Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt prosjekt med fremføring på datamessa østfold

559 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt prosjekt med fremføring på datamessa østfold

 1. 1. IKT prosjekt med fremføring på Datamessa Østfold<br />Praksisprosjekt 10glu høstsemesteret 2011<br />
 2. 2. Tema: IKT og læring<br />I løpet av den den første eller andre praksisuka skal basisgruppene gjennomføre et prosjekt som i arbeidsomfang skal utgjøre en til to arbeidsdager. Praksislærer har hovedansvaret for prosjektet og avgjør i samråd med studentene når og hvordan prosjektet skal gjennomføres. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk og er en del av praksis. <br />
 3. 3. Hva skal dere gjøre?<br />
 4. 4. Velg et tema for prosjektet<br />Basisgruppa kommer med et forslag til tema og innhold i prosjektet. GLU1 gjennomfører prosjektet knyttet til matematikk eller valgfaget. GLU2 gjennomfører prosjektet knyttet til valgfag B. Tema skal være godkjent av praksislærer og basisgruppeveileder fra høgskolen. <br />
 5. 5. Valg av IKT hjelpemiddel i prosjektet<br />Basisgruppa kommer utkast hvilke IKT hjelpemiddel de kan tenke seg å benytte i prosjektet. Hver basisgruppe skal ha en veilednings økt med Magnus Nohr i forkant av prosjektet. Magnus godkjenner valg av IKT verktøy.<br />
 6. 6. Tidsplan for IKT prosjektet<br />20.september: Prosjektbeskrivelse og Informasjon om prosjektet kl.1215 på Aud 4 av Magnus Nohr<br />uke 38/39 (senest 28. september): Basisgruppen tar kontakt med praksislærer for å høre om han/hun har ønsker for prosjektet. Praksislærer godkjenner valg av tema.<br />29. eller 30. September: Basisgruppa skal ha gjennomført en 15 min veilednings økt med Magnus Nohr om valg av IKT hjelpemiddler i prosjektet. Magnus Godkjenner valg av Verktøy. Tid for veiledning reserveres her: https://docs.google.com/document/d/1ulFQ7wC2bgBUJzck_jyAVKj0AA1cMHEAEUfYJ-FWJi4/edit?hl=no<br />Uke 40-42 Jobbe med å ferdigstille undervisningsopplegget<br />19. oktober: IKT prosjekt Workshop i Aud Max fra kl. 0915-1200<br />19. oktober: Felles IKT prosjektmøte med praksislærerne10GLU1: kl. 1230-1300 og 10GLU2 kl. 1300-1330.<br />Uke 43: Gjennomføre Prosjektet/undervisningsopplegget i på praksisskolen.<br />Uke 44-45: forberede presentasjon av prosjektet<br />11. november: Presentere prosjektet under Datamessa Østfold kl. 0800-1500<br />
 7. 7. Basisgruppa skal gjøre:<br />
 8. 8. Lage løpeseddel<br />Løpeseddelen deler dere ut under Datamessa. Løpeseddelen er en kort "oppskrift" på hvordan prosjektet deres er lagt opp. Tenk at besøkende lærere kan bli inspirert og ønske å sette i gang med et tilsvarende prosjekt! Eksempler på løpesedlerLøpeseddelen trykkes på A4 ark. Det er valgfritt om dere vil ha farget ark, dele arket, eventuelt brette det som en folder. Tidligere år har vi trykket løpeseddelen i fargetrykk og vi prøver å få det til i år også. Legg løpeseddelen på Fronter i rommet for Datamessa.Solgunn trykker opp 70 eksemplarer til hver gruppe etter hvert som de er klare. Gi beskjed dersom dere trenger flere. Absolutt siste frist for levering av løpeseddel 8. november<br />
 9. 9. Delta på datamessa 11. november <br />Forberede stand: Tenk gjennom hvordan dere skal presentere prosjektet på Datamessa.<br />Stå på stand 11. november<br />
 10. 10. Prosjektet presentasjon i 12 minutter<br />
 11. 11. Gi tilbakemelding på prosjekt og presentasjon til en annen gruppe (responsgruppe)<br />
 12. 12. Ønsker dere en Fest etter Datamessa?<br />
 13. 13. Da må dere hjelpe til arrangere den selv. Vi ordner mat.<br />

×