Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reportatge

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reportatge

 1. 1. EL REPORTATGE
 2. 2. El reportatge és més extens que la notícia i pot incloure diferents tipus de text: entrevista, text explicatiu, ... Pretén aprofundir sobre un tema que no té perquè ser d'estricta actualitat.
 3. 3. PASSOS
 4. 4. Primer de tot cal buscar el tema del reportatge.
 5. 5. Investigació Tot reportatge té una part prèvia important que és la de la recerca d’informació, aquesta ha de ser molt extensa, completa i contrastada. Cal conèixer a fons el tema del reportatge.
 6. 6. •Cercar informació sobre el tema, consultant diferents fonts .
 7. 7. •Buscar gent que pugui donar visions diferents del tema i testimonis directes, que completin la informació que ja es té.
 8. 8. Organització de la informació És un pas previ a la redacció. Cal destriar els aspectes rellevants, ordenar la informació, elaborar alguna presentació esquemàtica de dades complementàries, triar les cites dels testimonis.
 9. 9. •Preparar un guió sobre la informació visual i oral/escrita que es vol explicar.
 10. 10. •Fer una planificació de les diferents tasques.
 11. 11. Redacció Presentació. Introducció del tema a tractar,(títol i lead) amb l’ús d’un llenguatge atractiu, interessant i directe. Desenvolupament del contingut (el cos).El reporter dóna la seva opinió sobre el fet que tracta, l’analitza, en descobreix els detalls i n’ofereix una visió completa. S’ha d’aportar exactitud, precisió, senzillesa, naturalitat, ritme, color, correcció i propietat.
 12. 12. Presentació Un aspecte important és la forma de presentació formal de la informació, cal triar bé les imatges, els documents complementaris o els retalls de veu i les músiques.
 13. 13. CARACTERÍSTIQU ES D’UN REPORTATGE.
 14. 14. El text és extens i el tema pot no ser d’actualitat. Té la finalitat de sensibilitzar el lector.
 15. 15. Inclou mapes, fotografies, gràfics, opinions, etc.
 16. 16. Estructura: títol, entrada cos i resum final. Els paràgrafs mantenen una unitat temàtica. http://www.sensacionesviajeras.com/2012_05_01_archive.html
 17. 17. objectivitat precisió ritme naturalitat
 18. 18. El títol és clar Hi ha una introducció ESTRUCTURA El desenvolupament té subtítols He dividit el text en paràgrafs Segueix un ordre lògic Hi ha unes conclusions al final Les frases són coherents i clares. El tema està tractat amb objectivitat com un text informatiu. Aprofundeix sobre el tema que tracta Té imatges PRESENTACIÓ ORTOGRAFIA LÈXIC He utilitzat diferents connectors. He tingut cura de no repetir molt les mateixes paraules. El vocabulari és precís He repassat l’ortografia He utilitzat correctament els signe de puntuació La lletra és clara El meu treball és net i està ben presentat SI NO EXPLICA QUINS CANVIS HAURÀS DE FER autoavaluació REPASSA EL TEU TEXT

×