Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edat mitjana. Vocabulari.

2,331 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

Edat mitjana. Vocabulari.

  1. 1. L’ EDAT MITJANA •LES PERSONES A L’EDAT MITJANA FA MOLTS ANYS ELS HOMES I LES DONES VIVIEN EN CASTELLS O AL COSTAT DELS CASTELLS. EN ELS CASTELLS MANAVA EL REI. ELS NOBLES I ELS CAVALLERS AJUDAVEN AL REI. AL COSTAT DEL CASTELL VIVIEN ELS ARTESANS I ELS PAGESOS I LES PAGESES. REI NOBLES CAVALLERS ARTESANS PAGESOS I PAGESES
  2. 2. • EL REI: ERA LA PERSONA QUE MANAVA MÉS. • ELS NOBLES: EREN SENYORS I SENYORES QUE TENIEN MOLTS CAMPS. FEIEN LES COSES QUE MANAVA EL REI. • ELS CAVALLERS: ANAVEN A LA GUERRA A LLUITAR PER GUANYAR POBLES PER ALS NOBLES I EL REI. • ELS ARTESANS : TENIEN UN OFICI. EREN ELS FUSTERS (treballaven la fusta), FORNERS (feien el pa), SABATERS (feien sabates), ... • ELS PAGESOS I LES PAGESES: TREBALLAVEN ELS CAMPS DELS NOBLES I DEL REI.
  3. 3. •QUI EREN AQUESTES PERSONES A L’ EDAT MITJANA?
  4. 4. •LES CIUTATS A L’EDAT MIJANA MIRA EL DIBUIX I ESCRIU SÍ O NO UNA DONA TIRA AIGUA PER LA FINESTRA AL CARRER HI HA MOLTS COTXES HI HA UN FORN ON ESTAN FENT EL PA LES PERSONES VAN EN AUTOBÚS ELS NENS I LES NENES TENEN ORDINADORS AL CARRER HI HA ROBA EN UNA CORDA PORTEN ELS VESTITS IGUAL QUE NOSALTRES UNA SENYORA COMPRA ROBA AL CARRER ELS ANIMALS PORTEN LES COSES QUE PESEN LES CASES SÓN MOLT ALTES ELS HOMES I LES DONES NO TREBALLEN
  5. 5. •QUÈ PORTAVEN ELS CAVALLERS? ESCRIU EL NOMBRE AL COSTAT DEL SEU NOM •QUÈ HI HAVIA EN TEMPS DELS CASTELLS? ENCERCLA SÍ O NO I PINTA LES COSES QUE HI HAVIA A L’EDAT MITJANA
  6. 6. •QUÈ PORTAVEN ELS CAVALLERS? ESCRIU EL NOMBRE AL COSTAT DEL SEU NOM •QUÈ HI HAVIA EN TEMPS DELS CASTELLS? ENCERCLA SÍ O NO I PINTA LES COSES QUE HI HAVIA A L’EDAT MITJANA

×