Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 18

844 views

Published on

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 18

 1. 1. RAVE: r3SO uallEo)) 3 RAVE : 139 O Ufin-sdo1iioufuu]] zc RAVE : 140 O {l{irruiliinrhsosgl >>43 RAVE : l41C nnu{u'uuolrsnl >> 63 142+ PROJECT DR >> 85 t43O nuiliarnn )) ros 1/t4 O ffilludmtam:no(5nil) >> 125 r45 O nsoaaunaqni ))'t45 146 O or'oiluu:rnl-itibns )) rss RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE 2 '=ta RAVE:138 O utiuilSn
 2. 2. Jn t[3J% J B€A$ ait€ nu t o33J1 ffi1?l hl [il Lo lt3 vJ ta'luu 6arrr,l illdroad 61[1t3 .L 1( !!! M'N
 3. 3. .iurdrtr6 1't16ao e:olu lDn r.r.uua1I.... lrlltgra:rn'irn f,nflu1u "drle: kiorr" Frt[ Tnrnn €u.... ulgto$n ariruanlnt [€aoiulr 3 a: hnu uan'i1 Q3 lrio,rr 1u hLTs: I !!! a rirsriu lriauri'u rflrrarr Bag o10t1u aYn--aE Lt w?n1tlu& fi1|JFlol,[& a1€ ari,r661u '[uurs vr51g Id tr.tts: t
 4. 4. N^N(t ,1^ "' !, " ,ii afl'I 141?J lrt !!!
 5. 5. illl
 6. 6. a1X $$nrau 1ou luunelll ao d'j',,6not*titr trluunlu rnnlaan lirs;drs1an ric.... f rBhlldtill lN21 Iduoo:1L:fisouuo .. J. [0r?1 l{OtU.l " Idnot ton
 7. 7. ri.-<r -::=-;^
 8. 8. oa t3J .,i t,u?lt[ rit,,,,u ,irodroi .,,,."i.$; "n(L!']"n :u! I, ,,,i1*!rac1r
 9. 9. toru $a$il?G| $1e'ln flnnu I ;$- -q. 'nn,
 10. 10. .tr i: .. t/ .,r',i!{* ,a ' ,"'W' RAVE : 139 O UEnrsdo-uiioufsu
 11. 11. Td? rdrr i +1rt
 12. 12. [/,4 'i";1 4 "[dtrner r! kurr ?lt1 l{hau il"/ ou frott€u1 I sr11r3 S ,, 26 .'. .' . -.r . i'l
 13. 13. rf,u)r,Gu $og tt[$u1an tu0tl.tuu tllul ? lqqrnr n!81 [ioari ciohl
 14. 14. l,luuoa€ui.. triiro:lf,urcu uinosnuaoua ngl1A1g . l',i.. irrrrt rlrr,rir.... lllt t t1a.! lltfl
 15. 15. Io€ t,tt[,l I It€i iln I nu I !t r5!€ Ntr
 16. 16. {i::.Y s 1) _) "' s@
 17. 17. rlnil'lu -t- .:.'u:, g5- "..1 i " i:t"'i FrY])
 18. 18. lw [410:ll n1€ nvl1fl arirn l{luuruntr t/t3Jo[[nu ua?!! rir rCtroru tlfl flH, 1rn rlr r ,/ rlar ll a:t 9IA: lllt lt
 19. 19. Ls tuu ) iAVE:140 g uudSuulsuilflriusaadu
 20. 20. 'nanua!l tt ar',rdt Ila er irrf,turl.r i nr:Cs{ rnau lrlu$f1 riuroa: ft.fig: l,llr]t8{ i!{ illttl2 lrrno lrl rlll 44
 21. 21. rttl
 22. 22. I l]ao 1h,,.,,, L-. t_- I rrtq l hrl,qt
 23. 23. turlu! !nsdfi?t a1lt )t n[ugu c:lrien o?snu ea adutz tunl16 iin0r':s1 rui....htddr rcLildru ntr6n nl1la:{t42tltlg Lidasru.rr
 24. 24. €flu,I 61Ufl11/{ o?g $?n[i1 g.lltsan ?|a n121ll [a1a:.... sr,ld{d n1€aanr6u?ns as ru 6i1lin €u rrriior€{ Lfin€na€u nufiua?l LOA:!!
 25. 25. ,! ' [rci2'1... *$8t9?o toua !$?gta un [1?l llo0{111!u fiarosdr ndurndramu o!torJ nd1&1to c.r!"o ag,ls [gtflaflo oialrr
 26. 26. silu gas 2aI ?t sao[g) gil t{?lt [?1 [a$n 316loYl lsiiulr elnLd[€g [$SIaUnt.[ tl rd [ilail I ag1$ 6 too2t10l [a?I ilt
 27. 27. $1n6LU fio:1ri6u $rfiau fiu fr6u t?l t€ 3l I lRvf :flt @ nerurjrriiuilarusul
 28. 28. tt:,r{.r blrrrrlir tlrrllz f rn$rIr llf,lrr Itll
 29. 29. I i ; l I Jurlu"rn lt oo 1 ldrr 9€Snau sar.r"[eu; !!
 30. 30. lupSol dd rtu l 6
 31. 31. ) S-t..- t-- = $-. -/" iil ld $b & i-z
 32. 32. rirlria.: n:ru Suaoar ua?arfl ltv'lras... r€r{taon lfluuiudu lu"tsEe
 33. 33. Stgu: oa 6€?&! llu?
 34. 34. Y,,, ll[9r,,, ,ffi ,-u a?1&l av I tJtltJl,[ q Id (u Ioraru 4uo, fu, lq Nnr
 35. 35. luaa [€r{ n[il?.1$ ?l? I l?l1ul,t I an g'' flttto?l? [€r{ GE nQ3€?etnu a€il s ilr
 36. 36. R dJ I Q : ou1ntrn{YlrJlria.lnanlu -le n u^o mmondment 1Y'! 1o llirt ({rr.riofi ari -v{mrt'a) I : du 51 51, fltfliinr, lrflumdiir'lurlorlna:on oqludlvudnur,llmufi rdraiuiaufl-u ri.rq;uon'tfiil.rfi ufirfut druiuuen Ten commondmenl riufiactruura'il "rirgrg? r!nt" ux1s6{fl0 ro iorillr<alfiiuqrnvi*tirlun*frlrfiirrir lritf,rdrqo ?n-urdotCa.uo{reiltas rlcuEndnlaa'urlu ncuurr n-e66o'svri;' druinv{r6anriu rflun"rdrirriu erunrun;acrrticgr rlll riu ilir "gu" umrnannqu du'ntr a{riou 1luwrnOtrav6a igrsuvlunri ii{rirlfiiinfi'lre und riu fi6auvg nordasonlrfflfinrlxuxlst'r'1uo{'j1 "aauq r r-rna?l{u rdarn-udodrasriuuliriouufirdufic .fi6o run r,{o{t (fi fi rriiindrfrfilna'rsfie. iirflua'rfiliactrulrrifi fuumsfisr,lodi {nauulrnlnirCo.l stor worc) ruo,ra ii'rld, lrlrororaruoruun-" rflul.rricoi.:l rnslurJt (ricrt, c) ntrid aoi urJ1a6{ "trfl uno{ut.rlfiuric.r' qcli'turJuc iardsudu "ar'rorfinri r firunrl' nudrnarigulirialvfirrir lar{u ru firnsriurlificulur uuranl "rnnntu6n" rfufifiamrurrs'ir 'rigr!f, ro tcn't:" tdutf,sriu
 37. 37. qrltnn udrei: rlrrr:ria n1t0.!n tirorrirnrh Ithwirurair r1n$fl Gt,lAUA? sa$u€ $,rfl$.rN U$ .,&l"t"r, S ".Y} :
 38. 38. rilu H{s9$n r6n9lu [?t'lttlt
 39. 39. #",.:{ 4 , xil;3,: )( l(rr t/l ) r' ./ ) +r, ,, llL Jltrtll']t 0sfl gl.tlaa5d$s.... ncuFie ruii'udndBrf . 6ooirilflriudr / !l? ,l - -/" lljA 11n1fl',]U flau ruriarflr n1lltn''l /tl ag ,A aar6a i*unai tdluu 5? ffiW
 40. 40. [$ tg.. floBa') 0:.. O[tl1 rIn:[ou ragui lo€e onal?n $1lljll rdus,u . du6z 6t156l lhua'.r6'ra16o rrr{ir tll lqr lr h1)
 41. 41. s"&.
 42. 42. hhr6ndun lirqrtfi fi rnrtrirr rfluuan t:ar qqrlr rul3n iui*rni$an ttr13n {ri*ortr:d / ,u*{nirt urirorruio riurr!'ili! rorlouqr{o
 43. 43. rlt:{6 nTao'i fla$ o?13J 9J O fi.la$ osHl6su ki 'itf,u oa!3t rir*o &1n 1g tt?ftr ?... uldUn ott..
 44. 44. T da una Iu*6nof, DR "Dark Rendezvous= [riluFluYtT2UT?il rrerrufin
 45. 45. &
 46. 46. y* )'N e tJ8 n€ illt aaaa l) aet I ub' Iu tu: tr l,/ ^ffi
 47. 47. RAVE:I4S @ nudoam !?
 48. 48. tt1:t ttllttlna; ufltutnr !!!
 49. 49. {r rjr:varo Ltts;tr oulnt! nfleafolJ lttlsc
 50. 50. LO Ia; -1 A+ "ffi
 51. 51. d1a rrgl &1d 604€ 711112 leihi au !!! ,.t I n, u ( J nr, ,[ u" [,* h,' ffi
 52. 52. yro?1 [{!,,16! iusrr,lrnr:46r.! L:ia nto&{a,u, 61156r irlrrJl lr la-d..ll ;; d q 1tlfln [r] uu ['ri alYt9tuYlta2[0n i1 i 6:.....sruuasfi ri,6'urarouaqi t$5iaufixl lills:tt a€:o'ag! ! 6gitar6'etfi bjuan 1lnlti! ,nEt5 ttnl agtt ty?uaQt ;l? vto?1 I og [tna3,l -': nu?{oo.s 6l5',lSlio{ e.t?,ii1l ftllg / h;i;" / .1 fi113 / :l . i,f l _ !" :-. Lhl i ${ ;{,: -+'- ,1: Dd: +
 53. 53. Ldrhcis!l rrirrfifllortr lmdrridea6o ?10{a [v Ruc 9...nql gaLu? u-ositde llllliu uro6llJ t? B, Ku
 54. 54. / 6'n or lteu3l'rr1 llffAO 1 /fl} | . rnrs-, tu 4l I o.ru?uJ4urt I Jrluu il [. X
 55. 55. Jhosrn 1*6u n!n !1t.t11&' 1,0008 h,rffiuru4a i ll'J1',[0not!l! Ytl,JE{tt f ti "t . K E--EIEilgYili
 56. 56. ttl fl?nt€1 rry u$; ffi4: naouil? :/ ?lUylA€$ :.^m. g,J ar Brgrl tr4qi naiu 99 I u9tvt,t?t dus:tfior 1
 57. 57. v{xfl[€1lo€n riroratfi:' r$rnucoiu uola o 3 [o L'] a'l fro116l? tlax
 58. 58. n1€?t!t1l aa)n)l-tl * eln1luto ttlluuai nanuu? u!lo€$ l '.,_ s ll u!it fla$ ;) ll uvt ll lrt nnao [2s| riuet rirrinluorilr z a:$finnn aanlulGi riulrrd'urz luu: laisarur durin l&ias,tnn12t ens.- Q:Ul/tn6n aanli loioEn q r€ooiut
 59. 59. {r n ttt no o!fltl $u€ rr9
 60. 60. I [a1 v OSJln 9!U LffittA tt 9t? t Ba.:6oodla.., v't?fl[t1 fiann:.r naufla.rfi od ia[osx nau [?103t1]l t14Uaa? !II lntd: ?n lu!! ltJl siraanlrJuda altal [? o?ga:!! o:rard hJsileki 2l:[Ag! t
 61. 61. RAVE:145 CI nss.laaunaqnd
 62. 62. l,uc-._ .2 2U &toli&]!' ll1aarac l '-z-lt'ryv /t /il r
 63. 63. 31111 6utns tosuga "d1i" xr,rnau lsiA... r! it11l^i? fltt1?l ,J$y?{tAtt [dorsuc |1[tyto5.r5
 64. 64. t41... s^r1ti1atlt vl lAO€UA?9 uvl1 num'1gu rdrd?sri'! "uou rfl.1yc,., r,riu lllaiJarton +hclUsioouuds tuond'lnau62 i,rii""d .0Doflo [f:lJ[:LJ?L?ralo -n&fr,u,FrLf].u i"hr^!-, lljllri&lusa! ,fi. dnflorunu ^
 65. 65. 1siloiflu fiuuru [agui flnxuo o'lllo.t u. dufir,ra r;faqj. - vt?n915 dr*dgii, mrd:... r r.. uoia'r 01lo r0Iutn., lt11
 66. 66. [o3JAU fl1to adlu dn,rsr €a tu olt": rdrte&6 61€ ndau.ltfi'r BItl
 67. 67. t' , t'
 68. 68. &ttt EJilN I o?3J a€il ta: l--t-- 'irflslr: oiu fi nran aan,l s1n[Ea t 1g:rr
 69. 69. nnlxl Llti .-, o. o:tr,..: rlait"{ t4.sz fl2ilaN1 -4+-9l r tu ll,t,, wa t{a- uEu. olrfiatr6ash o]xud{&1}[g... q?irln'lr.r?u Igaclna... tfi,tT -n.. .,^ ^ur.:r.,,i.n!- -,:-.r_2i_'_ / otllfi{ttt l1:lt23t ?ltlttto ldriau to a$ o'r55rull,
 70. 70. rottflt[ 6btilvltl'l -1, FINO dvtfi
 71. 71. flp
 72. 72. afiario*.,.. firJ*w,erdo $n€!ua1g $atl lagr**rfi, a&lJ{n?o?tog2 uonoa{y{1ul'lyl r!nlltrl !ll,ln at Itllitltl rirn u:aiu It ?{a$flatl 1r?nt€1ull rinuafl?'l il$n€ 1 6l? risna st,lui? trttn:'
 73. 73. ,r l d
 74. 74. i {N.: sKr- RN {er {q i,Mr'{h *W
 75. 75. LA€ '[rirflultttan trilu:t! .J uo[a€flo L$ A$a:[3ta ltlg:
 76. 76. rirgidr 1a*1* tudndarf duo'lfifisdr+ trrrd".rusia:adr.: tllo2la.t / rir ?do laua?,a,rrir 6.rn ar u rijuo:Jn:o[ nlolu*j fi{.liriurir arlrro oarrfiu uaraur:ntltfl.r o'ryrurnmitd [dt ! rrut [u t2a1 ?:tI11l1 lluuu uIt ft.6ndar* ur,i.routoo.. o'rnnia turia"'i nndrlr^l
 77. 77. illll1U Llj1.[ agl! lou? ut0n ut?n-l t40ra!li o21,]i !a.t u1! , llan ' ) .oe n15 aYfllLt 9JS3r{n5d{1r [ollll t1{g{u6aonl5 aior:lnn n Lq tolla2 Hlrld.: lr!?o .jl. N du- ?'ldllll firemreiadri& ti","iitnit{ vr 6's o:ltdnod'tt o'rruu,oru AU ru1 [aa:! ! gaulouc o 6u6t1l ! a fl't.tl{t{t0€ aliuott?l o?llolJou n6ro{ rll% afi 1.... [{ulro{[a1611lJ'1iO tr 16 urir n: airriu K-" ,}: '-^{r' iJ l. ,--z h"rlLi* -a* ?1$1a Io [AEJ !!!
 78. 78. Ir?i 2" fld ri'ueiunl oauu
 79. 79. : a€1',ltl ttda: a'la: ao{6ias . Qlall 't$r u ta1 SJVlll,l fiolrto utiutiu [oafl .. J- o U''lnx:n?UurJII 1lir.ika'ltloU!nOunInl''lnrlq:tJ.:"1rlicnn1fl - !o r fc , !- rtul0.:ilr.rYtlntnflIIn:rl0n'']n1lutoou6.:u'1nr InDlouYrrluuu] s nrrriotircnrrlqq:iu6or6ounrnnrnr n'.rfrr.rru*qnarrriulu ! - - &, Inou6.11r'tuuqi tlluun.:qlnu IU nr 6or:i.rruro.:$frllnduovfJr,.iun,jr Super chorocter Fesiivot rtn;qtuiou'j1nqr:ldicr,fl u suoer cnorocter ri'un"dct -:. 4rlou,lTurtqnnTr.Lnu.ln.!rJ,]rlrJ:. i,)nnTrJ 1 nll10{Inxlo.:.:.uuu uunYniu ) -- ) - , )" J , , ; ! ! T6Unnnoarurtqtuulll lu.l'luuu!r,un; un0ud.:4{rnn1i.l -Y- 0uLu?1?i LuBlJInln r]11 -ua.!q1nuq: r n''t?ll,1nnl u rtrunon orcrtiitrir.J:frcfl u:n i" z-- 8i Ea "rra-rvrjvfi rrrorriusunsll" ,J -- - . J x0l0unuDnnurnrul:t't?lrnlnuqr.:'l .:1uIqn61ut{uIullll tu- Ln:t..tl yl 2 [n,) n rur 0 un,u ntzn, nouno I nfl nc1}] n r]cl ''n,ru''rnlr!nur'[nfln;cyyl'']fl.:t.!o" [fl qlur]oul1un?F1q:Iqn lllquu!onounl.tvulIn1ntnfl?dnln{l lttox'1 fl1]?6nolcflcll .J , .J. rulnc: ucnn''tUt.!utu nuYtnnuvtu0 nl1ou1nq: tooiiuto n ntt.: L, uiuc; fio.rcln"aclucLnurn a un.r[cna']fll.iu(^, nlonflnunua[n[(nc1 7{u ] n0:lttl i! !auooflr?16:!1nrnu LlrlJllIxu1LuruL0to:t? {1un1rn.!lqfl1uo rr rlu[?{n0uqulroq taYlunu[y{u 1 lafl fl?nto:unc.]rJnn1}J111n .il rnnu['t{lJru lo']n;l noulo{1n'lnno{flfl "tu'DJ!ul.ioLnull ...o''tc"1 ) -a , t . J. 1r r''t lllnouYllru.rfio lntuc1nt1fl.i1uuq nnlu ttur (a.!1n1n n rcu - .1,, , )r ')- - 1*ifivrrs n rhu: n1tyl Lltd,lrJ,llonlltrnof, oeTn(n,luvllouoo$ lLncT!ltTn ilauld' Ioo?11Fl IrI ?u ?i1[tttl2u 3.laue[atl [$ $44u.... rilu ?la€ll1 rr.rud.:fiou: (ricrr:)

×