Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OpinnäytetyöMatkalla kohti asiantuntijuutta   Maija-Leena Kukkonen, Irma Latvala         1/25/2013
OpinnäytetyöammattikorkeakoulussaOpinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykynsäitsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn.Lis...
Opinnäytetyön tavoitteet:Opiskelija:•   osaa hankkia ja käsitellä alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon   arvio...
Opinnäytetyön prosessiOpinnäytetyön vaiheet:1. Opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen2. Aiheen valitseminen ja ...
1. Opinnäytetyön tekemiseenorientoituminen   Opinnäytetyön tehtävät ja tavoitteet amk:ssa   Opinnäytetyön startti 2 ...
2. Opinnäytetyön aiheenvalitseminen ja rajaaminen   LaureaLive : ”Opinnäytetyön aiheita on tarjolla   runsaasti. Opi...
Opinnäytetyökehittämistutkimuksena1/25/2013  Laurea-ammattikorkeakoulu  7
Opinnäytetyön aiheLähtökohtana tarpeet, esim. yhteiskunnallinenkeskustelu, organisaation toiminnan kehittäminen,käytännön ...
Opinnäytetyön aiheSelvitä aluksi mitä aiheesta jo tiedetään >Perehdy kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiinAihe ja k...
3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön tausta:Johdattelua opinnäytetyön aiheeseenPerustelut: miksi aihe on valittu, mik...
3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön lähtökohdat:Teoreettiset lähtökohdat, tärkeimmät aikaisemmattutkimukset, joihin ...
3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet:Opinnäytetyön tarkoitus kertoo sen, mitä aiotaan selvitt...
3. Opinnäytetyön suunnitelmaMenetelmävalinnat:Mistä, keneltä, millä tavoin hankitaan tietoa, jottaopinnäytetyön kysymyksii...
3. Opinnäytetyön suunnitelmaAlustava aikataulu ja toimintasuunnitelmaTutkimusluvat yms.SaatekirjeetMahdolliset kustannukse...
4. Opinnäytetyön toteuttaminenToimintavaihe >> opinnäytetyön suunnitelman mukainentoiminta Tutkimuksellinen opinnäytetyö: ...
5. Opinnäytetyön tulosten raportointiOpinnäytetyötä varten on valmis asiakirjapohja(mallipohja)Hyvä asiatyyli on tieteell...
5. Opinnäytetyön tulosten raportointiTekstit, kuviot, taulukot, muu havainnollistaminen      6      5    ...
6. KypsyysnäyteJokaisen korkeakoulututkinnon suorittajan onkypsyysnäytteellä osoitettava perehtyneisyytensäopinnäytteen al...
7. Opinnäytetyön arviointiOpinnäytetyön arvioinnin ulottuvuudet ovatinnovatiivisuus ja käyttökelpoisuus, tutkimuksellisuus...
7. Opinnäytetyön arviointiOpinnäytetyö on osoitus opiskelijan kyvystätyöskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä...
8. Opinnäytetyön julkistaminenLaurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovatjulkisia asiakirjoja ja ne julkaistaan Theseust...
Vielä lisäksi…Tiedonhankinta, lähteiden käyttö, viittaustekniikkaja lähdeluetteloTekstin tuottaminen, jäsentäminen, asiaty...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013

4,113 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013

 1. 1. OpinnäytetyöMatkalla kohti asiantuntijuutta Maija-Leena Kukkonen, Irma Latvala 1/25/2013
 2. 2. OpinnäytetyöammattikorkeakoulussaOpinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykynsäitsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn.Lisäksi opiskelija osoittaa tieteellisen tutkimuksenperiaatteiden tai kehittämistyön periaatteidenhallitsemisenOpinnäytetyöhön liittyy myös kypsyyskokeenkirjoittaminen oman opinnäytetyön alueeltaOpinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 2
 3. 3. Opinnäytetyön tavoitteet:Opiskelija:• osaa hankkia ja käsitellä alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen• Osaa käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen• tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä (ja osaa soveltaa niitä omassa opinnäytetyössään)• tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä sekä• omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon opinnäytetyössään.1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 3
 4. 4. Opinnäytetyön prosessiOpinnäytetyön vaiheet:1. Opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen2. Aiheen valitseminen ja rajaaminen Suunnitelma vaihe3. Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen4. Opinnäytetyön tekeminen Toimintavaihe5. Opinnäytetyön tulosten raportointi6. Kypsyyskokeen kirjoittaminen7. Opinnäytetyön julkaiseminen Viimeistelyvaihe1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 4
 5. 5. 1. Opinnäytetyön tekemiseenorientoituminen Opinnäytetyön tehtävät ja tavoitteet amk:ssa Opinnäytetyön startti 2 x lukuvuosi Suoritetut opinnot: koulutusohjelman mukaiset, opinnäytetyön tekemistä tukevat menetelmä- ja substanssiopinnot Opinnäytetyö opintojaksona ja prosessina Opinnäytetyön ohjauskäytänteet Opinnäytetyön ohjeet Opinnäytetyöhön liittyvät sitoumukset, resurssit ym. Seminaarikäytänteet Opinnäytetyön raportin rakenne (mallipohja)1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 5
 6. 6. 2. Opinnäytetyön aiheenvalitseminen ja rajaaminen LaureaLive : ”Opinnäytetyön aiheita on tarjolla runsaasti. Opinnäytetyöhön aiheen voi saada esimerkiksi koulutusohjelman hankkeista tai työharjoittelupaikalta. Opinnäytteen voi myös tehdä ryhmässä. Kehittämishanke, projektityö, ilmaisullinen työ tms. voidaan hyväksyä opinnäytetyöksi edellyttäen, että työ osoittaa tutkivan työotteen ja valitun opinnäytetyömuodon menetelmän hallintaa sekä edistää ammatillista asiantuntijuutta.”1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 6
 7. 7. Opinnäytetyökehittämistutkimuksena1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 7
 8. 8. Opinnäytetyön aiheLähtökohtana tarpeet, esim. yhteiskunnallinenkeskustelu, organisaation toiminnan kehittäminen,käytännön tarve esim. kehittämishankeTutkimus on aina vastaamista kysymyksiin. Etsimistäja löytämistä. Kysymyksen/kysymystenasettamiselle on olemassa omat intressinsä1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 8
 9. 9. Opinnäytetyön aiheSelvitä aluksi mitä aiheesta jo tiedetään >Perehdy kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiinAihe ja kysymykset rajautuvat, selkiintyvätRajaa tarkasteltava näkökulmaMuotoile alustava opinnäytetyösi tarkoitus,tavoitteet ja opinnäytetyön kysymykset/tehtävätOpinnäytetyön tarkoitus on koko opinnäytetyön”punainen lanka”1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 9
 10. 10. 3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön tausta:Johdattelua opinnäytetyön aiheeseenPerustelut: miksi aihe on valittu, miksi kiinnostava? Yhteiskunnallinen merkitys, ajankohtaisuus, hoitotyöhön liittyvä merkitys, yhteistyökumppanin pyyntö, osa kehittämishanketta jne…1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 10
 11. 11. 3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön lähtökohdat:Teoreettiset lähtökohdat, tärkeimmät aikaisemmattutkimukset, joihin nojaudutaanOpinnäytetyön rajaukset ja näkökulmatOpinnäytetyön keskeiset käsitteetOpinnäytetyötä koskevat valinnat, myösmenetelmälliset valinnat, perustellaan1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 11
 12. 12. 3. Opinnäytetyön suunnitelmaOpinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet:Opinnäytetyön tarkoitus kertoo sen, mitä aiotaan selvittää,kehittää, kokeilla tai tuottaa ja miksi. Mitä ja millaistatodellista hyötyä opinnäytetyön tekemisestä on ja kenelle?Opinnäytetyöntyön tavoitteet >> mitä opinnäytetyöllätavoitellaanOpinnäytetyön kysymykset, tehtävät, ongelmat >>Tarkentavat tarkoitusta, operationalisoivat tarkoituksenkonkreettisemmaksi tekemiseksi, toiminnaksi1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 12
 13. 13. 3. Opinnäytetyön suunnitelmaMenetelmävalinnat:Mistä, keneltä, millä tavoin hankitaan tietoa, jottaopinnäytetyön kysymyksiin pystytään vastaamaanAineiston hankintatavat kuvataan ja perustellaanEsim. haastattelu, havainnointi, kyselylomake,esseet, kirjallisuushaut…Aineiston analyysimenetelmät kuvataanEsim. sisällön analyysi, Spss-ohjelma…1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 13
 14. 14. 3. Opinnäytetyön suunnitelmaAlustava aikataulu ja toimintasuunnitelmaTutkimusluvat yms.SaatekirjeetMahdolliset kustannukset?Opinnäytetyön tulokset ja raportointi1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 14
 15. 15. 4. Opinnäytetyön toteuttaminenToimintavaihe >> opinnäytetyön suunnitelman mukainentoiminta Tutkimuksellinen opinnäytetyö: Tiedon keruu, jalkautuminen, aineiston käsittely ja analysointi Toiminnallisen opinnäytetyö: Toiminnan toteuttaminen konkreettisesti Esim. kehittämistyön tekeminen, ”avoimet ovet” - tapahtuma1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 15
 16. 16. 5. Opinnäytetyön tulosten raportointiOpinnäytetyötä varten on valmis asiakirjapohja(mallipohja)Hyvä asiatyyli on tieteellisen kielenkäytön perusta. Hyväasiatyyli tarkoittaa selvää, havainnollista ja tiivistä sekäkieliopillisesti korrektia ilmaisua. Selkeä ilmaisumuodostuu kirkkaasta ajattelusta ja ilmaisunyksinkertaisuudesta, virkerakenteen luettavuudesta sekäsananvalinnan tarkkuudesta. Kieliopillisesti korrektiilmaisu perustuu kieliopin ja oikeakielisyysnormientuntemiseen ja kykyyn soveltaa normeja.1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 16
 17. 17. 5. Opinnäytetyön tulosten raportointiTekstit, kuviot, taulukot, muu havainnollistaminen 6 5 4 3 2 Sarja 1 1 Sarja 2 0 Sarja 3 Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 41/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 17
 18. 18. 6. KypsyysnäyteJokaisen korkeakoulututkinnon suorittajan onkypsyysnäytteellä osoitettava perehtyneisyytensäopinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielentaitonsaÄidinkielen taito on oleellinen osa asiantuntijuuttaYleisenä tenttipäivänä kirjoitettavaankypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaanKypsyysnäyte Laureassa1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 18
 19. 19. 7. Opinnäytetyön arviointiOpinnäytetyön arvioinnin ulottuvuudet ovatinnovatiivisuus ja käyttökelpoisuus, tutkimuksellisuusja toteutus, sekä kumppanuus ja autenttisuusOpinnäytetyön arvioinnissa huomioidaan seuraavatkolme tekijää: opinnäytetyöprosessin toteutus prosessin lopputuotos prosessista kirjoitettu raportti.1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 19
 20. 20. 7. Opinnäytetyön arviointiOpinnäytetyö on osoitus opiskelijan kyvystätyöskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä(Arene 2010). Näin ollen opiskelijan oletetaanosoitettavan opinnäytetyöprosessissaanaloitteellisuutta sekä kykyä itsenäiseen ajatteluunja toimintaan.1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 20
 21. 21. 8. Opinnäytetyön julkistaminenLaurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovatjulkisia asiakirjoja ja ne julkaistaan Theseustietokannassa.1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 21
 22. 22. Vielä lisäksi…Tiedonhankinta, lähteiden käyttö, viittaustekniikkaja lähdeluetteloTekstin tuottaminen, jäsentäminen, asiatyyliTutkimusetiikka, plagiointi ja Urkund1/25/2013 Laurea-ammattikorkeakoulu 22

×