Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnsan Yetiştirmek

3,668 views

Published on

yolyordam

Published in: Education
 • help me download this presentation
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

İnsan Yetiştirmek

 1. 1. İnsan Yetiştirmek
 2. 2. Çinliler bambu ağacını şöyle yetiştirir:
 3. 3. Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir…
 4. 4. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.
 5. 5. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez…
 6. 6. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir…
 7. 7. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez…
 8. 8. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.
 9. 9. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar…
 10. 10. … Ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.
 11. 11. Akla gelen ilk soru şudur : Bambu ağacı 27 metre boyuna altı haftada mı, yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?
 12. 12. Bu sorunun cevabı; tabii ki, beş yıldır.
 13. 13. Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?... Tabi ki hayır.
 14. 14. İşte biz öğretmenler de tıpkı bambu ağacını yetiştiren Çinliler gibi ilköğretimden lise bitimine kadar öğrencilerimizi sabırla eğitir, onları hayata ve geleceğe hazırlarız.
 15. 15. İnsan yavrusu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren, bilinçsiz de olsa etrafını tanıma arzusu içindedir.
 16. 16. Zamanla bu istek bilinçli bir öğrenme faaliyetine dönüşür.
 17. 17. İlk bilgileri ailesinden edinmeye çalışır. Burada öğretmen konumunda anne-baba ya da aile büyükleridir.
 18. 18. Bu durumda bireye ihtiyacı olan bu bilgileri planlı ve programlı bir şekilde verecek birilerinin rehberliğine gerek vardır.
 19. 19. İşte öğretmen, bireylere öğrenmesi gereken bilgileri planlı, programlı bir şekilde, belli bir ortamda, belirli araç-gereçlerle öğreten kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 20. 20. ABD'de bir lise müdürünün her yıl okulun açılışında öğretmenlerine hitaben söyledikleri oldukça düşündürücüdür:
 21. 21. “ Bir toplama kampından sağ kurtulabilen insanlardan biriyim.
 22. 22. Gözlerim, hiçbir insanın görmemesi gerekenleri gördü;
 23. 23. iyi eğitilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları…
 24. 24. iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar,
 25. 25. işini iyi bilen hemşirelerin öldürdüğü bebekler,
 26. 26. … lise ve üniversite mezunu insanların vurduğu, yaktığı kadın ve çocuklar!
 27. 27. Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.
 28. 28. Sizlerden isteğim şudur: Öğrencilerinizin ‘insan olması’ için çaba harcayın.
 29. 29. Çabalarınız, bilgili canavarlar, becerikli psikopatlar üretmesin.
 30. 30. Okuma, yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa, yalnızca o zaman önem taşır.”
 31. 31. Evet insan yetiştirmek! Yaratanını tanıyan, anne-babasına hürmeti olan, insanlara saygılı ve onların değerlerine hoşgörülü insan yetiştirmek, dünyanın en değerli ve zor işi!
 32. 32. Öğretmen, birey ve toplum üzerinde yaz ortasında rehavete düşmüş yarı uykulu insanlar üzerine dökülen buzlu su gibi…
 33. 33. … öğrencilerini ve çevresini devamlı uyanık tutan ve olaylar karşısında duyarlı bir yapıda olmalarını sağlayacak bir etki bırakmalıdır.
 34. 34. Öğretmen de öğrencilerini insan olmaya hazırlayan birer Bu yüzden öncelikle insana saygılı, donanımlı ve nitelikli öğretmenlere büyük ihtiyaç var.
 35. 35. Çünkü herhangi bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği yeterli güç ve niteliğe ulaşmadıkça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve en yüce eğitim araçları da bulunsa, bunlar gerçekleşemez…
 36. 36. Milletine düşman, halkına zalim ve değerlerine yabancı fertler değil, “İyi bir insan olma” hedefinde ‘iyi insan yetiştirmek’, özellikle zamanımızda ne kadar önemlidir!
 37. 37. www.yolyordam.com

×