Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKT i grunnskolelærerutdanning

986 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT i grunnskolelærerutdanning

 1. 1. Slik møter vi utfordringene ved Høgskolen i Østfold. <br />IKT-basert grunnskolelærerutdanning i Halden.<br />Viktige og riktige valg i IKT-satsing<br />Magnus<br />Nohr<br />Leder IT på LuLeder Helpdesk<br />Presentasjon: http://bit.ly/aGPTMk<br />
 2. 2.
 3. 3. Dette har skjedd…..<br />
 4. 4. Hva <br />1<br />har<br />vi<br />gjort<br />Riktig?<br />2<br />3<br />4<br />5<br />Beat for beat<br />Tone for tone<br />
 5. 5. ”IKT som endrings faktor <br />i lærerutdanning<br />ved Høgskolen i Østfold”<br />PULTO 2000-2003<br />
 6. 6. Konklusjon!<br />
 7. 7. Suksessformel 1<br />Sett av mye ressurser til<br /> IT-drifting for studenter<br />Helpdesk<br />ansatte<br />studentorakler<br />
 8. 8. Suksessformel 2<br />Ha et godt samarbeid <br />mellom IT-drift og lærerutdanning<br />Leder IT-Drift<br />Student IT<br />Studieleder LU<br />
 9. 9. Suksessformel 3<br />Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />I allmenlærerutdanningen med <br />mulighet til å ta eksamen i <br />IKT for lærere <br />Forutsetning for vitnemål<br />
 10. 10. 10<br />Fornuftige ting vi har gjort<br />
 11. 11. 10 år med bærbar-PC til alle<br />1<br />HiØ anbefaler enStudentpc.<br />Høgskolen innhenter anbud, men dette er er ikke et offentlig anbud (kan forhandle).<br />Studentene kjøper PC privat<br />HiØdriftansvar for studentpcer<br />Lettere å drifte standardiserte PC-er<br />http://www.hiof.no/studentpc/<br />
 12. 12. ”Pedagogisk PC”<br />1<br />Stort image med masse ferdig installert ”pedagogisk” programvare<br />Installerer programmer i forkant, i stedet for i etterkant av studentens behov<br />To partisjoner:OS/Programpartisjon C:Filpartisjon D: (studentens filer) <br />http://skoleprog.no<br />
 13. 13. ”Microsoft Campus avtale”<br />1<br />Nyeste versjonen av Microsoft Office kommer ferdiginstallert.<br />Antivirus<br />Fri oppgradering til neste versjon<br />Høgskolen sender ut faktura årlig så lenge studenten er aktiv<br />185 kroner i året<br />http://www.fag.hiof.no/lu/au/studentpc/mscampus.html<br />
 14. 14.
 15. 15. IT Helpdesk for studenter<br />2<br />http://helpdesk.hiof.no/<br />Åpent 9-15<br />Meget god service<br />Besvarer software- og hardwarespørsmål<br />Supportere 2500 studenter og ansatte i Halden<br />Alltid minst tre på vakt<br />Bemanning: Ansatte, assistenter, lærlinger og orakler <br />
 16. 16. Orakeltjenesten<br />
 17. 17. Student Orakeltjeneste<br />Ikke lønnet, slik at man ivaretar dugnadsånden<br />Ansvar for å hjelpe medstudenter i klasserommet<br />Hjelpelærere i IKT-undervisning<br />Jobbe på Helpdesk minst en time i uka.<br />Hjelpe til på store arrangementer<br />3<br />
 18. 18. Orakel goder<br />Studietur til Bett/London 6 dager. HiØ betaler hotell og flyreise (og sørger for fri fra underv.)<br />Julebord og Sommerfest. HiØ spanderer tre retters middag.<br />Et meget godt sosialt miljø<br />Gratis print, kontor og IT kurs<br />Attest fra HiØ<br />3<br />
 19. 19. Obligatoriske IKT-arbeidskravi allmennlærerutdanningen<br />For å få vitnemål fra AU ved HiØmå man ha bestått 10 obligatoriske arbeidskrav i IKT.<br />Dette gir også adgang til å ta eksamen i ”IKT for lærere – innføring i IKT” 15 stp.<br />80% av studentene i AU tar IKT-eksamen som privatist ved siden av normert studie i 2 kl.<br />Hvert arbeidskrav undervises i 3 timer<br />4<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm<br />
 20. 20. 10 Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />4<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm<br />1. semester:<br />1. Filbehandling<br />2. Tekstbehandling<br />3. Presentasjonsprogram<br />2. semester:<br />4. Regneark: Koordinert oppgave med matematikk<br />5. Lage websider og publisere på Internet <br />6. Blogg: lage og vedlikeholde en blogg over ett semester med minst fem innlegg om IKT i skolen<br />3. semester:<br />7. Lage en digital historiefortelling<br />8. Lage og redigere film, <br />9. Bildebehandling<br />10. Lage Animasjonsfilm.<br />
 21. 21. Eksamen i IKT for lærere (15 stp.)for allmenlærerstudentene<br />Eksamen i ”IKT for lærere – innføring i IKT” 15 studiepoeng som privatist uten kostnad.<br />80% av studentene i AU tar IKT eksamen som ved siden av normert studie i 3 semester<br />Praktisk 6 timers eksamen på PC, med tilgang til Internett.<br />90% av allmennlærerstudentene har IKT i fagkretsen når de uteksamineres.<br />5<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/index.html<br />
 22. 22. IKT Prosjekt<br />
 23. 23. IKT-prosjekt for allmenlærerstudentene i 1. klasse<br />Hovedprosjektet for allmennlærerstudentene i første studieår er et omfattende IKT- prosjekt som gjennomføres på praksisskolen.<br />Resultatet presenteres på Datamessa Østfold (se punkt 7)<br />Måle med prosjektet er å vise andre lærere spennende nye måter å bruke IKT i egen undervisning.<br />6<br />http://www.fag.hiof.no/lu/au/08halm/prosjekt/iktprosjekt/IKTprosjektet.htm<br />
 24. 24. Datamessa Østfold<br />11/11/2011<br />
 25. 25. Datamessa Østfold<br />Mindre versjon av NKUL og Bett, men gratis!<br />Målet med Datamessa Østfold er å "spre det glade IKT-budskap" til lærere<br />På Datamessa møter man skoler fra Østfold som viser frem gode eksempler på bruk av IKT i skolen. (vanlige lærere)<br />30 gratis foredrag i 2010<br />Arrangert 10 år på rad<br />1000 besøkende i 2010<br />7<br />http://www.hiof.no/datamessa<br />
 26. 26. Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />
 27. 27. Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />Samarbeidsforum mellom Høgskolen i Østfold og kommunene i Østfold<br />Samarbeidet startet i 2001 med vekt på IT-driftsamarbeid, men har siden den tid mer utviklet seg til en arena for pedagogisk bruk av IKT<br />Dette er en arena for utveksling av erfaringer.<br />Arrangerer Datamessa Østfold i samarbeide med Høgskolen i Østfold<br />Møter 4 ganger i året<br />http://www.fag.hiof.no/lu/forumikt/<br />
 28. 28. Våre nye satsingsområder i<br />IKT ved<br />Grunnskolelærer utdanningen <br />I Østfold<br />
 29. 29. IKT opplæring med Screencast<br />9<br />http://screencast.hiof.no/<br />
 30. 30. IKT opplæring med Screencast<br />9<br />Tradisjonelt har jeg selv laget tasteveiledninger til IKT opplæringen ved HiØ, men de siste årene har jeg i stor grad tatt i bruk egenproduserte Screencasrt (opplæringsvideoer). <br />Studentene gir god tilbakemelding<br />På sikt kan vi se for oss at dette helt eller delvis erstatter mine IKT-kurs for studentene.<br />Mindre ressursbruk, tilpasset opplæring og fleksibel undervisning.<br />http://screencast.hiof.no/<br />
 31. 31. Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT? <br />
 32. 32. Egennytteav screencast somstøtte for IKT-undervisningen<br />
 33. 33. Kommentarer til Screencast<br />
 34. 34. Camtasia Relay er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved HiØ<br />Vi håper at det er tilegnelig for<br />Hele Ofa i løpet av februar 2011<br />https://relay.hiof.no <br />
 35. 35. Jeg tror aldri jeg har hvert borti et program som er enklere å bruke!<br />https://relay.hiof.no <br />
 36. 36. Slik starter du et opptak <br />https://relay.hiof.no <br />
 37. 37. Camtasia Relay<br />Demo:<br />presentation recorded at 12/14/2010 11:27:03 AM is ready for sharing and viewing.Title: Camtasia Relay Profile TestDescription: Camtasia Relay Profile Test on 12.14.2010 11.27.03 AMDuration: 0:00:50<br />
 38. 38. Camtasia Relay<br />Demo med engelsk undertekst:<br />A presentation recorded at 12/14/2010 2:20:31 PM is ready for sharing and viewing.Title: English PresentationDescription: This is at test of texst caption of a English PresentationDuration: 0:02:48<br />
 39. 39. Filming av forelesninger<br />10<br />https://tv.hiof.no<br />Brukernavn:magnusgjest passord:PwS#17<br />
 40. 40. Filming av forelesninger<br />En enkel og lite ressurskrevende måte å filme forelesninger<br />Studentene kan se forelesninger de ikke var tilstede på, eller om igjen før eksamen.<br />Mange studenter har auditiv læringsstrategi<br />Jeg har filmet over 200 timer av min egen undervisning 2009/2011 <br />10<br />http://helpdesk.hiof.no/forelesninger.<br />
 41. 41. Podcast<br />Anatomi 1996<br />
 42. 42.
 43. 43. Hva sier studentene ved<br />HiØ lærerutdanning om<br />Filming av forelesninger<br />i November 2010?<br />
 44. 44. Har du benyttet deg av filmede forelesninger knyttet til ditt arbeid med IKT?<br />
 45. 45. EgennytteavfilmedeIKT-forelesninger<br />
 46. 46. Kommentarer til Filmede Forelesninger<br />Eneste som er negativt med de filmede forelesningene er at man ikke hører spørsmålene som blir stilt av studentene. Hvis foreleser bare svarer på spørsmålet uten å gjenta det er det ikke godt å vite hva det er snakk om<br />I likhet med screencast, synes jeg filmede forelesninger er en veldig fin ressurs å ha! Dersom jeg lurer på noe, så er det lett å finne den informasjonen<br />Dersom jeg har vært syk en dag, så er det ikke noe problem å ta igjen det tapte ved å se på film av forelesningen<br />Fimede forelesninger er som filmet radio - litt kjedelig<br />Man kan godt redigere i de filmede forelesningene. Pauser bør man ta bort<br />Fungerer bra det, men screencast er enda bedre. Mer effektivt!<br />
 47. 47. Hvorfor valgte du å se filmede forelesninger?<br />Forhindret<br />Repitisjon<br />
 48. 48. Kunne du tenke deg å erstatte forelesninger med videoopptak av forelesninger og screencast?<br />
 49. 49. 5 forskjellige måter direkte sende forelesninger ved HiØ: <br />1 HiØ gammel løsning (pris ca 200.000,- per rom)http://tv.hiof.no/aud4/ / VLC: udp://@233.0.224.1 <br />2 HiØ ny løsning (pris ca 70.000,- per rom)http://media.hiof.no/uninett/mediaplayer-viral/mobil.html<br />3 Adobe Connect (Uninett betaler til sep. 2011)https://connect.uninett.no/ofa/<br />4 Ustream.tv (Gratis Web 2.0 løsning) http://ustre.am/qIf2<br />5Eluminate (OFA betalt i Fronter kostnader) https://fr-sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=2009017&password=M.18B27E0F7E658828AD88F0E9882586<br />Presentasjonen min skal også tapes direkte på min PC i Camtasia Relay 3 og i Camtasia studio 7 <br />
 50. 50. Med Camtasia Relay kan vi tape alle forelesninger i alle klasserom i Oslofjord Alliansen. Men det er to forutsetninger:<br />
 51. 51. Forutsetning 1:Læreren må stå i nærheten av en mikrofon, eller bruke mygg<br />
 52. 52. Forutsetning 2: Læreren må ha alle notatene digitalt (eks PowerPoint). Eventuelle notater underveis må føres på en digital tavle eller sympodium<br />
 53. 53. Camtasia Relay er best egnet for læreren som sitter på kontoret og lager opptak med egen PC og en god mikrofon<br />
 54. 54. Hvordan øke IKT kompetanse blant faglige ansatte(HiØ)<br />Hva skal til for at de fagansatte tar i bruk disse nye løsningene?<br />
 55. 55. Fra august 2010 tilbys<br />etterutdanning <br />i IKT for alle 450 ansatte<br />Ved Høgskolen i Østfold <br />
 56. 56. Studie som tilbys er IKT for lærere (15 stp.)<br />Dette er det samme studiet som er integrert og obligatorisk i GLU utdanningene.<br />Ingen møte plikt, kun obligatoriske arbeidskrav<br />Alle forelesninger filmes<br />Screencast oppgaveløsning <br />Studiet vil kanskje bli tilgjengelig som fjernundervisnings tilbud i OFA for ansatte og studenter høstsemestert 2011<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/index.html<br />
 57. 57. Fra august 2010 tilbys<br />etterutdanning <br />i IKT for alle 450 ansatte<br />Ved Høgskolen i Østfold <br />Kun 6 ansatte tok eksamen<br />Til jul i 2010 <br />Alle fra LU <br />
 58. 58. Lærerutdanning ved HiØ<br />Kommer til å bruke inntil<br />1.000.000<br />Av strategiske middler<br />Til etterutdanning av <br />Faglige ansatte i<br />2011/2012<br />
 59. 59. Veien videre:Basiskurs i IKT for ansatte / IKT for lærere – Pedagogisk bruk (15stp)<br />Vi planlegger å innføre et basiskurs i IKT for våre lærere over lesten fra ”Basiskurs i høgskolepedagogikk”.<br />Dette blir den andre delen av IKT for lærere der fokus er rettet mot IKT bruk i egen undervisning.<br />Dette må da i tilfelle bli et samlingsbasert tilbud, der de ansatte jobber med IKT-prosjekt i egen undervisning mellom samlingene. Helpdesk er veiledere mellom samlingene. <br />Obligatorisk for nyansatte uten formell IKT kompetanse?<br />
 60. 60.
 61. 61. Bygging av E-lærings rom våren 2011<br />
 62. 62. Ta i bruk e-lærings Studio(opptak av forelesninger)<br />
 63. 63. Magnus Nohr Kontakt informasjon:<br />Telefon: 99281001<br />Mail: m@hiof.no<br />Resurs side: http://ikt.hiof.no/<br />Screencast: http://screencast.hiof.no/<br />Datamessa: http://datamessa.hiof.no/<br />Facebook: http://www.facebook.com/magnusnohr<br />Presentasjon: http://bit.ly/aGPTMk<br />

×