Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myt och motiv

3,486 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Myt och motiv

 1. 1. Myter i litteraturen klassiska motiv och teman
 2. 2. Abel och Kain
 3. 3. Abel och KainMannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. ”Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp”,sade hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror.
 4. 4. Abel och KainMannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. ”Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp”,sade hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror.Abel var herde och Kain bruka­de jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abelframbar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvil­ja påAbel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain:”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlarrätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”
 5. 5. Abel och KainMannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. ”Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp”,sade hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror.Abel var herde och Kain bruka­de jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abelframbar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvil­ja påAbel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain:”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlarrätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom.
 6. 6. Abel och KainMannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. ”Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp”,sade hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror.Abel var herde och Kain bruka­de jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abelframbar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvil­ja påAbel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain:”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlarrätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom.Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” Herrensade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad skall du vara, bannlyst från marken somöppnat sin mun för att ta emot din brors blod, som du har utgjutit. Om du odlar marken skall den inte längre ge dig singröda. Rastlös och rotlös skall du vara på jorden.” Kain sade till Herren: ”Mitt straff är för tungt att bära. Du driver migbort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kom­mer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter migkan döda mig.” Herren svarade honom: ”Jag lovar att Kain skall bli hämnad sju gånger om, om någon dödar honom.”Och Herren satte ett tecken på Kain, för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och Kain drogbort, undan Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden.
 7. 7. Motiv i myten
 8. 8. Motiv i mytenRivalitet mellan bröder
 9. 9. Motiv i mytenRivalitet mellan bröderSyskon som tävlar om faders kärlek
 10. 10. Motiv i mytenRivalitet mellan bröderSyskon som tävlar om faders kärlekDen stränge och rättfärdige fadern
 11. 11. Motiv i mytenRivalitet mellan bröderSyskon som tävlar om faders kärlekDen stränge och rättfärdige fadernDen förbisedda sonen
 12. 12. Motiv i mytenRivalitet mellan bröderSyskon som tävlar om faders kärlekDen stränge och rättfärdige fadernDen förbisedda sonenBrodermord
 13. 13. Myten i litteratur och film
 14. 14. Myten i litteratur och film John Steinbeck - Öster om Eden
 15. 15. Myten i litteratur och film John Steinbeck - Öster om Eden East of Eden
 16. 16. Myten i litteratur och film John Steinbeck - Öster om Eden East of Eden Stephen King - Cain rose up
 17. 17. Myten i litteratur och film John Steinbeck - Öster om Eden East of Eden Stephen King - Cain rose up Charles Baudelaire - Kain och Abel
 18. 18. Myten i litteratur och film John Steinbeck - Öster om Eden East of Eden Stephen King - Cain rose up Charles Baudelaire - Kain och Abel Agatha Christie -And then there were none
 19. 19. Myten om PygmalionKung Pygmalion av Cypern var en av de män som också dyrkade kärleksgudinnan Afrodite. I Afrodites tempel fannsprästinnor som gärna älskade med besökare, men det var inte den sortens kärlek som Pygmalion längtade efter. Somkung kunde han ta vilken kvinna han ville som drottning eller älskarinna, men han väntade på att han skulle drabbas avden stora sanna kärleken. Men den kom aldrig.Pygmalion var en mycket skicklig skulptör och kunde skapa former ur nästan vilka material som helst. En dag fick hanför sig att som en gåva till Afrodite hugga en staty som föreställde henne. Kanske skulle gudinnan då finna medlidandemed honom och låta honom möta kärleken. Pygmalion valde ett av de dyrbaraste materialen, elfenben, och började karvafram sin bild av hur Afrodite såg ut. Han tänkte sig henne som den vackraste kvinnan i världsalltet och lade ner evigheterav tid på varje kurva, varje liten grop och rynka i statyns yta. Efter ett helt år av hårt arbete stod statyn färdig. Men dåhände något märkligt som ingen, minst av allt Pygmalion själv, hade kunnat föreställa sig. Han blev kär i statyn.Om Pygmalion kände sig olycklig innan var det inget mot hur hans liv nu artade sig. Han kunde inte släppa den vackrastatyn med sin blick och tänkte inte längre på att äta eller sova. Till slut kunde hans elände inte ens undgå gudarna ochAfrodite förbarmade sig över den sorgsne kungen. En natt när Pygmalion till slut somnat av utmattning framför statynsteg Afrodite in i hans ateljé. Hon andades stilla på statyn och gav den på så sätt liv. Sakta men säkert började det hårdaelfenbenet mjukna och få färgen av rosig hy.När Pygmalion vaknade nästa morgon låg hans staty sovande i hans armar, nu inte längre av marmor, utan en levandeung kvinna. Nu började ett helt nytt liv för Pygmalion. Han kallade sin kvinna Galatea, efter den vackraste nymfen ivärlden, och gjorde henne till sin hustru.
 20. 20. Myten om Pygmalion
 21. 21. Myten om Pygmalion
 22. 22. Motiv i myten
 23. 23. Motiv i myten Kungen/prinsen som inte kan finna den rätta
 24. 24. Motiv i myten Kungen/prinsen som inte kan finna den rätta Dockan/statyn som blir levande på grund av kärlek
 25. 25. Motiv i myten Kungen/prinsen som inte kan finna den rätta Dockan/statyn som blir levande på grund av kärlek Mannen som skapar/formar sin älskade
 26. 26. Pygmalion i nutid
 27. 27. Pygmalion i nutid George Bernard Shaw - Pygmalion
 28. 28. Pygmalion i nutid George Bernard Shaw - Pygmalion My fair lady
 29. 29. Pygmalion i nutid George Bernard Shaw - Pygmalion My fair lady Carlo Collodi - Pinnocchio
 30. 30. Pygmalion i nutid George Bernard Shaw - Pygmalion My fair lady Carlo Collodi - Pinnocchio Pinnocchio
 31. 31. Pygmalion i nutid George Bernard Shaw - Pygmalion My fair lady Carlo Collodi - Pinnocchio Pinnocchio Pretty woman

×