Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sdk.adflex.vn

1,174 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sdk.adflex.vn

 1. 1. SDK ADFLEX: CON ĐƢỜNG ĐẾN KINH DOANH TRÊN ANDROID
 2. 2. VẤN ĐỀ • Feature phone giảm sâu, Android chiếm thị trƣờng • Tìm kiếm ngƣời dùng Android mới • Phƣơng thức khai thác kinh doanh mới trên Android
 3. 3. GIẢI PHÁP • Chuyển ngƣời dùng từ Wap sang App vi ngƣời dùng app trả tiền cao 2-3 lần và trung thành hơn • Nguồn doanh thu cũ: Phân phối game • Nguồn doanh thu mới: Quảng cáo trong ứng dụng
 4. 4. SDK ADFLEX: GIẢI PHÁP CỦA WAP MASTER App miễn phí Găn quảng cáo cho APP Không cần Code Phân phối game + Quảng cáo Song Song 1 2 3
 5. 5. SDK ADLEX: ĐƠN GIẢN TẠO NÊN KHÁC BIỆT
 6. 6. KHÁC BIỆT • Hình thức quảng cáo độc đáo và không phản cảm: Trƣớc – Trong – Sau ứng dụng • Kết nối ngƣời dùng thông qua hệ thống liên lạc trực tiếp giữa server và ngƣời dùng: Eway Cloud Message
 7. 7. Khi bắt đầu mở App Khi đang sử dụng app Khi thoát khỏi App
 8. 8. Khi khởi động màn hình, ECM sẽ bắn quảng cáo về máy ngƣời dùng
 9. 9. ĐƠN GIẢN Một click để có thể gắn quảng cáo cho bất kỳ ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào: Google play, Appstorevn, file apk … mà không cần source code
 10. 10. TIỆN DỤNG • Cung cấp các hình thức gắn SDK từ kho dữ liệu khác nhau: Link, file apk, google play • Cung cấp thống kê chi tiết: Doanh thu – Thiết bị - Ứng dụng đƣợc lây lan hàng ngày • Cung cấp kho dữ liệu apk.vn với các app miễn phí đƣợc nhiều ngƣời dùng tải
 11. 11. Kho ứng dụng miễn phí http://apk.vn Hỗ trợ tất cả các loại ứng dụng
 12. 12. HIỆU QUẢ • Tích hợp quảng cáo và phân phối game trong tất cả các ứng dụng • 100% traffic đƣợc sử dụng để khai thác doanh thu
 13. 13. SDK ADLEX: 5 PHÚT ĐỂ KINH DOANH
 14. 14. Bƣớc 1 • Đăng ký account tại http://sdk.adflex.vn ( Dùng chung account với sangame và kích hoạt Bƣớc 2: • Gắn SDK AdFlex cho ứng dụng miễn phí Bƣớc 3: • Phát tán ứng dụng miễn phí có gán SDK AdFlex Bƣớc 4: • Quảng cáo và phân phối game online từ ứng dụng miễn phí có SDK AdFlex 4 BƢỚC ĐỂ KIẾM TIỀN
 15. 15. KINH DOANH HIỆU QUẢ - CÁCH 1 • Chọn nội dung thuần việt có khả năng thu giữ ngƣời dùng cao: phổ thông, tần suất sử dụng cao, thích miễn phí • Tự gắn SDK AdFlex cho các file và đƣa về site của mình để phát tán: Qua các app gắn thanh toán hoặc các app miễn phí để giữ ngƣời dùng. • Kinh doanh cả quảng cáo và phân phối game online song song (hình thức cũ: chỉ có game online) • Cách thức này giúp bạn chủ động trong việc SEO các game/app miễn phí để có thể lên top nhanh.
 16. 16. KINH DOANH HIỆU QUẢ - CÁCH 2 • Với mỗi account trên sangame hay sdk.adflex.vn, bạn sẽ sở hữu 1 kho app miễn phí http://tencuaban.apk.vn • Dữ liệu trên site này 100% MiỄN PHÍ và SDK adFlex • Đậu site này về domain của bạn. Khi đó, bạn có thể kinh doanh trên cả kho. • Kinh doanh cả quảng cáo và phân phối game online song song (hình thức cũ: chỉ có game online) • AdFlex sẽ giúp bạn tối ƣu nội dung trên site của bạn bằng các thông kê lƣợt tải, lƣợt cài đặt, lƣợng trả phí hàng ngày. Từ thông tin thống kê, AdFlex sẽ đƣa ra app nào phù hợp nhất với tập ngƣời dùng trên site của bạn.
 17. 17. KINH DOANH HIỆU QUẢ - CÁCH 3 • Với mỗi account trên sangame hay sdk.adflex.vn, bạn sẽ sở hữu 1 kho app http://tencuaban.apkmarket.mobi • Dữ liệu trên site này 100% KHÔNG MiỄN PHÍ và SDK adFlex. Nhƣ • Đậu site này về domain của bạn. Khi đó, bạn có thể kinh doanh trên cả kho này. • AdFlex sẽ giúp bạn tối ƣu nội dung trên site của bạn bằng các thông kê lƣợt tải, lƣợt cài đặt, lƣợng trả phí hàng ngày. Từ thông tin thống kê, AdFlex sẽ đƣa ra app nào phù hợp nhất với tập ngƣời dùng trên site của bạn.
 18. 18. 50,000+ ứng dụng miễn phí đã bắt đầu kinh doanh với SDK AdFlex!
 19. 19. HỖ TRỢ

×