Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La notícia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La notícia

 1. 1. La notícia d’un diari ens proporciona informació sobre un esdeveniment mitjançant textos i fotos. La notícia és un text narratiu que té la funció d’informar d'un fet o d'un esdeveniment d'actualitat.
 2. 2. El llenguatge que fa servir la notícia ha de ser per al lector: atractiu clar concís senzill
 3. 3. verídica objectiva La notícia ha de ser clara interessant
 4. 4. EL TITULAR DE LA NOTÍCIA Anuncia el fet, l'acció, i respon a les qüestions “qui” i “què”. És una sola frase, de construcció breu i senzilla. Ha de ser clar i complet i ha d'atreure l'atenció dels lectors. Ocupa el lloc més destacat, dalt de tot. Piqué, sancionat amb un partit per la vermella contra l'Sporting La venda de T-10 baixa al gener i els usuaris opten per títols de transport de més durada
 5. 5. EL COS DE LA NOTÍCIA Està format per diferents paràgrafs que expliquen la notícia. Ha de respondre de forma ordenada les preguntes què, qui, com, on, quan i si és possible per què. Quan: El temps Per què: Les causes Com: Les circumstàncies Com van ocorre els fets On: El lloc del fet Qui: El/la protagonista de la notícia Què: El fet
 6. 6. LES IL·LUSTRACIONS Solen ser força variades: fotografies, mapes, gràfics… La il·lustració portar un peu de foto que pot ser definit com l' explicació breu que es posa sota de la il·lustració. Desastre ecològic pel vessament en la refineria de BP al Golf de Mèxic
 7. 7. TÍTOL AUTOR COSDELA NOTÍCIA PEUDE FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA COLUMNES
 8. 8. http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis (infok) http://www.cavallfort.cat/ http://www.xtec.es/~scapella/quiosc/ http://www.virtual-spain.com/kiosko.html
 9. 9. Ara et toca a tu!! 1. Tria la notícia que vols donar. 2. Fes l’explicació de la notícia responen a les 6 preguntes. 3. Busca una fotografia per il·lustra la teva notícia. 4. Posa-li un peu de foto. 5. Pensa un títol atraient que descrigui lla notícia. 6. Revisa la notícia seguin la pauta. 7. Escriu la noticia en un Word
 10. 10. ESTRUCTURA Té un títol impactant El cos de la notícia respon a les preguntes Qui? Què? On? Com? Quan? Per què? La notícia té totes les parts. La notícia segueix un ordre lògic. Les frases són curtes i clares. Té una il·lustració relacionada amb la notícia. La fotografia té un peu de foto LÈXIC He utilitzat adverbis. He utilitzat diferents connectors. He evitat la repetició de paraules. ORTOGRAFIA He repassat l’ortografia. He escrit correctament els temps de passat. He utilitzat correctament els punts i les comes PRESENTACIÓ La col·locació de les diferents parts és correcta. El meu treball és net i està ben presentat

×