Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T.9. A arte musulmana e mudéxar

1,245 views

Published on

 • Be the first to comment

T.9. A arte musulmana e mudéxar

 1. 1. MUSULMÁN Arquitectura y decoración
 2. 2. CONTEXTO HISTÓRICO • • • • Pobo árabe: diferentes etnias e diferentes linguas Agrupados en tribus Amplo territorio: desde península Ibérica ata India e China Imperio que xurde a carón dunha relixión, o Islam: Mahoma: • Revelación do arcanxo Gabriel: crear nova fe. Alá único Deus • Predicación. Primeiro na Meca ata 622 (é expulsado e fue a Medina - feito coñecido como Héxira. É o inicio da era islámica). Despois no resto de Arabia. • Morre no 632. Os seus sucesores expanden o territorio islámico por toda Arabia, o Mediterráneo ata a Península Ibérica e India . Islam= elemento unificador do mundo islámico. Controla todos os ámbitos da vida musulmana. A nivel político hai que destacar que se organizaban nun CALIFATO dividido en pequenos EMIRATOS. O xefe político era tamén o xefe relixioso, era o califa. A capital estaba en Damasco primeiro e en Bagdad despois da caída da dinatía Omeia. No referente á economía a agricultura e a gandería eran a súa base económica primordial, aínda que co paso do tempo e a medida que foi aumentando o territorio comenzaron a desenvolver unha actividade comercial importante que acabou sendo a principal actividade sobre todo entre os territorios do Mediterráneo. A sociedade era estamental. Os diferentes grupos sociais estaban organizados dependendo da súa relación coa relixión islámica. Había árabes, bérberes, muladíes, etc A cultura e a arte ao igual que o resto de ámbitos estaban moi vinculados ao Islam. Hai que sinalar que foron moitos os avances filosóficos ( Averroes), na poesía (zèjel), nas matemáticas (sistema decimal), na astronomía (astrolabio) ou na música.
 3. 3. Expansión del Islam
 4. 4. PRECEPTOS DEL ISLAM • Profesión de fe • Oración ritual • Limosna • Ayuno mes de Ramadán • Peregrinación a la Meca
 5. 5. CARACTERÍSTICAS XERAIS DA ARQUITECTURA 1.Os edificios son de dimensións regulares 2.O ladrillo e a madeira utilízanse de forma preferente como materias constructivos 3.Uso de bóvedas e cúpulas para realizar a cobertura. Destacan a bóveda nervada, a bóveda de mocárabes e a cúpula gallonada 4.Uso de pilares e columnas como elementos sustentantes. Normalmente son delgados porque non teñen que suxeitar teitos pesados 5.Uso do arco de ferradura na maioría das construccións. Tamén usan pero en menor medida os arcos lobulados ou polilobulados, arcos apuntados e arcos de medio punto 6.Son austeros na decoración exterior 7.A decoración interior é rica e variada e realizada fundamentalmente de xeso, cerámica, mármores, madeiras, etc
 6. 6. CARACTERÍSTICAS DA ARQUITECTURA RELIXIOSA • Destacan : • MADRAZAS: escuelas teolóxicas • MESQUITAS: centros de oración. Características: 1. A súa orixe constructiva son as basílicas romanas e paleocristiás 2. Reciben influencias bizantinas 3. Siguen todas o seguinte esquema constructivo: A. MINARETE ou ALMINAR: É unha torre vertical que sobresae sobre o resto da mesquita. É o lugar dende onde o muecín chama á oración. B. SHAN: É un gran patio que hai nada máis entrar. Suele estar aberto e porticado polos lados . No centro hai unha fronte chamada SABIL para a limpieza e purificación ao ir rezar. C. HARAM: É a sala da oración. Ten forma rectangular. Está siempre ao fondo do shan. Nesta sala destacan: • O muro principal desta sala chámase QUIBLA e está orientado hacia a Meca. • O MIHRAB:É unha zona destacada na Quibla a modo de nicho onde están o Corán. É como o altar das igrexas cristianas. • MINBAR: É o púlpito desde onde se dirixen as oracións • MAQSURA: É o lugar dentro da sala da oración adicado ás clases dominantes da sociedade.
 7. 7. Madrasa (Escuela teolóxica)
 8. 8. Sahn Espacio al aire libre Alminar Riwaq (Pórticos) Sabil (fuente) Haram (Sala cubierta) Gruesos muros (aíslan exterior) Quibla Mezquita de Córdoba
 9. 9. Madera (Techumbres interiores) Piedra caliza. A soga y tizón Ladrillo Mármol Arte califal. Materiales
 10. 10. Ziyada. (Creado por Abbasíes) Corredor alrededor de mezquita. (no hay en España)
 11. 11. Quibla (muro del fondo) Mihrab (nicho central) Maqsura (espacio altos dignatarios) Elementos interiores de las mezquitas Mimbar (púlpito)
 12. 12. Cubierta cupulada Cubierta adintelada Elementos arquitectónicos Cubierta a dos aguas
 13. 13. Arco medio punto Arco lobulados Arco de herradura Elementos arquitectónicos
 14. 14. albanegas Alfiz. Elementos arquitectónicos
 15. 15. Capitel califal (técnica a trépano) Capitel encintado Elementos arquitectónicos. Evolución a partir de columnas clásicas Capitel mocárabes
 16. 16. CARACTERÍSTICAS DA ARQUITECTURA CIVIL • Houbo diferentes tipos de construccións civís. Destacaron: 1. Edificacións defensivas como FORTALEZAS, CASTELOS ou ALCAZABAS ( edificios militares e administrativos) 2. PALACIOS: Residencias dos soberanos e príncipes musulmás. Eran auténticas cidades. Pouco ornamentados por fóra e moi ricos e lujosos por dentro. Destacou o Palacio de Medina al-Zahra de Córdoba e o Palacio da Alhambra Granada. 3. HAMMAN: Son baños públicos que se reparten por todas as cidades. 4. RIBATS: Son lugares fortificados destinados aos guardiáns da fe, metade monxes e metade guerreiros, coa misión da defensa de enclaves fronteirizos e a propagación da fe. 5. CARAVASSAR: Edificacións situadas ou nas rutas comerciais ou nos camiños de peregrinación que ten como función dar acubillo e atención a mercaderes e peregrinos. 6. ALFÁNDEGA: Era a versión urbana dos caravassar. 7. MARISTÁN: hospitais
 17. 17. Palacio
 18. 18. Medina Azahara. Exterior
 19. 19. Medina Azahara. Plano
 20. 20. Medina Azahara. Vista aérea
 21. 21. Aljafería de Zaragoza. Aérea
 22. 22. Aljafería de Zaragoza. Exterior A
 23. 23. Aljafería de Zaragoza. Interior
 24. 24. Profusa decoración (características generales) Arcos califales División en cinco naves las dos finales semiocultas por muros pantallas Columnas clásicas con capiteles de técnica a trépano Madinat Al-Zahra Salón rico
 25. 25. Medina Azahara. Salón del trono
 26. 26. Hamman (Baños)
 27. 27. Ribat
 28. 28. Caravasar
 29. 29. Maristán. (hospital)
 30. 30. Soporte arquitectónico Enmascarado con decoración Contraste sobriedad exterior Riqueza interior Ilusionismo efectista Agua símbolo Paraíso y espejo yeso Materiales frágiles azulejos Decoración. Características generales
 31. 31. Decoración epigráfica. Cúfica
 32. 32. Decoración epigráfica Nakshí
 33. 33. Piñas Simetría Tronco central Geometrización Repetición ilimitada Decoración vegetal. Ataurique
 34. 34. No existe fondo. Cada Espacio es participante de la decoración Horror vacui Simetría Unidad de Composición. Pequeña y simple (generalmente radio o lado) Crecimiento lineal (Tendencia al infinito) Rotación respecto a 2 o más ejes Decoración geométrica
 35. 35. Mezquita de Córdoba. Planta.Ampliaciones
 36. 36. Sahn Espacio al aire libre Construida sobre primitiva catedral de San Vicente Alminar Riwaq (Pórticos) Sabil (fuente) Gruesos muros (aíslan exterior) Fases: Abd Al- Rahman I (11 naves y 12 crujías) Haram (Sala cubierta) Abd Al- Rahman II (8 crujías) Abd Al- Rahman III (patio y alminar) Al- Hakam II (12 nuevas crujías y ante la poca luz coloca cubiertas abovedadas en zonas principales) Almanzor (8 naves más en lateral) Quibla Mezquita de Córdoba
 37. 37. Mezquita de Córdoba. Sahn y arcos de acceso
 38. 38. Mezquita de Córdoba. Alminar
 39. 39. Mezquita de Córdoba. Vista aérea
 40. 40. Bicromía dovelas Arco de Medio punto Pilar Modillones Arco de herradura Columnas clásicas Mezquita de Córdoba. Interior.
 41. 41. Sensaciòn de liviandad y fragilidad al colocar soporte más grueso en parte superior Elevación en altura (11 metros) Pilar Modillones de rollo (para que transición no sea muy brusca) Columnas clásicas (las de las primeras fases arrancan del suelo – sin basay son reutilizadas) En exterior cubierta a dos aguas permite E crear canales n de conducción de las aguas pluviales e x t e r i o Parcelación del espacio mediante bosque de columnas y arquerías Cubiertas de madera Bicromía de las dovelas (inspiración acueducto romano de los Milagros en Mérida) Arco de Medio punto Cimacio de planta cruciforme Arco de Herradura (sirven de entibo o contrafuerte) Mezquita de Córdoba. Interior.
 42. 42. Mezquita de Córdoba. Maqsura
 43. 43. Entrecruzamiento de arcos polilobulados con dovelas bícromas Lugar reservado para el emir o califa Mezquita de Córdoba. Maqsura
 44. 44. Mezquita de Córdoba. Cúpula de la maqsura
 45. 45. Profusa decoración (características de decoración) Aberturas para dotar de mayor iluminación los espacios principales Transición de espacio cuadrado (tierra) a espacio poligonal y central Cúpula gallonada fruto del espacio central dejado por gruesos nervios paralelos de dos en dos que no se cruzan en el centro Mezquita mihrab. Cúpula
 46. 46. Mezquita de Córdoba. Cúpula
 47. 47. Mezquita de Córdoba. Mihrab
 48. 48. En el interior colgaba una lámpara de cristal con aceite Crecimiento lineal (Tendencia al infinito) sólo frenado por división en franjas epigráfica: trasciende lo ornamental pues refleja mensaje de Alá, en estrechas franjas con proporciones matemáticas; para sitios sagrados se prefiere la cúfica (más angulosa) Interior poligonal Concebido como habitación por primera vez en el Islam Con vanos ciegos formados por columnillas clásicas y arcos polilobulados y rematada por cúpula de gruesos nervios paralelos que no se cruzan en el centro Alfiz: dintel dividido en franjas Arco califal: se ha aumentado el peralte; descentramiento del trasdós que ya no es paralelo al intradós Arco más estrecho en salmeres (1) que en la clave (2) Columnas reaprovechadas de mihrab de Abd Al-Rahman II Características de la decoración: Ataurique (vegetal): A partir de un tronco central, tendencia a la simetría y la geometrización; pobreza temática (acanto, palmetas, piñas) y repetición hasta el infinito 2 Horror vacui 1 Vinieron especialistas bizantinos para la decoración de los mosaicos de vidrio (especialmente cúpula interior) Chafar y (decoración) Taric, Bedr y Fatah Mezquita de Córdoba. Mihrab
 49. 49. Mezquita de Córdoba. Interior Mihrab
 50. 50. Mezquita de Córdoba. Fachadas
 51. 51. Arcos polilobulados Arcos entrecruzados Sobre saliente dintel remata la estructura almenillas de gradas picudas Ventanas con celosías (pocas aberturas al exterior) Gruesos muros reforzado por contrafuertes de planta cuadrangular que reciben empujes laterales de arquería interior Madera (Techumbres interiores) Arco de herradura califal (más alto que visigodo) con bicromía en dovelas Ladrillo Mármol (columnas clásicas) Combinación de estructura adintelada y abovedada, creando el alfiz, con las albanegas (triángulos con lado curvo) Piedra caliza. A soga y tizón División en tres calles: central más ancha que laterales Puerta relativamente baja muy plana y abocinada Arte califal. Puerta de Al- Hakam II
 52. 52. Patio de los Naranjos. Antiguo Sahn de mezquita. Sevilla.
 53. 53. Remate campanario renacentista Arcos entrecruzados Paños de sebka Eje de simetría Ventanas geminadas Ladrillos el resto Forma prismática Cimientos en piedra Giralda de Sevilla
 54. 54. Machón central hueco con dependencias a distinto nivel rodeado de rampa de ascenso Arcos entrecruzados Remate campanario renacentista Paños de Sebka (rombos formados por entrecruzamientos de arcos polilobulados División en tres calles: espacios delimitados con profusa decoración (horror vacui, crecimiento lineal que se prolongan hasta el infinito, rotación respecto a dos ejes principales rectores de la unidad decorativa, unidad de composición pequeña y simple que permite múltiples combinaciones, etc. Combinación estructura adintelada abovedada ( arcos de herradura, apuntados de herradura, polilobulados) Ventanas geminadas Eje de simetría Espacios sin decoración para descansar la vista Forma prismática (volúmenes geométricos puros) Ladrillos el resto Descentrado por problemas de cimentación Cimientos en piedra Giralda de Sevilla Arte almohade
 55. 55. Torre del oro Sevilla
 56. 56. Bóvedas de escalera interior con tramos cuadrados y triangulares Funciones defensivas Escasez de vanos, más numerosos en parte superior Nombre por el brillo de los azulejos exteriores Planta dodecagonal División en dos cuerpos más una linterna del siglo XVIII Torre del Oro Arte almohade Sevilla
 57. 57. Alhambra de Granada. Plano
 58. 58. Palacio del Generalife. Granada
 59. 59. Alhambra de Granada. Vista exterior
 60. 60. Palacio del Generalife. Granada
 61. 61. Fusión espacio exterior interior: pórtico de planta baja, dependencias primera planta y mirador Palacio como reflejo del paraíso: agua y vegetación Enmascaramiento de formas estructurales con elementos decorativos: estructura adintelada ocultada con paños de escayola que simulan arcos con decoración de rombos Ordenación en torno a un eje de simetría El Generalife Patio de la acequia Granade
 62. 62. Alhambra de Granada. Alcazaba
 63. 63. Alhambra de Granada. Torre de la Vela
 64. 64. Torre de los siete suelos Torre de los Hidalgos Alhambra de Granada Torre de las armas
 65. 65. Alhambra de Granada. Adarve
 66. 66. Puerta de la Justicia Alhambra de Granada Puerta del vino
 67. 67. Alhambra de Granada. El Partal
 68. 68. Mexuar Patio del Cuarto dorado Salón de los embajadores Sala de La barca Baños Patio de los arrayanes Alhambra de Granada. Plano zona pública
 69. 69. Alhambra de Granada. Plano del patio de los arrayanes.
 70. 70. Alhambra de Granada. Sala del Mexuar
 71. 71. Alhambra de Granada. Patio del cuarto dorado
 72. 72. Alhambra de Granada. Patio de los arrayanes
 73. 73. Contraste sobriedad exterior riqueza interior Torre de Comares Espacios de transición entre zonas abiertas y cerradas (pòrticos) Formas volumétricas puras de acuerdo a unas proporciones Ritmo entre formas cuadradas y rectangulares Enmascaramiento de formas estructurales con elementos decorativos: estructura adintelada disimulada con paños de escayola que simulan arcos con decoración de rombos Lados mayores con cinco puertas que llevan a salas estrechas y aisladas Agua estática como espejo líquido (refleja construcciones, las desmaterializa) Composición concebida para ser contemplada desde el patio y no desde el exterior La Alhambra Patio de los Arrayanes Torre de Comares Granada
 74. 74. Alhambra de Granada. Sala de la Barca
 75. 75. Alhambra de Granada. Salón de los embajadores
 76. 76. Techo de artesonado de madera que representa los siete cielos de la cultura islámica Evanescencia espacial: zonas brillantes penetra más luz y se refleja en azulejos, otras con luz tamizada por celosías y absorbida por yesos Soporte arquitectónico (argamasa y ladrillos) enmascarado con decoración Materiales frágiles (todo es mutable menos Alá) Combinaciones de superficies cuadrada (central) y rectangulares de acuerdo a formulaciones matemáticas Salón del trono en tiempo de Yusuf I (concebida como microcosmos) Horror vacui organizado a partir de la unidad básica de composición de paneles rectangulares: alternancia de paneles estrechos verticales alrededor de vanos con grandes espacios horizontales madera yeso Características generales de la decoración (simetría, módulo base compositivo pequeño, crecimiento lineal, etc.) azulejos La Alhambra Salón de los embajadores
 77. 77. Alhambra de Granada. Salón de los embajadores. Detalle
 78. 78. Alhambra de Granada. Baños
 79. 79. Mirador de Daraxa Sala de las Dos hermanas Sala de los Mocárabes Sala de los Reyes Sala de los Abencerrajes Alhambra de Granada. Patio de los leones. Plano
 80. 80. Alhambra de Granada. Patio de los leones. Vista aérea
 81. 81. Organización compositiva crea ilusión de parecer más amplio de lo que es Juego dinámico de volúmenes cuadrados y rectangulares con desarrollo longitudinal y en altura Pabellones cuadrados avanzan (espacio interior se introduce en espacio abierto con estos pabellones intermedios La Alhambra Patio de los leones aérea
 82. 82. Alhambra de Granada. Patio de los Leones
 83. 83. Multiplicidad de ejes compositivos (creación de ritmos a partir de columnas pareadas o simples) que dan sensación de ligereza al patio Agua concebida de manera dinámica. Fuente de doce leones con surtidor (símbolo de generosidad del rey) y cuatro canales (alegoria del Paraíso) que se adentran en interior de salas de los cuatro lados Arcos peraltados Pilar en segundo cuerpo para lograr mayor altura (todo enmascarado con paneles de yeso con decoración vegetal y de sebka que se enriquece con los efectos de claroscuros) Columna granadina: baja y esbelta, fuste liso con vaios collarinos en parte superior, capiteles divididos en dos zonas: inferior (de misma sección que fuste)encintado y superior (más ancho) con decoración vegetal. También hay capiteles con mocárabes La Alhambra Patio de los leones
 84. 84. Alhambra de Granada. Patio de los leones. Templete
 85. 85. Alhambra de Granada. Entrada a Sala de Las dos hermanas
 86. 86. Alhambra de Granada. Sala de las Dos hermanas
 87. 87. Crea doble efecto ilusionista: Movimiento ascensional hacia la parte central de la cúpula y ( a través del cuerpo de ventanas geminadas abiertas en la base) movimiento rotatorio de la luz del sol y la luna, creando efectos de claroscuros cambiantes Los mocárabes son prismas invertidos que presentan tres secciones (en triángulo isósceles, en rectángulo y en triángulo rectángulo) que pueden combinarse en múltiples facetas de diferentes ángulos y curvaturas, creando una gran variedad con un número reducido de unidades (en esta cúpula hay más de 5.000). Al no ser composiciones cerradas se pueden desarrollar hasta el infinito, creando mayor o menor tridimensionalidad (más o menos profundo) y mayor o menor corporeidad (más hueco o más sólido) según interese en cada zona arquitectónica Paso de planta cuadrangular a poligonal Estructura de la construcción (cubierta de ladrillo y madera) enmascarada bajo la envoltura de mocárabes de yeso La Alhambra. Sala de las Dos Hermanas Cúpula de mocárabes
 88. 88. Alhambra de Granada. Mirador de Daraxa
 89. 89. Características generales: Materiales frágiles …. Enmascaramiento estructura (adintelada con arcos falsos peraltados de herradura, con mocárabes, langreados, etc.), columnas nazaríes, … Decoración (principios compositivos) … Riqueza interior frente pobreza exterior … Parte superior de yesos Parte inferior cubierta de Azulejos (predomina blanco, amarillo, rojo, azul y verde) Pretil muy bajo (permite contemplación de jardín en nivel inferior) La Alhambra Mirador de Daraxa
 90. 90. Alhambra de Granada. Sala de los Abencerrajes.
 91. 91. Crea doble efecto ilusionista: Movimiento ascensional hacia la parte central de la cúpula y ( a través del cuerpo de ventanas geminadas abiertas en la base) movimiento rotatorio de la luz del sol a lo largo del día, creando efectos de claroscuros cambiantes Los mocárabes son prismas invertidos que presentan tres secciones (en triángulo isósceles, en rectángulo y en triángulo rectángulo) que pueden combinarse en múltiples facetas de diferentes ángulos y curvaturas, creando una gran variedad con un número reducido de unidades (en esta cúpula hay más de 5.000). Al no ser composiciones cerradas se pueden desarrollar hasta el infinito, creando mayor o menor tridimensionalidad (más o menos profundo) y mayor o menor corporeidad (más hueco o más sólido) según interese en cada zona arquitectónica Estructura de la construcción (cubierta de ladrillo y madera) enmascarada bajo la envoltura de mocárabes de yeso Paso de espacio cuadrangular a bóveda estrellada con falsas bovedillas de mocárabesrealizados en yeso La Alhambra. Salón de los Abencerrajes. Cúpula de mocárabes
 92. 92. Alhambra de Granada. Sala de los Abencerrajes. Cúpula
 93. 93. Alhambra de Granada. Sala de los Mocárabes.
 94. 94. Alhambra de Granada. Sala de los reyes
 95. 95. MUDÉJAR.
 96. 96. Armadura de madera Yesos Ladrillo Capilla de la Asunción. Monasterio de las Huelgas. Burgos Materiales. Iglesia de Santa María. Vélez-Málaga
 97. 97. Paños romboidales Modillones de lóbulos en aleros Arquillos ciegos Hileras Cristo de la Luz Toledo Decoración ladrillos.
 98. 98. Partes principales de las Armaduras
 99. 99. Almizate Faldones Limas Arrocabe Artesonado. Ermita de la Concepción
 100. 100. Piña de mocárabes Tirantes Armadura. Iglesia de San Esteban
 101. 101. Lacería Armadura. San Juan de los Reyes
 102. 102. Compartimentación Con muros pantallas Vanos enmarcados En alfiz Interior. Alcázar de Sevilla
 103. 103. Epigráfica Vegetal Geométrica Decoración. Detalle. Iglesia del Tránsito. Toledo
 104. 104. Mudéjar cortesano. Artesonado. Palacio de Tordesillas
 105. 105. Reales Alcázares. Sevilla
 106. 106. Entrada. Patio Reales Alcázares. Sevilla
 107. 107. Portada de la Montería. Reales Alcázares. Sevilla
 108. 108. Tejaroz muy pronunciado de madera Labrado de finas columnas con paño de mocárabes Azulejos con motivos granadinos (llaves) con escudos cristianos en extremos Cuerpo de vanos adintelados con arcos langreados separados con finas columnas Decoración en yeso con entrecruzamiento de arcos polilobulados ciegos (características decoración musulmana) División en tres calles (central más ancha que laterales) Enmarcada por columnas inferiores que sostienen pilares de ladrillo (copia modelo cordobés y granadino) Puerta con ancho dintel adovelado Alcázar de Sevilla Portada del rey don Pedro Patio de la Montería
 109. 109. Características arte islámico: materiales, decoración, olumnas nazaríes, ordenación en torno a patio, etc.) Alcázar de Sevilla Patio
 110. 110. Palacio de la Aljafería. Zaragoza
 111. 111. Puerta del Sol. Toledo
 112. 112. Capilla real. Córdoba Capilla de la Asunción. Monasterio de las Huelgas. Burgos
 113. 113. Sinagoga. Córdoba
 114. 114. Torre cimborrio Sobre presbiterio Arcos ciegos exteriores Predominio del macizo Ladrillo Ábsides semicirculares Mudéjar Castilla-León. La Lugareja. Arévalo Mudéjar San Tirso de Sahagún
 115. 115. Torre cimborrio Sobre presbiterio Arcos ciegos exteriores Ladrillo Predominio del macizo Ábsides semicirculares Mudéjar Castilla-León. La Lugareja. Arévalo
 116. 116. Iglesia de San Lorenzo. Sahagún
 117. 117. Iglesia de San Tirso. Sahagún
 118. 118. Torre: Piedra Y ladrillo (esquinas, verdugadas) Alzado ladrillo Polilobulados Herradura Cimentación En piedra Mudéjar de Toledo. Santiago del Arrabal Medio punto
 119. 119. Sinagoga. Santa María La Blanca. Toledo
 120. 120. Artesonado de madera Arcos de herradura Decoración en yeso Con motivos vegetales, geométricos, epigráficos (hebraicos) y de tipo cristiano División en cinco naves (compartimentación del espacio) Pilares ochavados de ladrillo Sinagoga de Santa María la Blanca Toledo
 121. 121. Sinagoga. El Tránsito. Toledo
 122. 122. Artesonado de madera Características de decoración musulmana pero aparecen motivos hebreos Yeserías en el muro Nave única Sinagoga del Tránsito Toledo
 123. 123. Paños romboidales Modillones de lóbulos en aleros Construcción en ladrillo Hileras Arcos de herradura, polilobulados, Arquillos ciegos entrecruzados Cristo de la Luz Toledo
 124. 124. Claustro “de los Milagros”. Monasterio de Guadalupe
 125. 125. Yamur de tres bolas remata templete Ladrillo aplantillado Azulejos incrustados Características de los claustros (símbolo paraíso, centro organizador de monasterio, etc.) Motivos góticos (arcos apuntados) Monasterio de Guadalupe. Claustro y templete central
 126. 126. Templete. Claustro “de los Milagros” Monasterio de Gaudalupe
 127. 127. Ábside poligonal Una sola nave Mudéjar aragonés. Santiago el Mayor. Montalbán. Teruel Tribunas sobre Capillas laterales
 128. 128. Torre San Martín. Teruel
 129. 129. Función militar (defensiva), sanitaria (control de epidemias) y comercial (cobro de impuestos) Decoración de arcos Polilobulados entrecruzados, puntas de diamantes,etc., mediante el resalte del ladrillo que crea efectos de claroscuros Escasos vanos salvo cuerpo cuerpo superior de campanas División en franjas o paños Empleo de ladrillo con incrustaciones de azulejos Torre de san Martín. Teruel
 130. 130. Torre de la Catedral. Teruel
 131. 131. Rosetón Piedra (soga y tizón) Tres naves Tres portadas Mudéjar Córdoba. San Lorenzo
 132. 132. San Marcos San Juan Bautista (“La Palma”) Mudéjar Sevilla
 133. 133. Santa Marina. Fachada y Capilla de la Paz. Mudéjar Sevilla
 134. 134. San Dionisio. Jerez de la Frontera
 135. 135. Santiago el Mayor. Vélez-Blanco. Mudéjar nazarí

×