Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Information om att bygga fiber feb 2012

1,251 views

Published on

Hur man kan bygga ett fibernät på landet.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Information om att bygga fiber feb 2012

  1. 1. En berättelse av en som inte förstod hur lång resan skulle bli- men målet var underbart
  2. 2.  Behov men ingen leverantör Lokal förankring Hur blir man sin egen leverantör? Leverantörer av innehåll Pengar Några siffror Diskussion
  3. 3.  Fibernät byggs bara där det finns en snabb och säker avkastning på investeringen Var finns det närmaste fibern? Vem är beredd att ens lämna en offert? Vad gör kommunen, Länsstyrelsen & Region? Vem kan hjälpa oss att komma igång?
  4. 4.  Bilda en egen förening eller samfällighet Jaga medlemmar! Beräkna en kalkyl med 50 -80% täckning Dela upp bearbetningen i små områden/grp Prata, lämna lappar, informationsmöten, PR Hitta lokala kompetenser; grävare,ekonomer, hemsida, bearbeta markägare, kartmaterial Skriv avtal med medlemmar och markägare
  5. 5.  Skapa kedjan: vi äger nätet lokalt, En/flera tjänsteleverantörer, ev serviceavtal Hur tar föreningen/tjänsteleverantören betalt? Fasta resp löpande kostnader… Skriva avtal med stora företag eller små skuttar…
  6. 6.  Vem kan leverera tjänster i nätet? Öppet eller kollektivavtal? Betalningsflödet; via föreningen eller direkt? Långa eller korta avtalsperioder? 2 – 10 år… Vem har den kvalitén du förväntar dig?
  7. 7.  Hur mycket är medlemmarna beredda att betala i insats? Hur finansierar vi oss under byggtiden? Lån eller förskott av medlemmarna? Säkerhet… Vilka bidrag finns? Hur anpassar vi oss bäst till bidragssystemet? Vad betalar elbolagen för samförläggning ? Hur mycket dagsverken går att få ut för att minska kostnaderna?
  8. 8.  Kostnad för bygget blev 7,4 miljoner Bidrag på drygt 1,9 miljoner Anslutningskostnaden per fastighet; 23 000kr Antal meter fiber; 54 037 meter varav 12 010 är gemensamt med elkabel Noder; 3 styck Anslutna punkter; 242 hus Projekttid: 2008 till 2011. Styrelsemöte 2011: 26 protokollförda

×