. INZET GEBIEDEN ARCHITECTUUR Architectuur kan op vele manieren worden ingezet. Hieronder enkele voorbeelden:  Organisatie herontwerp  Risicoreductie  Valideren impact van ontwerp en bouw beslissingen op lange termijn doelstellingen  Afstemming bedrijfsdoelstellingen met noodzakelijke IT huishouding  Vernieuwde wetgeving en impactbepaling  Innovatie van bedrijfsprocessen  Impactanalyses  Begrotingen en besturen van migratieplanningen  Oplossen integratie vraagstukken (fusies, processen, IT)  Bepalen van sourcingsstrategieën („zelf doen‟ of uitbesteden)
 12. 12. BELANGRIJKSTE DOEL VAN ARCHITECTUUR “The purpose of enterprise architecture is to optimize across the enterprise the often fragmented legacy of processes (both manual and automated) into an integrated environment that is responsive to change and supportive of the delivery of the business strategy.‟” (bron Togaf9) Dit doel wordt vanuit een architectuurproces bereikt door:  Samenhang en synergie tussen business en IT te creëren.  Beheersing van programma's en projecten te verbeteren.  Vereenvoudiging van processen en IT.  Ondersteunen van organisatieveranderingen.  Verbeteren van inzichten in afhankelijkheden tussen IT en bedrijfsprocessen.  Executie snelheid van projecten en programma‟s te verhogen.  Verhogen van stabiliteit en flexibiliteit van ICT-voorzieningen.
 13. 13. ARCHITECTUUR METHODIEKEN Naast veel definities zijn er een beperkt aantal gangbare architectuurmethodieken. De belangrijkste zijn:  TOGAF (The Open Group Architecture Framework)  Zachman Framework  DoDAF (US Department of Defense Architecture Framework)  NAF (NATO Architecture Framework). Met een sterke link naar de DoDAF) In Nederland wordt naast TOGAF gebruik gemaakt van:  DYA (Dynamische Architectuur, ontwikkeld door Sogeti). Een properiety methode ontwikkeld vanuit CapGemini.  NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur framework) Pas op: Theoretische kennis van meer dan honderd jaar, sociale wetenschappen, bedrijfswetenschappen en organisatiekunde heeft de weg nog nauwelijks gevonden naar de gangbare IT architectuurmethodes !!
 14. 14. ZACHMAN FRAMEWORK Zachman framework in simpele vorm weergegeven:
 15. 15. NAF (NATO ARCHITECTUUR FRAMEWORK)
 16. 16. DYA MODEL Bron: Website Sogetie, http://www.dya.info/Images/dyamodel_tcm13-19115.jpg
 17. 17. TOGAF FRAMEWORK Wereldwijd gebruikt meer dan 80% van de Forbes top 50 bedrijven TOGAF!
 18. 18. DE KERNVRAGEN Centraal in deze presentatie:  Wat is architectuur?  Wat levert architectuur op? • Turbulentie Uitdagingen 2.0 • Aanpassend vermogen Wat is • definities architectuur • Vormen • Tastbaar en direct Wat levert voordeel architectuur op • Indirect lange termijn
 19. 19. WAT LEVERT ARCHITECTUUR OP? Architectuur betekent: Eerst denken, dan doen De opbrengsten zijn dan bijvoorbeeld:  Minder mislukte projecten  Projecten uitgevoerd volgens vooraf opgestelde begroting en planning  Eenvoudiger wijzingen aanbrengen in de toekomst  Kostenreductie (minder dubbelwerk, beter inzicht en overzicht)  Verhoging concurrerend vermogen  Vermindering bedrijfsrisico‟s  Verhoging adaptief vermogen van IT voorzieningen in relatie tot gevraagde flexibiliteit vanuit de business Werken vanuit architectuur levert altijd winst op: Op lange én korte termijn!
 20. 20. SUCCES MET ARCHITECTUUR? Succes boeken met een architectuuraanpak is helaas niet triviaal. Vanuit de literatuur en de dagelijkse praktijk komen blijkt dat van belang is:  Een business driven aanpak. Architectuur moet geld opleveren. Dit betekent een significante ROI geven, vanuit een duidelijke business case. Nodig is om de focus continue te houden op het toevoegen van waarde vanuit de architectuuractiviteiten.  Organisatie accepteert dat veranderingen nodig zijn in:  Informatievoorziening (IT)  Bedrijfsprocessen  Organisatie  Een beheerste gefaseerde aanpak wordt gehanteerd.  Gekwalificeerde mensen (bijvoorbeeld TOGAF) met daarnaast:  Diepgaande kennis van bedrijfsprocessen  Kennis van het analyseren, ontwerpen en veranderen van organisatorische aspecten  Goed op de hoogte zijn IT ontwikkelingen (m.n. Open Source en Open Standaarden). Met name de mogelijkheden en onmogelijkheden.
 21. 21. MEER WETEN? Werken vanuit architectuur is in het begin een moeilijk proces. Maar ook het onderhouden van een bestaande bedrijfsarchitectuur kent vele uitdagingen. Indien u af wilt van:  Langdurige architectuurtrajecten met onduidelijke ROI  Problemen met vinden van gecertificeerde én kundige architecten  Architecten die de taal van de business én IT organisatie niet verstaan  Ongrijpbare modellen en te dikke documenten (die niet worden gelezen)  Dure IT modelleringstools voor architecten om uw doelstellingen te halen Dan is een kennismaking zinvol. Wij bieden:  Inhouse en outbound architectuur diensten.  Tastbare begrijpbare producten en begeleiding van uw organisatie naar werkende oplossingen  Operational Excellence voor uw organisatie op gebied van architectuurondersteuning
 22. 22. OVERZICHT PRODUCTEN EN DIENSTEN Organisatieontwerp.nl levert de volgende architectuur producten en diensten: • Identificeren van mogelijkheden voor veranderingen/innovaties en verbeteringen en deze implementeren; • Opstellen van business cases (kosten en baten) voor verander- en verbetertrajecten; • Opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of proof of concept; • Trendwatching en beoordeling toepassing nieuwe technologie; • Opstellen en realiseren van: • Architectuurvisie • Bedrijfsarchitectuur • Informatiearchitectuur • Applicatiearchitectuur • Technische architectuur (Infrastructuur) • Begeleiding van de selectie van hardware en software (pakketselectie); • Opzetten van uitbestedingtrajecten; • Ondersteuning bij ontwikkeling van methoden en technieken voor kennismanagement; • Organiseren van ontwerp, ontwikkeling en invoering van standaard- en maatwerksoftware; • Kwaliteitsbeoordelingen, audits, second opinions en statusbepalingen;
 23. 23. WIE IS ORGANISATIEONTWERP.NL Drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring op gebied van IT, management en organisatie. Sterk op het raakvlak tussen bedrijfsprocessen en IT.  Msc (drs) Bedrijfswetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen  Msc (ir) Elektrotechniek – Technische Universiteit Delft  Master Business Management (MBM) – TSM Business School Belangrijkste aandachtsgebieden: Architectuur, (IT) ontwerpen, Open Source, Open Innovatie, Nieuwe Management Concepten en Internet.
 24. 24. KANSEN! Organisatieontwerp.nl werkt samen met gerenommeerde bureaus die voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria op gebied van kennis en ervaring op gebied van organisatieadvies en architectuurondersteuning. Organisatieontwerp.nl is platinum partner van het innovatienetwerk van de Business Management Support Stichting. Meer informatie over dit innovatienetwerk is te vinden op: www.bm-support.org
 25. 25. CONTACT? Bel : 06 22869536 of Mail : info@organisatieontwerp.nl ‘Alleen is niemand wijs genoeg’ Plautus

×