Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Erfaringer medforelesningsopptak og screencast i  undervisning  Presentasjon:  http://slidesha.re/KWtpRZMagnus NohrI...
Hvorfor drive med Screencast?MR. Screencast           Hei! Mitt navn er            Nohr, Magnus   ...
Shering i s caring
Youtube http://www.youtube.com/magnusnohr/
http://smarttelefon.wordpress.com/http://smarttelefon.wor   dpress.com/
Screencast   http://screencast.hiof.no/
Fordi det er minste motstands vei? Studenter  elsker      Screencast   gode Screencast
«Studentsitater»
Hva sierspørreundersøkelserblant studentene om Screencast bruk?
Har du benyttet deg av screencastknyttet til ditt arbeid med IKT? (2010)120100       96   858060         ...
Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT? (2011)      100       90       80  ...
Egen nytte av screencast som støtte     for IKT-undervisningen (2010)    Egennytte av screencast         ...
Meget Godt-/Godt fornøyd med utbytte av å se Screencast      100       90       80       70    ...
Forelesningsopptak!
Podcast
Har du benyttet deg av filmede   forelesninger knyttet til ditt arbeid90     med IKT? (2010 og 2011)    8580706...
Egen nytte av filmede               IKT-forelesninger (2010)    Egen nytte av filmede IKT-       ...
Hvordan vil du vurdere utbyttet avfilmede forelesninger? (IKT for lærere)• 1=svert godt fornøyd 5: Meget lite fornøyd. For...
Kommentarer til Filmede Forelesninger• Eneste som er negativt med de filmede forelesningene er at man ikke hører spørsmål...
Hvorfor valgte du å se filmede                forelesninger?    35    30    25    20    ...
Kunne du tenke deg å erstatte   forelesninger med videoopptak av60    forelesninger og screencast?         ...
Kunne du tenke deg å erstatte forelesninger med videoopptak av                        forelesninger...
Vi kan gjøre forelesningsopptak på fire    forskjellige måter på HiØ    http://stream.hiof.no/record
http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/semesterplan/index.htm
Rom med mulighet for å filme     forelesninger på HiØ•  Halden:•  Aud Max•  Aud 4•  A2-042•  Mobil•  Fredriksta...
e-lærings Studio
Hvilken form filmede forelesninger fåretrekker du?         100           90           80   ...
Slik starter du et opptak            Https://Relay.hiof.no
Med Camtasia Relay kan vi tapealle forelesninger i alle klasserom i    Norge. Men det er to      forutsetninger:
Forutsetning 1:Læreren må stå i nærheten av en mikrofon, eller bruke mygg somkobles til forelesers datamaskin.
Forutsetning 2:Læreren må ha alle notatene digitalt(eks PowerPoint). Eventuelle notaterunderveis må føres på en digital ta...
Sluttresultatet kommer på mailA presentation recorded at 3/13/2012 1:17:07 PMis ready for sharing and viewing.Title: Forel...
Tre muligheter til ågjøre undervisningen    bedre
Relay           2. Forelesningsopptak:           • Repetisjon           • Forhindret fra ...
Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT? (2011)      100       90       80  ...
Opplæring i bruk av Camtasia Relay     http://youtu.be/n2VlioA9vqw
Strategi og veien fremover            Dette            har jeg            tenkt å    ...
Digital retting: Screencast og videotilbakemeldinger på studentarbeider.
Spørretime / Veiledning i  Adobe Connect
Webinarer
Digitale Tavler
Smarttelefoner og Pader
Fremtidens klasserom
Høyere kvalitet på Screencast og video        opptak
Support: Digital undervisnings støtte  og oppmuntre foreleser til    forelesningsopptak
eSTUDENT - GRENSELØS OVERGANGMELLOM CAMPUS- OG NETTBASERT    UNDERVISNING
5. Juni arrangerer e-   lærings utvalgene ved HiØ   og OFA felles gratis fagdag   om ForelesningsopptakPåmelding/Pr...
Reflections on a Global Number one - on iTunes U Marianne Talbot, Director          of Studies inPhilosophy, Dep...
Foreleseres motforestillinger mot å     filme forelesninger• Redd for at studentene slutter å komme på forelesningen...
Foreleseres motforestillinger mot å     filme forelesninger• Vi er alle sjenerte – vi liker ikke at andre skal kunne...
Foreleseres motforestillinger mot å     filme forelesninger• Liker ikke å høre seg selv når man ser opptakene• Redd ...
Kilde Bent Kure: http://medieped.blogspot.com
1. REPETISJONRepetisjon er et meget anerkjent pedagogiskprinsipp. Med podcast av forelesninger harstudenten for første gan...
2. AUDITIVE STUDENTERStudentene har ulike læringsstiler. Noen lærerbest ved å lese, mens andre lærer best ved ålytte til d...
3. KOMPLISERTE RESONNEMENT OG       BEVISMye av undervisningen på universitetsnivåinneholder resonnement, forklarin...
4. DYSLEKTIKERENærmere 5 % av studentmassen har en ellerannen form for dysleksi. Bruk av skriftligelæremidler har alltid v...
5. MANGE STUDENTER ER AVHENGIGE      AV EN JOBBStudie- og livssituasjonen til mange studenter erslik at de er avhengi...
6. SYKE ELLER LANGTIDSSYKEMange studenter er syke i løpet av studieåret ognoen er fraværende pga. sykdom i lengreperioder....
7. UNIVERSELL UTFORMINGPrinsippet om universell utforming bygger på idealet omat det skal være like muligheter for alle ti...
7. UNIVERSELL UTFORMING• Dyslektikere• Studenter med angst, som gjør at de ikke klarer å være tett sammen med andre• Hørs...
8. FREMMEDSPRÅKLIGENorske læresteder har mange studenter somikke har norsk som morsmål. De har klar nytte avå kunne høre f...
9. FLEKSIBILITETEnten vi liker det eller ikke, så har samfunnet ogden måten vi mennesker omgåes, endret seg desiste ti-åre...
10. NÅR SOM HELST OG HVOR SOM        HELSTMed en iPod full av forelesninger, har studentennå en anledning til å føl...
11. INNSATTE I FENGSLERSamfunnsmessig og for den enkelte ville detvære en stor fordel om innsatte i fengsler kunnebruke ti...
12. STUDENTENE FORVENTER DET AV   EN MODERNE INSTITUSJONDagens studenter forventer podcast, og mangestudenter er meget f...
13. SAMARBEIDSLÆRINGStudenter har nå muligheten til å sitte sammenrundt et opptak, lytte, stoppe, diskutere, spoletilbake ...
14 PROFILERE INSTITUSJONENLedende amerikanske universitet har i flere årlagt opptak av forelesninger åpent ut på nettet.De...
15. FORELESER KAN EVALUERE SIN     EGEN FORMIDLINGForeleser har nå en ny ogunik mulighet til selv åvurdere sin egen fo...
16. GJENBRUK OG NYE    UNDERVISNINGSFORMEREnkelt sagt, kan vi si at et studium nå består av:forelesninger, lesing av p...
17. ETTER- OG VIDEREUTDANNINGEn stor utfordring med mye etter- ogvidereutdanning er at de fleste av dissestudentene er i j...
18. POPULÆRVITENSKAPLIGE       FOREDRAGAlle UH-institusjoner har et samfunnsansvar forformidling av kunnskap og nye...
19. STUDENTENE PRIORITERER SKOLER     MED PODCASTDersom en student som skal studere stårmellom å velge tre likeverdig...
20. PROFILERING AV FORELESER -       BRANDINGMarianne Talbot var i 2009 en helt vanlig professorog foreleser i filo...
21. BEDRE UTNYTTELSE AV    SAMFUNNETS RESSURSERNår samfunnet bruker milliarder vært år på atmange tusen forelesere skal...
22. MER TID TIL FORSKNINGMange akademikere blir dratt i to retninger ogopplever at de ikke får nok tid til både forskningo...
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning

1,831 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfaringer med forelesningsopptak og screencast i undervisning

 1. 1. Erfaringer medforelesningsopptak og screencast i undervisning Presentasjon: http://slidesha.re/KWtpRZMagnus NohrIKT ansvarlig avdeling for lærerutdanning
 2. 2. Hvorfor drive med Screencast?MR. Screencast Hei! Mitt navn er Nohr, Magnus Nohr. Jeg har laget screencast til min undervisning siden 2006. Her er mine erfaringer…
 3. 3. Shering i s caring
 4. 4. Youtube http://www.youtube.com/magnusnohr/
 5. 5. http://smarttelefon.wordpress.com/http://smarttelefon.wor dpress.com/
 6. 6. Screencast http://screencast.hiof.no/
 7. 7. Fordi det er minste motstands vei? Studenter elsker Screencast gode Screencast
 8. 8. «Studentsitater»
 9. 9. Hva sierspørreundersøkelserblant studentene om Screencast bruk?
 10. 10. Har du benyttet deg av screencastknyttet til ditt arbeid med IKT? (2010)120100 96 858060 IKT for Lærere 2 kl. AU4020 10 5 4 0 0 Ja Nei Ubesvart
 11. 11. Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT? (2011) 100 90 80 70 60Prosent 50 40 30 20 10 0 IKT for lærere 11GLU1 11GLU2 10GLU1 10GLU2 Gjennomsnitt prosent 100 30 70 93 93 77
 12. 12. Egen nytte av screencast som støtte for IKT-undervisningen (2010) Egennytte av screencast Egen nytte av screencast (opplæringsvideo) som støtte for IKT- (opplæringsvideo) som støtte for IKT- undervisningen (10GLU1) undervisningen (10GLU 2) 6% Svært god fornøyd Svært god fornøyd 3% 7% 14% Godt fornøyd Godt fornøyd 9% 10% 48% Fornøyd Fornøyd 50% Lite fornøyd 9% Lite fornøyd Meget lite fornøyd 9% Svært lite fornøyd 26% 9% Ubesvart UbesvartHvordan vil du vurdere ditt utbytte av Hvordan vil du vurdere ditt utbytte av å se på Screencast (2 au) å se på screencast (IKT for lærere) 0% Svært god fornøyd 0% 15% Svært god fornøyd 22% 0% Godt fornøyd 5% Godt fornøyd 0% Fornøyd Fornøyd 0% 10% 52% Lite fornøyd Lite fornøyd 26% Svært lite fornøyd 70% Svært lite fornøyd Ubesvart Ubesvart
 13. 13. Meget Godt-/Godt fornøyd med utbytte av å se Screencast 100 90 80 70 60Prosent 50 40 30 20 10 0 IKT for lærere 11GLU1 11GLU2 10GLU1 10GLU2 Gjennomsnitt Prosent 67 50 74 92 67 70
 14. 14. Forelesningsopptak!
 15. 15. Podcast
 16. 16. Har du benyttet deg av filmede forelesninger knyttet til ditt arbeid90 med IKT? (2010 og 2011) 85807060 5750 IKT for lærere40 2 AU 39302010 10 5 4 0 Ja Nei Ubesvart
 17. 17. Egen nytte av filmede IKT-forelesninger (2010) Egen nytte av filmede IKT- Egen nytte av filmede IKT- forelesninger (GLU1) forelesninger (GLU 2) 13% Svært god fornøyd Svært god fornøyd 32% Godt fornøyd 27% Godt fornøyd 41% 16% Fornøyd Fornøyd Lite fornøyd Lite fornøyd 5% 3% Meget lite fornøyd Meget lite fornøyd 13% 0% 23% 18% Ubesvart 9% UbesvartHvordan vil du vurdere ditt utbytte av Hvordan vil du vurdere ditt utbytte av Filmede forelesninger (2 AU) Filmede forelesninger (IKT for lærere) 9% Svært god fornøyd 10% Svært god fornøyd 13% Godt fornøyd 25% Godt fornøyd 10% Fornøyd 5% Fornøyd 56% 13% Lite fornøyd Lite fornøyd Svært lite fornøyd 20% Svært lite fornøyd 9% 30% Ubesvart Ubesvart 0%
 18. 18. Hvordan vil du vurdere utbyttet avfilmede forelesninger? (IKT for lærere)• 1=svert godt fornøyd 5: Meget lite fornøyd. For dårlig tall grunnlag på GLU
 19. 19. Kommentarer til Filmede Forelesninger• Eneste som er negativt med de filmede forelesningene er at man ikke hører spørsmålene som blir stilt av studentene. Hvis foreleser bare svarer på spørsmålet uten å gjenta det er det ikke godt å vite hva det er snakk om• I likhet med screencast, synes jeg filmede forelesninger er en veldig fin ressurs å ha! Dersom jeg lurer på noe, så er det lett å finne den informasjonen• Dersom jeg har vært syk en dag, så er det ikke noe problem å ta igjen det tapte ved å se på film av forelesningen• Fimede forelesninger er som filmet radio - litt kjedelig• Man kan godt redigere i de filmede forelesningene. Pauser bør man ta bort• Fungerer bra det, men screencast er enda bedre. Mer effektivt!
 20. 20. Hvorfor valgte du å se filmede forelesninger? 35 30 25 20 IKT for lærere 15 2 AU 10 5 0Var forhindret fra å komme til undervisningenVaråsyk en familiesituasjon somstede på undervisningen, men ønsket å bruke den filmedei forelesningen til repetisjon Var sliten og orket ikke komme hadde syke Var til gjorde at jeg ikke fikk vært tilstede Annet (skriv gjerne tekstboksen under) Hadde eller barn Måtte jobbe
 21. 21. Kunne du tenke deg å erstatte forelesninger med videoopptak av60 forelesninger og screencast? 5750 45 4540 3930 IKT for lærere 2 AU2010 10 4 0 Ja Nei Ubesvart
 22. 22. Kunne du tenke deg å erstatte forelesninger med videoopptak av forelesninger og screencast? 100 90 80 70 60Prosent 50 40 30 20 Det kan se ut som om jo svakere student er faglig, jo 10 viktigere er den tradisjonelle forelesningen?! 0 IKT for lærere 11GLU1 11GLU2 10GLU1 10GLU2 Gjennomsnitt Ja i % 7 15 37 43 54 31 Nei i % 93 75 56 50 46 64
 23. 23. Vi kan gjøre forelesningsopptak på fire forskjellige måter på HiØ http://stream.hiof.no/record
 24. 24. http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/semesterplan/index.htm
 25. 25. Rom med mulighet for å filme forelesninger på HiØ• Halden:• Aud Max• Aud 4• A2-042• Mobil• Fredrikstad• S321• Nye store auditorium
 26. 26. e-lærings Studio
 27. 27. Hvilken form filmede forelesninger fåretrekker du? 100 90 80 Studentene ser ut til å foretrekke skjermopptak, foran Videoopptak fra forelesningssal 70 60Axis Title 50 40 30 20 10 0 IKT for lærere 11GLU1 11GLU2 10GLU1 10GLU2 Gjennomsnitt Screencast 65 25 37 93 62 56 Video 28 15 7 0 0 10 ubesvart 7 60 56 7 38 33.6
 28. 28. Slik starter du et opptak Https://Relay.hiof.no
 29. 29. Med Camtasia Relay kan vi tapealle forelesninger i alle klasserom i Norge. Men det er to forutsetninger:
 30. 30. Forutsetning 1:Læreren må stå i nærheten av en mikrofon, eller bruke mygg somkobles til forelesers datamaskin.
 31. 31. Forutsetning 2:Læreren må ha alle notatene digitalt(eks PowerPoint). Eventuelle notaterunderveis må føres på en digital tavle eller sympodium
 32. 32. Sluttresultatet kommer på mailA presentation recorded at 3/13/2012 1:17:07 PMis ready for sharing and viewing.Title: Forelesningsopptak HiØDescription: Hvordan og hvorfor drive medforelesningsopptak.Duration: 0:14:39 Type Size LinkFlash (Original Size) 25.5 MB View...iPad 15.0 MB View...iPod and iPhone 10.6 MB View...
 33. 33. Tre muligheter til ågjøre undervisningen bedre
 34. 34. Relay 2. Forelesningsopptak: • Repetisjon • Forhindret fra delta (klasserommet)1. Videovitaminer – 3. Oppsummering –før forelesningen: Etter forelesningen• Forberedelser eller tema:• Informasjon • Forventet• Utstyrs behov kunnskap• Forberedelse • Oppgaver oppgaver • Repetisjon• Pensum som bør • Veien videre være lest før (kontoret) forelesning (Kontoret)
 35. 35. Har du benyttet deg av screencast knyttet til ditt arbeid med IKT? (2011) 100 90 80 70 60Prosent 50 40 30 20 10 0 IKT for lærere 11GLU1 11GLU2 10GLU1 10GLU2 Gjennomsnitt prosent 100 30 70 93 93 77
 36. 36. Opplæring i bruk av Camtasia Relay http://youtu.be/n2VlioA9vqw
 37. 37. Strategi og veien fremover Dette har jeg tenkt å staste på i 2012
 38. 38. Digital retting: Screencast og videotilbakemeldinger på studentarbeider.
 39. 39. Spørretime / Veiledning i Adobe Connect
 40. 40. Webinarer
 41. 41. Digitale Tavler
 42. 42. Smarttelefoner og Pader
 43. 43. Fremtidens klasserom
 44. 44. Høyere kvalitet på Screencast og video opptak
 45. 45. Support: Digital undervisnings støtte og oppmuntre foreleser til forelesningsopptak
 46. 46. eSTUDENT - GRENSELØS OVERGANGMELLOM CAMPUS- OG NETTBASERT UNDERVISNING
 47. 47. 5. Juni arrangerer e- lærings utvalgene ved HiØ og OFA felles gratis fagdag om ForelesningsopptakPåmelding/Program: http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/forside/?&displayitem=4913&module=communicatorEller live via Internett: http://stream.hiof.no/live?audmax.stream
 48. 48. Reflections on a Global Number one - on iTunes U Marianne Talbot, Director of Studies inPhilosophy, Department for Continuing Education, University of Oxford.Se filmen: http://norgesuniversitetet.no/video/reflections-on-a-global-number-one-on-itunes-u
 49. 49. Foreleseres motforestillinger mot å filme forelesninger• Redd for at studentene slutter å komme på forelesningene• Kremmere: Vil holde den samme forelesningen mange steder mot god betaling• Redd for å si noe feil i forelesningen, som blir stående for forelesers regning for evig tid på Internett. «Folk lærer feil pga meg!»• De gjør seg selv overflødige. Vi underviser ofte det samme hvert år. (sparken?)
 50. 50. Foreleseres motforestillinger mot å filme forelesninger• Vi er alle sjenerte – vi liker ikke at andre skal kunne se våre forelesninger, spesielt ikke kollegaer• De føler de ikke kan snakke like fritt• Større prestasjonspress• Problem med opphavsretts beskyttet materiale som brukes i forelesningen• Liker ikke å bruke mikrofon når de foreleser• Kontroll - Redd for hva som skjer videre med forelesningen når den slippes på Internett
 51. 51. Foreleseres motforestillinger mot å filme forelesninger• Liker ikke å høre seg selv når man ser opptakene• Redd for at teknikken skal svikte• Liker ikke at andre kanskje bruker mitt materiale uten at «Jeg» krediteres
 52. 52. Kilde Bent Kure: http://medieped.blogspot.com
 53. 53. 1. REPETISJONRepetisjon er et meget anerkjent pedagogiskprinsipp. Med podcast av forelesninger harstudenten for første gang en reell, men ogsåenkel, mulighet til å få repetert forelesningen.
 54. 54. 2. AUDITIVE STUDENTERStudentene har ulike læringsstiler. Noen lærerbest ved å lese, mens andre lærer best ved ålytte til den som formidles. De bokglade kan lesenår de vil og hvor de vil. Mens den som vil høreforelesningen, får bare EN sjanse. La dem fåflere.
 55. 55. 3. KOMPLISERTE RESONNEMENT OG BEVISMye av undervisningen på universitetsnivåinneholder resonnement, forklaringer eller bevissom kan være vanskelige å forstå første gangstudenten hører dem. Nå har studentene enmulighet til å jobbe aktivt med den typeresonnement og forklaringer i etterkant.
 56. 56. 4. DYSLEKTIKERENærmere 5 % av studentmassen har en ellerannen form for dysleksi. Bruk av skriftligelæremidler har alltid vært tungt for dyslektikere.Med podcast har de fått et nytt og viktiglæremiddel, som delvis kompenserer for deresdysleksi.
 57. 57. 5. MANGE STUDENTER ER AVHENGIGE AV EN JOBBStudie- og livssituasjonen til mange studenter erslik at de er avhengige av jobb ved siden avstudiene. Podcast av forelesninger vil gjøre at denå kan lytte til forelesningene når de er ferdigmed jobben.
 58. 58. 6. SYKE ELLER LANGTIDSSYKEMange studenter er syke i løpet av studieåret ognoen er fraværende pga. sykdom i lengreperioder. De har nå muligheten til å få med segforelesningen.
 59. 59. 7. UNIVERSELL UTFORMINGPrinsippet om universell utforming bygger på idealet omat det skal være like muligheter for alle til deltakelse påen likeverdig måte.Dette er også hjemlet i Lov om universiteter og høyskolerhvor det i § 4-3 pkt 5 står at ”institusjonene skal, så langtdet er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rettefor studenter med særskilte behov”.Hvis vi skal ta denne loven på alvor, noe enhverutdanningsinstitusjon er nødt til, vil mange hevde at enforholdsvis stor del av studentmassen har krav på å fåtilgang til opptak av forelesninger. Dette gjelder f.eks.følgende:
 60. 60. 7. UNIVERSELL UTFORMING• Dyslektikere• Studenter med angst, som gjør at de ikke klarer å være tett sammen med andre• Hørselhemmede, som ikke får med seg alt, og som trenger høre på forelesningen flere ganger• Allergikere og astmatikere, som i perioder kan ha vanskeligheter med å følge ordinær undervisning• Studenter med konsentrasjonsvansker. Hvis du ofte eller enkelte ganger er meget ukonsentrert, vil det være vanskelig å få med seg forelesningen.• Bevegelseshemmede• Studenter med andre kroniske lidelser eller sykdommer som asbergere, ME-pasienter, nevroser, ADHD
 61. 61. 8. FREMMEDSPRÅKLIGENorske læresteder har mange studenter somikke har norsk som morsmål. De har klar nytte avå kunne høre forelesningene flere ganger.
 62. 62. 9. FLEKSIBILITETEnten vi liker det eller ikke, så har samfunnet ogden måten vi mennesker omgåes, endret seg desiste ti-årene. Alt dette gjør at studentene nåønsker (og trenger?) mer fleksibilitet i sittliv, inklusiv studentlivet. Podcast av forelesningerlegger forholdene til rette for mer fleksibilitet.
 63. 63. 10. NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELSTMed en iPod full av forelesninger, har studentennå en anledning til å følge en forelesning entenhan sitter på bussen, sitter på entreningssykkel, er på hytta, på toget, i baksetet ien bil på vei til hytta, i sofaen hjemme ellersitter på lesesalen.
 64. 64. 11. INNSATTE I FENGSLERSamfunnsmessig og for den enkelte ville detvære en stor fordel om innsatte i fengsler kunnebruke tiden til å studere. Med innføring avkvalitetsreformen har innsatte opplevd at det nåer vanskeligere å studere. Når forelesningeneblir podcastet vil dette gi nye muligheter tilinnsatte i fengsler.
 65. 65. 12. STUDENTENE FORVENTER DET AV EN MODERNE INSTITUSJONDagens studenter forventer podcast, og mangestudenter er meget forundret over at det ikkegjøres i mye større grad enn det som nå ertilfellet.
 66. 66. 13. SAMARBEIDSLÆRINGStudenter har nå muligheten til å sitte sammenrundt et opptak, lytte, stoppe, diskutere, spoletilbake og avklare vanskelige forhold.
 67. 67. 14 PROFILERE INSTITUSJONENLedende amerikanske universitet har i flere årlagt opptak av forelesninger åpent ut på nettet.Dette har vært med på å gi dem øktinternasjonal oppmerksomhet, økt profilering ogfremhevet dem som moderne institusjoner.
 68. 68. 15. FORELESER KAN EVALUERE SIN EGEN FORMIDLINGForeleser har nå en ny ogunik mulighet til selv åvurdere sin egen formidling.Ved å lytte og se på opptakav egen forelesning, entenalene eller sammen med enkollega, kan man få vurdertog forbedret sin egenundervisning.
 69. 69. 16. GJENBRUK OG NYE UNDERVISNINGSFORMEREnkelt sagt, kan vi si at et studium nå består av:forelesninger, lesing av pensum, skriftligeoppgaver og eksamen til slutt. Dersom emnethar tilgang til gode podcast fra tidligere år ellerfra andre institusjoner, kan disse podcastene nåinngå som en obligatorisk del av pensum, på liklinje med en lærebok. Dette gir de somplanlegger selve undervisningen muligheten til åbygge opp og designe kurset og arbeidsformenepå en nye og bedre måte.
 70. 70. 17. ETTER- OG VIDEREUTDANNINGEn stor utfordring med mye etter- ogvidereutdanning er at de fleste av dissestudentene er i jobb og ofte bor langt borte fralærestedet. Mange EVU-kurs lider under at deter alt for få timer med undervisning, kanskjebare tre helgesamlinger i løpet av semesteret.Nå kan antall forelesninger økes, ved at en del avdem eller alle, tilbys som podcast.
 71. 71. 18. POPULÆRVITENSKAPLIGE FOREDRAGAlle UH-institusjoner har et samfunnsansvar forformidling av kunnskap og nyeforskningsresultater. Podcast avpopulærvitenskaplige emner kan økeformidlingen av kunnskap til allmennheten.
 72. 72. 19. STUDENTENE PRIORITERER SKOLER MED PODCASTDersom en student som skal studere stårmellom å velge tre likeverdige studiesteder, måvi anta at mange studenter vil foretrekke denskolen hvor alle forelesningene blir podcastet.Slik er det, enten vi ønsker det eller ikke.
 73. 73. 20. PROFILERING AV FORELESER - BRANDINGMarianne Talbot var i 2009 en helt vanlig professorog foreleser i filosofi blant 80 kollegaer på Instituttfor filosofi på Oxford University. Mange av henneskollegaer var vel kjent internasjonalt, men ikke hun.En tekniker på Oxford spurte om de kunne podcastehennes forelesning som het "A romp through thehistory of philosophy" på iTunes U. Ikke visste hunmye om hverken podcast eller iTunes U. Våren 2010ble hun en suveren "No. 1 world wide" i antallnedlastinger fra iTunes U.
 74. 74. 21. BEDRE UTNYTTELSE AV SAMFUNNETS RESSURSERNår samfunnet bruker milliarder vært år på atmange tusen forelesere skal forberede og holdegode forelesninger, så er det synd at mange avdisse holdes bare én gang og for et megetbegrenset publikum. En av Norges viktigsteressurser er kunnskap, og disse forelesningenekunne utgjøre en ekstra kunnskapsressurs forNorge om de ble gjort tilgjengelig forallmennheten.
 75. 75. 22. MER TID TIL FORSKNINGMange akademikere blir dratt i to retninger ogopplever at de ikke får nok tid til både forskningog undervisning. Mange føler at undervisningkrever for mye tid og at de ikke får sin tilmåltetid til forskning. Kanskje podcast avforelesningene, satt i system på en forsvarligmåte, kan gi noen av akademikerne mer tid tilforskning?

×