Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن

Ad

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385...

Ad

‫پرسید‬‫می‬ ‫که‬ ‫شنیدم‬ ‫یا‬ ‫خواندم‬ ‫جایی‬ ‫در‬:‫ز‬ ‫در‬ ‫برودر‬ ‫کری‬ ‫کرردی‬ ‫بازی‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫ات‬‫کودکی‬ ‫دوران‬ ‫...

Ad

‫نوش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫ست‬‫سوالی‬ ‫این‬ ‫رفتر‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫وبال...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad

#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن

Download to read offline

به همت ویرگول، کمپینی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران اوج وبلاگ فارسی اجرا شد. در این کمپین از همه وبلاگ‌نویسان قدیمی و جدید خواسته شده بود تا تجربه‌ی خود را از وبلاگ‌نویسی منتشر کنند تا بلکه تلنگری باشد برای دوباره جان گرفتن وبلاگستان فارسی.

من هم سعی کردم با استفاده از داده‌ها، روایتی از خیزش و افول وبلاگستان فارسی، دلایل و عوامل دخیل در آن، ارائه دهم.

به همت ویرگول، کمپینی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران اوج وبلاگ فارسی اجرا شد. در این کمپین از همه وبلاگ‌نویسان قدیمی و جدید خواسته شده بود تا تجربه‌ی خود را از وبلاگ‌نویسی منتشر کنند تا بلکه تلنگری باشد برای دوباره جان گرفتن وبلاگستان فارسی.

من هم سعی کردم با استفاده از داده‌ها، روایتی از خیزش و افول وبلاگستان فارسی، دلایل و عوامل دخیل در آن، ارائه دهم.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن

 1. 1. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 ‫دیانابالگ‬ ‫اینستادایناگرام‬ ‫تلدایناگرام‬ ‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫جستاری‬‫ف‬‫ارسی‬ ‫با‬‫وبالگستان‬ ‫مرگ‬ ‫تاریخ‬ ‫تعیین‬‫ناصری‬ ‫مهدی‬ #‫اسالید‬‫بالگ‬:‫دا‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫لینک‬ ‫اسالیدها‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وبالگ‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نمایشی‬ ،‫اسالید‬ ‫این‬‫رد‬.‫برای‬ ‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫اصل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬
 2. 2. ‫پرسید‬‫می‬ ‫که‬ ‫شنیدم‬ ‫یا‬ ‫خواندم‬ ‫جایی‬ ‫در‬:‫ز‬ ‫در‬ ‫برودر‬ ‫کری‬ ‫کرردی‬ ‫بازی‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫ات‬‫کودکی‬ ‫دوران‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫آخرین‬‫نردگی‬ ‫بهانره‬ ‫بره‬ ،‫کرردیم‬ ‫برازی‬ ‫یردیمی‬ ‫رسرمی‬ ‫بره‬ ،‫رفتیم‬ ‫کوچه‬ ‫به‬ ‫مان‬‫کودکی‬ ‫دوران‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫روزی‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫همه‬‫ای‬ ‫رفتیم‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫خداحافظی‬ ‫تکراری‬.‫آن‬ ‫کره‬ ‫دادیم‬‫نمی‬ ‫احتمال‬ ‫هم‬ ‫لحظه‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫آ‬ ‫روز‬‫خررین‬ ‫روز‬‫بود‬ ‫ولی‬ ‫باشد؛‬. ‫در‬ ‫اتفایات‬ ‫این‬ ‫تمام‬‫وبالگستان‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫عینا‬ ‫هم‬ ،‫مان‬‫زندگی‬ ‫پرشور‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫محله‬ ‫آن‬ ،.‫پسرت‬ ‫کره‬ ‫براری‬ ‫آخرین‬‫منتشرر‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫د‬ ،‫خوانردیم‬ ‫را‬ ‫شران‬‫پست‬ ‫آخررین‬ ،‫کرردیم‬ ‫باز‬ ،‫کناری‬ ‫ستون‬ ‫لینکستان‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مان‬‫دوستان‬ ‫وبالگ‬ ‫بعد‬ ،‫کردیم‬‫پنجرره‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫نوشتیم‬ ‫پستش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظرمان‬ ،‫نظرات‬ ‫کوچک‬‫و‬‫تمام‬! ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫نسل‬ ‫یک‬ ‫تاریخی‬ ‫حافظه‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 3. 3. ‫نوش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫ست‬‫سوالی‬ ‫این‬ ‫رفتر‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫وبالگستان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫اصال‬‫دیگرری‬ ‫های‬‫ته‬ ‫در‬ ‫که‬‫وبالگستان‬ ‫روز‬ ‫کمپین‬‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫فراوانی‬ ‫فردی‬ ‫هایی‬‫روایت‬ ‫بتوانید‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.‫ب‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬‫روایت‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آغاز‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫وبالگستان‬ ‫عمر‬ ‫مسیر‬ ‫چیستر‬ ‫روایت‬ ‫آن‬ ،‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫وبالگستان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫نگرانه‬‫کل‬ ‫و‬ ‫جامع‬‫چره‬ ‫شردر‬ ‫خرتم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫دخیل‬ ‫آن‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ ‫در‬ ‫عواملی‬16‫سال‬ ‫شهریور‬1386،‫است‬ ‫بوده‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫آغاز‬ ‫روز‬‫تووان‬‫می‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫چه‬ ‫وبالگستان‬ ‫همیشگی‬ ‫مرگ‬ ‫برای‬(‫اول‬ ‫نسل‬)‫کرد؟‬ ‫تعیین‬ ‫ایران‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫مشترک‬ ‫زیست‬ ‫یک‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 4. 4. ‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگ‬ ‫اوج‬ ‫دوران‬ ‫خاطره‬ ‫و‬ ‫یاد‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫زنده‬ ‫برای‬ ‫کمپینی‬ ،‫ویرگول‬ ‫همت‬ ‫به‬.‫همه‬ ‫از‬ ‫کمپین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تلنگری‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫منتشر‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫تجربه‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫یدیمی‬ ‫نویسان‬‫وبالگ‬‫دوباره‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫گرفتن‬ ‫جان‬. ‫دهم‬ ‫ارائه‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫دالیل‬ ،‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬ ‫از‬ ‫روایتی‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردم‬ ‫سعی‬ ‫هم‬ ‫من‬. ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫روز‬ 16‫شهریور‬1380‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫وبالگی‬ ‫پست‬ ‫اولین‬ ‫انتشار‬ ، #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 5. 5. ‫د‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫پست‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬‫ر‬ ‫کلیک‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫کمپین‬‫کنید‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫روز‬ 16‫شهریور‬1380‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫وبالگی‬ ‫پست‬ ‫اولین‬ ‫انتشار‬ ، ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نوشته‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫ف‬ ‫وبالگستان‬ ‫کمپین‬‫ارسی‬ ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نوشته‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نمودارهای‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬.‫نیستند‬ ‫مطلب‬ ‫گویای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬.‫برای‬‫درک‬ ‫بخوانید‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫جذاب‬ ‫روایت‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫بهتر‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 Virgool.io/@mahdi ‫سال‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬1382‫اکنون‬ ‫تا‬(1398)‫طریق‬ ‫از‬‫ترندز‬‫گوگل‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 Virgool.io/@mahdi ‫وبالگستان‬ ‫دایناسور‬ ،‫داینابالگ‬‫فارسی‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 8. 8. ‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬81 ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬ ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ GPRS-Edge ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ 3G ‫رایتل‬ ‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬ ‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬ ‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 Virgool.io/@mahdi ‫طول‬ ‫در‬ ‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬ ‫های‬‫سال‬1382‫تا‬1398 ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫صفحه‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 9. 9. ‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬۸۱ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬ ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ GPRS-Edge ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ 3G ‫رایتل‬ ‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬ ‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬ ‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 Virgool.io/@mahdi ‫رشد‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬‫وبالگستان‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 10. 10. ‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬81 ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬ ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ GPRS-Edge ‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ 3G ‫رایتل‬ ‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬ ‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬ ‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 Virgool.io/@mahdi ‫افول‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬‫وبالگستان‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 11. 11. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 ‫تلگرام‬ Virgool.io/@mahdi ‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫جستوی‬ ‫روند‬1394‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫پیشی‬ ‫وبالگ‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬‫گ‬‫می‬‫یرد‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 ‫دیانابالگ‬ ‫تلدایناگرام‬ Virgool.io/@mahdi ‫داینابالگ‬ ‫انقراض‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫دایناسورها‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫تیره‬ ‫ورود‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 WhatsApp: (Worldwide) Virgool.io/@mahdi ‫کلمات‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬Blog،Instagram‫و‬whatsapp‫در‬‫کل‬‫دنیا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 14. 14. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫دی‬1382 ‫خرداد‬1383 ‫آبان‬1383 ‫فروردین‬1384 ‫شهریور‬1384 ‫بهمن‬1384 ‫تیر‬1385 ‫آذر‬1385 ‫اردیبهشت‬1386 ‫مهر‬1386 ‫اسفند‬1386 ‫مرداد‬1387 ‫دی‬1387 ‫خرداد‬1388 ‫آبان‬1388 ‫فروردین‬1389 ‫شهریور‬1389 ‫بهمن‬1389 ‫تیر‬1390 ‫آذر‬1390 ‫اردیبهشت‬1391 ‫مهر‬1391 ‫اسفند‬1391 ‫مرداد‬1392 ‫دی‬1392 ‫خرداد‬1393 ‫آبان‬1393 ‫فروردین‬1394 ‫شهریور‬1394 ‫بهمن‬1394 ‫تیر‬1395 ‫آذر‬1395 ‫اردیبهشت‬1396 ‫مهر‬1396 ‫اسفند‬1396 ‫مرداد‬1397 ‫دی‬1397 ‫خرداد‬1398 ‫تلگرام‬ 0 20 40 60 80 100 120 21‫فروردین‬1394 23‫فروردین‬1394 25‫فروردین‬1394 27‫فروردین‬1394 29‫فروردین‬1394 31‫فروردین‬1394 2‫اردیبهشت‬1394 4‫اردیبهشت‬1394 6‫اردیبهشت‬1394 8‫اردیبهشت‬1394 10‫اردیبهشت‬1394 12‫اردیبهشت‬1394 14‫اردیبهشت‬1394 16‫اردیبهشت‬1394 18‫اردیبهشت‬1394 20‫اردیبهشت‬1394 22‫اردیبهشت‬1394 24‫اردیبهشت‬1394 26‫اردیبهشت‬1394 28‫اردیبهشت‬1394 30‫اردیبهشت‬1394 1‫خرداد‬1394 3‫خرداد‬1394 5‫خرداد‬1394 7‫خرداد‬1394 9‫خرداد‬1394 11‫خرداد‬1394 13‫خرداد‬1394 15‫خرداد‬1394 17‫خرداد‬1394 19‫خرداد‬1394 ‫وبالگ‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تلگرام‬ 18‫اردیبهشت‬1394 Virgool.io/@mahdi ‫در‬18‫اردیبهشت‬1392‫طور‬ ‫به‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬ ، ‫گیرد‬‫می‬ ‫پیشی‬ ‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫همزمان‬. #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 15. 15. ‫زمان‬‫بگیرنرد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫حفظ‬ ‫مسئولیت‬ ،‫مستقل‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫که‬ ‫فرارسیده‬ ‫آن‬.‫یر‬ ‫احتمراال‬‫پرروهه‬ ‫ک‬ ‫یرک‬ ‫نظرر‬ ‫زیرر‬ ‫اطالعرات‬ ‫فنراوری‬ ‫و‬ ‫روانشناسری‬ ، ‫تراری‬ ،‫شناسری‬‫جامعه‬ ،‫شناسی‬‫مردم‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫زیرساختی‬ ‫بگیرد‬ ‫شکل‬ ‫باید‬ ‫دانشگاه‬.‫ت‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫باز‬‫ی‬‫داده‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫وبالگی‬ ‫های‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬‫وسر‬ ‫شوند‬ ‫بازیابی‬ ‫یابل‬ ‫هایی‬‫پروتکل‬.‫اندی‬ ‫تراریخی‬ ‫دوران‬ ‫یرک‬ ‫در‬ ‫مرا‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫بره‬ ‫بتواننرد‬ ‫آیندگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫تا‬‫ایم‬‫شریده‬ ‫بسازند‬ ‫آینده‬ ‫کردن‬ ‫تر‬‫روشن‬ ‫برای‬ ‫چراغی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬. ‫جسد‬ ‫با‬‫ی‬‫افتاده‬ ‫زمین‬‫چه‬ ‫داینابالگ‬‫کنیم؟‬ ‫یا‬‫وبالگستان‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
 16. 16. ‫برود‬ ‫مرا‬ ‫فردی‬ ‫های‬‫خواست‬ ‫ارضای‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ،‫ها‬‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫زمانی‬ ‫شاید‬-‫جهرت‬ ‫رر‬ ‫تر‬ ‫االن‬ ‫کره‬ ‫هایی‬‫خواسرت‬ ‫اند‬‫داده‬-‫یرا‬ ‫و‬ ‫تراری‬‫هم‬ ،‫همزبران‬ ،‫کشرور‬ ،‫ملرت‬ ‫یرک‬ ‫عنروان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫جمعی‬ ‫حیات‬ ‫رویم‬‫می‬ ‫تر‬‫پیش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫نظرم‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫افکارمان‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫نیاز‬ ‫وطن‬‫هم‬.‫ا‬ ‫مان‬‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫راه‬ ‫پایدارترین‬ ‫این‬‫ست‬. ‫اسرت‬ ‫وبالگسرتان‬ ‫بررای‬ ‫جایگزین‬ ‫بهترین‬ ‫ویرگول‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫ام‬‫گفته‬ ‫زیر‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫یبال‬.‫پ‬ ‫ایرن‬ ‫خوانردن‬ ‫امیردوارم‬‫یرا‬ ‫سرت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫پست‬#‫روزوبالگستان‬‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫متقاعد‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬. ‫ویردایناگول‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬ ‫ر‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬ ‫االن‬ ‫همین‬‫ا‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬ #‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬

×