SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
SCENARIODENKEN
Case: Vakbond in 2040
Version : 0.2
Date : 25-6-2015
Status : Concept
Author : Maikel Mardjan
© 2015 Maikel Mardjan
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
Internationaal-licentie.
AGENDA
 Wat is scenariodenken
 Hoe werkt het
 Waarom scenariodenken voor deze ‘case’
 Doen!
 Samenvatting
WAT IS SCENARIODENKEN
Scenariodenken is een methode voor toekomstonderzoek. De
methodiek wordt gebruikt om strategische beleidsvorming te
bevorderen door veranderingen in kaart te brengen en te vertalen
naar de organisatie.
Scenariodenken bevat drie componenten:
1. Een procesbeschrijving en analyse van een bestaande situatie
(uitgangssituatie).
2. Één of meer beelden van een toekomstige situatie
(toekomstbeeld)
3. Één of meer ontwikkelingsprocessen die de bestaande situatie en
de toekomstige situatie aan elkaar koppelen (toekomst pad)
WAT IS SCENARIODENKEN (2)
Eigenschappen scenariodenken:
• Stimuleert de verbeeldingskracht en de discussie.
• Structureert de communicatie over mogelijke ontwikkelingen in
een beleidsveld.
• Inspiratiebron voor beleid, in plaats van draaiboek voor de
toekomst.
• Met scenario’s worden onzekerheden expliciet gemaakt, waardoor
juist de extreme mogelijkheden in kaart worden gebracht.
• Scenariomethode is een generiek instrument dat voor veel
verschillende vraagstukken en doelen ingezet kan worden.
BUSINESSMODEL VAN SCENARIODENKEN
Onderzoek Scenariodenken
Strategische
conversatie
Keuzes
Scenario’s
Strategisch
beleid
Strategische
opties
voeding
verdieping
toetsing
WORDT SCENARIODENKEN GEBRUIKT?
Scenariodenken is onmisbaar geworden in grote complexe
organisaties. De methode wordt in Nederland o.a. gebruikt bij:
Shell, Unilever, KPN, Rabobank, DSM en vele ministeries.
TOEKOMST VOORSPELLEN: KAN DAT WEL?!
Dé toekomst voorspellen?!?:
• Complexe religieuze en filosofische discussies.
• De huidige realiteit is al enorm complex.
• Wij mensen ‘missen’ heel veel signalen: De mens heeft slechts vijf
zintuigen om deze realiteit waar te nemen. Onze zintuigen dekken
slechts een beperkt deel van de realiteit af. Zelfs in hun eigen domein
registreren de menselijk zintuigen slechts een beperkt deel van de
signalen. Menselijke ogen bijvoorbeeld zijn niet in staat tot
waarneming in het infrarode deel van het spectrum.
Insteek scenariodenken:
• De grondgedachte van de scenariomethode is dat er meerdere
toekomsten mogelijk zijn. Met de scenariomethode verkrijgt men
verschillende beelden over hoe de toekomst zich zou kunnen
ontwikkelen. De onzekerheid over de toekomst wordt daarmee
principieel erkend.
• Scenario’s beschrijven alleen de toekomstige context aangezien het
uitvoeren van acties niet zozeer een kwestie van goed voorspellen is,
maar vooral een kwestie van goede (beleid)uitvoering.
AGENDA
 Wat is scenariodenken
 Hoe werkt het
 Waarom scenariodenken voor deze ‘case’
 Doen!
 Samenvatting
HOE WERKT HET
De 8 stappen voor het ontwikkelen van scenario’s volgens Peter
Schwartz:
1. Identificeer de vraagstelling of het te nemen besluit.
2. Benoem belangrijke externe factoren die het succes of falen
zullen bepalen.
3. Benoem de externe krachten (trends) die op de factoren invloed
uitoefenen.
4. Rankschik de krachten naar impact en onzekerheid.
5. Selecteer die krachten die het meest belangrijk en het meest
onzeker zijn.
6. Werk voor elke combinatie van de geselecteerde krachten het
verhaal uit.
7. Bepaal de implicaties voor de vraagstelling (of de beslissing) voor
elk van de toekomstverhalen.
8. Selecteer indicatoren en waarschuwingssignalen om op te letten.
HOE WERKT HET (2)
In de praktijk:
• Identificeer de kernzekerheden. Dit zijn de onzekerheden die hoogste
impact hebben!
• Maak een scenariomatrix (beeldend, verhalend, etc). Kies een vorm die
stakeholders ‘pakt’.
Praktisch vervolg:
• Selecteer vanuit alle geselecteerde ‘signalen’ de belangrijkste (gezien de
scope/doel/tijd) en benoem de onzekerheden.
• Maak een matrix om mee te ‘spelen’ tot alle betrokkenen het eens zijn
over de twee gekozen ‘kernzekerheden’ om mee verder te gaan.
Onzekerheid A
Onzekerheid B
Scenario 1 Scenario 2
Scenario 3 Scenario 4
HOE WERKT HET (3)
Onzekerheid Factor A
(heel zeker)
Scenario 1 Scenario 2
Scenario 3 Scenario 4
scenariomatrix
Onzekerheid Factor B
(heel zeker)
Onzekerheid Factor B
(Zeer onwaarschijnlijk)
Onzekerheid Factor A
(zeer onwaarschijnlijk)
VOORBEELDEN
Economische crisis en impact voor MBK/eenmanszaken: Opgesteld
2008:
TerugNaar199x
New
Innovation Age
FigthersMarket As-Is
Werkloosheid (hoog)
Werkloosheid (laag)
Veel marktvernieuwingGeen marktvernieuwing
VOORBEELD: KEURINGSDIENST VAN WAREN
VOORBEELD: DETAILHANDEL 2020
AGENDA
 Wat is scenariodenken
 Hoe werkt het
 Waarom scenariodenken voor deze ‘case’
 Doen!
 Samenvatting
WAAROM SCENARIODENKEN VOOR DEZE ‘CASE’
Kernvraag:
 Hoe ziet een vakbond eruit in 2040 ?
Input:
• Vanuit case geschetste signalen.
• Ingebrachte stellingen bij case (onzekerheden)
• Signalen vanuit vele media rond impact AI op ‘werk’
Shaping
mode
Chosing
mode
Designing
mode
Comparing
mode
Wat gedachtes:
• Probleem van toekomst voorspellen(!)
• Kiezen juiste organisatievorm van een
vakbond (contingentietheorie , ‘not
one best way’) (!)
• Geen inzicht in huidig beleid en
huidige strategische plannen van deze
vakbond.
>>Een creatieve systematische
methode om input te geven op interne
strategieproces.
DOEN!
Maak een lijst van ‘kernzekerheden’ die van invloed zijn op een
vakbond. (Factoren die veel impact hebben of kunnen hebben):
Factoren (onzekerheden) genoemd voor ‘Vakbond in 2040’ thema:
• Sociale ongelijkheid
• Mensen handen of robot handen
• Individu vs collectief
• Welvaart / welzijn
• Bemiddelingsfunctie
• Bescherming van de werknemer
• Basisinkomen voor iedereen
• Directe democratie, dan vervalt de bemiddelingsfunctie
• Volledige individualisering
• Buitenaards leven komt van mars
• Mind-linking (gedachtes koppelen)
• Contributie wordt niet meer betaald
• Free-rider probleem (geen leden meer)
VOORBEELD 1
Scope: Nederland ? Vakbond?
Enorme kracht
van AI/Robots
AI/Robots zijn alleen
voor standaard werk
Arbeidsvraag hoog
Arbeidsvraag zeer
laag
VOORBEELD 2
Sterk sociaal Europa
(geen aparte vakbonden
meer nodig)
Zeer liberaal Europa
(Veel organisaties nodig
voor belangenbehartiging
voor werkenden)
AI/Robotisering zorgt
voor veel nieuw werk
AI/Robotisering zorgt
voor zeer lage
arbeidsvraag (voor zeer
typen arbeid)
VOORBEELD 3
Scope: Nederland ? Vakbond?
(bijna)Geen werk
meer door robots/AI
Zeer sterk sociaal
beleid in nld
Veel extra
werkgelegenheid
door robots/AI
Zeer liberaal beleid in
nld
VOORBEELD 4
(bijna)Geen werk
meer door robots/AI
Veel extra
werkgelegenheid
door robots/AI
Enorme toename
arbeiders door
immigratie
Enorme afname
arbeiders (vergrijzing,
geen imigratie etc)
Scope: Nederland ? Vakbond?
AGENDA
 Wat is scenariodenken
 Hoe werkt het
 Waarom scenariodenken voor deze ‘case’
 Doen!
 Samenvatting
VRAGEN/DISCUSSIE
OVER ORGANISATIEONTWERP.NL
Drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM
Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring op
gebied van IT, management en organisatie. Sterk
op het raakvlak tussen bedrijfsprocessen en IT.
 Msc (ir) Elektrotechniek – Technische
Universiteit Delft
 Msc (drs) Bedrijfswetenschappen –
Rijksuniversiteit Groningen
 Master Business Management (MBM) – TSM
Business School
Belangrijkste aandachtsgebieden: Architectuur, (IT)
organisatieontwerp, Cyber Security, Open Source,
Integratie (SOA), Open Innovatie, Nieuwe
Management Concepten,systeemdenken en
Internet.
CONTACT?
Bel : +31 (0) 6 22869536 of
Mail : info@organisatieontwerp.nl
‘Alleen is niemand wijs genoeg’
Plautus

More Related Content

What's hot

What's hot (8)

Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah  Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
 
C++ REST SDKを使ってWebサービスを利用する
C++ REST SDKを使ってWebサービスを利用するC++ REST SDKを使ってWebサービスを利用する
C++ REST SDKを使ってWebサービスを利用する
 
Rapport de gestion 2016
Rapport de gestion 2016Rapport de gestion 2016
Rapport de gestion 2016
 
Node.jsとAWS入門(Elastic Beanstalk & AWS SDK for Node.js)
Node.jsとAWS入門(Elastic Beanstalk & AWS SDK for Node.js)Node.jsとAWS入門(Elastic Beanstalk & AWS SDK for Node.js)
Node.jsとAWS入門(Elastic Beanstalk & AWS SDK for Node.js)
 
I Contratti di Sperimentazione Clinica - Studio Legale Pandolfini Assistenza ...
I Contratti di Sperimentazione Clinica - Studio Legale Pandolfini Assistenza ...I Contratti di Sperimentazione Clinica - Studio Legale Pandolfini Assistenza ...
I Contratti di Sperimentazione Clinica - Studio Legale Pandolfini Assistenza ...
 
La sarl .docx ss
La sarl .docx ssLa sarl .docx ss
La sarl .docx ss
 
Audit organisationnel
Audit organisationnelAudit organisationnel
Audit organisationnel
 
Catia V5 cours 3 assemblage
Catia V5 cours 3 assemblageCatia V5 cours 3 assemblage
Catia V5 cours 3 assemblage
 

Viewers also liked

FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus VerduijnFEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
Flevum
 

Viewers also liked (20)

Scenariodenken, Martine Boer GGD Nederland
Scenariodenken, Martine Boer GGD NederlandScenariodenken, Martine Boer GGD Nederland
Scenariodenken, Martine Boer GGD Nederland
 
Scenario's Hlab 1
Scenario's Hlab 1Scenario's Hlab 1
Scenario's Hlab 1
 
Afstudeerverslag Stijn Bekkers - Toekomst scenario's en Business Modellen
Afstudeerverslag Stijn Bekkers - Toekomst scenario's en Business ModellenAfstudeerverslag Stijn Bekkers - Toekomst scenario's en Business Modellen
Afstudeerverslag Stijn Bekkers - Toekomst scenario's en Business Modellen
 
140312 Scenarioanalyse Patrick van der Duin
140312 Scenarioanalyse Patrick van der Duin140312 Scenarioanalyse Patrick van der Duin
140312 Scenarioanalyse Patrick van der Duin
 
Lkk Enschede 11 November 2010
Lkk Enschede 11 November 2010Lkk Enschede 11 November 2010
Lkk Enschede 11 November 2010
 
Werkvorm | Scenarioplanning
Werkvorm | ScenarioplanningWerkvorm | Scenarioplanning
Werkvorm | Scenarioplanning
 
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 3
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 3HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 3
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 3
 
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 5
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 5HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 5
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 5
 
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 6
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 6HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 6
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 6
 
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 2
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 2HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 2
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 2
 
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 1
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 1HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 1
HBSP - HBO module 1 - bijeenkomst 1
 
Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie
 
FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus VerduijnFEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn
 
H-Lab 8 11 juni 2014
H-Lab 8 11 juni 2014H-Lab 8 11 juni 2014
H-Lab 8 11 juni 2014
 
Scenariodenken Inspiratiedag Mobycon
Scenariodenken Inspiratiedag MobyconScenariodenken Inspiratiedag Mobycon
Scenariodenken Inspiratiedag Mobycon
 
Werkvorm | Associatiedomino
Werkvorm | AssociatiedominoWerkvorm | Associatiedomino
Werkvorm | Associatiedomino
 
Workshoppresentatie
WorkshoppresentatieWorkshoppresentatie
Workshoppresentatie
 
3D printen & (voortgezet) onderwijs
3D printen & (voortgezet) onderwijs3D printen & (voortgezet) onderwijs
3D printen & (voortgezet) onderwijs
 
Talk 3D Printen (TED format)
Talk 3D Printen (TED format)Talk 3D Printen (TED format)
Talk 3D Printen (TED format)
 
Werkvorm | Find a post it
Werkvorm | Find a post itWerkvorm | Find a post it
Werkvorm | Find a post it
 

Similar to Scenariodenken - korte introductie

NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma Ordina
NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma  OrdinaNIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma  Ordina
NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma Ordina
NIMA
 
Ux & strategie ux cocktail hour rotterdam
Ux & strategie  ux cocktail hour rotterdamUx & strategie  ux cocktail hour rotterdam
Ux & strategie ux cocktail hour rotterdam
User Intelligence
 
TRENDRAPPORT MIXSTUDIO
TRENDRAPPORT MIXSTUDIOTRENDRAPPORT MIXSTUDIO
TRENDRAPPORT MIXSTUDIO
Jalisa d'Hont
 
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptxVriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
TahsinIpekci
 

Similar to Scenariodenken - korte introductie (20)

ToekomstvoorSTelling van je onderneming
ToekomstvoorSTelling van je ondernemingToekomstvoorSTelling van je onderneming
ToekomstvoorSTelling van je onderneming
 
NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma Ordina
NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma  OrdinaNIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma  Ordina
NIMA MDG trendsessie 10 december 2009 / Tony Bosma Ordina
 
Levenmarkt In 2020
Levenmarkt In 2020Levenmarkt In 2020
Levenmarkt In 2020
 
Futurizing
FuturizingFuturizing
Futurizing
 
Ongeschreven regels
Ongeschreven regels Ongeschreven regels
Ongeschreven regels
 
Ux & strategie ux cocktail hour rotterdam
Ux & strategie  ux cocktail hour rotterdamUx & strategie  ux cocktail hour rotterdam
Ux & strategie ux cocktail hour rotterdam
 
Hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?
Hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?Hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?
Hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?
 
Safe And Smart Hiring Klein
Safe And Smart Hiring KleinSafe And Smart Hiring Klein
Safe And Smart Hiring Klein
 
Megatrends & gamechangers
Megatrends & gamechangersMegatrends & gamechangers
Megatrends & gamechangers
 
TRENDRAPPORT MIXSTUDIO
TRENDRAPPORT MIXSTUDIOTRENDRAPPORT MIXSTUDIO
TRENDRAPPORT MIXSTUDIO
 
Trendvizier editie 2018 door paul blok
Trendvizier editie 2018  door paul blokTrendvizier editie 2018  door paul blok
Trendvizier editie 2018 door paul blok
 
Den haag kneuterdijk
Den haag kneuterdijkDen haag kneuterdijk
Den haag kneuterdijk
 
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013
 
Trendrapport ESN
Trendrapport ESNTrendrapport ESN
Trendrapport ESN
 
Kaartenset supplement Masterclass 2
Kaartenset supplement Masterclass 2Kaartenset supplement Masterclass 2
Kaartenset supplement Masterclass 2
 
Presentatie Martijn Arets tijdens Trivento Intrapreneur Themadiner
Presentatie Martijn Arets tijdens Trivento Intrapreneur ThemadinerPresentatie Martijn Arets tijdens Trivento Intrapreneur Themadiner
Presentatie Martijn Arets tijdens Trivento Intrapreneur Themadiner
 
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptxVriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
Vriendendag2023ArbeidsmarktkraptePPT.pptx
 
René Jansen - "Samenwerken: verstoppen of versterken?"
René Jansen - "Samenwerken: verstoppen of versterken?"René Jansen - "Samenwerken: verstoppen of versterken?"
René Jansen - "Samenwerken: verstoppen of versterken?"
 
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agileTrends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
 
Pioniers swot analyse sociale media Politie Gent
Pioniers swot analyse sociale media Politie GentPioniers swot analyse sociale media Politie Gent
Pioniers swot analyse sociale media Politie Gent
 

More from Maikel Mardjan

More from Maikel Mardjan (13)

Problem Solving Methods
Problem Solving MethodsProblem Solving Methods
Problem Solving Methods
 
Free and Open Machine Learning
Free and Open Machine LearningFree and Open Machine Learning
Free and Open Machine Learning
 
Radical Open Innovation
Radical Open InnovationRadical Open Innovation
Radical Open Innovation
 
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
Free and Open Business IT Innovation: An overview of IT trends for 2017
 
Open Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open ArchitecturesOpen Architectures do not work: The need for real open Architectures
Open Architectures do not work: The need for real open Architectures
 
System Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSSSystem Dynamics and FOSS
System Dynamics and FOSS
 
Systeemdynamica
SysteemdynamicaSysteemdynamica
Systeemdynamica
 
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuurNoodzaak van een beveiligingsarchitectuur
Noodzaak van een beveiligingsarchitectuur
 
Drupal 7 Architectuur
Drupal 7 ArchitectuurDrupal 7 Architectuur
Drupal 7 Architectuur
 
Wat levert architectuur op?
Wat levert architectuur op?Wat levert architectuur op?
Wat levert architectuur op?
 
Open Source Business Models
Open Source Business ModelsOpen Source Business Models
Open Source Business Models
 
Disadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud ComputingDisadvantages of Cloud Computing
Disadvantages of Cloud Computing
 
Organisatieontwerp
OrganisatieontwerpOrganisatieontwerp
Organisatieontwerp
 

Scenariodenken - korte introductie

 • 1. SCENARIODENKEN Case: Vakbond in 2040 Version : 0.2 Date : 25-6-2015 Status : Concept Author : Maikel Mardjan © 2015 Maikel Mardjan Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
 • 2. AGENDA  Wat is scenariodenken  Hoe werkt het  Waarom scenariodenken voor deze ‘case’  Doen!  Samenvatting
 • 3. WAT IS SCENARIODENKEN Scenariodenken is een methode voor toekomstonderzoek. De methodiek wordt gebruikt om strategische beleidsvorming te bevorderen door veranderingen in kaart te brengen en te vertalen naar de organisatie. Scenariodenken bevat drie componenten: 1. Een procesbeschrijving en analyse van een bestaande situatie (uitgangssituatie). 2. Één of meer beelden van een toekomstige situatie (toekomstbeeld) 3. Één of meer ontwikkelingsprocessen die de bestaande situatie en de toekomstige situatie aan elkaar koppelen (toekomst pad)
 • 4. WAT IS SCENARIODENKEN (2) Eigenschappen scenariodenken: • Stimuleert de verbeeldingskracht en de discussie. • Structureert de communicatie over mogelijke ontwikkelingen in een beleidsveld. • Inspiratiebron voor beleid, in plaats van draaiboek voor de toekomst. • Met scenario’s worden onzekerheden expliciet gemaakt, waardoor juist de extreme mogelijkheden in kaart worden gebracht. • Scenariomethode is een generiek instrument dat voor veel verschillende vraagstukken en doelen ingezet kan worden.
 • 5. BUSINESSMODEL VAN SCENARIODENKEN Onderzoek Scenariodenken Strategische conversatie Keuzes Scenario’s Strategisch beleid Strategische opties voeding verdieping toetsing
 • 6. WORDT SCENARIODENKEN GEBRUIKT? Scenariodenken is onmisbaar geworden in grote complexe organisaties. De methode wordt in Nederland o.a. gebruikt bij: Shell, Unilever, KPN, Rabobank, DSM en vele ministeries.
 • 7. TOEKOMST VOORSPELLEN: KAN DAT WEL?! Dé toekomst voorspellen?!?: • Complexe religieuze en filosofische discussies. • De huidige realiteit is al enorm complex. • Wij mensen ‘missen’ heel veel signalen: De mens heeft slechts vijf zintuigen om deze realiteit waar te nemen. Onze zintuigen dekken slechts een beperkt deel van de realiteit af. Zelfs in hun eigen domein registreren de menselijk zintuigen slechts een beperkt deel van de signalen. Menselijke ogen bijvoorbeeld zijn niet in staat tot waarneming in het infrarode deel van het spectrum. Insteek scenariodenken: • De grondgedachte van de scenariomethode is dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn. Met de scenariomethode verkrijgt men verschillende beelden over hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. De onzekerheid over de toekomst wordt daarmee principieel erkend. • Scenario’s beschrijven alleen de toekomstige context aangezien het uitvoeren van acties niet zozeer een kwestie van goed voorspellen is, maar vooral een kwestie van goede (beleid)uitvoering.
 • 8. AGENDA  Wat is scenariodenken  Hoe werkt het  Waarom scenariodenken voor deze ‘case’  Doen!  Samenvatting
 • 9. HOE WERKT HET De 8 stappen voor het ontwikkelen van scenario’s volgens Peter Schwartz: 1. Identificeer de vraagstelling of het te nemen besluit. 2. Benoem belangrijke externe factoren die het succes of falen zullen bepalen. 3. Benoem de externe krachten (trends) die op de factoren invloed uitoefenen. 4. Rankschik de krachten naar impact en onzekerheid. 5. Selecteer die krachten die het meest belangrijk en het meest onzeker zijn. 6. Werk voor elke combinatie van de geselecteerde krachten het verhaal uit. 7. Bepaal de implicaties voor de vraagstelling (of de beslissing) voor elk van de toekomstverhalen. 8. Selecteer indicatoren en waarschuwingssignalen om op te letten.
 • 10. HOE WERKT HET (2) In de praktijk: • Identificeer de kernzekerheden. Dit zijn de onzekerheden die hoogste impact hebben! • Maak een scenariomatrix (beeldend, verhalend, etc). Kies een vorm die stakeholders ‘pakt’. Praktisch vervolg: • Selecteer vanuit alle geselecteerde ‘signalen’ de belangrijkste (gezien de scope/doel/tijd) en benoem de onzekerheden. • Maak een matrix om mee te ‘spelen’ tot alle betrokkenen het eens zijn over de twee gekozen ‘kernzekerheden’ om mee verder te gaan. Onzekerheid A Onzekerheid B Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
 • 11. HOE WERKT HET (3) Onzekerheid Factor A (heel zeker) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 scenariomatrix Onzekerheid Factor B (heel zeker) Onzekerheid Factor B (Zeer onwaarschijnlijk) Onzekerheid Factor A (zeer onwaarschijnlijk)
 • 12. VOORBEELDEN Economische crisis en impact voor MBK/eenmanszaken: Opgesteld 2008: TerugNaar199x New Innovation Age FigthersMarket As-Is Werkloosheid (hoog) Werkloosheid (laag) Veel marktvernieuwingGeen marktvernieuwing
 • 15. AGENDA  Wat is scenariodenken  Hoe werkt het  Waarom scenariodenken voor deze ‘case’  Doen!  Samenvatting
 • 16. WAAROM SCENARIODENKEN VOOR DEZE ‘CASE’ Kernvraag:  Hoe ziet een vakbond eruit in 2040 ? Input: • Vanuit case geschetste signalen. • Ingebrachte stellingen bij case (onzekerheden) • Signalen vanuit vele media rond impact AI op ‘werk’ Shaping mode Chosing mode Designing mode Comparing mode Wat gedachtes: • Probleem van toekomst voorspellen(!) • Kiezen juiste organisatievorm van een vakbond (contingentietheorie , ‘not one best way’) (!) • Geen inzicht in huidig beleid en huidige strategische plannen van deze vakbond. >>Een creatieve systematische methode om input te geven op interne strategieproces.
 • 17. DOEN! Maak een lijst van ‘kernzekerheden’ die van invloed zijn op een vakbond. (Factoren die veel impact hebben of kunnen hebben): Factoren (onzekerheden) genoemd voor ‘Vakbond in 2040’ thema: • Sociale ongelijkheid • Mensen handen of robot handen • Individu vs collectief • Welvaart / welzijn • Bemiddelingsfunctie • Bescherming van de werknemer • Basisinkomen voor iedereen • Directe democratie, dan vervalt de bemiddelingsfunctie • Volledige individualisering • Buitenaards leven komt van mars • Mind-linking (gedachtes koppelen) • Contributie wordt niet meer betaald • Free-rider probleem (geen leden meer)
 • 18. VOORBEELD 1 Scope: Nederland ? Vakbond? Enorme kracht van AI/Robots AI/Robots zijn alleen voor standaard werk Arbeidsvraag hoog Arbeidsvraag zeer laag
 • 19. VOORBEELD 2 Sterk sociaal Europa (geen aparte vakbonden meer nodig) Zeer liberaal Europa (Veel organisaties nodig voor belangenbehartiging voor werkenden) AI/Robotisering zorgt voor veel nieuw werk AI/Robotisering zorgt voor zeer lage arbeidsvraag (voor zeer typen arbeid)
 • 20. VOORBEELD 3 Scope: Nederland ? Vakbond? (bijna)Geen werk meer door robots/AI Zeer sterk sociaal beleid in nld Veel extra werkgelegenheid door robots/AI Zeer liberaal beleid in nld
 • 21. VOORBEELD 4 (bijna)Geen werk meer door robots/AI Veel extra werkgelegenheid door robots/AI Enorme toename arbeiders door immigratie Enorme afname arbeiders (vergrijzing, geen imigratie etc) Scope: Nederland ? Vakbond?
 • 22. AGENDA  Wat is scenariodenken  Hoe werkt het  Waarom scenariodenken voor deze ‘case’  Doen!  Samenvatting
 • 24. OVER ORGANISATIEONTWERP.NL Drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring op gebied van IT, management en organisatie. Sterk op het raakvlak tussen bedrijfsprocessen en IT.  Msc (ir) Elektrotechniek – Technische Universiteit Delft  Msc (drs) Bedrijfswetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen  Master Business Management (MBM) – TSM Business School Belangrijkste aandachtsgebieden: Architectuur, (IT) organisatieontwerp, Cyber Security, Open Source, Integratie (SOA), Open Innovatie, Nieuwe Management Concepten,systeemdenken en Internet.
 • 25. CONTACT? Bel : +31 (0) 6 22869536 of Mail : info@organisatieontwerp.nl ‘Alleen is niemand wijs genoeg’ Plautus