Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-mojust ja raamatukogu arengutest

989 views

Published on

Rahvaraamatukogu võimalikest arengutest lähiajal. Üks e-raamatukogu, avatud juurdepääsu lahendused

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-mojust ja raamatukogu arengutest

 1. 1. E-MÕJUST JARAAMATUKOGU ARENGUTEST Mai PõldaasRahvaraamatukogude suvelaager Hiiumaal, 2. august 2012
 2. 2. E-raamatute ja -lugerite kasutamine maailmas, näiteid• juunis 2012, vt http://www.the-digital-reader.com/2012/07/27/ebooks-and-erea• Rahvusvaheline, 10 riigis üle maailma (Austraalia, Brasiilia, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Jaapan, Lõuna- Korea, Hispaania, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid) 2012 algul, vt http://www.bowker.com/en-US/aboutus/press_room/2012/pr_0
 3. 3. Meedia muutumine• trükimeedia: raamat ja ajaleht• film• ringhääling: raadio ja tv• fonogramm: salvestatud muusika• uus elektrooniline meedia: Internet – Põhimõtteliselt pole enam mingit vajadust mitme erineva eespool kirjeldatud meediumi järele, kuna kõik need saab viia ühe ja sama komputeriseeritud kommunikatsioonikeskuse alla.
 4. 4. • Uued võimalused eraviisiliseks meediatege-miseks (videokaamerad, personaalarvutid, printerid, fotokaamerad jms) on avardanud meediamaailma ja loonud sillad avaliku ja privaatse kommunikatsiooni ning professionaalse ja amatöörsfääri vahele.
 5. 5. • Kommunikatsiooniline revolutsioon on nihutanud üldise võimutasakaalu meedialt auditooriumile, kuna valida on enamate ja aktiivsemate meediakasutuse võimaluste vahel. – Ühesuunalise kommunikatsiooni asemele on tulnud interaktiivsed kommunikatsioonivormid.
 6. 6. Mobiilsus ja paindlikkus• Sisu vastavalt vajadusele• Kättetoimetamisviis vastavalt nõudlusele• Ajast ja kohast sõltumatus• Personaalne lähenemine• Erinevad (koostöö)võrgustikud
 7. 7. Kaasamine• Tagasiside, arvamused, küsimused- vastused, kommentaarid jne• Materjalide allalaadimine• Kirjastamine, ise esitamine• Üks kogukond
 8. 8. Põlvkondlikud erinevused• Internet• arvutimängud• tekst vs pilt• staatiline vs dünaamiline• lokaalne vs globaalne
 9. 9. Jalgratas ootab leiutamist• Unikaalne olukord, eeskuju ei ole• Muutuv, arenev, alles väljakujunemise alguses olev kontekst• Raamatukogud on tagaajaja rollis e- lahenduste ja –teenuste pakkumisel
 10. 10. Oodata või tegutseda?• Õppetunnid muusika ja filmide laenutamisest• Erinevate huvigruppide huvi ja lobi ministeeriumis• Kommertsalternatiivid• E-ga on maailm avatud!
 11. 11. Eesti on väikePiiratud ressursid•Inimesed•Raha jt vahendid•Keel ja selle oskajadKeskne /riiklik koordineerimine võimaldaksmõistlikku lahendust vahendite osas
 12. 12. Üks e-raamatukogu• Keskselt ehk riiklikult koordineeritud – Litsentsindus (konsortsium vms) – Näiteks ELLU edasiarendus• Eesti kultuuripärand avatud juurdepääsuga• Eesti õpikud avatud juurdepääsuga• Eesti kultuuriajakirjandus avatud juurdepääsuga• jt
 13. 13. Avatud juurdepääsOpen access•Repositooriumid•Teadusajakirjad•Õppematerjalid•RaamatudOpen data data librarian, knowledge librarian
 14. 14. Avatud raamatukoguKui kõik on e-keskkonnas, siis mis saabraamatukogu nö tavaruumist?•Raamatukogu kui – osa avalikust ruumist – kohtumispaik – elutuba – integreeritud infokeskkond
 15. 15. Miks?• Tähelepanu keskmesse on tõusnud kasutaja• Raamatukogu kogud (kui sellised) on vähem tähtsad – Juurdepääs ja kättesaadavus on muutumises – Olulisem on juurdepääs, kui teavikute omamine
 16. 16. Muutunud on olud ka ruumiliselt• TV• IKT• kohvikud raamatukauplustes• välikohvikud, terrassid jms• kaubanduskeskused• iseteenindust võimaldavad automaadid• jt
 17. 17. KIRJASTO 10raamatutagastus-automaat e-kataloog
 18. 18. Raamatukogu on osa avalikust ruumist• Raamatukogude transformeerumine nn elutubade ekvivalendiks linnaruumis• Vana-Kreeka agora – avatud ruum linnas, kohtumispaik• Koht, kuhu tullakse heal meelel, kohatakse sõpru-tuttavaid, veedetakse vaba aega, aetakse asju jne
 19. 19. KIRJASTO 10
 20. 20. Raamatukogu kui elutoa teenused• Infopunkt• Laenutuslett• Iseteenindusautomaadid• Ilukirjandus• Ajakirjandus• Arvutitöökohad• Sotsiaalsed teenused• Kohvik• Kauplus• Tulen ja olen – keegi ei kontrolli!
 21. 21. KIRJASTO 10 iselaenutusliigutatav mööbel
 22. 22. Tänapäeva raamatukogu• Mugav ja kaasaegne kujundus• Palju valgust, õhku, ruumi• Võimalus olla omaette või grupis• Vaiksed piirkonnad ja kärarikkad alad• Kerge ja lihtsalt ümberpaigutatav mööbel• Kommunikatsioonide olemasolu ja ümberpaigutuse võimalused• Tunnen end kui kodus!
 23. 23. • Küsimusi, kommentaare?• Tänan tähelepanu eest!

×