Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mahir M. Quluzade - Oracle ASM : Ən çox soruşulan 5 sual

2,614 views

Published on

AZEROUG (Azerbaijan Oracle User Group) 2012-ci ilin son görüşündə təqdim etdiyim prezentasiyadır.

Təqdimatda Oracle ASM (Automatic Storage Management) dən söhbət açılır və ASM komponentləri ilə bağlı ən çox verilən 5 sual cavablandırılır.


Hörmətlə
Mahir M. Quluzadə
www.mahir-quluzade.com

Mahir M. Quluzade - Oracle ASM : Ən çox soruşulan 5 sual

 1. 1. http://www.azeroug.orgOracle ASM : Ən çox soruşulan 5 sualMahir M. QuluzadəOCP 11g
 2. 2. Mahir M. Quluzadə http://www.azeroug.org AZEROUG (Azerbaijan Oracle User Group) TROUG (Turkish Oracle User Group) OCP Database 11g Administrator OCE Database SQL Oracle Blog : http//www.mahir-quluzade.com Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Oracle DBABazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 2/24
 3. 3. Bu söhbət nəyi əhatə edəcək ? http://www.azeroug.org Maksimum Dayanıqlılıq Arxitekturası Oracle Database (single-instance database) topologiyası Oracle Automatic Storage Management (ASM) Arxitekturası ASM Instance idarə olunması ASM Disklər və Diskgrouplar ASM Fayllar ASM Cluster File Sistem – ACFS Verilənlər Oracle ASM-ə miqrasiya olunması (video demo) Sizin suallarınızBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 3/24
 4. 4. Maksimum Dayanıqlılıq Arxitekturası http://www.azeroug.org Oracle ASM – Disk səviyyəsində verilənlərin dayanıqlılığıBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 4/24
 5. 5. Oracle Automatic Storage Management http://www.azeroug.org  Ən çox soruşulan 5 sual : 1  Oracle Automatic Storage Management S : Oracle ASM : gətirdiyi fayda nələrdir? C : Block səviyyəsində İ/O etməsi peformansın artmasına kömək edərək, hər hansı fayl sistemə ehtiyac olmadan datafaylları idarə etməyə imkanı yaradır. Verilənləri fiziki disklər üzərinə yayaraq (Striping), sürətli oxunmasına imkan yaradır. Storage dəyişikliyi olduğu zaman avtomatik olaraq verilənləri balanslaşdırır (Rebance). Verilənlər bazasını bağlamadan diskqrupların ölçülərini dəyişmək, datafaylları yeni disklərə keçirdə bilmək imkanı verir.Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 5/24
 6. 6. Oracle Database (single-instance database) http://www.azeroug.org topologiyası Oracle High Availability daemonlar Grid Infrastructure home”dən işləyir Single-Instance Oracle ASM running Grid Infrastructure home”dən işləyir Single-Instance Oracle database Oracle Database Oracle home”də işləyir. ASM Disklər isə SAN üzərindədir (RAID 1+0)Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 6/24
 7. 7. Oracle Automatic Storage (ASM) http://www.azeroug.org Arxitekturası Oracle ASM Instance SGA – System Global Area Backgroud processes Oracle ASM Components ASM Fayllar ASM Diskqruplar ASM Disk ASM Allocation Unit ASM Extent Oracle Dynamic Volume Manage - ADVM Oracle Cluster File System - ACFSBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 7/24
 8. 8. Oracle ASM Instance http://www.azeroug.org Oracle ASM Instance, Database Instance kimi System Global Area (SGA) və Background Proseslər”dən təşkil olunub Oracle ASM Instance, Database Instance kimi SPFILE / PFILE və PASSWORD fayldan istifadə edir INSTANCE_TYPE = ASM Oracle ASM Instance ASM Metasını idarə edəndir Oracle ASM Instance heç bir verilənlər bazasına bağlanmır, Data Dictionary yoxdur ASM Clientlər yalnız Oracle ASM Instance mount olduqdan sonra ASM diskqruplardan istifadə edə bilərlər Oracle ASM İnstance Grid İnfrastructure Home”dən SQL*Plus (SYSASM, SYSDBA, SYSOPER), ASMCA, ASMCMD və Enterprise Manager (əgər clusterdədirsə Server Control Utility (SRVCTL)) ilə idarə olunurBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 8/24
 9. 9. Oracle ASM Instance http://www.azeroug.org  Ən çox soruşulan 5 sual : 2  Oracle ASM Instance S : Bir serverdə neçə Oracle ASM Instance işləyə bilər? C : Hər bir serverdə yalnız və yalnız bir Oracle ASM Instance işləyə bilər. Həmin serverdə işləyən bütün verilənlər bazaları bu ASM Instance”dən istifadə edəcək.Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 9/24
 10. 10. Oracle ASM Disklər http://www.azeroug.org Oracle ASM Disklər – Disk Partitiondan, LUN” lardan, Logical Volume”dan və NFS”dən təşkil oluna bilər Oracle ASM Disklər ASM İnstance start olduğu vaxt ASM_DİSKSTRİNG parameterden qiymətini oxuyub diskləri scan edir Oracle ASM Diskləri ASMLib (Linux) və asmtool, asmtoolg (Windows) ilə konfiqurasiya edilir Oracle ASM Diskləri diskləri asmcmd və SQL*Plus ilə görmək mümkündürBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 10/24
 11. 11. Oracle ASM Diskqruplar http://www.azeroug.org ASM Diskqruplar bir və ya bir neçə ASM Diskin məntiqi qrupudur ASM Diskqruplarda bütün Oracle fayllarını, Data faylları, Control faylları, Redo log faylları, Server Parameter faylını (SPFİLE) yaratmaq mümkündür ASM Diskqruplar eyni zamanda fast recovery area kimi istifadə oluna bilər RMAN backupları, Flashback və Arxiv logları saxlaya bilər Oracle ASM Diskqruplar içində faylları I/O performansını artırmaq üçün disklər üzərində yaymalar edər Fine Striping və Croase Striping Oracle ASM Disqruplarda verilənlərin dayanıqlılığı təmin etmək üçün dikləri 3 redundancy səviyyədə mirror edər High (three-way mirroring), Normal (two-way) və External (no mirror)Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 11/24
 12. 12. Oracle ASM Disklər və Diskgrouplar http://www.azeroug.org  Ən çox soruşulan 5 sual : 3  Oracle ASM Disklər və Diskgrouplar S : Oracle ASM Diskgroupların neçə ədəd olmasını məsləhət görülür? C : Oracle ASM Diskgroupların DATA və FRA olmaqla 2 ədəd olmasını məsləhət görülür. DATA database fayllar və FRA fast recovery area üçün. Bu diskqruplar üçün redundancy RAID istifadə olunmursa NORMAL və ya HIGH, RAID istifadə olunursa External olmasını məsləhət görülür.Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 12/24
 13. 13. Oracle ASM Fayllar http://www.azeroug.org Oracle ASM Fayllar – ASM diskqrupların içinde depolanmış fayllardır Oracle ASM Diskqrupdakı ASM fayllarına avtomatik bir ad verir +diskgroup/dbname/filetype/filetypetag.file.incarnation ASM Fayllar sizin düzəltdiyiniz ASM şablona uyğun da düzəldilə bilər ALTER SYSTEM DB_CREATE_FİLE_DEST = ‘+data(mytemplate)’ Oracle ASM fayl ASM disklər üzərində ASM extendlər şəklində saxlanılır ASM extendlər isə AU (Allocation Unit) lərdən təşkil olnur AU Diskqruplar yaradılan zaman verilir susmaya görə ölçüsü 1MB olur Fayl Extend Range Extend size 0 - 20000 AU Size 200000 - 39990 4 x AU Size 40000+ 16 x AU SizeBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 13/24
 14. 14. Oracle ASM Fayllar http://www.azeroug.org  Ən çox soruşulan 5 sual : 4  Oracle ASM Fayllar S : Allocation Unit (AU) ölçüsü nə qədər olması məqsədə uyğundur? C : Allocation unit ölçüsü susmaya görə 1MB-dır, 11g-dən sonra AU 1,2,4,8,16,32 və 64 MB vermək mümkündür. Oracle bir çox məqsədlər üçün 4MB olmasını məsləhət görür. AU ölçüsü nə qədər böyük olarsa ola bilər ki, oxumalarda daha çox performans əldə etmək mümkündür.Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 14/24
 15. 15. Oracle ASM Cluster Fayl Sistem - ACFS http://www.azeroug.org Oracle ASM Cluster Fayl Sistem (ACFS) Oracle ASM üzərində multi- platform fayl sistemdir Oracle ACFS - Single Instance və RAC dəstıkləyən fayl sistemdir Oracle ACFS - application fayllarını, alert logları, trace faylları, BFILE, video və audio fayllar, şəkil faylları kimi fayalları saxlamağı dəstəkləyir Oracle ACFS – Oracle Database Home kimi istifadə edilə bilər, amma Grid Infrastracture Home ola bilməz Oracle Real Application Clustes”də OCR və Vote fayllarını saxlamaz Oracle ACFS - Oracle ASM”lə Oracle ADVM qatı üstündən danışır Oracle ADVM – bütün storage tiplərində olduğu kimi Volume düzəldər və dinamik olaraq ölçülərini dəyişməyə imkan verər Oracle ACFS aşağıdakı kimi start olunur # /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/bin/acfsload start – sBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 15/24
 16. 16. Oracle ASM Cluster Fayl Sistem - ACFS http://www.azeroug.org  Ən çox soruşulan 5 sual : 5  Oracle ASM Cluster Fayl Sistem – ACFS S : Oracle ACFS-ə RMAN Backup ala bilərəmmi? C : Oracle ACFS Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.3) Verisyasından sonra RMAN backuplarını, BACKUPSET , ARCHİVELOG və Data Pump dumplarını dəstəkləməyə başlayıb. Amma ACFS Snapshotlar bu tip faylları dəstəkləmir.Bazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 16/24
 17. 17. http://www.azeroug.org Verilənlərin Oracle ASM-ə miqrasiyasıBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 17/24
 18. 18. Verilənlərin Oracle ASM-ə miqrasiyası http://www.azeroug.org Verilənlərin Oracle ASM-ə miqrasiyasının yolları RMAN, Enterprise Manager Migration database to ASM with EM - http://www.youtube.com/watch?v=o6d8_2_KXQs Oracle ASM-ə miqrasiya üçün nələr edilməlidir? Verilənlərin Oracle ASM-ə RMAN ilə miqrasiyası olunmasıBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 18/24
 19. 19. Oracle ASM-ə miqrasiya üçün hazırlıq http://www.azeroug.org Compatible <11.0.0 dirsə, onda Read only olan tablespace-ləri read/write edilməlidir Standby Verilənlər bazasında Redo Apply servisi dayandırılır SPFILE və ya Parameter fayl kopyalanır Miqrasiya olunacaq verilənlər bazasına RMAN kopya kimi backup alınır BACKUP AS COPY İNCREMENTAL LEVEL 0 ... Block change tracking aktivdirsə BACKUP İNCREMENTAL LEVEL 1 FOR RECOVER OF COPY ... Archivelog modda olan verilənlər bazasında cari online log arxivlənir RMAN ilə SPFİLE backup alınır Block Change Tracking və Flashback aktivdirsə disable edilir Verilənlər bazası qapadılır - SHUTDOWN IMMEDIATEBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 19/24
 20. 20. Verilənlərin Oracle ASM-ə RMAN ilə http://www.azeroug.org miqrasiyası olunması STARTUP MOUNT edib SPFILE backupdan geri qaytarırıq DB_CREATE_FILE_DEST DB_CREATE_ONLİNE_LOG_DEST_n DB_RECOVERY_FILE_DEST (_SIZE) CONTROL_FILES Parametrlərə uyğun disk adları verilir Control file restore olnur RMAN komandası ilə verilənlər bazasını kopyasına dəyişirik SWITCH DATABASE TO COPY Block Change Traking və FLASHBACK aktivləşdirilir Verilənlər bazası açıldıqdan sora TEMPFİLE dəyişdirilir Online və Standby (əgər varsa) Redo Loglar miqrasiya olunurBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 20/24
 21. 21. Verilənlərin ASM-ə RMAN ilə miqrasiyası http://www.azeroug.org olunması Video Demo http://www.youtube.com/mahoora - Youtube Video ChannelBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 21/24
 22. 22. Oxumağınız məsləhətdir http://www.azeroug.org Oracle Automatic Storage Management Under-the-Hood & Practical Deployment Guide Covers Oracle Database 10g and 11g Önsöz müəllifi : Bill Bridge, Oracle ASM Arxitekturu Kitabın müəllifləri : Nitin Vengurlekar , Murali Vallath, Rich LongBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 22/24
 23. 23. Sizin suallarınız http://www.azeroug.orgBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 23/24
 24. 24. http://www.azeroug.org Mahir M. Quluzade http://www.mahir-quluzade.com http://www.youtube.com/mahoora mahir.quluzade@gmail.comBazar, 2 Dekabr 2012 www.mahir-quluzade.com 24/24

×