Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La sida

709 views

Published on

Powerpoint sobre la sida

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La sida

  1. 1. La Sida Arnau Bonet Javier Hidalgo Adrian Marín
  2. 2. Dades sobre el Sida <ul><li>SIDA: Síndrome de Immunodeficiència Adquirida </li></ul><ul><li>Es basa en la destrucció del sistema immunològic del cos, fet que el des protegeix contra infeccions i altres malalties. </li></ul><ul><li>La malaltia en si no provoca la mort, sino que aquesta be provocada per les malalties que el cos no pot rebutjar ni defensar-se d’elles. </li></ul>
  3. 3. Formes de transmetre la malaltia <ul><li>Bàsicament, la malaltia es transmet per dos vies, o bé per via sexual o bé per via sanguínia, encara que també es pot transmetre a traves de la llet materna. </li></ul>
  4. 4. Diferencies entre Sida i VIH <ul><li>El VIH, o Virus de Immunodeficiència Humana es el virus que provoca la malaltia del Sida. </li></ul>No s’ha de confondre el virus amb la malaltia, ja que una persona infectada pot no desenvolupar la malaltia y viure sana durant tota la seva vida, encara que seria portadora del virus y podria infectar a més gent.
  5. 5. Principals símptomes del Sida <ul><li>El principal y casi únic símptoma del Sida es la eliminació dels glòbuls blancs, inutilitzant el sistema immunològic corporal y deixant al malalt completament vulnerable a qualsevol malaltia. </li></ul><ul><li>Això fa que per a un malalt de sida una simple grip sigui algo realment perillós para a la seva salut. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Un altres símptoma apart de la perillositat de qualsevol altra malaltia es que el Sida provoca que siguem molt més vulnerables a infeccions estranyes, como infeccions cerebrals o càncers. </li></ul>
  7. 7. Percentatge de persones infectades per països
  8. 8. Preguntes <ul><li>Similituds entre el VIH i el Sida </li></ul><ul><li>Quines formes hi ha de transmetre la malaltia? </li></ul>

×