อารยธรรมเมโสโปเตเมีย..510

7,388 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
352
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย..510

 1. 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 2. 2. แหล่งกำาเนิด
 3. 3. ชนเผ่าในดินแดนเมโสโปเตเมีย• ชนเผ่าสุเมเรียน Sumerian-  เป็นชนเผ่าแรกที่เข้าครอบครอง และทำาการก่อสร้างระบบชลประทานเป็นชาติแรก- สังคมของสุเมเรียนยกย่อง เกรงกลัวเทพเจ้า นิยมก่อสร้างศาสนสถานเรียกว่า “ ”ซิกกูแรต  สร้างด้วยอิฐตากแห้ง- ชาวสุเมเรียน เป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษร ได้แก่  “ ”อักษรลิ่ม หรือ คูนิฟอร์มcuneiform นักประวัติศาสตร์จึงนับเอาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์- “กิลกาเมซ” Epic of Gilgamesh เป็นมหากาพย์ที่ถูกแต่งขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับนำ้าท่วมโลก- มีความเจริญทางด้านคณิตศาสตร์ ปฏิทิน และการชั่งตวง วัด
 4. 4. • ชนเผ่าอามอไรต์ Amorite  หลังจากสุเมเรียนเสื่อมอำานาจ ชาวอามอไรต์ Amorite ได้ตั้ง อาณาจักรบาบิโลเนีย Babylonia  ขึ้นมา การปกครองแบบรวมศูนย์ การจัดเก็บภาษี การเกณฑ์ทหาร- สมัยพระเจ้าฮัมมูราบี ( 1792-1745 B.C.) ได้มี “ประมวลกฎหมายฮัมมุราบี” เป็นลายลักษณ์อักษร จารึกแผ่นศิลายึดถือหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการลงโทษแท่นกฏหมายฮัมมูราบี
 5. 5. •  ชนเผ่า ฮิตไทต์และคัสไซต์ฮิตไทต์• - เป็นเผ่าอินโดยุโรเปียน- เดิมอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซีย ขยายตัวมาตามลุ่มแม่นำ้ายูเฟรติส โจมตีทางเหนือของซีเรีย ปล้นกรุงบาบิโลนและปกครองดินแดนเมโสโปเตเมียต่อมา- มีความสามารถในการรบมาก- เป็นชนเผ่าแรกที่รู้จักใช้เหล็กทำาเป็นอาวุธ รู้จักใช้รถเทียมม้าทำาศึก- ตรงกับสมัยที่อียิปต์เรืองอำานาจ- กษัตริย์ฮัตตูซิลิที่ 3แห่งฮิตไทต์ และฟาโรห์รามเสสที่ 2แห่งอียิปต์ได้ทำาสนธิสัญญาไม่รุกรานกัน และหากบุคคลที่ 3มาโจมตี ต้องช่วยเหลือกัน• คัสไซต์-เข้ายึดครองกรุงบาบิโลน
 6. 6. • ชนเผ่าอัสซีเรีย• - พวกอัสซีเรียน ได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลน มีศูนย์กลางที่ นิเนเวห์ ตั้งจักรวรรดิอัสซีเรีย Assyrian- สมัยพระเจ้าอัสชูร์บานิปาล 668-629 B.C. อัสซีเรียมีความเจริญขีดสุด•  เป็นเผ่าเซมิติกมาจากทะเลทรายอาหรับ- มีการปั้นแบบนูนตัวและลอยตัว ให้อารมณ์สมจริง- สามารถในการรบและการค้า- ขยายอำานาจถึงฟินิเชีย ปาเลสไตน์ อียิปต์และเปอร์เซีย
 7. 7. • ชนเผ่าคาลเดีย. เผ่าคาลเดียน  Chaldean  เข้ายึดครองนิเนเวห์สำาเร็จ สถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นใหม่- สมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ 605-562 B.C.สามารถตีเยรูซาเลม และกวาดต้นเชลยมาเป็นจำานวนมาก ได้สร้าง “สวนลอยแห่งบาบิ”โลน  Hanging Gardens of Babylon- ชาวคาลเดียน เป็นชาติแรกที่นำาเอาความรู้ด้านดำาราศาสตร์มาพยากรณ์โชคชะตามนุษย์และยังสามารถคำานวณด้านดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำา
 8. 8. • สวนลอยบาลิโลน ของชาวคลาเดีย- เป็นเผ่าเซเมติก โค่นล้มแอสซีเรียนได้- สถาปณาจักรวรรดิแคลเดียนหรือบาบิโลเนียใหม่- สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลน ในสมัยพระเจ้าเนบูชัดเนสซาร์- ทำาแผนที่ดวงดาว- คำานวณการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา- แบ่งสัปดาห์เป็น 7 วัน
 9. 9. • พวกเปอร์เซียชนเผ่าอินโดยุโรเปียน ปกครองบริเวณที่ราบสูง อิหร่านมีราชวงศ์ต่างๆปกครอง ดังนี้1)ราชวงศ์อะคีเมนิด- ก่อตั้งโดยพระเจ้าไซรัสมหาราช ขยายอำานาจไปจนถึงแม่นำ้าสินธุ อียิปต์- พระเจ้าดาริอุส ขยายจักรวรรดิกว้างขวางไปอีก สร้างเมืองหลวงที่สวยงามชื่อ “เปอร์ชีโปลิช” สร้างถนนเชื่อมดินแดนในจักรวรรดิ ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของเปอร์เซีย- มีศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นศาสนาประจำาชาติ มีเทพเข้าอาหุรามาสดาเป็นเทพฝ่ายดีและอาหริมันป็นเทพฝ่ายชั่ว- ถูกกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกยึดครองทำาให้เสื่อมลง
 10. 10. • 2) ราชวงศ์เซลิวชิด- ก่อตั้งโดยทหารของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีก แต่ไม่มีอำานาจ3) จักรวรรดิของชาวปาร์เถียน- ย้ายเมืองหลวงไปที่แบกแดด4) ราชวงศ์ซัลซานิด- ปกครองเป็นเวลา 400ปีเศษ มีศาสนาอิสลามมาแทนที่ศาสนาซีโรแอสเตอร์5) ราชวงศ์อับบาสิด หรือ อาหรับมุสลิม- มุสลิมรุ่งเรืองทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์- กษัตริย์ที่สำาคัญคือ ฮารูณ อัล ราชิด ส่งเสริมด้านการค้าจนรุ่งเรือง6) สมัยมองโกลปกครอง- ฮุลากุข่านหลานเจงกิสข่านมายึดกรุงแบกแดดปกครองเป็นเวลา 200ปีครึ่ง
 11. 11. • 7) ราชวงศ์ซาฟาวี- ขับไล่มองโกลไปได้ ย้ายเมืองหลวงไปที่อิสฟาฮาน- กษัตริย์ที่สำาคัญคือ ชาห์ อับบาสมหาราช ปฏิรูปการปกครอง- นับถืออิสลามนิกายชีอะห์8) ราชวงศ์คะจาร์- เชื้อสายเติร์ก ไม่ค่อยมีอำานาจ ปกครองแบบเผด็จการ- รัสเซียและอังกฤษขยายอำานาจ9) ราชวงศ์ปาเลวี- กษัตริย์คนแรกคือ เรซา ชาห์ ปาเลวี เปลี่ยนชื่อจากเปอร์ซียเป็นอิหร่าน- สมัยพระเจ้ามุฮำามัด เรซาห์ ชาห์ นำากฎหมายฝรั่งเศสมาใช้ มีการปฏิรูปที่ดิน แต่เศรษฐกิจก็ถดถ้อย
 12. 12. • 10) สมัยสาธารณรัฐอิสลามอยาโตลลา โคไมนีโค่นราชวงศ์ปาเลวี• เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐ- ต่อต้านสหรัฐอเมริกา- เมื่ออยาโตลลา โคไมนีถึงแก่กรรม ผู้นำาได้ดำาเนินนโยบายสายกลาง ปฏิรูปเศรษฐกิจ ให้เสรีภาพ ให้สิทธิสตรี
 13. 13. ชนบางกลุ่มที่สร้างอารยธรรมในเอเชียไมเนอร์• 1.) ฮิตไตท์-เป็นชาติแรกที่รู้จักใช้เหล็ก• 2.)ลิเดียน-เป็นชาติแรกที่มีผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้• 3.)ฟินิเชียน-สร้างเรือใบขนาดใหญ่  รวมทั้งเมืองท่าขนาดใหญ่ด้วย-นำาอักษรของอียิปต์และลิ่มมาดัดแปลงเป็นอักษรอัลฟาเบต(อักษรที่ใช้เสียงสระและพยัญชนะประสมกัน)ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของภาษากรีก-ละติน
 14. 14. • 4.)ฮิบรู• - เป็นบรรพบุรุษของชาวยิว- เรื่องราวของชาวฮิบนูปรากฏอยู่มนภาคแรกของคัมภีร์ไบเบิล- กษัตริย์เดวิด เป็นปฐมกษัตริย์- กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ กษัตริย์โซโลมอน- นับถือลัทธิยูดายหลังจากกรีก-โรมัน เรืองอำานาจในเอเชียตะวันตกแต่อารญธรรมเมโสโปเตเมียก็ไม่สูญสลายก็มีวัฒนธรรมกรีก-โรมัน เป็นรากฐานวัฒนธรรมโลกต่อมากษัตริย์ไซโลมอน อันยิ่งใหญ่
 15. 15. • น.ส. กมลวรรรณ์ ชูแก้ว ม.5/10เลขที่ 24• น.ส.กรชวัล ศรีสักดา ม.5/10เลขที่ 25• น.ส. จุฑาภรณ์ จันทร์ประทุม ม.5/10เลขที่ 28• น.ส. ญาณิน ทองสมัคร์ ม.5/10เลขที่ 30• น.ส. นลพรรณ แสงสุริยัน ม.5/10เลขที่ 35• น.ส. ศุภัสรา อมรลักษณ์ ม.5/10

×