Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquizofrenia

1,447 views

Published on

Treball de Ciències per al món contemporani de 1de Bat sobre la Esquizofrènica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esquizofrenia

 1. 1. MALALTIES DE SALUT MENTAL<br />ESQUIZOFRÈNIA<br />
 2. 2. Malalties de salut mental<br />La malaltia mental és una alteració dels processos cognitius i afectius del desenvolupament, considerat com anormal pel que fa al grup social de referència del qual prové l'individu. Es troba alterat el racionament i en el coneixement, en els quals es dificulta la facultat de reconèixer la realitat o d'adaptar-se les condicions de la vida.<br />
 3. 3. L'etiologia biològica ens distingeix les malalties mentals per la seva naturalesa única i diferenciada:<br />D’origen biològic (genètic, neurològic,...)<br />D’origen ambiental (relacional, familiar, psicosocial,...) <br />D’origen psicològic (cognitiu, emocional,...)<br />
 4. 4. PRINCIPALS CATEGORIES DELS TRASTORNS MENTALS<br />Trastorns neuròtics<br />La manca d'evidència de lesions orgàniques <br />Presència d'un nivell elevat d'angoixa.<br />Hipertròfia disruptiva .<br />Trastorns psicòtics<br />Amb o sense un dany orgànic.<br />Trastorn de la personalitat.<br />Pèrdua del contacte amb la realitat .<br />L'empitjorament del funcionament social normal.<br />
 5. 5. L’ESQUIZOFRÈNIA<br />
 6. 6. L’ESQUIZOFRÈNIA<br />L'esquizofrènia va aparèixer a mitjans del segle XIX, i és un trastorn fonamental de la personalitat, una distorsió del pensament. Els que la pateixen tenen sovint el sentiment d'estar controlats per forces estranyes i tenen idees delirants que poden ser extravagants, amb alteració de la percepció, afecte anormal sense relació amb la situació i autisme entès com aïllament. <br />
 7. 7. POBLACIÓ I EDATS DE RISC<br />Freqüència<br />
 8. 8. PROBABILITATS HEREDITÀRIES DE LA MALALTIA<br />
 9. 9. ABÚS DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br />
 10. 10.
 11. 11. Símptomes per excés<br />Al·lucinacions.<br />Idees delirants.<br />Llenguatge desorganitzat i incoherent.<br />Comportament greument desorganitzat o catatònic.<br />
 12. 12. Símptomes per defecte<br /><ul><li>Embotiment afectiu
 13. 13. Pobresa de la parla (alògia).
 14. 14. Abúlia o apatia.
 15. 15. Anhedonisme.</li></li></ul><li>
 16. 16. COM AFECTA?<br />
 17. 17. FACTORS<br />FACTORS DE BON PRONÒSTIC<br />FACTORS DE MAL PRONÒSTIC<br />Edat tardana de començament.<br />Començament agut de la malaltia.<br />Existència de factors precipitants: drogues.<br />Absència de embotiment afectiu<br />Factors precipitants de la malaltia clarament identificables.<br />Inici en edat primerenca.<br />Començament progressiu o insidiós de la malaltia.<br />Prevalença de símptomes negatius.<br />Aïllament social o pocs sistemes de suport social.<br />Trastorn previ de la personalitat.<br />
 18. 18. FACTORS DE BON PRONÒSTIC<br />FACTORS DE MAL PRONÒSTIC<br />Si la persona presentava bona adaptació social, sexual i laboral abans de l'aparició de la malaltia.<br />Ambient social i familiar favorable.<br />Bon compliment del tractament.<br />Antecedents familiars de trastorns d'humor.<br />Confusió i símptomes atípics.<br />El subtipus de millor pronòstic és la Esquizofrènia Paranoide.<br />Embotiment afectiu.<br />Història familiar d'esquizofrènia.<br />Llarga evolució abans del primer contacte metge.<br />Abús de drogues.<br />Presència d'anomalies cerebrals clares (ventricles dilatats).<br />Quan la malaltia no remet en tres anys i hi ha múltiples recaigudes.<br />L'esquizofrènia de tipus desorganitzat és la de major gravetat.<br />
 19. 19. TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS I CONSEQÜÈNCIES<br />
 20. 20. EXEMPLES DE TERÀPIA<br />Internació del pacient.<br />Teràpia electroconvulsiva.<br />Teràpia grupal o familiar.<br />
 21. 21. Preguntes<br /><ul><li>Què és l’esquizofrènia?
 22. 22. Digues tres exemples de teràpies per a tractar els pacients esquizofrènics.</li>

×