Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poblacio i activitats econòmiques de Catalunya

1,235 views

Published on

Dossier CEIP Pompeu Fabra

Published in: Education
 • Be the first to comment

Poblacio i activitats econòmiques de Catalunya

 1. 1. LA POBLACIÓ DE CATALUNYA 1. Què és la població d’un territori? 2. Què és el creixement natural? 3. Què és el creixement migratori? 4. Què són les migracions? 5. Com poden ser les migracions? 6. Quina diferència hi ha entre immigració i emigració? 7. Quines són les característiques de la població de Catalunya? 8. Què és la esperança de vida? 9. Què és la densitat de població? Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 2
 2. 2. 10.Calcula les densitat de població que falten de les comarques de la taula. COMARCA Habitants Superfície (km2 ) Densitat de població (hab./km2 ) Alt Camp 40.017 545 73 Alt Empordà 118.950 1.342 89 Alt Urgell 20.936 1.447 14 Alta Ribagorça 4.004 427 Baix Camp 167.889 695 241 Baix Ebre 74.962 988 Baix Empordà 120.302 700 172 Baix Llobregat 757.814 486 Barcelonès 2.215.581 143 15.493 Berguedà 39.746 1.183 33 Cerdanya 16.862 546 31 Gironès 160.838 575 280 Pallars Sobirà 6.883 1.355 5 Pla d’Urgell 33.105 304 109 Priorat 9.665 496 19 Segarra 20.996 721 29 Segrià 183.954 1.394 Selva 144.420 995 Tarragonès 212.520 317 670 Urgell 34.117 586 58 11.Consulta la taula anterior i completa la taula següent. Després, subratlla amb color vermell les comarques de costa i amb color blau, les d’interior. Comarques amb densitat més alta Comarques amb densitat més baixa • Quantes n’hi de cada cas? Quina conclusió en treus? 12.Pinta el mapa de la densitat de Catalunya per comarques. Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 3
 3. 3. • Tria sis comarques i escriu-ne el nom, de la més poblada a la menys. 13.Completa la fitxa: Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 4
 4. 4. POBLACIÓ DE CATALUNYA • Nombre d’habitants: _________________ • Creixement natural:  positiu  negatiu Raons: • Creixement migratori:  positiu  negatiu Raons: • Densitat de població: _____________ hab./km2 • Distribució: Àrees més poblades: Àrees menys poblades: 14.Com ja saps, bona part de la població a Catalunya es concentra a les zones litorals. Per què creus que és així? 15.Amb les dades següents, calcula el creixement natural de la comarca del Bages l’any 2006. Naixements: 2.005 Defuncions: 1559 • El creixement natural d’aquesta comarca és positiu o negatiu? 16.Fes la piràmide de població a partir de les dades següents: EDATS Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 5
 5. 5. Homes Dones 75 … 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 • Quin tipus de població hi predomina? Explica-ho. • De 75 anys o més, hi més homes o més dones? • Hi ha alguna franja en què hi ha la mateixa quantitat d’homes que de dones? Quines? • La natalitat ha augmentat o ha disminuït? Explica-ho • Qui té major esperança de vida, el homes o les dones? Explica-ho. Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 6
 6. 6. LA POBLACIÓ I EL SECTOR PRIMARI A CATALUNYA 1. Què és la població activa? 2. Què és la població ocupada? 3. Què és la població aturada? 4. Què és la població inactiva? 5. Observa el gràfic de població activa i inactiva de Catalunya. A quin sector hi treballen més persones? 6. Què agrupa el sector primari? Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 7
 7. 7. 7. Observa el mapa de les activitats principals del sector primari a Catalunya i escriu: • El nom de dos productes agrícoles de secà, dos de regadiu i on es localitzen. • El nom de les comarques on es cria bestiar porcí i on es cria bestiar boví Productes agrícoles de secà: Productes agrícoles de regadiu: Zones de bestiar porcí: Zones de bestiar boví Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 8
 8. 8. 8. Completa la taula: EL SECTOR PRIMARI A CATALUNYA Activitat econòmica Característiques Comarques on predomina 9. Interpreta la taula i marca una creu en el sector de la població a què pertany cada persona. Població activa Població inactivaocupada aturada Una persona jubilada Un nen de dotze anys Una persona que treballa en una mina Una mestressa de casa Una persona que busca feina Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 9
 9. 9. EL SECTOR SECUNDARI A CATALUNYA 1. Què comprèn el sector secundari? 2. Quina proporció de població activa es dedica a la indústria? 3. Quines són les comarques catalanes més industrialitzades? 4. Indica en quina classe d’indústria s’obté el plàstic, una moto, el cotó i un ordinador. 5. Digues cinc consells per millorar el consum energètic de casa teva. 6. Completa la taula. Classes d’indústries Elaboren / Fabriquen Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 10
 10. 10. 7. Completa la taula. Principals sectors industrials Elaboren / Fabriquen 8. Completa la taula. Fonts energètiques Característiques Recursos energètics Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 11
 11. 11. 9. Pinta el gràfic segons les dades següents: 10.Observa el mapa del sector secundari a Catalunya i contesta les preguntes: • Quines són les comarques menys industrialitzades? • Per què creus que la indústria es concentra a les comarques del litoral? Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya Consum d’energia a Catalunya al 2006 Petroli: 48,1% Gas natural: 23,2% Nuclear: 22,4% Renovables: 2,4% Carbó: 1,1% Altres: 2,8% 12
 12. 12. EL SECTOR TERCIARI A CATALUNYA 1. Què agrupa el sector terciari? 2. Quina proporció de població activa es dedica al sector terciari? 3. Completa la taula: EL SECTOR TERCIARI A CATALUNYA Activitat econòmica Característiques Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 13
 13. 13. 4. Observa el mapa de l’oferta turística a Catalunya i contesta les preguntes: • Quina mena de turisme podrà practicar un viatger que arribi a Catalunya buscant el contacte amb la natura? • En quines comarques hi trobem estacions d’esquí? • A la teva comarca hi ha alguna oferta turística? Quina? Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 14
 14. 14. 5. Completa el mapa de conceptes: Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 15
 15. 15. Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 16

×