Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Projektid

 1. 1. Проекты с использованием ИКТ Проектное обучение Переход от обучения «учитель сказал» к обучению «ученик сделал» Sirje Kereme Гимназия Курессааре
 2. 2. Ocтров науки Kuressaare, Saaremaa Научные дороги Cтрана науки ESTONIA
 3. 3. Проектное или проблемное обучение? ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 4. 4. Этапы создания нового учебного проекта : <ul><li>Осознание проблемы </li></ul><ul><li>Связывание проблемы с интересами учащихся </li></ul><ul><li>Связывание учебных предметов с темой/проблемой/проектом </li></ul><ul><li>Создание возможности для учащихся планировать свою деятельность, решать проблему и через деятельность получать опыт </li></ul><ul><li>Поддержка и направление совместной работы </li></ul><ul><li>Планирование презентации результатов проекта </li></ul>
 5. 5. Интернет-проекты Интернет-проекты Международные комплексные проекты клаcc ные проекты Совместные межшкольные проекты Международные проекты                           
 6. 6. Проекты в клаccе Проект “лес “
 7. 7. 5. Kлассы
 8. 9. клаcc ные проекты (5. клаcc ) <ul><li>что можно делать c мусора? </li></ul><ul><li>http://lemill.net/content/mida-huvitavat-saab-teha-prugist/view </li></ul><ul><li>проблемы в нашем городе! </li></ul><ul><li>http://lemill.net/content/kuressaare-minu-kodulinna-roomud-ja-mured-projekttoo-5-klass/view </li></ul>
 9. 10. клаcc ные проекты (10. клаcc <ul><li>http://www.oesel.ee/~reino/cod/ </li></ul><ul><li>О проекте </li></ul><ul><li>В течение последних двух лет отмечается интенсивное обсуждение в Швеции по поводу рыбы и риск исчезновения в населения трески в Балтийском море. </li></ul>
 10. 12. Uurida on huvitav!
 11. 14. Международные проекты <ul><li>Rahvusvahelisest projekt Scarabeo- http://www.oesel.ee/~reino/scarab/esileht.htm , mis oli suunatud just loovale mõtlemisele ning milles õpilased pidid arutlema jäätmeprobleemide ning nende kasutamise üle. </li></ul>
 12. 16. <ul><li>Projekti “Vesi” raames kasutatakse suhtlemisel Belgia, Rootsi ja Hispaania õpilastega videokonverentse Skype’i ja Messenger’i vahendusel, koostatakse õpifilme: http://www.oesel.ee/maidu/ideals/gastronom.wmv ; http://www.oesel.ee/maidu/ideals/KG.wmv . </li></ul>
 13. 17. Õppeained Vanus Eesmärgid Tarkvara Kirjeldus Loodusõpetus, keskkonnaõpetus, arvutiõpetus, ühiskonnaõpetus, inglise keel II kooliaste 10- 13 aastased T utvustada erinevaid Eestis kasvavaid puid ning põlis puid Kuressaare linnas. Osa v õ tta interaktiivsest õ ppest projektis ENO . O sale mine ü lemaailmses puudeistutamises 21. septembril. 2004. a. U urida erinevaid puu liike, mida õ pilased istutasid sellel p ä eval ü le maailma. Antud projekt on suunatud keskkonda ja loodusvaradesse s ää stlikumalt suhtuma. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, http:// eno . joensuu . fi / http:// eno . joensuu . fi /trees2004/ treedatabase . htm ja erinevad veebilehed Projekti kestuseks on kolm päeva. Projekti käigus tehakse individuaalset, paaris ja ka rühmatööd, kuulatakse ettekannet. Projekti kokkuvõte kajastatakse klassi stendil, ENO koduleheküljel ning uurimistöös. Dokumendid Autor Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium, Eesti Oled uus? Klõpsa siia
 14. 18. Töö planeerimine ja administreerimine Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, need aitavad sul mõista näidisõpiprojekti konteksti: Taust ja planeerimine : ülevaade õpiprojekti taustast ja eesmärkidest, sealhulgas võtted, kuidas projekti planeeriti ja juhiti. Pildid klassist : klassis tehtud pildid või joonised annavad parema ettekujutuse sellest, kuidas projekt ellu viidi. Tegevuse analüüs : õppimisprotsess (projekti teostamine) arvuti kaasabil; lingid kasutamiseks. Ainetevaheline integratsioon : p rojekti “Puud meie ümber” seotus teiste õppeainetega     Dokumendid
 15. 19. Töö näidised , õpetaja ja õpilase tagasiside Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, et näha töö näidiseid ja õpetajate ning õpilaste tagasisidet: Õpilase töö näidised : õpilaste töö näidised, mis valmisid õpiprojektis osalemise käigus. Õpetajapoolne hindamine/tagasiside : osalenud õpetajate mõtted ja kommentaarid ning soovitused tulevasteks projektideks . Õpilaste arvamused : kommentaarid selle kohta, kuidas õpilased tajusid projekti kaudu õppimist . Dokumendid
 16. 20. Õpetaja abivahendid Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, kus on näha õpetaja abivahendid, mida on kasutatud selle õpiprojekti läbiviimisel: Dokumendid
 17. 21. <ul><li>Europe @t School: http://www.eu-dialogue-award.de </li></ul><ul><li>Команды трех школ составляют совместный сайт </li></ul><ul><li>Предполагается сбор аналогичных данных в ходе групповой работы </li></ul><ul><li>Возможность совместных исследований </li></ul><ul><li>2004/05: Гражданин меняющейся Европы </li></ul>Проектный метод Международные проекты
 18. 22. <ul><li>2004/2005: Европейский путеводитель демократии </li></ul><ul><li>В результате совместной работы ученики трех разных европейских стран составляли путеводитель в европейскую демократию </li></ul><ul><li>Лучшие работы 2005: </li></ul><ul><ul><li>Footsteps to Citizenship: http://www.europe.alternatywa.info/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Democracy All Over Europe: http://www.euroteamproject.go.ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Democracy and Us- the Values: http:// www . demporotu .ima. pl / </li></ul></ul>E@S: Internet Award Scheme Международные проекты
 19. 23. <ul><li>2002/2003: Planet Europe:An ordinary day of European teenager: </li></ul><ul><li>2001/02: Meetingpoint History: Railways- http:// www . oesel .ee/ meetingpoint / </li></ul><ul><li>2000/01: Techno-Europe : http:// www . oesel .ee/ technoeurope </li></ul><ul><li>1999: Human Rights and Me http:// www . oesel .ee/ civics / school / </li></ul>E@S: Примеры Международные проекты
 20. 24. Kevadpäev Euroopas 2007 www .springday2007. net
 21. 25. <ul><li>Erinevaid õppemeetodeid ja vahendeid oleme kasutanud ka teiste õpiprojektide juures: Tursk –hävimisohus liik Läänemeres ( http://www.oesel.ee/~reino/cod/ ) kasutati nii arhiivimaterjale kui ka videointervjuusid. </li></ul>
 22. 26. ENO! <ul><li>Osalemine ülemaailmsetes aktsioonides- puude istutamine http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm </li></ul>
 23. 28. <ul><li>Ka 5. klassi õpiprojektist “Prügi” käigus valmisid nii näitus kui ka film: http://www.oesel.ee/maidu/prugiprojekt.wmv . </li></ul>
 24. 29. Projektid õpetajatele <ul><li>http://www.koolielu.ee/pages.php/03010304?txtid=2092 </li></ul>Tiigrihüppe Tunnikavade konkurss- Tunnikavad ja interaktiivsed töölehed on koostatud loodusõpetuse kehtiva aineprogrammi (loodusõpetuse ainekava 4.-6.kl.) alusel täienduseks õpikule “Loodusõpetus VI klass”
 25. 30. <ul><li>Microsofti koostööprogrammi „Partnerid õppimises” metoodiliste õppematerjalide konkurs „Virtuaalne õppetund”(koostasin õppematerjal, kus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õpetamist- ja õppimisprotsessi edukalt rakendatud ) X koht Puud meie ümber: http://www.microsoft.com/eesti/press/2005/0429.mspx ; http://panther.tiigrihype.ee/vo/kereme.ppt ja “Prügi meie ümber”: http://www.koolielu.ee/pages.php/03260401?txtid=6317 </li></ul><ul><li>. http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/folder.2007-01-09.3232734611/konkursitoeoed/sirje-kereme/ </li></ul>

Editor's Notes

×