Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La cèl·lula adaptació

1,549 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La cèl·lula adaptació

 1. 1. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CMNOM:DATA D’INICI: DATA FINAL:LA CÈL·LULA (pàgina 40 del llibre) 1 Microscopi 1. El descobriment de la cèl·lulaFa 300 anys es va inventar el microscopi que pot Ampliar: fer el tamanyampliar moltes vegades el que s’està observant. més gran. CientíficEls científics van veure que els éssers vius estanformats per moltes parts minúscules anomenadescèl·lules. Cèl·lula Respon:- Quants anys fa que es va inventar el microscopi? Escriu el número enlletres. ..............................................................................................................................- Per a què serveix el microscopi?...............................................................................................................................- Què són les cèl·lules?...............................................................................................................................Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 2. 2. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM Sac 2. Com són les cèl·lules.Una cèl·lula és una mena de sac petit ple d’un líquidespès. A l’interior s’hi distingeixen unes parts méspetites. 2 líquidHi ha diverses classes de cèl·lules amb formes i mides Nutrició = menjardiferents.Estan vives i fan les funcions de nutrició, relació ireproducció. Relació Reproducció Respon:- Què és una cèl·lula?...............................................................................................................................- Quantes classes de cèl·lules hi ha?...............................................................................................................................- Copia el dibuix  de la pàgina 40 del llibre .Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 3. 3. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM 3. Parts de la cèl·lula- La membrana: coberta que envolta la cèl·lula i lasepara de l’exterior.- El nucli: controla el funcionament de la cèl·lula. 3- El citoplasma: entre la membrana i el nucli. Hitrobem diversos orgànuls cadascun amb unafunció. Copia i estudia:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pàgina 41 del llibre Forma esfèrica 4. Cèl·lules animals i vegetals Forma cúbica- Les cèl·lules animals tenen formes esfèriques,cúbiques, estrellades i, de vegades, molt irregulars.- Les cèl·lules de les plantes (vegetals) són més Forma estrelladagrans i tenen forma prismàtica. Estan envoltadesd’una paret dura. Forma prismàtica ParetAdaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 4. 4. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM Copia i estudia:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4.............................................................................................................................................................................................................................................................. Pluricel·lulars 5. Pluricel·lulars i unicel·lularsEls animals i les plantes estan formats per moltescèl·lules. Són éssers pluricel·lulars.Els éssers unicel·lulars són els que estan formats per Unicel·lularsuna sola cèl·lula. Respon:- Què és un ésser pluricel·lular?..............................................................................................................................................................................................................................................................- Quantes cèl·lules tenen els éssers unicel·lulars?...............................................................................................................................Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 5. 5. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM Copia i estudia el quadre verd de la pàgina 41 del llibre .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Pensa i escriu. Escriu el nom de les parts de la cèl·lula. Membrana – nucli – citoplasma - orgànuls Escriu:- La ............................................... - Els .......................................- El ............................................... - El .........................................Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 6. 6. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM Ordena i escriu les frases: coberta cèl·lula. La envolta una membrana és que la 6............................................................................................................................... entre El part citoplasma és la membrana nucli. la el i............................................................................................................................... controla nucli funcionament de cèl·lula. El la el............................................................................................................................... Busca i escriu 8 paraules relacionades amb la cèl·lula. Nucli – cèl·lula – citoplasma – microscopi – unicel·lular – orgànuls – membrana – pluricel·lular R N U C L I B U C O L A F E M I L C N I P R P T G I U S J I T L X L M I C R O S C O P I U D R E Q U I E P O L R C O L· R A D L· L M P I T L L D L F L A I L C G A U S G F U S C U E L E L H A W L M R R L· O T A V R S A A A B L M I L C I X R R F I U M H O R G A N U L S L J V A U U C S N O T A U J E I I B E I P L R T L M E M B R A N AAdaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 7. 7. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CMEls éssers pluricel·lulars: animals i plantes (pàgina42 del llibre ) 7 1. El regne dels animals Regne dels animalsEls animals són éssers vius pluricel·lulars ques’alimenten d’altres éssers vius.Es poden desplaçar d’un lloc a l’altre i reaccionenperquè tenen òrgans dels sentits i d’un sistemanerviós. Copia i estudia:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Regne de les plantes 2. El regne de les plantesLes plantes són éssers vius pluricel·lulars que nonecessiten prendre aliment, ja que elles mateixes se’lfabriquen amb un procés anomenat fotosíntesi. FotosíntesiNecessiten aigua, sals minerals, diòxid de carboni illum solar.No es desplacen i reaccionen davant algunsestímuls (llum).Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 8. 8. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM 8 Copia i estudia:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Organització i unió cel·lular 3. Cèl·lules i teixitsEls éssers pluricel·lulars estan formats per cèl·lules demolts tipus diferents. Teixit muscularAquestes cèl·lules s’organitzen i s’uneixen d’unamanera determinada.Les cèl·lules que són iguals s’agrupen en teixits:muscular, ossi... Teixit ossi Copia i estudia:Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 9. 9. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9.............................................................................................................................. Nivell d’organització dels 4. Dels teixits als organismes éssers viusLa unió de diversos teixits, per treballarconjuntament en una funció, dóna origen a un cèl·lulaòrgan (el cor, els pulmons, un os, un múscul o la fullad’una planta). Teixit ossiEls òrgans s’agrupen i formen sistemes i aparells. Sóngrups d’òrgans que participen en la mateixa funció.Finalment, la unió de tots els aparells i sistemes dónalloc a un organisme, és a dir, a un ésser viu complet. nivell d’òrgan (os)Per tant, en un ésser viu pluricel·lular podem distingircèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes i l’ésserviu complet. D’això se’n diu nivell d’organització delséssers vius. nivell de sistema (sistema ossi)Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 10. 10. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM nivell d’organisme 10 MIRA L’ESQUEMA  DE LA PÀGINA 43 DEL LLIBRE . Busca la informació i respon:- Què és el regne dels animals?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Com s’alimenten les plantes?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Com s’organitzen les cèl·lules que són iguals dels éssers viuspluricel·lulars?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 11. 11. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM- Escriu el nom d’un teixit que podem trobar en els animals................................................................................................................................- Completa les frases: o La unió de diversos teixits dóna origen a un ............................. 11 o Els òrgans s’agrupen i formen ................................... i .............................................. o La unió de tots els aparells i sistemes dóna lloc a un ............................................., és a dir, a un ...........................................................................................Els altres éssers vius (pàgina 44 del llibre ) Regne dels fongs 1. El regne dels fongsEls fongs s’assemblen en part als animals i en part a Boletles plantes, però són diferents de tots dos.La majoria són pluricel·lulars. No es desplacen.Necessiten altres éssers vius per a alimentar-se.Els més coneguts són els bolets. Estan formats peruna xarxa de fils anomenada miceli. El miceli reculll’aliment i creix sota terra. Després surt el bolet. Regne dels bacteris 2. El regne dels bacterisEls bacteris són els éssers vius més petits.Són unicel·lulars, és a dir, formats per una solaAdaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 12. 12. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CMcèl·lula.Els podem trobar a tot arreu: al terra, a l’aire, al’aigua, en un altre ésser viu...Alguns són molt útils, com els que s’utilitzen per fer eliogurt (fotografia  ) 12D’altres causen malalties (fotografia  )Els éssers unicel·lulars que només es poden veureamb el microscopi s’anomenen microbis. Busca la informació i respon:- Què són els fongs?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- De què estan formats els fongs anomenats bolets?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Què són i com són els bacteris?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Protozous 3. El cinquè regneAdaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 13. 13. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CML’últim regne dels éssers vius inclou tots els que no Algues unicel·lularspertanyen als regnes anteriors.Molts són unicel·lulars i reben el nom de microbisperquè cal un microscopi per observar-los. Algues pluricel·lularsPertanyen a aquest regne: 13- Els protozous. Són unicel·lulars, la majoria viuen alsrius, les basses i els mar.- Les algues. Viuen a l’aigua i es fabriquen l’alimentcom les plantes. Algunes són unicel·lulars i d’altrespluricel·lulars. 4. Els virus VirusEls virus són tan petits i tan senzills que els científicspensen que no són éssers vius. Ni tan sols es podenveure amb els microscopis normals.Només es poden reproduir dins d’algun ésser viu, alqual provoquen malalties com el xarampió, la grip ola sida. Respon els exercicis , , , i 11 de la pàgina 45 del teullibre . Fes les ACTIVITATS Comprèn de la pàgina 46 del teu llibre : 12, 14, 16 i 17.Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 14. 14. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM Recorda que pots demanar ajuda . 14Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.
 15. 15. TEMA 3: ELS ÉSSERS VIUS CM REPASSA Fes les ACTIVITATS de la pàgina 48 del teu llibre : 29, 30, 1531 i 32.Adaptació Coneixement del Medi 6è. Aula d’AcollidaEscola Wagner. Santa Coloma de Gramenet.

×