Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FÖRFATTARSTILARAspekter på språk och innehåll
SPRÅKOrdval     Vanligt förekommande ord eller typer av ord,        användande av dialekterMeningslängd  Långa...
ORDVAL        E xe m p e l t e x t         Speciella ordFörvisso befann vi oss i ett av de     Förvis...
MENINGSLÄNGD/GRAMMATIK        Te x t e xe m p e l         EgenskaperJag älskade snön. Kylan. Luften.   ...
BERÄTTARSTILBerättarperspektiv 1     Allvetande eller osynlig berättareBerättarperspektiv 2     Jag-berättande, ha...
BERÄTTARPERSPEKTIV        Te x t e xe m p e l           B e r ä t t a r p e r s p e k t ivDet var en gång...
BERÄTTELSEELEMENTDialoger         Förekomst och teknik             Typ av beskrivningar (personer, mil...
PERSONBESKRIVNINGAR      Te x t e xe m p e l 1              Te x t e xe m p e l 2I solnedgången vid en...
MILJÖBESKRIVNINGAR      Te x t e xe m p e l 1                 Te x t e xe m p e l 2Han gick utför tr...
STILFIGURER      Te x t e xe m p e l 1                 Te x t e xe m p e l 2Det är en skog av rör som...
INNEHÅLL       Vilken typ av innehåll t ex miljöer,Stoff     personer, föremål finns i berättelserna      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Författarstilar

3,415 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Författarstilar

 1. 1. FÖRFATTARSTILARAspekter på språk och innehåll
 2. 2. SPRÅKOrdval Vanligt förekommande ord eller typer av ord, användande av dialekterMeningslängd Långa eller korta meningarGrammatik Meningsfragment och satsradningar.
 3. 3. ORDVAL E xe m p e l t e x t Speciella ordFörvisso befann vi oss i ett av de Förvisso befann vi oss i ett av deunderligaste, kusligaste och mest underligaste, kusligaste och mestfruktansvärda av jordklotets alla fruktansvärda av jordklotets allahörn. Av alla existerande länder var hörn. Av alla existerande länder vardet det allra äldsta. Vi blev mer och det det allra äldsta. Vi blev mer ochmer övertygade om att detta mer övertygade om att dettaohyggliga högland måste vara Lengs ohyggliga högland måste vara Lengsuppdiktade mardrömsplatå som till uppdiktade mardrömsplatå som tilloch med Necronomicons galne och med Necronomicons galneförfattare var motvillig att diskutera. författare var motvillig att diskutera(H P Lovecraft, Vansinnets berg)
 4. 4. MENINGSLÄNGD/GRAMMATIK Te x t e xe m p e l EgenskaperJag älskade snön. Kylan. Luften. 1. Först ettordsmeningar –Stjärnhimlen. Men kläderna, alla meningsfragment.dessa förbannade kläder i lager pålager, dom klumpiga pjäxorna, 2. Sedan lång lång mening medskidorna, dom skramliga stavarna, flera staplade bisatser utanhäckandet i liftkön, själva åkandet någon egentlig huvudsats.utför som visserligen kunde vara 3. Användande av ”dom” somnirvananjutning i sina passager men pronomenockså skrikande misstagsfummel påisfläckarna och så denna satanshipphet…..(Ulf Lundell, Saknaden)
 5. 5. BERÄTTARSTILBerättarperspektiv 1 Allvetande eller osynlig berättareBerättarperspektiv 2 Jag-berättande, han/hon-berättande eller du-berättande, perspektivbytenKronologi Rak eller bruten kronologi Parallellhandling
 6. 6. BERÄTTARPERSPEKTIV Te x t e xe m p e l B e r ä t t a r p e r s p e k t ivDet var en gång en ung man som ville 1. Sagoberättande alltså en tydligvinna sitt hjärtas önskan. Och även berättarröst.detta, som början betraktat, inte äralldeles originellt (för alla berättelser 2. Allvetande, spår i framtidenom unga män som berättats eller 3. Reflekterar över den egnakommer att berättas kunde börja på berättelsenungefär samma sätt) var det mycketmed denne unge man och det somhände honom som var sällsamt, ävenom inte ens han någonsin fick reda påalltsammans.(Neil Gaiman, Stardust)
 7. 7. BERÄTTELSEELEMENTDialoger Förekomst och teknik Typ av beskrivningar (personer, miljöer),Beskrivningar värderande eller neutralaStilfigurer Förekomst och typer av bildspråk (liknelser, metaforer, besjälningar, sinnesanalogier) Anaforer (upprepningar), Allitterationer
 8. 8. PERSONBESKRIVNINGAR Te x t e xe m p e l 1 Te x t e xe m p e l 2I solnedgången vid en varm vårdag Jag svängde runt på hälen, och vemuppenbarade sig två herrar vid såg jag sitta vid jätteskålen medBiskopsdammarna. Dene var omkring huvudvärkstabletter om intefyrtio år gammal. Han var iförd en grå Charlene, med en tyst trotsig minsommarkostym, han var liten till men förfärande plufsig ochväxten, välmående, mörkhårig och intetsägande. Charlene med sinflintskallig. Han kramade sin korrekta blonderade permanent direkt frånhatt i handen och hans välrakade husvagnsparkeringen, sina recept påansikte pryddes av svarta hornbågade köttsnåla maträtter klippta ur Familyglasögon i övernaturlig storlek. Circle och sin likgiltige pojkvän…(Michail Bulgakov, Mästaren och Margarita) (Douglas Coupland, Generation X)
 9. 9. MILJÖBESKRIVNINGAR Te x t e xe m p e l 1 Te x t e xe m p e l 2Han gick utför trapporna och kom De flesta städer, hur små de än är,genom porten ut i gatans heta, starka följer självmant mönstret i en storstad. Med andra ord skapar de segregation.ljus. Det var mycket varmt ute och Vita från svarta, normala mot homos,ljuset på de vita husen träffade hans rika från mindre bemedlade, mindreögon plötsligt och hårt. Han gick på bemedlade från fattiga. Palomoskuggsidan utför den branta gatan Grove,vars befolkning detta år 1971ner mot Puerta del Sol. inte uppgick till mer än ettusentvåhundra själar, var inget undantag. (Ernest Hemingway, De obesegrade) (Clive Barker, Den stora föreställningen)
 10. 10. STILFIGURER Te x t e xe m p e l 1 Te x t e xe m p e l 2Det är en skog av rör som mynnar ut Lolita, mitt livs ljus, mina länders eld, min själ. Lo-li-ta – tungspetsen gör etti kranar, duschar, hävertar, cisterner. trestegshopp från gommen ochEtt tvättställ, ett badkar eller något hamnar vid tre mot tandraden. Lo. Li.annat majolikaföremål lyser vitt mot Ta.himlen, liksom sent mognandefrukter som hänger kvar på grenarna. Herrar och damer jurymedlemmar, det första beviset jag framlägger är något som kunde väcka serafernas, de (Italo Calvino, De osynliga städerna) ovetande, okonstlade, ädla, bevingade serafernas avund. Låt oss undersöka detta vildrossnår. (Vladimir Nabokov, Lolita)
 11. 11. INNEHÅLL Vilken typ av innehåll t ex miljöer,Stoff personer, föremål finns i berättelserna Vilka typer av handlingselement finns iMotiv berättelserna Vad finns det för bärande tankar hosTematik författaren

×