Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uninett personalseminar 20. okt 2011

446 views

Published on

Presentasjon holdt på Uninett personalseminar 20. okt 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uninett personalseminar 20. okt 2011

 1. 1. Hvem er kunden? Hva skal vi hjelpe hun med? Magnus Nohr Høgskolen i ØstfoldPresentasjon :
 2. 2. Magnus Nohr• Jobber på IT-Drift på Høgskolen i Østfold (HiØ)• Underviser IKT for lærere• Leder Helpdesk som gir brukerstøtte til 2800 studenter og lærere i Halden• Leder arbeidet med e-læring og Filming av forelesninger HiØ• Leder Forum for IKT i Østfoldskolen• IKT ansvarlig for lærerutdanning på HiØ
 3. 3. Mitt forhold til Uninett• Deltatt på Uninett konferansen i 2009 da den ble arrangert i Halden.• Har kommet i kontakt Uninett knyttet til arbeid med Filming av Forelesninger• Deltar i Uninetts Forelesningsopptak gruppe• Aktiv bruker av Adobe Connect og Multicast IP-TV fra UNINETT
 4. 4. Hvem er kunden?• IT- Leder på Universiteter og Høgskoler?• Utvalgte ressurspersoner på Norske Campus?• Administrativt ansatte• Faglige ansatte• Studentene• Det Norske folk?
 5. 5. Etter min mening er Uninett en god tjenesteleverandør til UH- msektoren, en…
 6. 6. Mitt forslag: Opprett en Uninett«ambassadør gruppe» som består avminst en representant fra hver campus i Norge• Sett av penger til å samle disse Uninett ambassadørene to ganger i året• Lag en sosial gruppa av de slik at de føler tilhørighet med Uninett• Driv opplæring om Uninetts tjenester på samlingene• Uninett ambassadørene blir pålagt å videre formidle informasjon om Uninetts Tjenester på sin campus
 7. 7. Skal tjenesten bli brukt må den være enkel i bruk• Tenk brukervennlighet når dere utvikler tjenester• Prøv ut tjenesten på vanlige bruker og få tilbakemelding.• Tenk målgruppe og funksjonalitet tidlig i prosessen ved utvikling av nye tjenester• I evaluering av tjenester bør man ikke bare logg innlogginger men også virkelig gjennomført bruk av tjenesten
 8. 8. Skal Uninett drive nasjonaleinnringningstjenester? Ofte er det de samme spørsmålene som gårigjen. Kanskje vi kunne brukt oppegående Studenter?
 9. 9. Screencast
 10. 10. Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT?120100 96 858060 IKT for Lærere 2 kl. AU4020 10 5 4 0 0 Ja Nei Ubesvart
 11. 11. Egen nytte av screencast som støtte for IKT-undervisningen Egennytte av screencast Egen nytte av screencast (opplæringsvideo) som støtte for IKT- (opplæringsvideo) som støtte for IKT- undervisningen (GLU1) undervisningen (GLU 2) 6% Svært god fornøyd Svært god fornøyd 3% 7% 14% Godt fornøyd Godt fornøyd 9% 10% 48% Fornøyd Fornøyd 50% Lite fornøyd 9% Lite fornøyd Meget lite fornøyd 9% Svært lite fornøyd 26% 9% Ubesvart UbesvartHvordan vil du vurdere ditt utbytte av Hvordan vil du vurdere ditt utbytte av å se på Screencast (2 au) å se på screencast (IKT for lærere) 0% Svært god fornøyd 0% 15% Svært god fornøyd 22% 0% Godt fornøyd 5% Godt fornøyd 0% Fornøyd Fornøyd 0% 10% 52% Lite fornøyd Lite fornøyd 26% Svært lite fornøyd 70% Svært lite fornøyd Ubesvart Ubesvart
 12. 12. Jeg mener Uninett har et forbedringspotensial på:1.Promotering2.Brukervennlighet3.Opplæring og brukerstøtte Husk å plassere kunden i sentrum! Presentasjon :

×