SlideShare a Scribd company logo

نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چطور می توان تلفن همراه فردی را هک کرد ؟ در واقع هک کردن اطلاعات شخصی افراد کاری غیر اخلاقی و غیر قانونی است. اما با این حال خیلی از افراد به دلایل مختلف به دنبال روش های هک کردن تلفن همراه دیگران هستند. که ما در این مقاله توضیح میدهیم که با چه روش هایی گوشی همراه افراد مورد حمله قرار میگیرد.

1 of 2
Download to read offline
‫نحوه‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫شاید‬
‫برای‬
‫شما‬
‫هم‬
‫این‬
‫سوال‬
‫پیش‬
‫آمده‬
‫باشد‬
‫که‬
‫چطور‬
‫می‬
‫توان‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫فردی‬
‫را‬
‫هک‬
‫کرد‬
‫؟‬
‫در‬
‫واقع‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫اطالعات‬
‫شخصی‬
‫افراد‬
‫کاری‬
‫غیر‬
‫اخالقی‬
‫و‬
‫غیر‬
‫قانونی‬
.‫است‬
‫اما‬
‫با‬
‫این‬
‫حال‬
‫خیلی‬
‫از‬
‫افراد‬
‫به‬
‫دالیل‬
‫مختلف‬
‫به‬
‫دنبال‬
‫روش‬
‫های‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫دیگران‬
.‫هستند‬
‫که‬
‫ما‬
‫در‬
‫این‬
‫مقاله‬
‫توضیح‬
‫میدهیم‬
‫که‬
‫با‬
‫چه‬
‫روش‬
‫هایی‬
‫گوشی‬
‫همراه‬
‫افراد‬
‫مورد‬
‫حمله‬
‫قرار‬
.‫میگیرد‬
7
‫راه‬
‫برای‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫گوشی‬
●
‫مهندسی‬
‫اجتماعی‬
●
‫تبلیغات‬
‫مخرب‬
●
Smishing
‫(نوعی‬
)‫فیشینگ‬
●
‫بد‬
‫افزار‬
●
‫نفوذ‬
‫از‬
‫طریق‬
‫بلوتوث‬
●
‫حمالت‬
‫وای‬
‫فای‬
●
…‫و‬
1
.
‫مهندسی‬
‫اجتماعی‬
‫ساده‬
‫ترین‬
‫راه‬
‫برای‬
‫هر‬
‫هکری‬
‫برای‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫هر‬
‫دستگاهی‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫کاربر‬
‫خودش‬
‫در‬
‫را‬
‫باز‬
.‫کند‬
‫البته‬
‫گفتن‬
‫این‬
‫امر‬
‫آسان‬
‫تر‬
‫از‬
‫انجام‬
‫آن‬
،‫است‬
‫اما‬
‫این‬
‫هدف‬
‫اکثر‬
‫اشکال‬
‫حمالت‬
‫مهندسی‬
‫اجتماعی‬
.‫است‬
2
.
‫تبلیغات‬
‫مخرب‬
‫یکی‬
‫از‬
‫بردارهای‬
‫مهم‬
‫برای‬
‫این‬
‫نوع‬
‫از‬
‫‌های‬
‫ه‬‫جعب‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫محاور‬
،‫فریبنده‬
‫به‬
‫اصطالح‬
‫«بد‬
‫تبلیغاتی‬
&
‫تبلیغات‬
»‫مخرب‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫زیرساخت‬
‫‌یافته‬
‫ه‬‫توسع‬
‫برای‬
‫اکوسیستم‬
‫تبلیغات‬
‫تلفن‬
،‫همراه‬
‫چه‬
‫در‬
‫یک‬
‫مرورگر‬
‫یا‬
‫در‬
‫یک‬
،‫برنامه‬
.‫‌گردد‬
‫ی‬‫بازم‬
‫چگونه‬
‫پیامک‬
‫های‬
‫گوشی‬
‫دیگران‬
‫را‬
‫هک‬
‫کنیم‬
3
.
Smishing
‫(نوعی‬
)‫فیشینگ‬
‫یکی‬
‫دیگر‬
‫از‬
‫مهاجمان‬
‫وکتوری‬
‫که‬
‫برای‬
‫دریافت‬
‫آن‬
‫لینک‬
‫بسیار‬
‫مهم‬
‫و‬
‫قابل‬
‫لمس‬
‫در‬
‫مقابل‬
‫قربانیان‬
‫خود‬
‫استفاده‬
‫می‬
،‫کنند‬
‫پیامک‬
‫متنی‬
،‫است‬
‫با‬
‫مجموعه‬
‫ای‬
‫کامال‬
‫متفاوت‬
‫از‬
‫ترفندهای‬
‫مهندسی‬
‫اجتماعی‬
‫در‬
.‫بازی‬
‫این‬
‫عمل‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫فیشینگ‬
‫پیامکی‬
‫یا‬
smishing
‫شناخته‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫افراد‬
‫ساده‬
‫لوح‬
‫و‬
‫پرقدرت‬
‫را‬
‫به‬
‫طور‬
‫یکسان‬
‫به‬
‫دام‬
‫می‬
.‫اندازد‬
4
.
‫بدافزار‬
‫اگر‬
‫یک‬
‫هکر‬
‫نتواند‬
‫شما‬
‫را‬
‫فریب‬
‫دهد‬
‫تا‬
‫روی‬
‫یک‬
‫دکمه‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
‫و‬
‫ناخواسته‬
‫موانع‬
‫امنیتی‬
‫گوشی‬
‫شما‬
‫را‬
‫پایین‬
،‫بیاورید‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫به‬
‫دنبال‬
‫شخصی‬
‫بگردند‬
‫که‬
ً‫ال‬‫قب‬
ً‫ا‬‫عمد‬
‫این‬
‫کار‬
‫را‬
‫با‬
‫جیلبریک‬
‫کردن‬
‫تلفن‬
‫خود‬
‫انجام‬
‫داده‬
.‫است‬
‫از‬
‫نظر‬
،‫بسیاری‬
‫جیلبریک‬
‫به‬
‫کاربران‬
‫این‬
‫امکان‬
‫را‬
‫می‬
‫دهد‬
‫که‬
‫دستگاه‬
‫خود‬
‫را‬
‫بهتر‬
‫سفارشی‬
‫کنند‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫های‬
‫مورد‬
‫نظر‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫منابع‬
‫غیررسمی‬
‫نصب‬
،‫کنند‬
‫اما‬
‫به‬
‫دلیل‬
‫ماهیت‬
،‫آن‬
‫جعبه‬
‫ایمنی‬
‫سختگیرانه‬
‫امنیتی‬
‫را‬
‫کاهش‬
‫می‬
‫دهد‬
‫که‬
‫گوشی‬
‫های‬
‫هوشمند‬
‫را‬
‫قفل‬
‫می‬
.‫کند‬
5
.
‫نفوذ‬
‫از‬
‫طریق‬
‫بلوتوث‬
‫یک‬
‫جفت‬
‫بردار‬
‫حمله‬
‫‌سیم‬
‫ی‬‫ب‬
‫وجود‬
‫دارد‬
‫که‬
‫هکرها‬
‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫از‬
‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬
‫برای‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫‌ها‬
‫ن‬‫تلف‬
‫استفاده‬
،‫کنند‬
‫بدون‬
‫اینکه‬
‫کسی‬
‫را‬
‫فریب‬
‫دهند‬
‫تا‬
‫مجوزها‬
‫را‬
‫واگذار‬
.‫کنند‬
‫هر‬
‫دو‬
‫نیاز‬
‫به‬
‫نزدیکی‬
‫فیزیکی‬
‫به‬
‫هدف‬
،‫دارند‬
‫اما‬
‫گاهی‬
‫اوقات‬
‫می‬
‫توان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫در‬
‫فضاهای‬
‫عمومی‬
‫بیرون‬
.‫کشید‬
‫الکساندر‬
،‫ماکالکوف‬
‫کارشناس‬
‫فناوری‬
‫و‬
‫امنیت‬
‫و‬
‫مدیر‬
‫ارشد‬
‫فناوری‬
MacKeeper
:‫‌گوید‬
‫ی‬‫م‬
‫«اتصال‬
‫بلوتوث‬
‫یکی‬
‫از‬
‫نقاط‬
‫ضعف‬
‫‌های‬
‫ی‬‫گوش‬
‫هوشمند‬
‫است‬
‫و‬
‫هکرها‬
‫اغلب‬
‫از‬
‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬
‫خاصی‬
‫برای‬
‫اتصال‬
‫به‬
‫‌هایی‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫که‬
‫با‬
‫بلوتوث‬
‫کار‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫هک‬
،‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫استفاده‬
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫"این‬
‫یک‬
‫روش‬
‫رایج‬
‫هک‬
‫است‬
‫زیرا‬
‫بسیاری‬
‫از‬
‫مردم‬
‫اتصال‬
‫بلوتوث‬
‫خود‬
‫را‬
‫روشن‬
‫نگه‬
‫می‬
.‫دارند‬
‫اگر‬
‫اتصال‬
‫بلوتوث‬
‫تنظیم‬
‫نشده‬
،‫باشد‬
‫هکرها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫بدون‬
‫اطالع‬
‫قبلی‬
‫به‬
‫گوشی‬
‫هوشمند‬
‫شما‬
‫نزدیک‬
‫شوند‬
‫و‬
‫راه‬
‫خود‬
‫را‬
‫هک‬
".‫کنند‬
6
.
‫حمالت‬
‫وای‬
‫فای‬
‫یکی‬
‫دیگر‬
‫از‬
‫بردارهای‬
‫بالقوه‬
‫حمله‬
،‫بیسیم‬
‫حمله‬
‫وای‬
‫فای‬
‫انسان‬
‫در‬
‫وسط‬
.‫است‬
‫پیتر‬
،‫بالتازار‬
‫کارشناس‬
‫امنیت‬
‫سایبری‬
‫و‬
‫نویسنده‬
‫فنی‬
‫در‬
MalwareFox.com
‫توضیح‬
:‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
‫«بسیاری‬
‫از‬
‫مردم‬
‫تمایل‬
‫دارند‬
‫هر‬
‫زمان‬
‫که‬
‫فرصتی‬
‫پیدا‬
،‫کنند‬
‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬
‫هوشمند‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫‌فای‬
‫ی‬‫وا‬
‫عمومی‬
‫رایگان‬
‫متصل‬
.‫کنند‬
‫این‬
‫عادت‬
‫می‬
‫تواند‬
‫منجر‬
‫به‬
‫مشکالت‬
‫بزرگی‬
‫شود‬
‫زیرا‬
‫هکرهای‬
‫باهوش‬
‫می‬
‫توانند‬
‫اتصال‬
‫را‬
‫رهگیری‬
‫کرده‬
‫و‬
‫به‬
‫تلفن‬
‫نفوذ‬
.‫کنند‬
‫با‬
‫رهگیری‬
،‫ارتباطات‬
‫هکرها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫انبوهی‬
‫از‬
‫اطالعات‬
‫را‬
‫بدون‬
‫کنترل‬
‫تلفن‬
‫کاربر‬
‫به‬
‫دست‬
.‫آورند‬
‫(رهگیری‬
‫ارتباطی‬
‫که‬
‫از‬
TLS 1.3
‫استفاده‬
‫می‬
‫کند‬
‫به‬
‫این‬
‫روش‬
‫بسیار‬
‫دشوارتر‬
،‫است‬
‫اما‬
‫این‬
‫پروتکل‬
‫هنوز‬
‫به‬
‫طور‬
‫جهانی‬
‫عرضه‬
‫نشده‬
).‫است‬
Ad

Recommended

امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
 
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
 
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
 
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfmahdidibaeii
 
Honeypot چیست
Honeypot چیستHoneypot چیست
Honeypot چیستsepanta-no
 

More Related Content

More from mahdidibaeii

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
 
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfنظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfmahdidibaeii
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfmahdidibaeii
 
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfmahdidibaeii
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfmahdidibaeii
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfmahdidibaeii
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfmahdidibaeii
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfmahdidibaeii
 

More from mahdidibaeii (20)

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdf
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdf
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdf
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
 
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfنظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
 
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdf
 

نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf