SlideShare a Scribd company logo

اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf

محبوبیت اسنپ چت از زمان راه اندازی آن در سال 2011 به شدت افزایش یافته است. و اسنپ چت به ویژه در بین نسل های جوان محبوب است. با این حال، ممکن است کل موضوع کمی گیج کننده باشد. بنابراین، اسنپ چت چیست؟ اسنپ چت چگونه کار می کند؟ و آیا اسنپ چت برای شما مناسب است؟ در این مقاله به تمام این سوالات و موارد دیگر پاسخ می دهیم.

1 of 2
Download to read offline
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫چیست‬
‫و‬
‫چگونه‬
‫کار‬
‫می‬
‫کند؟‬
‫محبوبیت‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫از‬
‫زمان‬
‫راه‬
‫اندازی‬
‫آن‬
‫در‬
‫سال‬
2011
‫به‬
‫شدت‬
‫افزایش‬
‫یافته‬
.‫است‬
‫و‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫به‬
‫ویژه‬
‫در‬
‫بین‬
‫نسل‬
‫های‬
‫جوان‬
‫محبوب‬
.‫است‬
‫با‬
‫این‬
،‫حال‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫کل‬
‫موضوع‬
‫کمی‬
‫گیج‬
‫کننده‬
.‫باشد‬
،‫بنابراین‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫چیست؟‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫چگونه‬
‫کار‬
‫می‬
‫کند؟‬
‫و‬
‫آیا‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫برای‬
‫شما‬
‫مناسب‬
‫است؟‬
‫در‬
‫این‬
‫مقاله‬
‫به‬
‫تمام‬
‫این‬
‫سواالت‬
‫و‬
‫موارد‬
‫دیگر‬
‫پاسخ‬
‫می‬
.‫دهیم‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫چیست؟‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫یک‬
‫برنامه‬
‫چند‬
‫رسانه‬
‫ای‬
‫است‬
‫که‬
‫می‬
‫تواند‬
‫بر‬
‫روی‬
‫گوشی‬
‫های‬
‫هوشمند‬
‫دارای‬
‫سیستم‬
‫عامل‬
‫اندروید‬
‫یا‬
iOS
‫استفاده‬
.‫شود‬
‫این‬
‫به‬
‫شما‬
‫امکان‬
‫می‬
‫دهد‬
‫تصاویر‬
‫یا‬
‫ویدیوهایی‬
‫را‬
‫با‬
‫نام‬
"
Snaps
"
‫برای‬
‫دوستان‬
‫ارسال‬
.‫کنید‬
‫که‬
‫این‬
‫‌ها‬
‫س‬‫عک‬
‫پس‬
‫از‬
‫مشاهده‬
‫ناپدید‬
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬
‫این‬
‫پلتفرم‬
‫همچنین‬
‫یک‬
‫عملکرد‬
‫چت‬
‫شبیه‬
‫به‬
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬
‫‌رسانی‬
‫م‬‫پیا‬
‫فوری‬
‫مانند‬
‫‌اپ‬
‫س‬‫وات‬
‫ارائه‬
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
‫اما‬
‫تفاوت‬
‫اصلی‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫مانند‬
‫اسنپ‬
،‫ها‬
‫چت‬
‫ها‬
‫پس‬
‫از‬
‫مشاهده‬
‫ناپدید‬
‫می‬
.‫شوند‬
‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫تنظیمات‬
‫خود‬
‫را‬
‫تغییر‬
‫دهید‬
‫تا‬
‫‌ها‬
‫پ‬‫گ‬
24
‫ساعت‬
‫پس‬
‫از‬
‫باز‬
‫شدن‬
‫ناپدید‬
.‫شوند‬
‫آنها‬
‫همچنین‬
‫می‬
‫توانند‬
‫با‬
‫یک‬
‫بار‬
‫ضربه‬
‫زدن‬
‫روی‬
‫پیام‬
‫ذخیره‬
.‫شوند‬
‫هر‬
‫یک‬
‫از‬
‫کاربران‬
‫در‬
‫مکالمه‬
‫می‬
‫توانند‬
‫با‬
‫ضربه‬
‫زدن‬
،‫مجدد‬
‫چت‬
‫ها‬
‫را‬
‫حذف‬
.‫کنند‬
📍
‫کنترل‬
‫مخفیانه‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫‌های‬
‫ت‬‫محدودی‬
‫زمانی‬
‫را‬
‫روی‬
‫‌ها‬
‫پ‬‫اسن‬
‫تنظیم‬
‫کنید‬
‫یا‬
‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫‌نهایت‬
‫ی‬‫ب‬
‫حلقه‬
.‫بزنند‬
‫اگر‬
‫گزینه‬
‫دوم‬
‫را‬
‫انتخاب‬
،‫کنید‬
‫می‬
‫توان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫در‬
‫صفحه‬
‫چت‬
‫ذخیره‬
.‫کرد‬
‫با‬
‫این‬
،‫وجود‬
‫تمام‬
‫هدف‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫هر‬
‫چیزی‬
‫که‬
‫ارسال‬
‫شود‬
‫به‬
‫زودی‬
‫ناپدید‬
‫می‬
.‫شود‬
‫انتشارات‬
‫همچنین‬
‫از‬
‫آن‬
‫برای‬
‫انتشار‬
‫محتوای‬
‫خاص‬
‫مانند‬
‫مقاالت‬
‫کوتاه‬
‫و‬
‫داستان‬
‫های‬
‫تصویر‬
‫محور‬
‫استفاده‬
‫می‬
.‫کنند‬
‫این‬
‫بدان‬
‫معناست‬
‫که‬
‫همچنین‬
‫راه‬
‫خوبی‬
‫برای‬
‫به‬
‫روز‬
‫نگه‬
‫داشتن‬
‫اخبار‬
‫(به‬
‫ویژه‬
‫مربوط‬
‫به‬
‫صنعت‬
)‫سرگرمی‬
.‫است‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫چگونه‬
‫کار‬
‫می‬
‫کند؟‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫را‬
‫از‬
‫اپ‬
‫استور‬
‫یا‬
‫گوگل‬
‫پلی‬
‫دانلود‬
،‫کردید‬
‫باید‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫آدرس‬
‫ایمیل‬
‫خود‬
‫ثبت‬
‫نام‬
.‫کنید‬
‫به‬
،‫نام‬
‫تاریخ‬
‫تولد‬
‫و‬
‫شماره‬
‫تلفن‬
‫شما‬
‫نیاز‬
.‫دارد‬
‫همچنین‬
‫باید‬
‫نام‬
‫کاربری‬
‫و‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫را‬
‫انتخاب‬
.‫کنید‬
‫علیرغم‬
‫آنچه‬
‫می‬
،‫گوید‬
‫می‬
‫توانید‬
‫نام‬
‫کاربری‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫خود‬
‫را‬
‫تغییر‬
،‫دهید‬
‫اگرچه‬
‫کمی‬
‫مشکل‬
،‫است‬
‫بنابراین‬
‫بهتر‬
‫است‬
‫یکی‬
‫را‬
‫پیدا‬
‫کنید‬
‫و‬
‫به‬
‫آن‬
‫پایبند‬
.‫باشید‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫نیاز‬
‫به‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫دوربین‬
‫شما‬
‫دارد‬
‫تا‬
‫بتوانید‬
‫عکس‬
‫یا‬
‫فیلم‬
.‫بگیرید‬
‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫نماد‬
‫باال‬
‫سمت‬
،‫راست‬
‫بین‬
‫‌های‬
‫ن‬‫دوربی‬
‫جلو‬
‫و‬
‫عقب‬
‫خود‬
‫‌جا‬
‫ه‬‫جاب‬
.‫شوید‬
‫دکمه‬
‫پایین‬
‫صفحه‬
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
‫تا‬
‫عکس‬
‫بگیرید‬
‫یا‬
‫آن‬
‫را‬
‫نگه‬
‫دارید‬
‫تا‬
‫فیلم‬
.‫بگیرید‬
‫فرستنده‬
‫می‬
‫تواند‬
‫یک‬
‫محدودیت‬
‫زمانی‬
‫تعیین‬
‫کند‬
‫یا‬
‫اجازه‬
‫دهد‬
‫به‬
‫طور‬
‫مداوم‬
‫حلقه‬
.‫بزند‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫گیرنده‬
Snap
‫شما‬
‫را‬
‫ببیند‬
‫و‬
‫از‬
‫آن‬
‫دور‬
،‫شود‬
‫ناپدید‬
‫می‬
.‫شود‬
‫سه‬
‫رابط‬
‫اصلی‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
‫با‬
‫کلیک‬
‫بر‬
‫روی‬
،‫برنامه‬
‫صفحه‬
‫دوربین‬
‫باز‬
‫می‬
.‫شود‬
Discover
‫در‬
‫سمت‬
‫راست‬
‫این‬
‫قسمت‬
‫یافت‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ن‬‫داستا‬
‫جدید‬
‫از‬
‫مخاطبین‬
‫و‬
‫مقاالت‬
‫انتشارات‬
‫را‬
‫نمایش‬
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
‫در‬
،‫نهایت‬
‫عملکرد‬
‫چت‬
‫که‬
‫دوستان‬
‫شما‬
‫را‬
‫نیز‬
‫فهرست‬
‫می‬
،‫کند‬
‫در‬
‫سمت‬
‫چپ‬
‫صفحه‬
‫دوربین‬
‫شما‬
‫قرار‬
.‫دارد‬
‫برای‬
‫چت‬
‫کردن‬
‫با‬
،‫شخصی‬
‫فقط‬
‫روی‬
‫نام‬
‫او‬
‫ضربه‬
‫بزنید‬
‫و‬
‫تایپ‬
.‫کنید‬
‫همچنین‬
‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫یک‬
،‫اسنپ‬
‫شکلک‬
‫یا‬
‫عکس‬
‫از‬
‫دوربین‬
‫خود‬
‫در‬
‫‌های‬
‫ه‬‫رشت‬
‫چت‬
‫ارسال‬
.‫کنید‬
،‫البته‬
‫عملکرد‬
‫آن‬
‫فراتر‬
‫از‬
‫این‬
‫است‬
‫و‬
‫شامل‬
‫مواردی‬
‫مانند‬
،‫لنزها‬
‫حافظه‬
‫ها‬
‫و‬
‫چت‬
‫های‬
‫گروهی‬
‫می‬
.‫شود‬
‫مبتدیان‬
‫باید‬
‫زبان‬
‫رایج‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫را‬
‫قبل‬
‫از‬
‫حرکت‬
‫به‬
‫سمت‬
‫مهارت‬
‫های‬
‫پیشرفته‬
.‫بیاموزند‬
‫چگونه‬
‫می‬
‫توانید‬
‫دوستان‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫اضافه‬
‫کنید؟‬
‫پس‬
‫از‬
‫ثبت‬
،‫نام‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫برای‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫دفترچه‬
‫آدرس‬
‫شما‬
‫اجازه‬
‫می‬
.‫خواهد‬
‫می‬
‫توانید‬
‫این‬
‫کار‬
‫را‬
‫انجام‬
‫دهید‬
‫و‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
،‫برنامه‬
‫مخاطبین‬
‫را‬
‫نیز‬
‫به‬
‫صورت‬
‫دستی‬
.‫بپذیرید‬
‫از‬
‫طرف‬
،‫دیگر‬
‫با‬
‫دوستان‬
‫خود‬
‫صحبت‬
.‫کنید‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫نام‬
‫کاربری‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫شما‬
‫بدهند‬
‫یا‬
‫یک‬
Snapcode
‫را‬
‫به‬
‫اشتراک‬
،‫بگذارند‬
‫که‬
‫مانند‬
‫یک‬
‫کد‬
QR
‫است‬
‫که‬
‫اسکن‬
‫می‬
‫کنید‬
‫و‬
‫به‬
‫طور‬
‫خودکار‬
‫اضافه‬
‫می‬
.‫کنید‬
‫اسنپ‬
‫چت‬
‫همچنین‬
‫بر‬
‫اساس‬
‫دوستان‬
‫مشترک‬
‫به‬
‫افراد‬
‫پیشنهاد‬
‫می‬
‫دهد‬
‫که‬
‫اضافه‬
.‫کنند‬
‫اسنپ‬
‫کد‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫کلیک‬
‫بر‬
‫روی‬
‫نمایه‬
‫خود‬
‫که‬
‫در‬
‫سمت‬
‫چپ‬
‫باالی‬
‫صفحه‬
‫دوربین‬
‫شما‬
‫قرار‬
،‫دارد‬
.‫بیابید‬

Recommended

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
 
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfنظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfmahdidibaeii
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfmahdidibaeii
 

More Related Content

More from mahdidibaeii

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfmahdidibaeii
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfmahdidibaeii
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfmahdidibaeii
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfmahdidibaeii
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfmahdidibaeii
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfmahdidibaeii
 
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfmahdidibaeii
 
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
روش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfmahdidibaeii
 

More from mahdidibaeii (17)

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdf
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
 
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
 
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
 
روش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
 

اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf