Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dystopier - tre klassiker

582 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dystopier - tre klassiker

  1. 1. Tre dystra framtidsskildringar
  2. 2. Nyspråk är ett språk som utvecklas med syfte att begränsa individens tankeutrymme.  Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.  Krimtänk är en tanke som är kriminell. Det behöver inte vara något som man medvetet tänker. Det kan vara något man av misstag uttrycker i sömnen.  Hatstund (en kollektivt laddad stund där man uttrycker gemensamt har mot statens fiender (inre och yttre) 
  3. 3.       Slagord: ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” Storebror (symbol för den allseende staten) Tankepolis Enpartistat Viktigt att kriget alltid rasar för att samhället ska kunna fungera Propaganda (staten styr all information)
  4. 4.              Framtiden så bra att förbättring är omöjlig Människor föds i fabriker Familjen något farligt för samhället Omvänd moral: ligg med så många du kan Monogami är perverst Kärlek är farligt Människor skapas för särskilda uppgifter Samhällsklasserna är genetiska och alla är nöjda Om man upplever obehag tar man soma Alla är lyckliga Kärlek till naturen är kontraproduktiv Barn dresseras genom klassisk betingning Ett konsumtionssamhälle (konsumera mera för samhällets fortbestånd)
  5. 5.      Böcker är farliga Brandkårens uppgift att bränna böcker Television, nyhetsprogram, underhållning är otroligt förenklat och i statens tjänst Underjordisk rörelse för att slåss mot staten Varje person är en roman

×